Metoda proiectului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metoda proiectului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pptx de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Cornelia Stefanescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Cuprins

INTRODUCERE
REPERE CONCEPTUALE
CARACTERISTICILE PROIECTULUI
ETAPELE REALIZĂRII PROIECTULUI
PROIECTUL, METODĂ DE EVALUARE
AVANTAJELE UTILIZĂRII METODEI PROIECTULUI
DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII METODEI PROIECTULUI
CONCLUZII
APLICAȚIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
APLICAȚIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1. INTRODUCERE

În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații eficiente între predare - învățare - evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalității autonome, libere și creatoare.

Printre metodele complementare de evaluare care conferă strategiilor de evaluare aplicate un grad ridicat de activism, prin promovarea interrelaționării și colaborării dintre profesor și elev/student se numără și proiectul.

2. REPERE CONCEPTUALE

Proiectul reprezintă o formă de evaluare complexă, ce conduce la aprecierea unor capacități și cunoștințe superioare precum:

aproprierea unor metode de investigație științifică (căutarea și utilizarea bibliografiei necesare, a aparatelor de laborator, a dicționarelor etc.);

organizarea și sistematizarea materialului;

generalizarea problemei;

aplicarea soluției la un câmp mai vast de experiențe;

prezentarea concluziilor. (Ștefănescu, 2005, p. 179).

Proiectul începe în clasă, prin definirea și înțelegerea sarcinii de lucru, eventual și prin începerea rezolvării acesteia. Se continuă acasă, pe parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul are permanent consultare cu educatorul și se încheie tot în clasă prin prezentarea, în fața colegilor, a unui raport asupra rezultatelor obținute. Proiectul poate lua forma unei sarcini de lucru individual sau de grup. (Ștefănescu, 2005, p. 179)

Proiectul poate avea o conotație teoretică, practică, constructivă, creativă. El se poate derula într-o perioadă mai mare de timp, pe secvențe determinate dinainte sau structurate circumstanțial. În funcție de particularitățile de vârstă, acesta poate să includă și componente ludice. (Cucoș, 2006, p. 386)

În lucrarea Managementul clasei, M. Ionescu preciza că proiectul este „un proces și în același timp un produs” .

Este un proces în care elevii investighează, descoperă, prelucrează informații, sunt actori cu roluri multiple, experimentează, cooperează etc.

Este un produs care reflectă efortul individual, de grup, reprezintă expresia performanței individuale și de grup, constituie dovada implicării personale și a interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv . (Ionescu, 2003, p.14)

Fisiere in arhiva (1):

  • Metoda proiectului.pptx

Bibliografie

Ciobotaru, M. , Popescu, M. , Antonovici, Ș. ,Fenchiu, D. (2008). Aplicații ale metodei proiectelor, București: CD PRESS.
Cucoș, C. (2006). Pedagogie, Iași: Editura Polirom
Oprea, C.L. (2007). Strategii didactice interactive : repere teoretice și practice , ed. a II-a. București: Editura Didactică și Pedagogică
Potolea, D. ,Neacșu, I. , Manolescu, M. (2011). Metodologia evaluării realizărilor școlare ale elevilor.Ghid metodologic general, București: ERC PRESS.
Ștefănescu,C.(2005). Evaluarea în procesul de instrucție și educație. În Tomșa, G.(coord). Psihopedagogie preșcolară și școlară,(p. 179), București: C.N.I. „Coresi” S.A.