Metode de Învățământ

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 18837
Mărime: 87.91KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Voicu
UNIVERSITATEA “SPIRU – HARET” DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Cuprins

Introducere.1

Capitolul 1 - Delimitări conceptuale şi clasificarea metodelor de învăţământ

1.1. Delimitări conceptuale ale metodologiei instruirii.3

1.2. Sistemul metodelor de învăţământ.9

Capitolul 2 - Metode de predare verbală

2.1. Expunerea.13

2.2. Conversaţia didactică.19

Capitolul 3 - Metode de predare – învăţare prin cooperare

3.1. Metoda mozaicului.27

3.2. Simulările.29

3.3. Jocurile de spargere a gheţii(ice-breaking).36

Capitolul 4 - Metode de rezolvare de probleme

4.1. Problematizarea.39

4.2. Metoda concasării.43

4.3. Metoda demonstraţiei.46

4.4. Brainstorming.51

Capitolul 5 - Metode algoritmice

5.1. Algoritmizarea.59

5.2. Metoda exerciţiului.62

5.3. Instruirea programată.65

Concluzii.72

Bibliografie .73

Extras din document

INTRODUCERE

Prin această lucrare am încercat să prezint câteva din multitudinea de metode care se pot folosi în învăţământ.

Am ales această temă deoarece cred eu, că în activitatea de învăţare importante sunt şi metodele pe care le foloseşti în dobândirea de cunoştinţe noi. Prin educaţie copilul asimilează şi interiorizează cultura şi civilizaţia epocii, valorile sociale, pe care le înscrie în planul său comportamental. Prin învăţare noi ne pregătim să facem faţă unor situaţii noi. Învăţarea se produce conştient sau inconştient, din experienţa unor situaţii de viaţă.

Metodele folosite în procesul de învăţare pot să-ţi uşureze acest demers sau din contră pot să îl îngreuneze, dacă nu se foloseşte metoda adecvată în funcţie de vârstă, dezvoltarea gândirii, experienţa faptică a elevului, materie, precum şi de scopul urmărit.

Lucrarea este formată din cinci capitole.

Primul capitol este intitulat „Delimitări conceptuale şi clasificarea metodelor de învăţământ” defineşte conceptele metodologiei instruirii şi prezintă clasificările posibile ale metodelor realizate după criterii subsecvente.

Următoarele patru capitole sunt explicate câteva dintre metodele utilizate în procesul de învăţare. La fiecare metodă am prezentat şi formele pe care le poate îmbrăca în funcţie de experienţa elevilor de viaţă, de natura şi amploarea deducţiilor şi argumentelor desfăşurate, de stilul discursiv şi de concreteţea limbajului folosit.

Capitolul doi „Metode de predare verbală” reliefează importanţa pe care o are expunerea şi conversaţia didactică între metodele de predare verbală.

Cel de-al treilea capitol intitulat „Metode de predare – învăţare prin cooperare” prezintă alte trei metode eficiente ca metoda mozaicului, simulările şi jocurile de spargere a gheţii, care pot fi folosite în promovarea, dezvoltarea unei gândiri critice şi a creativităţii participanţilor şi construcţia unor abilităţi sociale, dezvoltări posibile în zona atitudinilor şi valorilor. Aceste metode cred că pot fi folosite pentru diminuarea barierelor inhibitorii privind contribuţia persoanei la o activitate de grup, având drept ţintă realizarea unui climat de lucru relaxant şi reconfortant.

Următorul capitol “Metode de rezolvare de probleme” cuprinde patru subcapitole în cadrul cărora sunt prezentate: problematizarea, metoda concasării, metoda demonstraţiei şi brainstorming. În cadrul acestor metode elevul este pus în situaţia de a construi ipoteze, de a dezvolta raţionamente, de a anticipa concluzii, de a intui relaţii aparent absente între vechi şi nou, precum şi de stimulare a creativităţii.

În ultimul capitol sunt descrise trei metode algoritmice care ţine de dimensiunea „mecanică" a învăţării, deoarece în anumite situaţii, încorporarea de către elevi a unor reguli fixe, rigide poate constitui o premisă a rezolvării operative şi economicoase ale unor sarcini didactice determinate. Algoritmizarea, metoda exerciţiului şi instruirea programată nu se limitează doar la formarea deprinderilor, ci vizează în acelaşi timp consolidarea unor cunoştinţe, prin faptul că anumite secvenţe prescrise, sau o suită de acţiuni se reiau relativ identic şi determină apariţia unor componente acţionale automatizate ale elevilor.

Capitolul 1 - Delimitări conceptuale şi clasificarea metodelor de învăţământ

1.1. Delimitări conceptuale ale metodologiei instruirii

Într-un sens larg, învăţarea trebuie înţeleasă dincolo de noţiunile de „educaţie” şi „şcoală”. Învăţarea presupune o atitudine atât faţă de cunoaştere cât şi faţă de viaţă, atitudine care pune accent pe iniţiativa omului. Termenul de „învăţare” cuprinde achiziţionarea şi practicarea de noi metodologii, noi priceperi, noi atitudini şi noi valori necesare pentru a trai într-o lume în continua schimbare. Învăţarea este, în fapt, procesul de pregătire pentru a face faţă unor situaţii noi. Ea se poate produce conştient, sau, deseori, inconştient, de obicei din experienţa unor situaţii de viaţă, cu toate că şi situaţiile imaginate pot declanşa învăţarea. Practic, fiecare persoană din lume, şcolarizată sau nu, experimentează procesul învăţării la diferite nivele, dar probabil că în prezent nimeni nu învaţă încă la nivelul, cu intensitatea şi cu viteza necesară pentru a face faţă complexităţii lumii moderne.

Teoria reprezintă un model eficient de achiziţie informaţională, de construcţie, reconstrucţie şi chiar de dezvoltare a determinanţilor învăţării umane.

Preview document

Metode de Învățământ - Pagina 1
Metode de Învățământ - Pagina 2
Metode de Învățământ - Pagina 3
Metode de Învățământ - Pagina 4
Metode de Învățământ - Pagina 5
Metode de Învățământ - Pagina 6
Metode de Învățământ - Pagina 7
Metode de Învățământ - Pagina 8
Metode de Învățământ - Pagina 9
Metode de Învățământ - Pagina 10
Metode de Învățământ - Pagina 11
Metode de Învățământ - Pagina 12
Metode de Învățământ - Pagina 13
Metode de Învățământ - Pagina 14
Metode de Învățământ - Pagina 15
Metode de Învățământ - Pagina 16
Metode de Învățământ - Pagina 17
Metode de Învățământ - Pagina 18
Metode de Învățământ - Pagina 19
Metode de Învățământ - Pagina 20
Metode de Învățământ - Pagina 21
Metode de Învățământ - Pagina 22
Metode de Învățământ - Pagina 23
Metode de Învățământ - Pagina 24
Metode de Învățământ - Pagina 25
Metode de Învățământ - Pagina 26
Metode de Învățământ - Pagina 27
Metode de Învățământ - Pagina 28
Metode de Învățământ - Pagina 29
Metode de Învățământ - Pagina 30
Metode de Învățământ - Pagina 31
Metode de Învățământ - Pagina 32
Metode de Învățământ - Pagina 33
Metode de Învățământ - Pagina 34
Metode de Învățământ - Pagina 35
Metode de Învățământ - Pagina 36
Metode de Învățământ - Pagina 37
Metode de Învățământ - Pagina 38
Metode de Învățământ - Pagina 39
Metode de Învățământ - Pagina 40
Metode de Învățământ - Pagina 41
Metode de Învățământ - Pagina 42
Metode de Învățământ - Pagina 43
Metode de Învățământ - Pagina 44
Metode de Învățământ - Pagina 45
Metode de Învățământ - Pagina 46
Metode de Învățământ - Pagina 47
Metode de Învățământ - Pagina 48
Metode de Învățământ - Pagina 49
Metode de Învățământ - Pagina 50
Metode de Învățământ - Pagina 51
Metode de Învățământ - Pagina 52
Metode de Învățământ - Pagina 53
Metode de Învățământ - Pagina 54
Metode de Învățământ - Pagina 55
Metode de Învățământ - Pagina 56
Metode de Învățământ - Pagina 57
Metode de Învățământ - Pagina 58
Metode de Învățământ - Pagina 59
Metode de Învățământ - Pagina 60
Metode de Învățământ - Pagina 61
Metode de Învățământ - Pagina 62
Metode de Învățământ - Pagina 63
Metode de Învățământ - Pagina 64
Metode de Învățământ - Pagina 65
Metode de Învățământ - Pagina 66
Metode de Învățământ - Pagina 67
Metode de Învățământ - Pagina 68
Metode de Învățământ - Pagina 69
Metode de Învățământ - Pagina 70
Metode de Învățământ - Pagina 71
Metode de Învățământ - Pagina 72
Metode de Învățământ - Pagina 73
Metode de Învățământ - Pagina 74
Metode de Învățământ - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Metode de Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Influența implicării părinților asupra performanțelor școlare ale copiilor

Introducere Familia exercită o influență puternică asupra copiilor prin implicarea acestora în educația lor, astfel familiei îi revine rolul de a...

Metode Traditionale Versus Metode Moderne de Predare Invatare

In cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactica trebuie sa fie consonanta cu toate modificarile si transformarile survenite in ceea ce...

Portofoliu Didactic

I. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1. Metode de cunoaştere a elevilor Practica pedagogică demonstrează că în domeniul instrucţiei şi educaţiei,...

Parteneriatul Scoala -familie

ARGUMENT De peste zece ani, societatea românească face eforturi semnificative de realizare a unei reale reforme în toate structurile ei...

Metode Didactice

Procesul de învatamânt este format din mai multe componente aflate în interdependenta. Astfel, obiectivele pedagogice, continutul învatamântului,...

Implimentarea Tehnologiilor Moderne în Clasele Liceale

INTRODUCERE Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii în educaţie capătă coerenţa şi profunzimea unei paradigme care,...

Ai nevoie de altceva?