Metode de Invatamant

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metode de Invatamant.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Din punct de vedere etimologic, termenul "metodă" provine din limba greacă ("metha" = "spre"; "odos" = "cale") şi desemnează o cale eficientă de urmat pentru atingerea anumitor scopuri.

Prin "metodă de învăţământ" se înţelege, aşadar, o modalitate comună de acţiune a cadrului didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda reprezintă „un mod de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată”.

Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de învăţământ precum şi teoria care stă la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, clasificarea metodelor de învăţământ, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerinţelor de utilizare.

Metodele de învăţământ reprezinta un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice.Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care determină eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi didactice.

CLASIFICAREA METODELOR DE INSTRUIRE

Clasificarea metodelor de instruire se face după două criterii:

- natura obiectivelor pedagogice concrete;

- conţinutul instruirii.

În funcţie de aceste criterii, în didactica modernă există patru categorii de metode şi anume:

I. METODE DE TRANSMITERE ŞI ÎNSUŞIRE A CUNOŞTINŢELOR

1. Metode de comunicare orală: expozitive Povestirea didactică

Descrierea

Explicaţia

Prelegerea

Instructajul

Conferinţa

dialogate Conversaţia

(conversative) Dezbaterea tip seminar

Problematizarea

Brainstormingul

Phillips 6-6

Metoda cubului

Comunicarea rotativă

2. Metode de comunicare scrisă (de muncă cu manualul): Lectura explicativă;

Lectura independentă:

(rezumatul; conspectul; fişa de studiu).

II. METODE DE EXPLORARE ŞI DESCOPERIRE

1. Metode de explorare directă a obiectelor şi fenomenelor: Observaţia didactică

Cercetarea documentelor

Experimentul

Studiul de caz

Învăţarea prin descoperire

2. Metode de explorare indirectă, prin substitutele realităţii: Demonstrarea

Modelarea

Algoritmizarea

III. METODE BAZATE PE ACTIUNE PRACTICA

1. Metode active Sinectica

Lucrări practice / de laborator

Exerciţiul didactic

Studiul de caz

Proiectul didactic

Brainstorming-ul

Mozaicul

Organizatorul grafic

2. Metode simulative: Jocul de rol

Modelarea

Simularea

Dramatizarea

Învăţarea pe simulatoare

IV. METODE DE RAŢIONALIZARE: Instruirea programată

IAC

De menţionat că metodele active se folosesc în abordarea unor situaţii problematice reale (exerciţiul, studiul de caz), iar metodele simulative se utilizează în învăţarea bazată pe modele şi care solicită pe elev să-şi joace rolul (adică să-şi îndeplinească sarcinile de învăţare exersând şi imaginând diverse situaţii.

PRINCIPALELE METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

I. METODE DE TRANSMITERE ŞI ÎNSUŞIRE A CUNOŞTINŢELOR

A. Metodele expozitive înglobează acele metode de transmitere a cunoaşterii prin intermediul limbajului oral. Se bazează pe comunicarea orală a unei teme ce nu poate fi cunoscută pe baza experienţei intelectuale, individuale a şcolarilor.

Formele expunerii: Povestirea didactică

Descrierea

Explicaţia

Prelegerea

Instructajul

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode de Invatamant.doc

Alte informatii

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Facultatea de Agricultură