Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 25398
Mărime: 207.25KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: beraru maria

Cuprins

ARGUMENT .

I. ROLUL ȘI FUNCȚIILE JOCULUI DIDACTIC ÎN GRĂDINIȚA DE COPII ...

1.1 Conceptul de joc didactic. Rolul jocurilor didactice .

1.2 Jocul didactic, formă de tranziție de la joc la activitatea de învățare .

1.3 Structura și metodologia jocului didactic .

1.4 Organizarea și desfășurarea jocului didactic ...

1.5 Categorii de jocuri didactice ..

II. ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE ȘI COMPETIȚIE

II.1 Teorii ce fundamentează învățarea prin cooperare ...

II.2 Diferențe între abordările de învățare prin cooperare și competiție ...

II.3 Elementele învățării prin cooperare și competiție .

II.4 Strategii ale învățării prin cooperare ..

II.5 Efectele învățării prin cooperare și competiție ..

III METODE, STRATEGII ȘI TEHNICI CE PROMOVEAZĂ ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE ȘI COMPETIȚIE ÎN JOCUL DIDACTIC ..

Extras din document

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și formarea noilor generații de tineri potrivite unor nevoi sociale specifice, legate de economia de piață, de noile tipuri de profesionalizare.

Accentul se pune deci, nu pe " cât " se învață ci pe " cum " se învață, așa cum remarcă Alvin Foffer - " analfabetul de mâine nu va fi cel care nu va ști să citească ci va fi cel care nu a învățat cum să învețe ",se pune deci accent pe însușirea instrumentelor de lucru, inclusiv a tehnicilor de informare, urmărind cultivarea la copii a stilului de muncă .

In învățământul modern dobândește o importanță tot mai mare organizarea instruirii care situează elevul pe prim plan punându-se accent pe însușirea instrumentelor de lucru, inclusiv a tehnicilor de informare urmărind cultivarea la elevi a stilului de muncă independent. De asemenea se pune accent pe efortul ( individual sau colectiv ) de descoperire personală a legăturilor lumii reale prin observare, investigare, experimentare, cercetare.

Determinantă pentru conturarea personalității și pentru dezvoltarea trăsăturilor de caracter la preșcolar este influența exercitată încă din primii ani de viață.Cum această perioadă copilul o petrece în cea mai mare măsură în cadrul instituționalizat al grădiniței,este importat ca aici să se găsească soluții optime de valorificare a posibilităților native ale acestuia și să se creeze un mediu educațional adecvat care să asigure atât stimularea învățării spontane, cât și a celei organizate.

Motivăm alegerea temei lucrării prin importanța pe care o prezintă jocul didactic pentru vârsta copilăriei.Dintre multiplele modalități de activități didactice utilizate la preșcolari, cea mai activă și mai îndrăgită este jocul.Procesele intelectuale declanșate de joc, în special cele ale gândirii, au darul de a-l conduce pe copil cu o oarecare ușurință pe fondul angajării, în descoperirea unor adevăruri noi pentru el, doar în aparență cu un efort mic, și mai ales în condițiile unor satisfacții evidente.

Ca metodă, procedeu și mijloc de formare și dezvoltare a personalității copilului, jocul îmbină finalitățile educative cu bucuria copilului.

Desfășurate în perechi sau colectiv, jocurile didactice îi activizează pe copii din punct de vedere cognitiv, acțional, afectiv.

De ce colaborare și competiție? Deoarece sunt practici ce se întâlnesc în școala contemporană și ambele sunt necesare.

Cooperarea este o formă superioară de interacțiune psihosocială bazată pe sprijin reciproc, pe efort susținut din partea tuturor îndreptat spre același scop, iar competiția constă în rivalitate, bazându-se pe concurență interpersonală/intergrupală. Îmbinarea armonioasă a acestora în cadrul unor jocuri didactice organizate pe grupe, asigură participarea afectivă a preșcolarilor și dezvoltă spiritul de echipă, de competiție presupunând încredere reciprocă, solidaritate și responsabilitate.

Pe parcursul celor trei capitole ale lucrării am intenționat să adun idei și argumente care să clarifice și să demonstreze importanța utilizării metodelor interactive de grup prin aplicarea lor în diverse jocuri didactice, în vederea reliefării rolului acestora în învățarea prin colaborare. Lucrând împreună pentru a atinge un țel comun, copiii devin capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând mai temeinic decât în cadrul lucrului individual.

Sub diverse forme de organizare: grupuri, echipe, perechi, circular, colectiv, aceasta îi ajută pe copii să fie mai prietenoși, mai sociabili,mai comunicativi și mai toleranți față de ceilalți.

O idee subliniată în cadrul primului capitol al lucrării,este aceea a rolului și funcțiilor jocului didactic în grădinița de copii, a faptului că importanța jocului didactic constă în faptul că el facilitează pregătirea copiilor preșcolari pentru introducerea în activitatea de învățare.De aceea, jocul didactic este forma fundamentală de organizare a activității instructiv- educative în grădinița de copii.

În cadrul capitolului doi , am încercat o prezentare cu noțiuni teoretice, științifice a ceea ce înseamnă învățarea prin cooperare și competiție, relațiile dintre aceste tipuri de învățare,teoriile care le fundamentează, cooperarea în cadrul grupurilor care se formează, competențele educatorului necesare susținerii învățării prin cooperare și competiție, valențele acestor tipuri de învățare, precum și despre motivarea prin cooperare și competiție.

Lucrarea mai conține prezentarea principalelor metode interactive de grup utilizate in grădinița de copii, precum și exemple practice de realizare a acestora, probate la grupa mea de-a lungul timpului.

Toate aceste argumente au constituit fondul pe care m-am bazat în realizarea acestei lucrări care dorește să evidențieze nu doar problematica strict teoretică legată de învățarea prin colaborare și competiție , ci și să ofere un exemplu de bună practică în acest sens.

Preview document

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 1
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 2
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 3
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 4
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 5
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 6
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 7
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 8
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 9
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 10
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 11
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 12
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 13
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 14
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 15
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 16
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 17
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 18
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 19
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 20
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 21
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 22
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 23
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 24
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 25
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 26
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 27
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 28
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 29
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 30
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 31
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 32
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 33
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 34
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 35
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 36
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 37
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 38
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 39
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 40
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 41
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 42
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 43
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 44
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 45
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 46
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 47
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 48
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 49
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 50
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 51
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 52
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 53
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 54
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 55
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 56
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 57
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 58
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 59
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 60
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 61
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 62
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 63
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 64
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 65
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 66
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 67
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 68
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 69
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 70
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 71
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 72
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 73
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 74
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 75
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 76
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 77
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 78
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 79
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 80
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 81
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 82
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 83
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 84
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 85
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 86
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 87
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 88
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 89
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 90
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 91
Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de utilizare a colaborarii si competitiei in jocul didactic.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Rolul Familiei în Integrarea Socială a Copiilor cu CES

I. Fundamente teoretice În societățile moderne, familia reprezintă “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în sensul că...

Managementul Clasei de Elevi

Analiza şcolii în perspectivă socio-organizaţională ar putea fi considerată, la o primă vedere, un demers mai puţin obişnuit, având în vedere...

Schimbarea Atitudinii Grupului Școlar Față de Elevii Izolați Social

INTRODUCERE Actualitatea problemei supuse investigaţiei în cercetarea de faţă este determinată nu numai de schimbările de ordin politic, social şi...

Metode de învățământ eficiente pentru elevii cu CES din școlile de masă

Motto: „ în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de...

Ai nevoie de altceva?