Plan de Actiune a Scolii Calimanesti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Plan de Actiune a Scolii Calimanesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: dobrescu mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Cuprins

CAP.I - CONTEXTUL
1. Formularea scopului/misiunii unităţii şcolare
2. Profilul prezent al şcolii
-cadrul geografic şi cultural
-particularităţi
-scurt istoric
-exigenţele calificărilor oferite
-oferta educaţională
-programe de colaborare
3.Analiza rezultatelor din anul şcolar 2006-2007
-performanţa şcolară
-formarea continuă a personalului
-rezultate la olimpiade şi concursuri
-activităţi extracurriculare
4. Priorităţi naţionale
5. Priorităţi, obiective şi ţinte regionale şi locale
CAP II.ANALIZA MEDIULUI EXTERN
1. Aspecte demografice
2. Piaţa muncii
3. Activitatea economică
4. Evaluarea actiunilor
5. Concluzii generale reliefate din analizele incluse în PRAI şi PLAI
CAP III. ANALIZA MEDIULUI INTERN
1. Predare-învăţare
2. Materiale şi resurse didactice
3. Rezultatele elevilor
4. Consiliere şi orientare şcolară/ în carieră
5. Calificări şi curriculum
6. Resurse fizice şi umane
7. Parteneriate şi colaborări
CAP. IV .ANALIZA SWOT
1. Puncte tari
2. Puncte slabe
3. Oportunităţi
4. Constrângeri
CAP.V ASPECTELE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
Cap. VI –PLANUL OPERAŢIONAL
1. Acţiuni pentru şcoală:
-obiective specifice şi ţinte
-responsabilităţi
-termene de finalizare
-resurse
2. Planul de şcolarizare pentru anul următor
3. Planul de parteneriat
4. Planul de dezvoltare profesională a personalului
5. Finanţarea planului
Cap. VII– CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE
1.Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS
1.1.Acţiuni în vederea elaborării P.A.S.
1.2.Surse de informaţii
2.Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS
ANEXE

Extras din document

CAP.I CONTEXTUL

I.1.MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

" SOLUŢIILE NOASTRE SUNT OAMENII .

NOI VĂ AJUTĂM SĂ VĂ REALIZAŢI CA OAMENI ."

ŞANSE EGALE DE INSTRUIRE ŞI EDUCAŢIE LA STANDARDELE U.E.

I.2.PROFILUL ŞCOLII

I.2.1. CADRUL GEOGRAFIC

Judeţul Vâlcea se află în partea central-sudică a României, în bazinul mijlociu al râului Olt, la sud de Carpaţii Meridionali. Judeţul face parte din regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia compusă din 5 judete : Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt şi Vâlcea.

Suprafaţa judeţului este de 5765 km.p. reprezentând 2,4 % din teritoriul României. Relieful cuprinde toate formele, de la munţi înalţi de 2300 m în nord (Masivul Făgăraş), până la dealurile subcarpatice şi câmpie cu altitudine de câteva zeci de metri în zona Drăgăşani.

Structura administrativă.

Judeţul este alcătuit din 2 municipii (Rm,Vâlcea şi Drăgăşani ), 8 oraşe ( Calimăneşti, Baile Olăneşti, Băile Govora, Brezoi, Horezu, Băbeni, Bălceşti, Ocnele Mari), 76 comune şi 568 sate.

Populaţia judeţului la 1 iulie 2005 este de 415.181 locuitori din care 187.829 în mediul urban.

Infrastructura cuprinde mai mult de 2028 km de drumuri publice, din care 550 de km. sunt drumuri naţionale şi 164 km. cale ferată.

Orasul Călimăneşti este cunoscut , pe plan naţional şi internaţional, ca o staţiune balneoclimaterică cu un potenţial turistic natural şi antropic de excepţie. Valenţele sale terapeutice îl recomandă în tratamentul afecţiunilor renale, digestive, hepato-biliare, respiratorii şi ale aparatului locomotor. Este situat pe drumul european E 81, la 200 km. NE de Bucureşti şi respectiv 90 km Sud de Sibiu.

Turismul este principalul domeniu economic şi este prezent prin toate formele sale, la loc de frunte situându-se turismul balnear.

Dinamica evoluţiei populaţiei se prezintă astfel :aLocalitatea în anii:

1997 1998 1999 2000 2001 Recensamânt 2002**)

I. Date absolute -nr. populaţiei-

Total judeţ, din care: 433.356 432.375 431.328 430.713 431.132 413.570

Călimăneşti 8.943

8.899

8.910

8.930

8.847

8.598aI.2.2.SCURT ISTORIC:

Înfiinţată în anul 1961 ca Liceu teoretic cu durata de 4 ani, şcoala avea să se transforme în anul 1972 în Liceu Economic şi de Drept Administrativ, funcţionând cu dublă subordonare: Ministerul Învăţământului şi Ministerul Turismului.

Începând cu anul 1990/1991 funcţionează ca GRUP ŞCOLAR ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII cu învăţământ liceal (filiera teoretică şi tehnologică), profesional , de ucenici şi postliceal.

De la înfiinţare şi până în prezent unitatea noastră a asigurat pregătirea a peste 6500 absolvenţi din care:

- liceu- 5700 ;

- şcoală profesională- 1275;

- şcoala postliceala- 441;

- învăţământ complementar (ucenici – ajutor ospătar) 34.

În anul şcolar 1996/1997 unitatea noastră obţine statutul de Scoală Pilot în “Programul Phare -VET RO 9405 de reformă a învăţământului profesional şi tehnic - Familia ocupaţională "Alimentaţie publică_Turism şi activităţi conexe".

Ministerul Educaţiei Naţionale atribuie unităţii noastre, în baza rezultatelor deosebite obţinute în domeniul formării continue, statutul de Centru de Perfecţionare a maiştrilor instructori din unităţile de învăţământ cu profilele :"Alimentaţie publică", "Industrie hotelieră "şi "Turism".

Seria realizărilor în domeniul formării cadrelor a continuat cu înfiinţarea, în anul 1998/1999, a primei unităţi de învăţământ superior - Colegiul de "Geografia activităţilor turistice " din cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti.

Anul 1999/2000 a marcat înfiinţarea primei facultăţi de ştiinţe economice, secţia de “ Turism-Servicii “ a Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii “ Lucian Blaga “ din Sibiu având ca misiune pregătirea viitorilor economişti vâlceni în domeniul turismului.

În anul şcolar 2003/2004 unitatea noastră obţine statutul de Centru de resurse în “Progra mul Phare -TVET 0108.01 Coeziune economică şi socială.aI.2.3.OFERTA DE ŞCOLARIZAREaNr Forma de învăţământ Calificări

1 Învăţământ liceal

Filiera tehnologică

Profil: Servicii

Economic-Turism şi alimentaţie publică NIVEL 3

-Tehnician în turism

- Tehnician in activitati economice

- Tehnician in hotelarie

- Organizator banqueting

-Tehnician în gastronomie

2 ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII

Turism şi alimentaţie publică NIVEL 1

Lucrător hotelier, Lucrător în alimentaţiea3 ANUL DE

COMPLETARE

Turism şi alimentaţie

publică NIVEL 2

Bucătar ; Cofetar-patiser ; Ospătar

I.2.4.EXPERIENŢA ÎN DERULAREA DE PROIECTE ŞI PARTENERIATE:

De-a lungul timpului, unitatea a acumulat experienţă în derularea de proiecte naţionale şi internaţionale, parteneriate şcolare şi programe educative pentru elevi şi părinţi:

• Proiectul Phare TVET – 01.08.01 şi Phare TVET – 01.08.03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic - CENTRU DE RESURSE pentru domeniul de pregătire „Turism şi alimentaţie publică”

• Proiectul Phare VET EU RO 9405 de reformă a învăţământului profesional şi tehnic – ŞCOALĂ PILOT pentru domeniul de pregătire „Turism şi alimentaţie publică”

• Programul Phare EU RO 9602 – TTQM – Educaţia pentru calitate.

• Programul Leonardo – „TO CLIENT”.

• Programul Phare „Asigurarea calităţii în formarea adulţilor”

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Actiune a Scolii Calimanesti.doc