Practică pedagogică

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9189
Mărime: 62.89KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Sălăvăstru

Extras din document

Data: 16. 02. 2011

Clasa: a XI-a

Obiectul: Economie

Subiectul: Piaţa muncii: dimensiuni şi trăsături specifice, salariul.

Obiectivul fundamental (obiectivul de referinţă): Dobândirea cunoştinţelor referitoare la piaţa muncii şi la dimensiunile sale de bază.

Tipul lecţiei: lecţie de predare- învăţare.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: să analizeze importanţa muncii într-o societate, pe baza unor exemple sau texte date. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor evalua munca drept „marfa” principală care se tranzacţionează pe piaţa muncii

O2: să identifice cele patru elemente fundamentale care definesc piaţa, pe baza unei scurte recapitulări. Obiectivul va fi atins daca elevii vor surprinde corect cele patru elemente, întrucât ele se regăsesc şi ca dimensiuni ale pieţei muncii.

O3: să definească piaţa muncii în urma unor exemplificări concrete din viaţa reală. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor defini corect cererea şi oferta de muncă

O4: să argumenteze caracterul imperfect al pieţei muncii prin prisma lipsei de omogenitate a cererii şi ofertei de muncă. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor exemplifica în mod adecvat această lipsă de omogenitate şi consecinţele sale.

O5: să formuleze cu cuvinte proprii definiţia pieţei muncii pe baza celor patru dimensiuni ale sale. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor surprinde corect relaţia dintre aceste patru dimensiuni.

O6: să utilizeze relaţia de dependenţă dintre salariul nominal şi salariul real pe baza unor date oferite. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor utiliza în mod corect datele cunoscute ale problemei.

O7: să distingă salariul real de cel nominal pe baza informaţiilor predate la clasă. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor identifica în mod corect definirea acestor două tipologii de salarii, din punct de vedere al salariatului.

O8: să respecte normele etice şi morale de comportament vis-a-vis de colegii lor. Obiectivul va fi atins dacă elevii nu vor discuta între ei în timpul rezolvării cerinţelor din fişa de lucru.

O9: să identifice aspectele esenţiale ale lecţiei, pe baza ideilor prezentate la oră. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor face referire la cel putin 3 din cele 4 dimensiuni ale pieţei muncii.

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia didactică, expunerea.

Material didactic (mijloace de învăţământ): fişe de lucru, manualul.

Material bibliografic:

Georgescu, Georgeta, Mocanu, Elena, Viorica, Economie, Manual de clasa a XI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, ediţia a 2a, Bucureşti, 2007

Forma de organizare: activitate frontală interactivă, activitate individuală.

Desfăşurarea lecţiei

a. Captarea atenţiei

Pentru captarea atenţiei pentru început se citeşte elevilor un scurt text:

Munca semnifică mai mult decât o simplă modalitate de dobândire a avuţiei, exprimă într-o anumită măsură esenţa fiinţei umane - suntem ceea ce producem. „Munca a fost primul preţ sau prima monedă cu care se cumpărau lucrurile. Nu prin aur şi argint, ci prin muncă s-a achiziţionat la început bogăţia lumii” (Adam Smith- Avuţia naţiunilor. O cercetare asupra naturii şi cauzelor ei).

Se solicită elevilor să reflecteze asupra acestui fragment şi să ofere răspuns următoarei întrebări: Care credeţi că este ideea esenţială în acest text?

(Munca este ceea ce caracterizează o fiinţă umană. În funcţie de pregătirea şi de modul în care este prestată de cei apţi de muncă, determină eficienţa activităţilor fiinţei umane).

b. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare

Având în vedere faptul că ne apropiem de finalul capitolului al doilea- Piaţa, vom face o scurtă trecere în revistă a unui aspect foarte important al acestui capitol. Fiecare piaţă are patru elemente fundamentale. Să ne reamintim, care sunt acestea, întrucât elementele respective vor fi identificate şi în cadrul lecţiei de astăzi, bineînţeles cu particularităţile aferente. (răspunsul: obiect, cerere, ofertă, preţ- răspunsul face trecerea către noua lecţie).

Preview document

Practică pedagogică - Pagina 1
Practică pedagogică - Pagina 2
Practică pedagogică - Pagina 3
Practică pedagogică - Pagina 4
Practică pedagogică - Pagina 5
Practică pedagogică - Pagina 6
Practică pedagogică - Pagina 7
Practică pedagogică - Pagina 8
Practică pedagogică - Pagina 9
Practică pedagogică - Pagina 10
Practică pedagogică - Pagina 11
Practică pedagogică - Pagina 12
Practică pedagogică - Pagina 13
Practică pedagogică - Pagina 14
Practică pedagogică - Pagina 15
Practică pedagogică - Pagina 16
Practică pedagogică - Pagina 17
Practică pedagogică - Pagina 18
Practică pedagogică - Pagina 19
Practică pedagogică - Pagina 20
Practică pedagogică - Pagina 21
Practică pedagogică - Pagina 22
Practică pedagogică - Pagina 23
Practică pedagogică - Pagina 24
Practică pedagogică - Pagina 25
Practică pedagogică - Pagina 26
Practică pedagogică - Pagina 27
Practică pedagogică - Pagina 28
Practică pedagogică - Pagina 29
Practică pedagogică - Pagina 30
Practică pedagogică - Pagina 31
Practică pedagogică - Pagina 32
Practică pedagogică - Pagina 33
Practică pedagogică - Pagina 34
Practică pedagogică - Pagina 35
Practică pedagogică - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • PORTOFOLIU PEDAGOGIE.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Didactic

I. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1. Metode de cunoaştere a elevilor Practica pedagogică demonstrează că în domeniul instrucţiei şi educaţiei,...

Proiect de lecție - imobilizări financiare

Unitatea de învăţămănt: Colegiul Economic Arad Profilul: Contabilitate Forma de învăţământ: Liceu Aria curriculară: Tehnologii Disciplina:...

Proiect de lecție - active circulante

Unitatea de învăţămănt: Colegiul Economic Arad Profilul: Contabilitate Forma de învăţământ: Liceu Aria curriculară: Tehnologii Disciplina:...

Proiect de lecție - oferta

Aria curiculara :Om si societate Disciplina: Economie Unitatea de invatare: Producatorul/Intreprinzatorul si comportamentul sau rational Tema...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Evaluare Finală

1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Şcoala (liceul): Grupul Şcolar de Ecologie şi protecţia Mediului ,,GRIGORE ANTIPA” Bacău Localitatea: Bacău FIŞĂ DE...

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Dosar practică pedagogică - matematică

OBIECTUL DE INVATAMANT: MATEMATICA CLASA: XI B TEMA: Functii derivabile OBIECTIVE: - Receptarea si operarea informatiilor prin implicarea...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Autoevaluarea Activității de Pregătire Pedagogică

AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Portofoliu Didactic

1. Curriculum vitae M 30.11.1987 necăsătorit Adresa 1: Dragomir (Berzunţi), nr. 112 ,Bacău Adresa 2: Mărăşeşti, nr. 157, Bacău Telefon:...

Proiect de Practică Pedagogică

I. Date generale: Universitatea: „Vasile Alecsandri” din Bacău. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Anul universitar: 2009 –...

Proiect de Practică Pedagogică

I. Date generale: Universitatea Bacău, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Anul universitar: 2009-2010 Student: , Facultatea...

Ai nevoie de altceva?