Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

Proiect
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 158 în total
Cuvinte : 47524
Mărime: 247.17KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Traian VRASMAS
UNIVERSITATEA OVIDIUS, CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Cuprins

ARGUMENT 4

CAPITOLUL 1 6

RELAŢIA ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE. ASPECTE TEORETICE 6

1.1. CONCEPTUL DE EDUCAŢIE. DEFINIŢII. 6

1.2. CONCEPTELE DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE. DEFINIŢII. CARACTERIZARE 9

1.3. CURRICULUM-UL ŞCOLAR 15

1.4. IMPORTANŢA STUDIERII LIMBII ROMÂNE 20

1.5. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN ŞCOALA GENERALĂ LA CICLUL PRIMAR 24

CAPITOLUL 2 30

ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII. APROPIEREA DE UNIVERSUL DIZABILITĂŢII 30

2.1. PROFILUL PSIHOLOGIC AL VÂRSTEI ŞCOLARE MICI 30

2.2. COPILUL CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 42

2.3. SPECIFICUL INVĂŢĂRII SI DEZVOLTĂRII LA COPIII CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ 50

CAPITOLUL 3 53

UNIVERSUL DIZABILITĂTII SI AL CERINŢELOR EDUCATIVE SPECIALE 53

3.1. ISTORICUL ATITUDINILOR ŞI AL GÂNDIRII FAŢĂ DE PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 53

3.2. CONCEPTELE DE DEFICIENŢĂ, INCAPACITATE (DIZABILITATE), HANDICAP 56

3.3. CONCEPTELE MODERNE DE DIZABILITATE SI CERINTE EDUCATIVE SPECIALE 59

CAPITOLUL 4 63

CADRUL TEORETIC PRIVIND PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE ÎN ŞCOALA GENERALĂ ŞI ŞCOALA SPECIALĂ 63

4.1. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 63

4.2. ABORDARE COMPARATIVĂ ÎNTRE PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE ÎN ŞCOALA GENERALĂ ŞI ÎN ŞCOALA SPECIALĂ 74

CAPITOLUL 5 80

METODOLOGIA CERCETĂRII 80

5.1. OBIECTIVE, IPOTEZE 80

5.2. LOTUL 82

5.3. METODELE DE CERCETARE 85

5.4. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR. 87

CONCLUZII 137

REZUMAT 142

BIBLIOGRAFIE 151

Extras din document

ARGUMENT

Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive.

Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de unitate, integralitate şi permanenţă a speciei umane, ca element fundamental în desfăşurarea progresului omenirii.

În al doilea rând, activităţile de instruire, proiectate de profesor, şi cele de învăţare didactică proiectate de elev, subordonate educaţiei sunt necesare pentru dezvoltarea ulterioară a unui individ cu vaste cunoştinţe în diverse domenii, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu ceilalţi prin intermediul gândurilor, sentimentelor, opiniilor, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii de rezolvare a unor probleme concrete din viaţa de zi cu zi, continuând în demersul existenţei sale procesul de învăţare.

Pe de altă parte, pentru atingerea dezvoltării optime menţionate anterior, principalul factor pe care individul trebuie sa îl dobândească în existenţa sa pentru a putea interacţiona cu ceilalţi semeni este comunicarea.

Mijloc de expresie şi comunicare, limba este însuşită de copil încă din primii ani de viaţă în familie, şcoala fiind cea care asigură continuitatea învăţării.

Orice individ are modul său propriu de a se exprima, intervenţia şi participarea lui în comunicare este spontană şi diferită, precum şi capacitatea de receptare şi înţelegere a mesajelor transmise prin comunicare se manifestă diferit de la un individ la altul.

Această idee a dus şi la fundamentarea lucrării de faţă care încearcă să surprindă principalele aspecte ale predării şi învăţării limbii române, cu abordare între şcoala generală şi şcoala specială (pentru elevii instituţionalizaţi cu deficienţe mintale uşoare şi/sau moderate).

Tema are o importanţă deosebită la nivelul formării şi dezvoltării individului ca personalitate, prin formarea şi dezvoltarea vorbirii ca mijloc de comunicare şi prin asimilarea unei game bogate şi variate de cunoştinţe.

Atfel, cunoaşterea principalelor aspecte ale predării şi învăţării limbii române la şcolarul de vârstă mică, prin abordarea între şcoala de masă şi şcoala specială, fie la nivelul documentelor curriculare, al dezvoltării diferite sau a modalităţilor de abordare a lecţiilor de către cadrul didactic la clasă, care există între copilul cu intelect normal şi cel cu deficicienţă mintală, urmăreşte identificarea unor modalităţi de lucru individualizate, care să stimuleze potenţialul maximal al fiecărui copil.

,,Învăţarea nu este un foc de puşcă, ci un zbor de fluture.’’

(Nicola Cuomo)

CAPITOLUL 1

Relaţia în predarea şi învăţarea limbii române. Aspecte teoretice

1.1. Conceptul de educaţie. Definiţii.

Orice încercare de dezvăluire cât mai fidelă a orizontului interior al educaţiei este esenţială.Pe lângă faptul că poate atrage atenţia asupra unor zone neexplorate sau a unora care n-a mai fost de mult reevaluate, ea readuce educaţia – problemă fundamentală a umanităţii – în prim planul preocuparilor noastre.

Fiecare tentativă de pătrundere înăuntrul educaţiei este o şansă referitoare la scoaterea ei din anonimatul în care riscă să se pulverizeze, din implicitul vieţii si al experienţei oamenilor.

Educaţia, etimologic provine de la „educatio” – creştere, formare; dar îşi are sorgintea şi în „educo-educare” – a creşte, a forma, a instrui; respectiv „educo-educere” – a ridica, a înălţa.

Educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil, în vederea formării şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste.

Preview document

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 1
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 2
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 3
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 4
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 5
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 6
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 7
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 8
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 9
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 10
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 11
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 12
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 13
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 14
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 15
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 16
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 17
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 18
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 19
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 20
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 21
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 22
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 23
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 24
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 25
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 26
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 27
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 28
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 29
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 30
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 31
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 32
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 33
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 34
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 35
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 36
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 37
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 38
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 39
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 40
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 41
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 42
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 43
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 44
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 45
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 46
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 47
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 48
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 49
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 50
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 51
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 52
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 53
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 54
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 55
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 56
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 57
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 58
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 59
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 60
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 61
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 62
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 63
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 64
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 65
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 66
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 67
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 68
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 69
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 70
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 71
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 72
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 73
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 74
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 75
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 76
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 77
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 78
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 79
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 80
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 81
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 82
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 83
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 84
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 85
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 86
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 87
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 88
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 89
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 90
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 91
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 92
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 93
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 94
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 95
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 96
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 97
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 98
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 99
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 100
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 101
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 102
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 103
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 104
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 105
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 106
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 107
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 108
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 109
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 110
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 111
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 112
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 113
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 114
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 115
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 116
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 117
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 118
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 119
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 120
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 121
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 122
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 123
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 124
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 125
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 126
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 127
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 128
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 129
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 130
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 131
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 132
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 133
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 134
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 135
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 136
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 137
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 138
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 139
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 140
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 141
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 142
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 143
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 144
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 145
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 146
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 147
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 148
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 149
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 150
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 151
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 152
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 153
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 154
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 155
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 156
Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială - Pagina 157

Conținut arhivă zip

  • Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Formarea Deprinderilor de Ritm Muzical la Școlarii Mici

INTRODUCERE Manifestare a frumosului artistic, muzica a fost considerată dintotdeauna un mijloc esenţial de cultivare spirituală a omului, de...

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Psihomotricitatea Viaţa psihică a individului se exprimă ca o unitate a fenomenelor subiective cu manifestările de...

Relația dintre Stilul Educațional Parental și Dezvoltarea socio-afectivă a Preșcolarului

PARTEA I INTRODUCERE MESERIA DE PĂRINTE Societatea contemporană nu oferă, practic, nici o posibilitate de calificare în meseria de părinte. A...

Portofoliu Didactic

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1. Referat . CLASA DE ELEVI CA GRUP PSIHOSOCIAL a) Natura şi caracteristicile grupurilor şcolare - în general, grupul...

Te-ar putea interesa și

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Ai nevoie de altceva?