Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 158 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Traian VRASMAS

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Psihopedagogie, Pedagogie

Cuprins

ARGUMENT 4
CAPITOLUL 1 6
RELAŢIA ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE. ASPECTE TEORETICE 6
1.1. CONCEPTUL DE EDUCAŢIE. DEFINIŢII. 6
1.2. CONCEPTELE DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE. DEFINIŢII. CARACTERIZARE 9
1.3. CURRICULUM-UL ŞCOLAR 15
1.4. IMPORTANŢA STUDIERII LIMBII ROMÂNE 20
1.5. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN ŞCOALA GENERALĂ LA CICLUL PRIMAR 24
CAPITOLUL 2 30
ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII. APROPIEREA DE UNIVERSUL DIZABILITĂŢII 30
2.1. PROFILUL PSIHOLOGIC AL VÂRSTEI ŞCOLARE MICI 30
2.2. COPILUL CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 42
2.3. SPECIFICUL INVĂŢĂRII SI DEZVOLTĂRII LA COPIII CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ 50
CAPITOLUL 3 53
UNIVERSUL DIZABILITĂTII SI AL CERINŢELOR EDUCATIVE SPECIALE 53
3.1. ISTORICUL ATITUDINILOR ŞI AL GÂNDIRII FAŢĂ DE PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 53
3.2. CONCEPTELE DE DEFICIENŢĂ, INCAPACITATE (DIZABILITATE), HANDICAP 56
3.3. CONCEPTELE MODERNE DE DIZABILITATE SI CERINTE EDUCATIVE SPECIALE 59
CAPITOLUL 4 63
CADRUL TEORETIC PRIVIND PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE ÎN ŞCOALA GENERALĂ ŞI ŞCOALA SPECIALĂ 63
4.1. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 63
4.2. ABORDARE COMPARATIVĂ ÎNTRE PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE ÎN ŞCOALA GENERALĂ ŞI ÎN ŞCOALA SPECIALĂ 74
CAPITOLUL 5 80
METODOLOGIA CERCETĂRII 80
5.1. OBIECTIVE, IPOTEZE 80
5.2. LOTUL 82
5.3. METODELE DE CERCETARE 85
5.4. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR. 87
CONCLUZII 137
REZUMAT 142
BIBLIOGRAFIE 151

Extras din document

ARGUMENT

Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive.

Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de unitate, integralitate şi permanenţă a speciei umane, ca element fundamental în desfăşurarea progresului omenirii.

În al doilea rând, activităţile de instruire, proiectate de profesor, şi cele de învăţare didactică proiectate de elev, subordonate educaţiei sunt necesare pentru dezvoltarea ulterioară a unui individ cu vaste cunoştinţe în diverse domenii, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu ceilalţi prin intermediul gândurilor, sentimentelor, opiniilor, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii de rezolvare a unor probleme concrete din viaţa de zi cu zi, continuând în demersul existenţei sale procesul de învăţare.

Pe de altă parte, pentru atingerea dezvoltării optime menţionate anterior, principalul factor pe care individul trebuie sa îl dobândească în existenţa sa pentru a putea interacţiona cu ceilalţi semeni este comunicarea.

Mijloc de expresie şi comunicare, limba este însuşită de copil încă din primii ani de viaţă în familie, şcoala fiind cea care asigură continuitatea învăţării.

Orice individ are modul său propriu de a se exprima, intervenţia şi participarea lui în comunicare este spontană şi diferită, precum şi capacitatea de receptare şi înţelegere a mesajelor transmise prin comunicare se manifestă diferit de la un individ la altul.

Această idee a dus şi la fundamentarea lucrării de faţă care încearcă să surprindă principalele aspecte ale predării şi învăţării limbii române, cu abordare între şcoala generală şi şcoala specială (pentru elevii instituţionalizaţi cu deficienţe mintale uşoare şi/sau moderate).

Tema are o importanţă deosebită la nivelul formării şi dezvoltării individului ca personalitate, prin formarea şi dezvoltarea vorbirii ca mijloc de comunicare şi prin asimilarea unei game bogate şi variate de cunoştinţe.

Atfel, cunoaşterea principalelor aspecte ale predării şi învăţării limbii române la şcolarul de vârstă mică, prin abordarea între şcoala de masă şi şcoala specială, fie la nivelul documentelor curriculare, al dezvoltării diferite sau a modalităţilor de abordare a lecţiilor de către cadrul didactic la clasă, care există între copilul cu intelect normal şi cel cu deficicienţă mintală, urmăreşte identificarea unor modalităţi de lucru individualizate, care să stimuleze potenţialul maximal al fiecărui copil.

,,Învăţarea nu este un foc de puşcă, ci un zbor de fluture.’’

(Nicola Cuomo)

CAPITOLUL 1

Relaţia în predarea şi învăţarea limbii române. Aspecte teoretice

1.1. Conceptul de educaţie. Definiţii.

Orice încercare de dezvăluire cât mai fidelă a orizontului interior al educaţiei este esenţială.Pe lângă faptul că poate atrage atenţia asupra unor zone neexplorate sau a unora care n-a mai fost de mult reevaluate, ea readuce educaţia – problemă fundamentală a umanităţii – în prim planul preocuparilor noastre.

Fiecare tentativă de pătrundere înăuntrul educaţiei este o şansă referitoare la scoaterea ei din anonimatul în care riscă să se pulverizeze, din implicitul vieţii si al experienţei oamenilor.

Educaţia, etimologic provine de la „educatio” – creştere, formare; dar îşi are sorgintea şi în „educo-educare” – a creşte, a forma, a instrui; respectiv „educo-educere” – a ridica, a înălţa.

Educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil, în vederea formării şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste.

Fisiere in arhiva (1):

  • Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA OVIDIUS, CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI