Problematica Comunicării

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 24284
Mărime: 222.04KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

ARGUMENT 3

I. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA COMUNICĂRII 4

1.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE COMUNICĂRII UMANE 4

1.1.1 AXIOMELE COMUNICĂRII 4

1.1.2 NIVELURILE COMUNICĂRII UMANE 6

1.1.3 IREVERSIBILITATEA COMUNICARII 8

1.2 MODURI ŞI TIPURI DE COMUNICARE 8

1.2.1 EMPATIA SI ASCULTAREA INTERLOCUTORULUI-

FUNDAMENTE COMUNICAŢIONALE 9

1.2.2 COMUNICAREA VERBALA 13

1.2.3 COMUNICAREA NONVERBALA 17

1.2.4 COMUNICAREA PARAVERBALĂ 27

1.2.5 SEMIOTICA SI COMUNICARE GESTUALA 31

1.2.6. COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI 32

II. COMUNICAREA ŞCOLARĂ 39

2.1 CARACTERIZAREA COMUNICĂRII LA COPILUL DE

VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 39

2.2 IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE ALE COMUNICĂRII 44

2.2.1 COMUNICAREA DIDACTICĂ 46

2.2.2 FACTORII FAVORIZANŢI AI COMUNICĂRII

DIDACTICE 49

III. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A UNOR FACTORI CARE

FAVORIZEAZĂ COMUNICAREA ŞCOLARĂ 52

3.1 MOTIVAŢIA CERCETĂRII 52

3. 2 OBIECTIVE ŞI IPOTEZE 53

3.3 PREZENTAREA EŞANTIONULUI 54

3. 4 INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN CERCETARE 57

IV. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 59

4.1 METODOLOGIE ŞI ANALIZA CANTITATIVĂ A DATELOR. 59

4.2 ANALIZA CALITATIVĂ A DATELOR 72

4.3 INVENTAR DE EXERCIŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA

CALITĂŢII ŞI RANDAMENTULUI COMUNICĂRII

VERBALE ŞI SCRISE 85

V. CONCLUZII 92

BIBLIOGRAFIE 94

Extras din document

ARGUMENT

Eficienţa activităţii de instruire-învăţare depinde, indiscutabil, de maniera în care cadrul didactic manipulează diversele elemente ale procesului de învăţământ sau altfel spus, de felul în care stabileşte obiectivele educaţionale, de modul în care gândeşte prezentarea conţinuturilor instruirii, de modul cum selectează metodele şi mijloacele de învăţământ şi le integrează în diferite strategii didactice, de felul cum concepe activităţile educative, de comportamentele didactice pe care le etalează în mod constant, de modul cum concepe proiectarea didactică etc.

Dintre toate aceste elemente ale procesului de învăţământ noi am abordat în lucrarea de faţă numai trei şi anume metodele de învăţământ, mijloacele de învăţământ şi proiectarea didactică, dar şi în privinţa acestora abordarea n-a vizat în mod expres o tratare exhaustivă, ci numai prezentarea acelor aspecte care sunt absolut indispensabile oricărui cadru didactic sau oricărui utilizator.

De exemplu, în capitolul destinat metodelor nu am insistat foarte mult pe delimitările conceptuale, pe dimensiunea taxonomică a acestora, ci am avut în vedere, cu precădere, prezentarea unor metode active care pot face instruirea şi mai eficientă şi mai atractivă.

Prezentarea acestor metode s-a făcut, atât din prisma avantajelor, cât şi a limitelor, astfel încât, utilizatorii să fie efectiv ajutaţi în procesul deliberativ de selecţie a metodelor care pot intra în componenţa unor strategii didactice.

La fel s-a procedat şi în cazul mijloacelor de învăţământ, când s-a crezut oportun că utilizatorii trebuie să cunoască foarte bine, pe de o parte, funcţiile pe care le îndeplinesc acestea, iar pe de altă parte, criteriile în funcţie de care se poate face selecţia acestora neinsistându-se pe descrierea detaliată a unor grupe de mijloace, demers întâlnit în multe lucrări de pedagogie.

De asemeni, ni s-a părut oportun să abordăm proiectarea didactică mai ales la nivelul activităţii desfăşurate în clasă, motiv pentru care am insistat mai mult pe prezentarea evenimentelor instruirii şi, implicit, pe mijloacele pe care le poate utiliza cadrul didactic pentru a conferi funcţionalitate şi eficienţă acestor momente ale lecţiei.

Desigur, departe de a fi o ,,carte totală”, lucrarea poate fi utilă studenţilor care se pregătesc pentru profesia didactică, profesorilor şi institutorilor din învăţământul preuniversitar, altor categorii de formatori care se implică în diferite activităţi de instruire.

I.INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA COMUNICĂRII

1.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE COMUNICĂRII UMANE

1.1.1 AXIOMELE COMUNICĂRII

Comunicarea este nu o necesitate, ci o permanenţă. Este imposibil să ne imagi-

năm că exista ceva din structura umană care nu comunică. Mimica, lipsa gesturilor

sunt mijloace comunicaţionale. Ascultarea, tăcerea este o modalitate de comunicare, problema empatiei si a ascultării ca fundamente ale unei comunicări eficiente. Asadar "Comunicarea este inevitabilă " sau "Noncomunicarea este imposibilă "constituie prima dintre axiomele comunicaţionale.

Axioma 2: "Tonul face muzica intr-o comunicare", aceasta dezvoltandu-se pe doua planuri: planul conţinutului si planul relaţiei.

Primul oferă informaţii şi cel de-al doilea oferă informaţii despre informaţii. Aceleaşi cuvinte pot comunica lucruri diferite şi aceasta datorită elementelor mecanicii exprimării, în special tonalităţii cuvintelor.

Axioma 3: "Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat în termenii cauză -efect sau stimul-raspuns". Putem căuta o cauză (un incriminat) pentru o comunicare defectuoasă?

Toţi cei implicaţi în iniţierea şi perceperea unei comunicări au dreptate, şi totodată nici unul, pentru că fiecare este şi cauză şi efect în acelaşi timp. Cine ar putea fi vinovatul într-un conflict comunicaţional? Cu sigurantă nu vom putea stabili niciodată. Esenţial pentru evitarea şi chiar managerierea unui conflict comunicaţional este ca fiecare dintre noi, ca iniţiator al unei comunicări interpersonale să se considere vinovat pentru că interlocutorul nu a înţeles mesajul cu intenţia cu care el a fost transmis.

Axioma 4:"Comunicarea se bazează atât pe informaţia în forma digitală (procesata de sistemul nervos central) cât şi pe informaţia analogică (procesată de sistemul neurovegetativ)". Informaţia digitală conţinută de simboluri (cuvinte de exemplu) este transpusă în cod binar, la nivelul neuronilor şi sinapselor. Informaţia analogică conţinută de stimuli nonverbali este transpusă în limbaj biochimic, la nivel hormonal.

Axioma 5: "Comunicarea este ireversibilă". Dacă ar exista un grad de comparaţie pentru termenul ireversibilitate atunci comparativ cu trecerea timpului am putea considera procesul comunicaţional mult mai necruţător în ceea ce priveşte posibilităţile de retractare (pentru că cel puţin teoretic şi hilar putem învinge trecerea timpului printr-o auto -minciună, modificând acele censornicu-

lui); procedeul este imposibil după iniţierea comunicării.

Axioma 6:"Comunicarea implică raporturi de putere între parteneri, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc între ei pot fi simetrice sau com-

plementare". Tranzacţiile simetrice sunt acelea în care partenerii îşi reflectă reciproc comportamentele de pe poziţii de egalitate. Avantajul acestei categorii de tranzacţii comuncaţionale îl constituie faptul că partenerii au celaşi status (şi de cele mai multe ori nu mai au ce negocia şi pentru ce se tocmi, negocierea căpătând acum conotaţia unui lobbying). Dezavantajul tranzacţiilor simetrice îl constituie facilitatea apariţiei conflictului: interlocutorul răspunde identic reacţiei celuilalt; ce poate fi mai malefic pentru evitarea unei situatii conflictuale decât răspunsul la o agresiune a interlocutorului printr-o altă agresiune? La ce vă foloseşte să vă agresaţi, să vă inferiorizaţi interlocutorul? Amintiti-vă întotdeauna că agresiunea, autocraţia sunt atributele celor slabi! Să vă inspire milă interlocutorul agresiv, pentru că în spatele tiraniei manifestate se ascunde întotdeauna teama, incertitudinea propriei valori. Forţa pumnului în masă nu este decât apanajul celor infricoşaţi, disperaţi!

Tranzacţiile complementare sunt relaţii în care partenerii adoptă comportamente compatibile sau joacă roluri distincte, au putere diferită, statut social sau ierarhic diferit. Diferenţele dintre parteneri sunt maximizate. Astfel de tranzacţii comunicaţionale se stabilesc între parinte-copil, profesor-elev, şef ierarhic-subaltern. Mulţi dintre specialişti consideră aceste tranzactii complementare nişte bariere comunicationale; astfel, autocraţia şefului ierarhic nu poate decât să creeze frustrare şi ostilitate pentru subaltern.La ce vă ajută să vă conduceţi resursele umane într-un mediu ostil? La ce vă ajută să vă inferiorizaţi interlocutorul? Cu sigranţă, la nimic!

Preview document

Problematica Comunicării - Pagina 1
Problematica Comunicării - Pagina 2
Problematica Comunicării - Pagina 3
Problematica Comunicării - Pagina 4
Problematica Comunicării - Pagina 5
Problematica Comunicării - Pagina 6
Problematica Comunicării - Pagina 7
Problematica Comunicării - Pagina 8
Problematica Comunicării - Pagina 9
Problematica Comunicării - Pagina 10
Problematica Comunicării - Pagina 11
Problematica Comunicării - Pagina 12
Problematica Comunicării - Pagina 13
Problematica Comunicării - Pagina 14
Problematica Comunicării - Pagina 15
Problematica Comunicării - Pagina 16
Problematica Comunicării - Pagina 17
Problematica Comunicării - Pagina 18
Problematica Comunicării - Pagina 19
Problematica Comunicării - Pagina 20
Problematica Comunicării - Pagina 21
Problematica Comunicării - Pagina 22
Problematica Comunicării - Pagina 23
Problematica Comunicării - Pagina 24
Problematica Comunicării - Pagina 25
Problematica Comunicării - Pagina 26
Problematica Comunicării - Pagina 27
Problematica Comunicării - Pagina 28
Problematica Comunicării - Pagina 29
Problematica Comunicării - Pagina 30
Problematica Comunicării - Pagina 31
Problematica Comunicării - Pagina 32
Problematica Comunicării - Pagina 33
Problematica Comunicării - Pagina 34
Problematica Comunicării - Pagina 35
Problematica Comunicării - Pagina 36
Problematica Comunicării - Pagina 37
Problematica Comunicării - Pagina 38
Problematica Comunicării - Pagina 39
Problematica Comunicării - Pagina 40
Problematica Comunicării - Pagina 41
Problematica Comunicării - Pagina 42
Problematica Comunicării - Pagina 43
Problematica Comunicării - Pagina 44
Problematica Comunicării - Pagina 45
Problematica Comunicării - Pagina 46
Problematica Comunicării - Pagina 47
Problematica Comunicării - Pagina 48
Problematica Comunicării - Pagina 49
Problematica Comunicării - Pagina 50
Problematica Comunicării - Pagina 51
Problematica Comunicării - Pagina 52
Problematica Comunicării - Pagina 53
Problematica Comunicării - Pagina 54
Problematica Comunicării - Pagina 55
Problematica Comunicării - Pagina 56
Problematica Comunicării - Pagina 57
Problematica Comunicării - Pagina 58
Problematica Comunicării - Pagina 59
Problematica Comunicării - Pagina 60
Problematica Comunicării - Pagina 61
Problematica Comunicării - Pagina 62
Problematica Comunicării - Pagina 63
Problematica Comunicării - Pagina 64
Problematica Comunicării - Pagina 65
Problematica Comunicării - Pagina 66
Problematica Comunicării - Pagina 67
Problematica Comunicării - Pagina 68
Problematica Comunicării - Pagina 69
Problematica Comunicării - Pagina 70
Problematica Comunicării - Pagina 71
Problematica Comunicării - Pagina 72
Problematica Comunicării - Pagina 73
Problematica Comunicării - Pagina 74
Problematica Comunicării - Pagina 75
Problematica Comunicării - Pagina 76
Problematica Comunicării - Pagina 77
Problematica Comunicării - Pagina 78
Problematica Comunicării - Pagina 79
Problematica Comunicării - Pagina 80
Problematica Comunicării - Pagina 81
Problematica Comunicării - Pagina 82
Problematica Comunicării - Pagina 83
Problematica Comunicării - Pagina 84
Problematica Comunicării - Pagina 85
Problematica Comunicării - Pagina 86
Problematica Comunicării - Pagina 87
Problematica Comunicării - Pagina 88
Problematica Comunicării - Pagina 89
Problematica Comunicării - Pagina 90
Problematica Comunicării - Pagina 91
Problematica Comunicării - Pagina 92
Problematica Comunicării - Pagina 93
Problematica Comunicării - Pagina 94
Problematica Comunicării - Pagina 95
Problematica Comunicării - Pagina 96
Problematica Comunicării - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Problematica Comunicarii.doc

Alții au mai descărcat și

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Rolul Mass–Media in Dezvoltarea Personalitatii

Această lucrare constă în prezentarea mass-media si a influenţei ei asupra personalităţii fiinţei umane. Pe lângă noţiunile de teorie ce vor face...

Importanța Comunicării Didactice în Predare

Introducere Prin esenţa sa omul este o fiinţă socială. Existenţa lui nu este posibilă decât într-un mediu social, rezultate al convieţuirii cu...

Forme de Evaluare in Invatamantul Superior

Introducere Învăţămîntul superior este o treaptă a sistemului de învăţămînt care asigurp nivelul de formare profesională, determinat de...

Studiu de Caz

Date personale şi familiale: Numele şi prenumele: F.M.S. Data naşterii: 26.09.2001 Locul naşterii: Curtea de Argeş Clasa: I Instituţia:...

Psihopedagogie

Procesul de învăţământ. Abordare sistemică Procesul de învăţământ ne apare, astfel, ca un ansamblu de activităţi organizate şi dirijate, care se...

Consiliere

1. Integrarea consilierii în activitatea asistentului social a. Definitia asistentei sociale; nivelele si dimensiunile sale b. Strategii...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea Managerială în Conflictul Organizațional

INTRODUCERE “Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de...

Designul Mesajului - Strategii de Construire a Mesajului in Relatii Publice

Introducere. Lucrarea mea de licenţă se numeşte „Designul mesajului. Strategii de construire a mesajului în relaţiile publice.”Plecând doar de la...

Administrația Publică și Personalitatea Funcționarului Public

INTRODUCERE În fiecare judeţ şi în municipiu Bucureşti se organizează o comisie consultativă, care este formata din prefect şi preşedintele...

Rolul comunicării în organizarea și funcționarea administrației publice locale - analiză microsocială la nivelul Primăriei Municipiului Bacău

INTRODUCERE: Pledoarie pentru comunicare în administraţia publică Comunicarea organizationala este diciplina care se ocupa cu studiul proceselor...

Comunicarea Persuasivă

Introducere Discursul comunicării a intrat în viaţa noastră, orientându-ne zilnic percepţia şi raportarea la realitatea imediată,...

Psihologia Copilului

I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGIEI COPILULUI 1. ABORDAREA SISTEMICĂ A PSIHICULUI Trecerea de la abordarea plană, orizontală a psihicului...

Terorism - Amenintare Zilnica

INTRODUCERE Terorismul este o realitate veche decând lumea. Probabil prima caracterizare, sau mai precis, prima autocaracterizare comportamentală...

Sisteme de Comunicare la un Cazinou

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND COMUNICAREA 1.1 Conceptul de comunicare Comunicarea e prezentă peste tot in jurul nostru. Similar oricărui...

Ai nevoie de altceva?