Profesorul Ideal

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 6103
Mărime: 1.47MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Lacatus

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1 Profesorul - psiholog, pedagog, metodist 3

Capitolul 2 Profesorul ideal în viziunea profesorilor şi a elevilor 10

Capitolul 3 Profesorul ideal – viziune personală 13

Concluzii 17

Bibliografie 18

Extras din document

Introducere

Termenul „profesor” este definit în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române ca fiind „o persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate şi care predă o materie de învăţământ; persoană care îndrumă, educă pe cineva.”

Primele informaţii despre profesor şi rolul său corespund epocii de organizare şi instituţionalizare a activităţii de educare a tinerelor generaţii ce are loc în societatea sclavagistă.

Profesorul este situat într-un sistem de relaţii ce depăşesc incinta şcolii incluzând părinţii elevilor, şi, în general, membrii grupului social în mijlocul căruia trăieşte şi munceşte, el este obligat să răspundă şi solicitărilor acestora, adesea, trebuind să vină chiar în întâmpinarea lor.

Profesia de educator şi exercitarea ei solicită din partea celor care o practică să răspundă la cerinţe de bază, printre care menţionăm: pregătire temeinică de specialitate, pregătirea psiho-pedagogică corespunzătoare, precum şi priceperi şi deprinderi de muncă pedagogică, tact pedagogic şi măiestrie pedagogică, bogat orizont cultural.

Profesorii reprezintă acea categorie de personal didactic care îndeplineşte funcţii didactice în învăţământul secundar (gimnazii, licee) şi în unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar (case de copii, centre de asistenţă psiho-pedagogică, casele corpului didactic ş.a.).

Capitolul 1 Profesorul - psiholog, pedagog, metodist

În învăţământ, nu oricine poate îndeplini cerinţele complexului act educativ. În persoana sa, autenticul profesor trebuie să însumeze calităţi subtile de psiholog, pedagog, didactician şi metodist.

Psihologia (din gr.”psyche”-suflet şi „logos”-cuvânt) este ştiinţa care are ca obiect studierea psihicului, a sufletului omului în complexitatea structurii sale intime . Unul din psihologii veacului al XX-lea, J. Boucher scria că pedagogia nu poate fi o artă serioasă şi eficace decât dacă se sprijină pe psihologie.

Trebuie să subliniem că activitatea educativ-formativă, de care răspunzător este pedagogul, se întemeiază pe cunoaşterea devenirii fiinţei umane, mai precis pe cunoaşterea ipostazelor acestei fiinţe, de la aceea de ins până la aceea de persoană, apoi de personalitate şi de personaj.

Pedagogia (din gr. Pais, paidos-copil, agein-a educa) este ştiinţa care are ca obiect cercetarea şi aplicarea celor mai bune modalităţi de educare a copiilor, tineretului şi adultului.

Prin „competenţă pedagogică” se înţelege, în sens larg, capacitatea unui educator de a se pronunţa asupra unei probleme pedagogice, pe temeiul cunoaşterii aprofundate a legităţilor şi determinărilor fenomenelor educative; în sens restrâns, se referă la capacitatea unei persoane de a realiza, la un anumit nivel de performanţă, totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice.

Noţiunea de “competenţă pedagogică” tinde să fie folosită cu înţelesul de standard profesional minim, adeseori specificat prin lege, la care trebuie să se ridice o persoană în îndeplinirea unui anumit rol al profesiei didactice, astfel încât societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de către oameni insuficient pregătiţi.

În profesia didactică, cercetătorii au pus în evidenţă existenţa a mai multor niveluri de performanţă profesională:

• nivelul deprinderilor de lucru singulare - atunci când profesorul, de obicei student-practicant, este capabil să realizeze doar sarcini izolate de lucru cu elevii fără a putea să le combine întotdeauna în mod adecvat, în raport cu obiectivele educative urmărite;

• nivelul reproducerii unor “scheme acţionale complexe” date;

• nivelul competenţei pedagogice, când profesorul este capabil să–şi adapteze, “din mers”, schemele acţionale, în funcţie de contextul în care urmează să fie realizat un anumit obiectiv educativ.

Preview document

Profesorul Ideal - Pagina 1
Profesorul Ideal - Pagina 2
Profesorul Ideal - Pagina 3
Profesorul Ideal - Pagina 4
Profesorul Ideal - Pagina 5
Profesorul Ideal - Pagina 6
Profesorul Ideal - Pagina 7
Profesorul Ideal - Pagina 8
Profesorul Ideal - Pagina 9
Profesorul Ideal - Pagina 10
Profesorul Ideal - Pagina 11
Profesorul Ideal - Pagina 12
Profesorul Ideal - Pagina 13
Profesorul Ideal - Pagina 14
Profesorul Ideal - Pagina 15
Profesorul Ideal - Pagina 16
Profesorul Ideal - Pagina 17
Profesorul Ideal - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Profesorul Ideal.doc
  • Profesorul Ideal.ppt

Alții au mai descărcat și

Stimularea Creativitatii Elevilor Ciclului Primar la Limba Romana

Procesul de modernizare a învăţămîntului urmăreşte printre alte obiective dezvoltarea creativităţii gîndirii elevilor. Această problemă a trecut...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. Obiectul și importanța psihologiei școlare Psihologia este știința care acordă o atenție deosebită descrierii și...

Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului

1. ROLURI ALE PROFESORULUI Pentru a rezolva problemele actuale ale conducerii cu succes a procesului educational, profesorul trebuie format...

Timiditatea și Relația ei cu Alte Însușiri de Personalitate

INTRODUCERE Într-o eră a comunicării, timiditatea constituie un handicap, o boală care paralizează orice iniţiativă – fie că e vorba de domeniul...

Portofoliu de Practică Pedagogică

1. Planificare anuală pentru grupa unde desfăşoară practica observativă PROIECTARE / PLANIFICARE ANUALĂ 1. TEMA ANUALĂ: CINE SUNT / SUNTEM-...

Răspundere și Responsabilitate în Activitatea Profesorului

Răspundere si responsabilitate în activitatea profesorului I. Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului 1. A fi profesor A fi profesor...

Proiect de Lectie

Unitatea de invatare: Selectarea surselor proprii de finantare ale agentului economic si caracteristicile acestuia Subiectul lectiei:...

Responsabilitatea educatorului-invățătorului în formarea moral afectivă a elevilor

Introducere Școala este instituția care participă într-un mod decisiv la educația generațiilor tinere ale unei țări, la transmiterea valorilor...

Te-ar putea interesa și

Profesorul Ideal - O Abordare Interdisciplinară

ARGUMENT Modul de transmitere a informaţiei şi, în mod deosebit, formatorii, care asigură circulaţia ei, constituie pilonii esenţiali ai...

Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate

Introducere Actualitatea temei. Nu este posibilă formarea personalitătii fără a tine seama de aspectul care ar trebui să domine întreaga noastră...

Formarea Identității Morale și Valorizarea Intrinsecă a Adolescenților

INTRODUCERE Cercetările de durată denotă faptul că educaţia morală are impact asupra nivelului de dezvoltare cognitivă a indivizilor. În timp ce...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Educația civică

Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri...

Portretul Robot al Profesorului Ideal

Profesorul trebuie sa acorde o atentie sporita configurarii ethosului comunicativ, date fiind influentele acestui subsistem asupra tuturor...

Aptitudinea Pedagogică a Profesorului Văzută prin Prisma Stilului de Management

INTRODUCERE Considerate insuşiri fizice sau psihice care asigură reuşita într-o anume activitate, aptitudinile constituie componente ale...

Metode Neparametrice de Analiza a Datelor

I. TESTE DE ASOCIERE 1. Variabile dihotomice Se va utiliza testul z al diferentei dintre doua proportii independente. Acest test se utilizează...

Ai nevoie de altceva?