Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor

Proiect
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 30654
Mărime: 420.39KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moroianu Miruna
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI MASTER EDUCAȚIE TIMPURIE

Cuprins

INTRODUCERE

1. Principalele aspecte subordonate temei 3

2. Motivarea alegerii temei 6

CAPITOLUL I - TRĂSĂTURI ESENŢIALE ALE EDUCAŢIEI PSIHOMOTRICE A PREŞCOLARILOR

I.1. Obiectivele educaţiei psihomotrice 7

I.2. Principalele fenomene ce intră în sfera psihomotricităţii 12

I.3. Evoluţia componentelor motricităţii şi psihomotricităţii la vârsta preşcolară 13

CAPITOLUL II - EFICIENŢA PROGRAMULUI DE STIMULARE PSIHOMOTRICĂ LA NIVELUL GRUPELOR DE PREŞCOLARI

II.1. Componentele psihomotricităţii vizate de către educaţia psihomotrică la nivelul preşcolarităţii 14 II.1.1.Schema corporală şi lateralitatea 18

II.1.2. Structurarea spaţială şi orientarea temporală 19

II.2 Coordonatele care stau la baza alcătuirii programului de educare psihomotrică

II. 2.1.Cunoaşterea particularităţilor fiecărui copil şi evaluarea periodică a acestora 21

II. 2.2. Concordanţa conţinuturilor propuse la nivelul domeniului experienţial psihomotric cu nevoile de dezvoltare ale copiilor 28

II. 2.3. Urmărirea dezvoltării globale a personalităţii copiilor 42

CAPITOLUL III - ELEMENTE PRINCIPALE ÎN DESFĂŞURAREA CERCETĂRII

III.1. Ipoteza, scopul şi obiectivele cercetării 45

III.2. Prezentarea subiecţilor şi a locului de realizare a cercetării 46

III.3. Metodele de cercetare utilizate 47

III.4. Realizarea şi aplicarea programului de stimulare psihomotrică 50

III.5. Aplicarea fişei de evaluare a nivelului de dezvoltare a componentelor psihomotrice 55

CAPITOLUL IV - REZULTATELE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA LOR

IV.1. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obţinute la testele iniţiale 58

IV.2. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obţinute la testele finale…….… 78

IV.3. Analiza şi interpretarea comparativă a rezultatelor iniţiale şi finale 98

IV.4. Prezentarea comparativă a datelor finale dintre cele două grupe 100

CONCLUZIILE LUCRĂRII

Concluzii generale 102

Concluzii desprinse în urma derulării programului de stimulare psihomotrică 104

BIBLIOGRAFIE 107

Extras din document

INTRODUCERE

1. Principalele aspecte subordonate temei

Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub efectul maturizării sistemului nervos, ce vizează raportul subiectului cu corpul său.

Psihomotricitatea apare astfel atât ca aptitudine, cât şi ca funcţie complexă de reglare a comportamentului individual, incluzând „participarea diferitelor procese şi funcţii psihice care asigură atât recepţia informaţiilor, cât şi execuţia adecvată a actului de răspuns”.

După Piaget şi Wallon „psihicul şi motricul nu sunt două categorii distincte supuse, unul gândirii pure şi celălalt mecanismelor fizice şi fiziologic, ci dimpotrivă, sunt expresia bipolară a unui singur proces, acela al adaptării eficiente, suple la condiţiile externe”. Motricitatea, oricât de rudimentară, participă treptat la constituirea inteligenţei, prin structuri succesive. Între condiţiile exterioare ale actului motric şi condiţiile subiective mişcarea nu este doar un mecanism de execuţie, ci un circuit în care fiecare etapă, fiecare detaliu al operaţiilor este expresia imediată a raporturilor stabilite între individ şi mediu.

Wallon consideră că „mişcarea redusă la contracţia musculară care o produce sau la deplasările în spaţiu care urmează nu este decât o abstracţie fiziologică sau mecanică, gestul motric având un dublu scop – să producă o modificare a lumii exterioare declanşând o acţiune şi să facă să răsune în sine lumea exterioară”.

Fundamentarea psihologică teoretică a psihomotricităţii a fost făcută în mod deosebit de autorii de limbă franceză. La H. Wallon psihomotricitatea stă la baza „inteligenţei practice”, a „inteligenţei situaţiilor” în care fuzionează dispoziţiile afective, atitudinile şi mişcările care rezultă din ele şi câmpul perceptiv-exterior. La Piaget, inteligenţa este o continuare a achiziţiilor conduitelor practice, o asimilare senzori-motrică, de la operativ la figurativ.

V. Horghidan afirmă că prin educarea psihomotrică se urmăreşte atât dezvoltarea schemei corporale („aspectul reflexiv”), cât şi organizarea Eu-lui faţă de lume („aspectul extensiv”).

După M. Epuran, însemnătatea factorilor psihici în activităţile corporale şi sportive creşte proporţional cu organizarea şi exigenţa procesului instructiv-educativ. Comportamentul individului depinde – în structura şi formele sale de manifestare – de natura şi caracteristicile stimulilor care îl provoacă, ca şi de particularităţile persoanei respective.

Deoarece, în activităţile corporale latura motrică predomină este foarte important studiul comportamentului motor. Reacţiile motrice sunt (ca orice alte manifestări psihice) răspunsuri elaborate la anumite stimulări. Cunoaşterea şi stăpânirea metodicii folosirii celor mai adecvaţi stimuli (aici exerciţiile fizice) reprezintă premisele obţinerii şi dirijării celui mai adecvat comportament, corespunzător ţelurilor propuse. Este deci firesc ca întregul efect al procesului instructiv-educativ să depindă într-o oarecare măsură şi de structura personalităţii, în care aptitudinile psihomotrice deţin un loc important.

Putem vorbi despre „dezvoltarea psihomotorie” ca obiectiv al educaţiei fizice şi sportive, cuprinzând:

-dezvoltarea calităţilor motrice (viteza, forţa, rezistenţa, îndemânarea, supleţea);

-dezvoltarea chinesteziei (percepţia complexă a mişcărilor);

-dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, săritură, căţărare, aruncare, împingere, tracţiune);

-dezvoltarea capacităţii de lucru a organismului şi de adaptare la sarcina de mişcare (stăpânirea corpului, stăpânirea mediului).

Capacitatea de lucru a organismului depinde de o serie de factori, cei care ţin de motricitate fiind foarte importanţi. Literatura psihologică şi pedagogico-metodică foloseşte, fără să facă vreo deosebire uneori, termenii de abilitate motrică, dibăcie fizică, capacitate fizică, aptitudini motrice, calităţi motrice. De obicei, termenii de aptitudini motrice generale sunt confundaţi cu cei de aptitudini psihomotrice. Ultimele se disting de primele prin aceea că sunt socotite mai rafinate, conţinând un grad superior de manifestare a funcţiilor perceptive şi intelectuale.

Preview document

Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 1
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 2
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 3
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 4
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 5
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 6
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 7
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 8
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 9
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 10
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 11
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 12
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 13
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 14
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 15
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 16
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 17
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 18
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 19
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 20
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 21
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 22
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 23
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 24
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 25
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 26
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 27
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 28
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 29
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 30
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 31
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 32
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 33
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 34
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 35
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 36
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 37
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 38
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 39
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 40
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 41
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 42
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 43
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 44
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 45
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 46
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 47
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 48
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 49
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 50
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 51
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 52
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 53
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 54
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 55
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 56
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 57
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 58
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 59
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 60
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 61
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 62
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 63
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 64
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 65
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 66
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 67
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 68
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 69
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 70
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 71
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 72
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 73
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 74
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 75
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 76
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 77
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 78
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 79
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 80
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 81
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 82
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 83
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 84
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 85
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 86
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 87
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 88
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 89
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 90
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 91
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 92
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 93
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 94
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 95
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 96
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 97
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 98
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 99
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 100
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 101
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 102
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 103
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 104
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 105
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 106
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 107
Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Programul de Stimulare Psihomotrica, Mijloc de Educare a Componentelor Psihomotrice a Prescolarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Stimularea dezvoltării psihomotricității prin joc

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Psihomotricitatea Viaţa psihică a individului se exprimă ca o unitate a fenomenelor subiective cu manifestările de...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Modalități de dezvoltare a calităților motrice - rezistența la elevii din ciclul primar

Prin calitati motrice se inteleg capacitatile organismului uman de a efectua acte sau actiuni motrice cu indici corespunzatori de rapiditate...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Ai nevoie de altceva?