Proiect didactic definitivat - Ne jucam cu Zana Iarna

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect didactic definitivat - Ne jucam cu Zana Iarna.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere docx, pptx de 62 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

DATA: 16.01.2018

EDUCATOARE:

GRĂDINIȚA: Grădinița cu P.P. ,,Prichindel”, Galați

GRUPA: Mijlocie A

NIVELUL: I

TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Iarna- anotimpul alb”

TEMA ZILEI: ,,Ne jucăm cu Zâna Iarna!”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ADE (DȘ+DOS)+ ALA II

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual

LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupă

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

Consolidarea cunoștințelor matematice privind însușirea conceptului de mulțime și operații cu mulțimi, a conceptului de număr natural in limita 1-3;

Consolidarea cunoștințelor privind gruparea obiectelor după criteriile cunoscute (formă, culoare, mărime)

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:

1. ADP- ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: „Scrisoare de la Zâna Iarna,,

TRANZIȚII: Săniuța- cântec;

Fulgi de nea.

2. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DȘ: ,,Ne jucăm cu Zâna Iarna”- joc didactic

DOS: ,,Omul de zăpadă” - confecție

3. ALA II : ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI RECREATIVE

JOC DISTRACTIV: ,,Fulgii dansează”

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Întâlnirea de dimineață: „Scrisoare de la Zâna Iarna,,

Etapele activitatii:

Salutul

Prezența

Completarea Calendarului naturii

Împărtașirea cu ceilalții

Noutatea zilei

Tranziții:Săniuța- cântec;

Fulgi de nea.

RESURSE:

Procedurale: jocul, explicația, conversația, demonstrația,

obsevația, apreciere verbala;

Materiale: Scrisoare, calendarul naturii;

Organizatorice: frontal și individual;

II. ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

1. DȘ-Domeniul Științe-Activitate matematică

,,Ne jucăm cu Zâna iarna”- joc didactic

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

Să-și îmbogățească experiența senzorială, ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la recunoașterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulțimi, pe baza unor însușiri comune (formă, mărime, culoare) luate in considerare separat sau mai multe simultan.

Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite in funcție de diferite criterii date ori găsite de el insuși: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în corespondență.

Să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte și

cifrele corespunzătoare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: Să grupeze elementele în funcție de formă și

marime;

O2: Să compare grupele de obiecte formate (mai multe-

mai puține);

O3: Să așeze corect grupele formate pe piramidă;

O4: Să raporteze cifra corespunzătoare numărului de elemente;

CONȚINUT MATEMATIC: Numere naturale

SARCINA DIDACTICĂ:

Alcătuirea grupelor de elemente corespunzătoare criteriilor stabilite anterior;

Specificarea pozițiilor spațiale pe care le ocupă pe rochie;

Raportarea cifrei corespunzătoare numărului de elemente;

Formarea șirului numeric crescător și descrescător în limita 1-3 .

REGULILE JOCULUI:

Se formează trei grupe de preșcolari : grupa fulgilor, grupa brazilor și grupa oamenilor de zăpadă.

Copiii lucrează in perechi la panou : separă, alcătuiesc și compară grupe;

Decorează rochița aranjând grupele de elemente în locul indicat de întrebările din plicuri, numără elementele și identifică cifra corespunzătoare;

Formează șirul numeric în intervalul 1-3 cu ajutorul cubului pe care îl rostogolesc de la unul la altul.

ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialului, surpriza, aplauze, recompense ( buline

vesele), rostogolirea cubului, mișcarea, întrecerea.

STRATEGIE DIDACTICĂ:

Metode si procedee: conversația, explicația, demonstrația, problematizarea,

exercițiul, jocul, aprecierea verbală, instructajul verbal;

Metode interactive: metoda cubului, metoda piramidei

Mijloace de învățământ: rochie în formă de piramidă, plicuri cu întrebări,

Jetoane cu cifre, ornamente, cub cu buline bolduri

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

2. DOS-Activitate practică-

,,Omul de zăpadă”-confecție

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

- Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea

unei activități practice;

- Să identifice, să proiecteze și să găsească cât mai multe soluții

pentru realizarea temei propuse în cadrul activităților practice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Cognitive:

O1: Să denumească materialele și instrumentele de lucru utilizate;

O2: Să aplice în situații noi tehnicile de lucru învățate;

Afective:

O3: Să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru;

Psiho-motorii:

O4: Să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie;

STRATEGIE DIDACTICĂ:

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația

Mijloace de învățământ: fișe de lucru, fișă model, lipici, vată

Forme de organizare: individual.

III. ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES

ARTĂ: ,,Omul de zăpadă”- confecție

Sarcini de lucru:

Să denumească materialele și instrumentele de lucru utilizate.

Să combine elementele componente ale omului de zăpadă.

Să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru.

ȘTIINȚĂ- ,,Iarnă albă cu ninsoare”- fișă de lucru

Sarcini de lucru:

-Să formeze grupe cu elemente de același fel;

-Să coloreze elementele corespunzător.

JOC DE MASĂ-“Bucuriile iernii”- puzzle

Sarcini de lucru:

-Să îmbine piesele de puzzle corespunzător, pentru a forma imagini din anotimpul de iarnă;

-Să numere elementele din imaginea formată;

-Să denumească imaginea formată.

STRATEGIE DIDACTICĂ

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația

Mijloace de învățământ: fișe de lucru, fișă model, lipici, vată, piese de puzzle, imagini model

Forme de organizare: individual;

Fisiere in arhiva (6):

  • DEC.pptx
  • DS.pptx
  • l .pptx
  • Proiect didactic definitivat - Ne jucam cu Zana Iarna.pptx
  • scrisoare.docx
  • stegulete.pptx