Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 24671
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.gr I Marcut Ioana
Este o lucrare metodica-stiintifica pe care am prezentat-o in anul 2009 la UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI EXTENSIA SIBIU.

Extras din document

INTRODUCERE

MOTIVATIA ALEGERII TEMEI

Stiintele educatiei joacă un rol din ce în ce mai influent în viata societătii contemporane, si aceasta ca un efect sine qua non al dezvoltării stiintei si tehnicii, care impune matematicizarea domeniilor economico- sociale. Tocmai de aceea, însusirea matematicii de către elevi a devenit o necesitate stringentă, căreia trebuie să-i acordăm atentia cuvenită, începând cu ciclul primar, când studiul matematicii devine o disciplină de învătământ stiintific organizată.

Însusirea matematicii prezintă o serie de dificultăti pentru scolarul mic, ceea ce impune tot atâtea strategii, modalităti care să-l ajute să înteleagă si să depăsească pragul care-i blochează dezvoltarea intelectuală, întelegerea si stăpânirea notiunilor matematice.

Cunoscutul om de cultură, Mircea Malita scria “nicicând omenirea nu a ajuns să pretuiască inteligenta si creativitatea ca în ultimele cinci decenii”. S-a adăugat astfel ca bogatie natională, alături de aur, “AURUL NEGRU” si o nouă valoare “AURUL CENUSIU”. Înteleasă ca o sinteză între inteligentă si creativitate denumită aur cenusiu, această bogatie constă în capacitatea creativă a unui popor, care transpusă pe planul vietii economico-sociale, îl poate propulsa cu certitudine în rândul tărilor civilizate.

Epoca contemporană are nevoie de inteligenta creatoare, de oameni cu gândire independentă, creativă.

Caracterul creator al activitătii în orice domeniu, nevoia omului de a se adapta continuu la situatii noi, la procese si probleme de muncă, mereu noi, impun ca scoala, o data cu functia ei informativă să dezvolte si aptitudinile intelectuale ale elevilor, independenta si creativitatea gândirii.

M-am oprit la aceasta temă, pe de o parte având în vedere marea importantă a gândirii matematice pentru viitor, iar pe de altă parte, pentru că din experienta anilor de la catedră m-am convins că învătătorul poate depista timpuriu elevii cu aptitudini spre gândirea productivă, creativă în matematică, se poate ocupa cu predilectie de dezvoltarea acestui tip de gândire, usurând în felul acesta sarcina formării unor viitori matematicieni in verigile superioare de învătământ.

Pentru a realiza depistarea acestei aptitudini timpuriu, învatătorul trebuie să stăpânească, pe de o parte, coordonatele teoretice ale conceptului de creativitate si psihologia copilului de 7-11 ani, iar pe de altă parte să posede un arsenal de metode si procedee specifice dezvoltării acestui tip de gândire.

În procesul de învătământ nu contează produsul elevilor ca valoare sociala ci, pe plan psihologic, interesează supletea solutiilor găsite pentru rezolvarea problemelor scolare solicitate de învătător, intereseaza măsura in care solutiile găsite în rezolvarea problemei prin caracterul lor revelator, produc elevilor o stare de surpriză si în acelasi timp o trăire intensivă pe plan afectiv.

Factorul esential pentru stimularea spiritului creator este relatia învatator-elev, atitudinea acestuia în clasă sau în afara ei. Totul depinde de învătător si învătătorul poate face pentru creativitatea elevilor aproape totul in conditiile actualei organizări a învătământului.

Pentru a realiza o învătare activă si crativă este necesar să folosim, pe de o parte, metodologia didactică corespunzatoare de a dezvolta capacitătii creatoare la elevi, iar pe de altă parte trebuie selectat si restructurat de învatător continutul procesului de învătămant. Dintre disciplinele care nu numai ca permit, dar solicită o învătare care să îmbine creativitatea cu gândirea logică, cu un puternic caracter activ-participativ, este matematica. Această disciplină presupune însusirea până la nivelul automatizării a unor deprinderi si algoritmi strict necesari pentru dezvoltarea unor activitati de nivel superior cum sunt exercitiile complexe si problemele.

În predarea matematicii învatătorul trebuie să aibă în vedere mai mult capacitatea de a forma notiunile, decât facultatea de a le reproduce. Gândirea copilului se dezvoltă prin exercitii si probleme rezolvate si nu prin acelea care se rezolvă în fata lui. Astfel că, prin utilizarea metodelor activ-participative se poate crea cadrul organizatoric al participării directe a elevilor la propria lor instruire si formare.

În educarea creativitatii sunt deopotrivă implicate: metodele, procedeele, relatia învătător-elev (autentic democratică si de cooperare), atitudinea învătătorului fată de elev (deschisă si receptivă fată de copil si de valorile creativitatii sale), precum si atmosfera creată în clasă de cadrul didactic.

Se conturează astfel, ipoteza de lucru de la care am plecat: dacă învatatorul reuseste sa depisteze timpuriu elementele aptitudinale ale gandirii productive matematice, el poate accelera ritmul de dezvoltare al acestei gândiri, prin procedee si tehnici de lucru specifice învătării matematicii cu un prioritar caracter formativ.

Obligat să-mi elaborez o metodologie adecvată de cercetare metodico- stiintifică, am constatat că în domeniul metodologiei cercetării stiintifice în învătământ există studii numeroase si valoroase. De aceea, în realizarea lucrării am căutat să îmbin elementele teoretice si bibliografia de specialitate cu experientă la clasa si să aplic moduri concrete de lucru, să finalizez analiza prin metode, tehnici, procedee, tipuri de exercitii si probleme care să vină în interesul îmbunătătirii predării matematicii la ciclul primar.

Consider că dezideratul principal al învătământului este acela de a lupta împotriva rigiditatii si de a fi creator în fiecare moment al activitătii, de a participa activ si afectiv la procesul de dobândire a cunostiintelor, priceperilor si deprinderilor. Stă în puterea noastră de a utiliza în activitatea la clasă asemenea metode si procedee didactice care să antreneze si să stimuleze în cel mai înalt grad capacitătile si procedeele intelectuale ale elevilor, să trezească interesul si curiozitatea acestora, să inspire întregii actiuni de învătare un pronuntat caracter formativ.

Munca la clasă, contactul zilnic cu elevii în decursul celor 14 ani de activitate m-a determinat să aleg această tema de studiu si mi-a constituit veriga de lucru, cadrul direct al experientei mele didactice.

În această lucrare voi încerca să-mi exprim câteva opinii si să prezint unele din metodele si procedeele pe care le-am utilizat pentru că elevii mei să simtă atractie pentru matematică, să lucreze cu plăcere, să-i entuziasmeze permanent propriile lor progrese si să le mobilizeze întreaga capacitate si energie pentru performante si succese tot mai mari.

Preview document

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 1
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 2
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 3
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 4
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 5
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 6
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 7
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 8
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 9
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 10
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 11
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 12
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 13
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 14
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 15
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 16
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 17
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 18
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 19
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 20
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 21
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 22
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 23
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 24
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 25
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 26
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 27
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 28
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 29
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 30
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 31
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 32
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 33
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 34
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 35
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 36
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 37
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 38
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 39
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 40
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 41
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 42
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 43
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 44
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 45
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 46
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 47
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 48
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 49
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 50
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 51
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 52
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 53
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 54
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 55
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 56
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 57
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 58
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 59
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 60
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 61
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 62
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 63
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 64
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 65
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 66
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 67
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 68
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 69
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 70
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 71
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 72
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 73
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 74
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 75
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 76
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 77
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 78
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 79
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 80
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 81
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 82
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 83
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 84
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 85
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 86
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 87
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 88
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 89
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 90
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 91
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 92
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 93
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 94
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 95
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 96
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 97
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 98
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 99
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 100
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 101
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 102
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 103
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 104
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 105
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 106
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 107
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 108
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Strategii Metodice Utilizate in Vederea Stimularii si Dezvoltarii Creativitatii Elevilor din Clasele I-III.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Rutină și creativitate

Argument In masura in care politica unei tari este axata pe dezvoltare durabila, reformele apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni...

Evaluare școlară - aspecte interdisciplinare

1.Evaluarea scolara – aspecte interdisciplinare Evaluarea se poate realiza la niveluri diferite de invatamant urmarindu-se obiective diferite ....

Rolul Metodelor și Tehnicilor Interactive de Grup în Dezvoltarea unor Trăsături de Caracter Deziderabile la Școlarul Mic

Pornind de la maxima ca Nimic nu este usor în aceasta lume si fiecare lucru îsi are importanta lui,în misiunea de învatator avem în vedere...

Expoziția școlară și resursele ei formative

I. PARTEA INTRODUCTIVĂ Importanţa - argumentarea - temei alese În ciuda criticilor, lecţia a rămas principala modalitate de organizare şi...

Imaginația și creativitatea la vârsta adolescenței

Introducere Adolescenţa este perioada cuprinsă între 14/15 ani şi 18/19 ani. Ea nu semnifică numai depăşirea pubertăţii, ci mai ales, ieşirea din...

Psihologia Educației

Studiul acestei teme va va permite: - sa identificati specificul Psihologiei educatiei, ca disciplina psihologica; - sa explicati importanta...

Creativitatea

SCURT ISTORIC PRIVIND STUDIUL CREATIVITĂŢII Creativitatea – mister sau domeniu de cercetare ştiinţifică ? În trecut – domeniu sacru, învăluit în...

Te-ar putea interesa și

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Ai nevoie de altceva?