Tehnici de Intervenție în Asistența Socială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 36962
Mărime: 179.26KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hurubean, Alina
Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie Specializarea: Asistenţă Socială

Cuprins

Capitolul I 3

Istoricul asistenţei sociale 3

1.1 Aspecte ale devenirii asistenţei sociale internaţionale 3

1.2 Dezvoltarea asistenţei sociale în România 5

1.2.1 Asistenţa socială în perioada regimului socialist 12

1.2.2 Asistenţa socială după 1989 13

Capitolul II 16

Funcţii şi caracteristici ale asistenţei sociale 16

2.1 Asistenţa socială: funcţii şi caracteristici 16

2.2 Obiectivele asistenţei sociale 19

2.3 Caracteristicile asistentei sociale 25

2.4 Reglementări internaţionale privind asistenţa socială 25

2.5 Managementul asistenţei sociale 27

2.6 Rolurile asistentului social 28

2.7 Sarcinile asistenţei sociale 30

2.8 Beneficiarii serviciilor de asistenţă socială 32

2.9 Niveluri de intervenţie ale asistenţei sociale 35

2.10 Principiile etice ale asitenţei sociale 36

2.11 Valori în asistenţa socială 38

2.12 Probleme etice - dileme etice 38

2.12.1 Teme majore de confruntare etică 39

2.12.2 Luarea unei decizii etice 40

Capitolul III 42

Construirea asistenţei sociale ca profesie 42

3.1 Profesia de asistent social 42

3.2 Valori şi atitudini 47

3.3 Abilităţi şi deprinderi 51

3.4 Problema metodei în asistenţa socială 54

Extras din document

Capitolul I

Istoricul asistenţei sociale

1.1 Aspecte ale devenirii asistenţei sociale internaţionale

Comunităţile umane au avut întotdeauna în componenţa lor indivizi care din cauze de diferită natură - genetice, naturale sau sociale, s-au aflat în imposibilitatea de a-şi satisface trebuinţele prin mijloace proprii. Or, sărăcia, dezabilităţile, existenţa orfanilor şi a copiilor abandonaţi, a bătrânilor bolnavi şi fără sprijin familial sunt probleme vechi de când lumea. Omenirea a încercat, de-a lungul istoriei, să rezolve aceste probleme sociale, despre care ne mărturisesc şi următoarele evenimente:

1750 î.Hr. - Codul regelui Hammurabi - codul justiţiei ce includea cerinţa către popor să-i ajute pe cei ce sunt în suferinţă.

1200 î.Hr- în Israel, poporul evreu are credinţa că Dumnezeu aşteaptă ca oamenii să-i ajute pe cei săraci şi cei în suferinţă.

500 î.Hr. - în Grecia apare cuvântul "filantropie" (dragoste de oameni) :jifos - acte de dragoste, omenie; tmtropos - faţă de oameni.

Apar primele cantine, băi publice pentru săraci sau pentru cei cu nevoi (se donau bani).

300 î.Hr. - în China "Analeetele" lui Confucius declai'ă oamenii fiinţe sociale şi se afirmă că pot spera la o formă de simpatie, ca expresie de ajutorare a celor nevoiaşi ("jen").

100 î.Hr. - în Roma, conform unei tradiţii din Annona Civica, era clar stabilit că familiile de patricieni trebuie să distribuie la un preţ redus grâu cetăţenilor nevoiaşi.

Aprox. 30 d.Hr. - Isus propovăduia că este nevoie de dragoste pentru oameni, aceasta fiind voia Domnului.

313 - împăratul roman Constantin legiferează creştinismul, iar Biserica este socotită cea mai în măsură să-i ajute pe săraci prin donaţii, bunuri, pe care le face populaţia avută.

400 - în Cezareea Capdochiei, pe lângă biserici sunt înfiinţate primele locuinţe şi alte forme de ajutorare a copiilor, de către Sf.Vasile cel Mare.

400-500 - în India apar primele spitale, ajutor întru susţinerea celor săraci, fiind deschise apoi în China, Orientul Mijlociu şi în Europa. In Franţa, la Lyon, de către voluntari şi oamenii religioşi, este organizată pentru prima dată "Casa Domnului" (L'Hotel Dieu).

650 - urmaşii lui Mahonied doresc să susţină săracii prin taxa Zakat, fiind una dintre cele 5 datorii obligatorii ale credinţei islamice.

1100 - Biserica romană emite un decret, o compilaţie de legi şi canoane, ce include principiile viitoare ale unui cod (teologic şi practic) privind calitatea. Prin acest "Deeretuni" era stabilit că bogaţii aveau obligaţia legală şi morală de a-i ajuta pe cei săraci.

1536 - Henric al VUI-lea alcătuieşte un sistem de clasificare a oamenilor (în săraci şi bogaţi); se instituie proceduri de colectare a donaţiilor şi de distribuire a lor către săraci. Aceste măsuri se extind de la nivel local la nivel naţional. (Actul emis de guvernul lui Henric al VUI-lea este cunoscut ca "Legea sărăciei").

1657 - în America, la Boston, apare prima organizaţie particulară de bunăstare - "Societatea Scott de calitate".

1697 - în Anglia (Bristol) se dezvoltă sistemul de muncă "work house-system". Celora care munceau în case pentru copii, pentru persoane cu handicap ori în aziluri pentru bătrâni li se asigura minimul de existenţă, procedeu ulterior răspândit în Anglia şi Europa.

1790 - în statul Carolina a fost instituită prima fundaţie publică pentru orfani, care se ocupa de strângerea de alocaţii.

1798 - în SUA ia fiinţă primul serviciu de sănătate publică.

1894 - Amos Warner scrie şi publică prima carte despre bunăstarea socială.

1898 - se pun bazele primei Şcoli de Asistenţă Socială (Şcoala Filantropică de la New York).

1900 - Simon Patten pune în uz termenul "Social Workers" şi-1 raportează la toţi cei ce lucrau în aşezăminte de binefacere.

1912 - din iniţiativa Juliei Lathorp, asistentă socială din Departamentul forţei de muncă din SUA (creat de Jone Addams la Huli House) se înfiinţează "Departamentul american pentru problemele copiilor".

Preview document

Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 1
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 2
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 3
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 4
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 5
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 6
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 7
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 8
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 9
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 10
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 11
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 12
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 13
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 14
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 15
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 16
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 17
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 18
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 19
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 20
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 21
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 22
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 23
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 24
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 25
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 26
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 27
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 28
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 29
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 30
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 31
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 32
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 33
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 34
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 35
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 36
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 37
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 38
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 39
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 40
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 41
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 42
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 43
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 44
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 45
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 46
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 47
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 48
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 49
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 50
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 51
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 52
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 53
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 54
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 55
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 56
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 57
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 58
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 59
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 60
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 61
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 62
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 63
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 64
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 65
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 66
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 67
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 68
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 69
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 70
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 71
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 72
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 73
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 74
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 75
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 76
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 77
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 78
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 79
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 80
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 81
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 82
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 83
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 84
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 85
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 86
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 87
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 88
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 89
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 90
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 91
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 92
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 93
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 94
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 95
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 96
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 97
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 98
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 99
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 100
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 101
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 102
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 103
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 104
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 105
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 106
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 107
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 108
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 109
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 110
Tehnici de Intervenție în Asistența Socială - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Interventie in Asistenta Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Violența Împotriva Femeii

INTRODUCERE Violenţa în familie este în general definită ca orice act vătămător, fizic, sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Am...

Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori

INTRODUCERE În orice societate umană, exista reguli şi cerinţe, explicite sau implicite, care solicita indivizilor să realizeze numai acţiuni...

Metode și tehnici de intervenție în asistență socială la nivel de grup și comunitate

1. Identificarea nevoii sociale și denumirea grupului Grupul pe baza căruia eu voi realize proiectul este un Grup Format Pentru Prevenirea...

Metode și tehnici de intervenție în asistență socială

1) STUDIU DE CAZ Domnul Popescu are 69 de ani, este colonel în rezervă, locuiește singur într-un apartament care este proprietate personală cu...

Tehnici de Intervenție în Asistență Socială - Abuz asupra Copilului

Tehnici de interventie în asistenta sociala – Abuz asupra copilului 1.Referirea cazului În cazul de fata vom studia problema unei fetite de 9 ani...

Tehnici de intervenție în asistența socială

STUDIU DE CAZ PROBLEMA Eleva F.N., din clasa a-XI-a, de la un liceu de prestigiu din Buzau prezinta deficiente de adaptare si integrare scolara...

Tehnici de intervenție în asistența socială

Planul de interventie specifica Lung (cel mult un an) Mediu(3-6 luni) Pe termen scurt( cel mult o luna) Obiective Sa mearga in familie pe...

Ai nevoie de altceva?