Toate proiectele din domeniul Religie

 • Practica pedagogica - proiect de lectie

  Propunător: Data: 17.05. 2018 Unitatea De Învățământ: Clasa: a VII-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Modele de iubire față de semeni Tipul lecției: predare-învățare/transmitere și însușire de noi cunoștințe Durata: 50’ Scopul lecției: cultivarea iubirii față de semeni prin urmarea unor modele sfinte Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili: O1 - identifică modele ale iubirii...

 • Plan de lectie - Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu

  Clasa: a V - a Data: 22.11.2018 Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Dumnezeu Se face cunoscut omului Lecția: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu Tipul de lecție: mixtă Locul de desfășurare: sala de clasă Scopul lecției: dobândirea unor cunoștințe despre Moise și importanța lui în istoria Vechiului Testament Competențe generale: 1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței 2. Manifestarea unui comportament...

 • Sfanta Liturghie - Intalnirea cu Iisus Hristos

  ÎNTEMEIERE Sfânta Liturghie a fost asezata de Însuși Mântuitorul, la Cina cea de Taină, dupa cum citim în Sfânta Scriptura: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâinea și binecuvântând-o a frânt și, dând ucenicilor, a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20; 1...

 • Viata si activitatea Sfintilor Apostoli

  SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST MATEI Mai este cunoscut ca Levi, fiul lui Alfeu. Este din Capernaum, având meseria de vameș. Într-o zi când era Iisus în Capernaum și Matei era la vamă, într-o barcă, văzându-l Iisus, i-a zis: Vino și urmează-Mă! Auzind Matei spusele Mântuitorului, nu doar cu urechile trupului, ci mai presus de toate, cu urechile sufletului, lăsând toate, L-a urmat pe Hristos. Apoi Domnul a intrat în casa lui Matei, primind poftirea celui ce avea să-i fie ucenic. Cu toate că,...

 • Teologie

  Psihologia este o știință modernă, un vlăstar al creștinismului apusean. în marea lor pustiire și lipsă de speranță, oamenii au descoperit psihologia, tocmai fiindcă „ Bisericile ” din Apus au pierdut predania isihastă a Bisericii. însă în învățătura pastristică se spun o mulțime de lucruri despre suflet, despre boală și tratarea lui. Noi, ortodocșii, nu suntem copleșiți de descoperirea și progresul psihologiei. Monahii care au purces la tămăduirea sufletului știu foarte bine cum se...

 • Temeiuri scripturistice despre Sfanta Treime

  INTRODUCERE Dogma Sfintei Treimi este adevărul de temelie al învățăturii creștine, proprie și caracteristică creștinismului, ea stând la baza tuturor mărturisirilor de credință ale Bisericii. Cuprinsul dogmei Sfintei Treimi constă în afirmarea credinței că Dumnezeu este unul în Ființă și întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Fiecare dintre cele trei Persoane sau ipostase este Dumnezeu adevărat: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Sfântul Duh, având fiecare întreaga Ființă...

 • Plan de lectie - Sfanta Liturghie

  Propunător: Data : Unitatea de învățământ: Grup Școlar Măneciu Clasa: a VIII a Disciplina: Religie Subiectul lecției: Sfânta Liturghie - rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii Tipul lecției: mixtă Scopul lecției: dobândirea consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre Sfânta Liturghie și consolidarea comportamentului moral-religios. Obiective operaționale: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: O1 - să definească Sfânta Liturghie; O2 - să prezinte date generale...

 • Chipul patriarhilor romani in pictura bisericeasca

  Prezenta ierarhilor în pictura bizantină devine un fenomen repetabil începând încă din secolul al VI-lea, atunci cand alături de împăratul Justinian din mozaicul ravennian la San Vitale îl vedem și pe clericul Maximianus. Fenomenul se amplifică pe tot parcursul Evului Mediu fiind întâlnit și în spațiul românesc,odată cu reprezentarea voievozilor în chip de donatori, pe care îi observăm pictați în pronaosul bisericilor din Tara Românească sau din Moldova. Revenind la tema propusă...

 • Cultul Maicii Domnului in Vechiul si Noul Testament

  „Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu e o persoană omenească separată de cea dumnezeiască, cum credea Nestorie, ci însuși Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat și S-a născut din Sfânta Fecioară după firea Sa omenească.” “Pe temeiul Scripturii, al Tradiției apostolice și al definițiilor sinodale Biserica a hotărât că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu, fiindcă Persoana care Se...

 • Taina sfantului botez

  INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui Dumnezeu şi putem înainta spre îndumnezeire. „Sfintele Taine au în vedere omul ca parte materială care trebuie spiritualizată, pătrunsă de harul divin. În acelaşi timp, ele evidenţiază faptul că mântuirea înseamnă tocmai penetrarea materiei de spiritual, spiritualizarea şi sfinţirea materiei, precum şi capacitatea ei de a fi mediu al harului” ....

 • Contributia domnitorilor romani la dezvoltarea culturii nationale

  Mircea cel Bătrân (23. sept.1386 - 31. ian.1418) Mircea cel Bătrân a fost primul domnitor al Cetăţii de Scaun care şi-a pus amprenta pe Târgovişte, dar şi pe dezvoltarea drumurilor comerciale cu Braşovul şi cu Brăila. El a domnit între 23 septembrie 1386 - noiembrie 1394 şi între ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418. În 1359 voievodul Nicolae Alexandru a înfiinţat la Argeş prima mitropolie a Ţării Româneşti, pe al cărei scaun s-a suit kir Iachint, adus din Vicina. În 1370 Vladislav Vlaicu...

 • Aspecte doctrinare prezente in exorcismele Sfantului Vasile cel Mare

  I. Viaţa Sfântului Vasile cel Mare Sfântului Vasile cel Mare a rămas cunoscut Bisericii ca o figură emblematică atât prin exemplul vieţii sale cât mai ales prin opera sa de o valoare inestimabilă. Ne este cunoscută în acest sens marea preocupare pe care sfântul a avut-o pentru credincioşii săi pe timpul păstoririi sale în scaunul episcopal din Cezareea Capadociei. A trăit între anii 330-379, în vremea sfântului şi marelui împărat Constantin şi, până în zilele împăratului Valens, cel căzut în...

 • Taina cununiei - intre traditie si secularizare

  Cuvânt înainte Istoria omului începe cu familia – crearea primilor oameni, Adam şi Eva, binecuvântarea lor în Eden (Fac. 1.28) – şi se încheie cu nunta cerească dintre Hristos şi Biserică (Apoc. 18. 23; 19.7-9). Începutul restaurării lumii este legat de nunta din Cana Galileii, unde Hristos dă „vinul cel bun” – Sângele Său, iar împărăţia lui Dumnezeu este anunţată de o nuntă la care Mirele este Hristos, înconjurat de casnicii, prietenii Săi. Este evident faptul că Taina Cununiei, sub...

 • Contributia Sfantului Ierarh Antim Ivireanul la dezvoltarea si infrumusetarea limbii romane

  Introducere Religia, ce se poate spune despre religie altceva în afara faptului că este o componentă importantă a culturii unui popor, aceasta reprezentând legătura omului cu Dumnezeu. Sentimentul religios şi legătura cu Dumnezeu se manifestă atât în cadrul bisericii, prin oficierea slujbelor sau prin prezenţa preoţilor, dar şi în afara acestei instituţii, prin modul de gândire al oamenilor, în comportament, în modul în care se exprimă, în obiceiurile lor, dar şi în ceea ce creează: muzică,...

 • Sfanta Liturghie

  Liturghia euharistică este o călătorie a Bisericii în dimensiunea împărăţiei Este o ascendenţă sublimă şi misterică a oamenilor spre Dumnezeu, spre ţinta şi finalitatea realizării şi împlinirii firii umane şi a cosmosului întreg, înţeleasă ca o unitate a tuturor în Hristos. Această elevaţie tainică a făpturii spre Dumnezeu a devenit actuală prin catabaza lui Dumnezeu spre întreaga creaţie, manifestată ca o kenoză prin excelenţă. Această mişcare descendentă a Creatorului spre creatură s-a...

Pagina 1 din 19