Toate proiectele din domeniul Religie

 • Istoria si evolutia Liturghiei

  1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte de intrarea în uz și generalizarea acestei denumiri, au fost folosiți pentru aceasta alți termeni care indicau fie ființa sau esența și scopul sfintei slujbe, fie un rit sau altul, care era considerat ca o parte de căpetenie a ritualului sacru. Cele mai vechi denumiri le întâlnim întrebuințate în epoca apostolică și le găsim chiar în cărțile Noului...

 • Plan de lectie Imnul dragostei crestine

  Aria curriculară: Om - Societate Unitatea de învățare: Sfânta Scriptură - izvor de înțelepciune și iubire Titlul lecției: Imnul dragostei creștine (I Corinteni 13) Tipul lecției: comunicare / însușire de noi cunoștințe Scopul lecției: - conștientizarea elevilor asupra faptului că iubirea reprezintă cea mai înaltă virtute creștină și Sensibilizarea elevilor față de cei aflați în suferință. Competențe generale: C.G.1. Cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii și...

 • Plan de lectie - Curajul marturisirii Sfantul Ioan Botezatorul

  Profesor: Disciplina: Religie Ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Curajul mărturisirii - Sfântul Ioan Botezătorul Tipul lecției: Transmitere / însușire de cunoștințe Durata lecției: 50minute Competențe specifice: 1. - descrierea familiei Sfântului Ioan Botezătorul; 2. - prezentarea modului de viață al Sfântul Ioan Botezătorul; 3. - cunoasterea semnificației numelui “Botezătorul” și “Înaintemergătorul Domnului; 4. - enumerarea...

 • Proiect de lectie - Binefacere si recunostinta - Pilda celor 10 leprosi

  2. Scopurile generale ale lecției: 1. Integrarea valorilor și a cunoștințelor religioase în structura propriilor atitudini și comportamente; 2. Explicarea caracteristicilor relației om-Dumnezeu și a relației dintre semeni, fundamentate pe valorile moralei creștine; 3. Analizarea responsabilităților și a modului de implicarea a tânărului creștin în familie și în societatea contemporană; 3. Obiectivele operaționale concrete: O1. să povestească minunea vindecării celor 10 leproși, precizând...

 • Proiect didactic - Sfanta Taina a Preotiei

  Propunător: Data: Unitatea de învățământ: Clasa: a VI-a Disciplina: Religie Subiectul lecției: Sfânta Taină a Preoției Tipul lecției: Mixtă Scopul lecției: însușirea unor cunoștințe despre Sfânta Taină a preoției; cultivarea sentimentului de respect față de clerul Bisericii Obiective operaționale La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: O1- să descrie modul de instituire a Sfintei Taine a Preoției O2 - să înțeleagă că Apostolii au fost urmașii Mântuitorului, iar preoții...

 • Viata mantuitorului Iisus Hristos

  I. INTRODUCERE Iisus, numele Lui propriu, înseamnă în ebraică "Domnul este mântuirea" sau "Mântuitorul" și în grecește, "cel care vindecă" . Iisus a dus o viață de continuă rugăciune. De mic copil a participat la slujbele de la sinagoga iudaică, unde S-a rugat și a cântat psalmi. Prin Patimile Sale, Iisus a arătat că esența vieții și a mântuirii constă în smerenie, evlavie și ascultare desăvârșită față de Dumnezeu. II. NAȘTEREA MÂNTUITORULUI Încă înainte să...

 • Biserica a sprijinit Armata Romana in Primul Razboi Mondial consecinte benefice ale unitatii nationale asupra unitatii bisericesti

  BISERICA A SPRIJINIT ARMATA ROMÂNĂ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL Dinamica relațiilor Biserică - Stat , o perspectivă ortodoxă Biserica, ca și comunitate a creștinilor, cuprinde și unește pe toți cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a le comunica acestora Viața Sa, care este Înviere și victorie asupra mortii. Ea reprezintă comunitatea și comuniunea oamenilor cu Dumnezeu prin Fiul în Duhul Sfant, precum și forma vazută a unei raportări suprafirești la Iisus Hristos - Cuvantul lui...

 • Despre frica de Dumnezeu

  INTRODUCERE În lucrarea de față îmi propun să prezint tema anunțată în titlu printr-o abordare în două direcții: prezentarea unor elemente de conținut și a modului în care cuprinsul acestui conținut s-a format. Știm că operele Sfinților Părinți sunt rodul unei gândiri teologice și a unei trăiri profunde duhovnicești, accesul la cunoaștere se datorează gândirii și a revelației lor. Mă gândesc să spun câteva cuvinte despre frica lui Dumnezeu fiindcă este „începutul înțelepciunii". Dar...

 • Bucuria de a trai

  Data: 04-10-2018 Școala: Gimnaziala nr 2 Jilava Clasa: a-3-a Disciplina: Religie Titlul lecției: Bucuria de a trăi Tipul lecției: mixtă Durata lecției: 50 min Obiective operaționale: La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: O1 Să înțeleagă Cine este Adevăratul izvor al bucuriei. O2 Să relateze nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. O3 Să recunoască care este pentru creștini sărbătoarea bucuriei. Strategia didactică: 1. Strategia didactică: Metode și procedee: lectura,...

 • Providenta

  I. Introducere După învățătura creștină, Dumnezeu a creat lumea din nimic, prin puterea cuvântului Său „El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit ” (Ps. 148,5). Lumea are un început și va avea un sfârșit deci ea nu e veșnică. Lumea este creată în timp. Noțiunea de nimic vrea să ateste că lumea are un început și că însăși esența lumii, din care a fost făcută, a fost creată tot de Dumnezeu. „Dacă Dumnezeu nu este și autorul materiei, spune Sfântul Atanasie cel Mare, ci a făcut...

 • Sfantul Maslu

  Introducere: Menirea ontologică a omului este unirea cu Arhetipul său care este Hristos Domnul, Logosul Întrupat. În starea paradisiacă Adam, avea menirea să urmeze cursul firesc al drumului său existențial, acela de a se înălța spre Arhetip, dacă nu intra păcatul în lume. Panayotis Nellas în magitrala sa carte „Omul animal îndumnezeit” explică această mare taină a unirii omului cu Hristos: „Faptul că Adam a fost creat după chipul lui Hristos înseamnă că el trebuia să se înalțe la Arhetipul...

 • Apocatastaza la Sfantul Grigore de Nyssa

  Apocatastaza a fost condamnată, alături de celelalte învățături origeniste greșite, la Sinodul V Ecumenic. Textul major aflat la baza Apocatastazei origeniene este I Corinteni XV, 23-28 : „ Dar fiecare în rândul cetei sale : Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui. După aceea, sfârșitul, când Domnul va preda împărăția lui Dumnezeu și Tatălui, când va desființa orice domnie și orice stăpânire și orice putere. Căci El trebuie să împărățească până ce va pune pe toți...

 • Diaconul Coresi

  Introducere Un moment important din viața bisericească a Țărilor Române în secolul al XV-lea îl constituie introducerea tiparului, una din cele mai revoluționare creații tehnice din Evul Mediu. În Țările Române tiparul a apărut în primul deceniu al secolului al XVI-lea, la aproximativ 60 de ani de la inventarea lui de către Johanes Gutemberg și la aproximativ două decenii de la tipărirea primelor cărți în limba slavonă . Apariția tiparului în Țările Române este legată de venirea...

 • Misiologie - Sfintii Chiril si Metodie - modele pentru misiunea ortodoxa actuala

  Introducere Secolul al IX- lea a fost o vreme de mari și însemnate evoluții, atât pentru puternicul Imperiul Bizantin, cât și pentru țările și popoarele din jurul său. Condamnarea finală a iconoclasmului în 843 a deschis o epocă cu totul nouă, împrospătată de un vânt al regenerării și renașterii, atât în viața duhovnicească și artistică, cât și în organizarea statului. La înfătuirea acestui mare proces, ce avea să aibă urmări și ramificații hotărâtoare de-a lungul istoriei Europene, doi...

 • Practica pedagogica - proiect de lectie

  Propunător: Data: 17.05. 2018 Unitatea De Învățământ: Clasa: a VII-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Modele de iubire față de semeni Tipul lecției: predare-învățare/transmitere și însușire de noi cunoștințe Durata: 50’ Scopul lecției: cultivarea iubirii față de semeni prin urmarea unor modele sfinte Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili: O1 - identifică modele ale iubirii...

Pagina 1 din 20