Asistență Socială în Biserica

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 26495
Mărime: 100.07KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

I. FILANTROPIA ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ 5

I.1. Atitudini filantropice în Vechiul Testament 5

I. 2. Filantropia în Noul Testament 7

II. TEMEIURI PATRISTICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASISTENŢEI SOCIALE ÎN BISERICA CREȘTINĂ 12

II. 1. Filantropia în perioada apostolică şi postapostolică 12

II. 2. Filantropia la Sfinţii Părinţi din veacul al IV-lea 27

III. FILANTROPIA ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 32

III. 1. Începuturile asistenţei sociale în Biserica Ortodoxă Română 33

III. 2. Constantin Brâncoveanu şi preocupările sale în domeniul asistenţei sociale 39

III. 3. Filantropia în perioada modernă 44

III. 4. Teze pentru o filantropie creştină modernă 47

IV. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 51

IV. 1. Instituţii sociale 51

IV.1. 1. Aziluri 51

IV. 1. 2. Xenoane 52

IV.1. 3. Asistenţa acordată de Biserică orfanilor 53

IV. 2. Fundaţii 58

IV. 2. 1.Fundaţia (fondul) „Miron Romanul” 58

IV. 2. 2. Fundaţia Gozsdu 58

IV. 2. 3. Oferirea de burse 59

CONCLUZII 61

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică, până la cea economică şi ecologică. Lumea (post)modernă nu e nici ea ferită de astfel de crize. Secularizarea, ca produs al Iluminismului, a dus la îndepărtarea omului de Dumnezeu, căpătând noi valenţe în ultimul timp. Postmodernismul, globalizarea şi consumismul nu şi-au spus încă ultimul cuvânt. Însă, în ecuaţia crizelor moderne Biserica este chemată să dea un răspuns adecvat.

Soluţionarea crizelor existente poate fi rezolvată de creştinism, însă nu de unul teoretic, ci de un creştinism autentic, trăit în Duhul Adevărului şi al înţelepciunii, în Duhul iubirii desăvârşite a lui Iisus Hristos. Nu o teorie despre Dumnezeu şi despre Iisus Hristos caută omul zilelor noastre, căci e plină lumea de sisteme filosofice, teosofice şi de mântuitori de serviciu ai istoriei. Omul de azi, obosit, stresat şi dezorientat are nevoie de o întâlnire vie cu Dumnezeu, de trăire cu Hristos şi în Hristos, căci omul este o fiinţă înfometată, în primul rând, de Dumnezeu. „Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, în care voi tri¬mite foamete pe pământ, nu foamete de pâine şi nu sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului” (Amos 8,11).

Biserica, instituţie teandrică (divino-umană), nu se confundă cu societatea, dar nici nu se separă total de ea. „Biserica viază în societate, ea însăşi fiind o societate religios-morală, care este totuşi mai mult decât atât: ea este societatea oamenilor credincioşi, cu Dumnezeu şi prin Dumnezeu întreolaltă Astfel, Biserica se ocupă de fiecare suflet în parte, dar poartă şi grija comunităţii, căci: „Din creaţia lui Dumnezeu face parte şi alcătuirea socială, care este proprie fiinţării umane”

Biserica n-a făcut niciodată abstracţie de această realitate socială, însă misiunea pe care Hristos a încredinţat-o Bisericii sale nu este de ordin politic, economic ori social, ci eminamente religios. Însă tocmai din această misiune religioasă decurg îndatoriri care pot contribui la întărirea comunităţii între oameni. Mitropolitul Hierotheos Vlachos, în cartea sa Psihoterapia ortodoxă, a ajuns la concluzia că Ortodoxia nu poate fi o filosofie sau etică seacă, ci o metodă de vindecare Ea îl vindecă pe om. Preotul nu „dă bilete” pentru ca omul să intre în Rai, ci îl tămăduieşte, astfel ca Dumnezeu să se facă pentru el lumină - şi aceasta este împărăţia cerurilor - iar nu întuneric, adică iad şi înstrăinare Trebuie să privim Ortodoxia ca pe un tratament şi o ştiinţă a vindecării. Principala convingere a Mitropolitului Hierotheos Vlachos este că Ortodoxia nu aduce un sistem de comportare morală, ci asigură un tratament vindecător, care tămăduieşte cel mai profund aspect personalităţii omeneşti Mitropolitul Hierotheos Vlachos pune în lumină o învăţătură fundamentală a Părinţilor Bisericii, şi anume că sufletul omului suferă de o boală care îi perturbă legătura cu Dumnezeu şi cu aproapele, ba chiar şi cu lumea. Biserica este un spital primeşte pe toţi oamenii şi le tămăduieşte bolile duhovniceşti.

Bibliografie

***, „Fondul Săracilor români din comuna Răşinari”, în: Telegraful Român, LXXY (1927), 18 martie/nr. 22-23

***, „Fundaţiunea Gozsdu”, în: Telegraful Român, XLVII (1899), 19/31 aug., nr. 88

***, „Învăţătura celor 12 Apostoli", în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici, Traducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Române Ortodoxe, în col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 1, Bucureşti, 1979

***, Dicţionar biblic, tradus de Constantin Moisa din limba franceză, Ed. Stephanus, 1998

***, Dicţionar enciclopedic al Bibliei, transpunere din franceză de Dan Sluşanschi, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999

***, Enciclopedia României, Imprimeria Naţională, vol. III, 1938

***, Gândirea socială a Bisericii, volum realizat şi prezentat de diac. Ioan I. Ică jr. şi Germano Marani, Ed. Deisis, Sibiu, 2002

***, Lumina Sfintelor Scripturi. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, antologie şi studii introductive de drd. Liviu Petcu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, p. 254.

Alexe, Ştefan, "Eclesiologia Părinţilor Apostolici", în Studii Teologice, nr. 7, 1955

Bel, Pr. conf. dr. Valer, "Filantropia crestina in cadrul misiunii Bisericii", în Ortodoxia maramureşană, Baia-Mare, 1996, nr.1

Idem, Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării, în „Biserică şi multiculturalitate în Europa sfârşitului de mileniu”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2001

Bidian, Augustin, Credinţă şi cunoaştere în creştinism, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1956

Bogdan, Damian, "Viaţa lui Antim Ivireanul", în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8-9, 1956

Bogdan, N.A., Oraşul Iaşi, monografie istorică şi socială, ilustrată, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2004

Preview document

Asistență Socială în Biserica - Pagina 1
Asistență Socială în Biserica - Pagina 2
Asistență Socială în Biserica - Pagina 3
Asistență Socială în Biserica - Pagina 4
Asistență Socială în Biserica - Pagina 5
Asistență Socială în Biserica - Pagina 6
Asistență Socială în Biserica - Pagina 7
Asistență Socială în Biserica - Pagina 8
Asistență Socială în Biserica - Pagina 9
Asistență Socială în Biserica - Pagina 10
Asistență Socială în Biserica - Pagina 11
Asistență Socială în Biserica - Pagina 12
Asistență Socială în Biserica - Pagina 13
Asistență Socială în Biserica - Pagina 14
Asistență Socială în Biserica - Pagina 15
Asistență Socială în Biserica - Pagina 16
Asistență Socială în Biserica - Pagina 17
Asistență Socială în Biserica - Pagina 18
Asistență Socială în Biserica - Pagina 19
Asistență Socială în Biserica - Pagina 20
Asistență Socială în Biserica - Pagina 21
Asistență Socială în Biserica - Pagina 22
Asistență Socială în Biserica - Pagina 23
Asistență Socială în Biserica - Pagina 24
Asistență Socială în Biserica - Pagina 25
Asistență Socială în Biserica - Pagina 26
Asistență Socială în Biserica - Pagina 27
Asistență Socială în Biserica - Pagina 28
Asistență Socială în Biserica - Pagina 29
Asistență Socială în Biserica - Pagina 30
Asistență Socială în Biserica - Pagina 31
Asistență Socială în Biserica - Pagina 32
Asistență Socială în Biserica - Pagina 33
Asistență Socială în Biserica - Pagina 34
Asistență Socială în Biserica - Pagina 35
Asistență Socială în Biserica - Pagina 36
Asistență Socială în Biserica - Pagina 37
Asistență Socială în Biserica - Pagina 38
Asistență Socială în Biserica - Pagina 39
Asistență Socială în Biserica - Pagina 40
Asistență Socială în Biserica - Pagina 41
Asistență Socială în Biserica - Pagina 42
Asistență Socială în Biserica - Pagina 43
Asistență Socială în Biserica - Pagina 44
Asistență Socială în Biserica - Pagina 45
Asistență Socială în Biserica - Pagina 46
Asistență Socială în Biserica - Pagina 47
Asistență Socială în Biserica - Pagina 48
Asistență Socială în Biserica - Pagina 49
Asistență Socială în Biserica - Pagina 50
Asistență Socială în Biserica - Pagina 51
Asistență Socială în Biserica - Pagina 52
Asistență Socială în Biserica - Pagina 53
Asistență Socială în Biserica - Pagina 54
Asistență Socială în Biserica - Pagina 55
Asistență Socială în Biserica - Pagina 56
Asistență Socială în Biserica - Pagina 57
Asistență Socială în Biserica - Pagina 58
Asistență Socială în Biserica - Pagina 59
Asistență Socială în Biserica - Pagina 60
Asistență Socială în Biserica - Pagina 61
Asistență Socială în Biserica - Pagina 62
Asistență Socială în Biserica - Pagina 63
Asistență Socială în Biserica - Pagina 64
Asistență Socială în Biserica - Pagina 65
Asistență Socială în Biserica - Pagina 66
Asistență Socială în Biserica - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Asistenta Sociala in Biserica.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

INTRODUCERE Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa...

Te-ar putea interesa și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Mamele Tinere și Avortul între Vulnerabilitate și Integrare Socială

Viața este un dar pe care-1 merităm numai dacă îl daruim" ( Rabindranath Tagore ) Lucrarea de față se numește “Mamele tinere și avortul între...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Începuturile monahismului în România

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Controlul social realizat de Biserica de la Rusalii prin forme ale asistenței sociale în România anului 2008

Introducere Obiectul acestei lucrări este reprezentat de actiunea controlului social realizat de Biserica crestină neoprotestantă, in societatea...

Asistența socială în Biserica Veche și slujirea socială ca și componentă a mântuirii

I. ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN BISERICA VECHE Alături de harul sfinţitor, de cuvântul inspirat şi de rugăciunea înaripată de credinţă, alături de...

Studiu de caz asistență socială

Cazul Dianei a intrat in atentia asistentului social in momentul in care situatia copilului a fost referita de catre doamna diriginta.Doamna...

Campanie de CSR - V Days

De ce această campanie? Violenţa împotriva femeii este un fenomen omniprezent, iar prin caracteristica sa de vizibilitate socială redusă este...

Ai nevoie de altceva?