Biserica Ortodoxă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 28031
Mărime: 112.92KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

Ca instituţie divină întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea lumii şi pentru continuarea lucrarii Sale până la sfarşitul veacurilor, Biserica a fost înzestrată de catre Intemeietorul ei cu toate mijloacele trebuitoare pentru conducerea şi lucrarea sa.

Deşi Mântuitorul Hristos nu a dat Bisericii Sale un cod special dupa care să se conducă, totuşi prin cuvintele: ,,Iată, Eu, cu voi sunt în toate zilele până la sfârsitul veacurilor” (Matei XXVIII ), a arătat că El este capul nevăzut al Bisericii Sale şi a făgăduit că o va conduce întotdeauna prin conducerea văzută încredinţată Apostolilor care au primit puterea de a învăţa, de a sfinţi şi de a cârmui pe credincioşi. Alături de Sfinţii Apostoli, au apărut, încă de la începuturile Bisericii şi alţi slujitori bisericeşti. Pe aceştia i-au rânduit Sfinţii Apostoli după porunca Mântuitorului Hristos, pentru săvârşirea lucrării de sfinţire, de propovăduire şi de păstorire a credincioşilor, şi ei erau slujitorii bisericeşti din cele trei trepte ale ierarhiei:diaconii, preotii, episcopii.

In fruntea celor trei trepte se găseau încă de la început episcopii, atât ca stare harică sau ca plenitudine a preoţiei, cât şi ca putere conducatoare, aceştia fiind urmaşii direcţi ai Sfinţilor Apostoli.

Deşi iniţial toate comunitaţile locale conduse de episcopi erau egale, se observă totuşi de timpuriu unele deosebiri între ele, acordându-se o consideraţie mai deosebită celor întemeiate direct de Apostoli sau de ucenicii lor Dar cinstea deosebită de care se bucurau unele cetăţi şi unele scaune în faţa celorlalte nu a determinat totuşi modificarea învăţăturii că episcopii erau egali între ei. Cu toate acestea, pentru buna rânduială a trebuit să se stabilească o anumită ordine între episcopi, ţinându-se seama în primul rând de însemnătatea cetăţii lor de reşedinţă

Ierarhilor din scanunele mai importante ale Bisericii a început să li se dea titluri onorifice, folosite însă în mod întâmplător şi neoficial, ca de exemplu titlul de arhiepiscop şi chiar cel de patriarh, exprimându-se prin ele respectul şi cinstea deosebită din partea celor ce foloseau asemenea titluri. Abia canonul 34 apostolic folosea titlul de ,,protos” pentru întâistătătorul sau protoierarhul unei unităţi bisericeşti autocefale.

Dar diferenţierea firească ce a apărut între scaunele episcopale din Biserica primară se accentuează tot mai mult în mod liber în veacul al IV-lea, de la Sinodul I Ecumenic înainte. Acest sinod consacra titulatura şi demnitatea de mitropolit, hotărând prin canonul 4: ,,iar întărirea celor ce s-au făcut (episcopi) să-i revină în fiecare eparhie mitropolitului”. Dacă mitropoliţii, ca înaintestătători ai unei provincii bisericeşti autocefale, erau pe deplin independenţi sau de sinestătători, bucurându-se de toate drepturile şi prerogativele ce ţineau de această demnitate, alături de ei a apărut, tot în veacul al IV-lea, o altă demnitate bisericească superioară celei de mitropolit. Este vorba de demnitatea de exarh.

Ca şi mitropoliile, la început exarhatele erau independente sau autocefale, căpeteniile lor fiind egale în cinstire şi putere jurisdicţională. Ulterior s-a observat însă şi în cadrul exarhatelor unele schimbări. Mai înâi schimbări de reşedinţă, apoi ridicări treptate în cinstirea deosebită a unor exarhi şi în fine pierderea autocefaliei, făcând loc patriarhatului, ultima şi cea mai mare unitate administrativ –bisericească.

Patriarhatul, ca cea mai înaltă demnitate în Biserica Ortodoxă, şi în acelaşi timp ca ultima treaptă a dezvoltării ierarhiei, este rezultatul unei evoluţii de mai multe secole, iar drepturile patriarhilor nu sunt decât drepturi dezvoltate şi amplificate progresiv din drepturile mitropoliţilor şi ale exarhilor.

Titlul de patriarh s-a folosit pentru prima oară în mod oficial în şedinţa din 31 octombrie 451 a Sinodului al IV-lea Ecumenic. La aceeaşi şedinţă şi prin aceeaşi hotărâre episcopului de Ierusalim i s-a recunoscut o poziţie egală cu cea a celorlalte scaune patriarhale şi astfel şi-a făcut intrarea în viaţa Bisericii sistemul pentarhiei onorifice, adică a situării în fruntea lumii creştine a celor cinci scaune patriarhale: Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia si Ierusalim.

De atunci încoace, în fiecare Biserică al cărei protoierarh a fost ridicat la treapta de patriarh, această treaptă s-a dezvoltat devenind o instituţie conturată din suma tuturor drepturilor şi îndatoririlor specifice legate de treapta respectivă.

Preview document

Biserica Ortodoxă - Pagina 1
Biserica Ortodoxă - Pagina 2
Biserica Ortodoxă - Pagina 3
Biserica Ortodoxă - Pagina 4
Biserica Ortodoxă - Pagina 5
Biserica Ortodoxă - Pagina 6
Biserica Ortodoxă - Pagina 7
Biserica Ortodoxă - Pagina 8
Biserica Ortodoxă - Pagina 9
Biserica Ortodoxă - Pagina 10
Biserica Ortodoxă - Pagina 11
Biserica Ortodoxă - Pagina 12
Biserica Ortodoxă - Pagina 13
Biserica Ortodoxă - Pagina 14
Biserica Ortodoxă - Pagina 15
Biserica Ortodoxă - Pagina 16
Biserica Ortodoxă - Pagina 17
Biserica Ortodoxă - Pagina 18
Biserica Ortodoxă - Pagina 19
Biserica Ortodoxă - Pagina 20
Biserica Ortodoxă - Pagina 21
Biserica Ortodoxă - Pagina 22
Biserica Ortodoxă - Pagina 23
Biserica Ortodoxă - Pagina 24
Biserica Ortodoxă - Pagina 25
Biserica Ortodoxă - Pagina 26
Biserica Ortodoxă - Pagina 27
Biserica Ortodoxă - Pagina 28
Biserica Ortodoxă - Pagina 29
Biserica Ortodoxă - Pagina 30
Biserica Ortodoxă - Pagina 31
Biserica Ortodoxă - Pagina 32
Biserica Ortodoxă - Pagina 33
Biserica Ortodoxă - Pagina 34
Biserica Ortodoxă - Pagina 35
Biserica Ortodoxă - Pagina 36
Biserica Ortodoxă - Pagina 37
Biserica Ortodoxă - Pagina 38
Biserica Ortodoxă - Pagina 39
Biserica Ortodoxă - Pagina 40
Biserica Ortodoxă - Pagina 41
Biserica Ortodoxă - Pagina 42
Biserica Ortodoxă - Pagina 43
Biserica Ortodoxă - Pagina 44
Biserica Ortodoxă - Pagina 45
Biserica Ortodoxă - Pagina 46
Biserica Ortodoxă - Pagina 47
Biserica Ortodoxă - Pagina 48
Biserica Ortodoxă - Pagina 49
Biserica Ortodoxă - Pagina 50
Biserica Ortodoxă - Pagina 51
Biserica Ortodoxă - Pagina 52
Biserica Ortodoxă - Pagina 53
Biserica Ortodoxă - Pagina 54
Biserica Ortodoxă - Pagina 55
Biserica Ortodoxă - Pagina 56
Biserica Ortodoxă - Pagina 57
Biserica Ortodoxă - Pagina 58
Biserica Ortodoxă - Pagina 59
Biserica Ortodoxă - Pagina 60
Biserica Ortodoxă - Pagina 61
Biserica Ortodoxă - Pagina 62
Biserica Ortodoxă - Pagina 63
Biserica Ortodoxă - Pagina 64
Biserica Ortodoxă - Pagina 65
Biserica Ortodoxă - Pagina 66
Biserica Ortodoxă - Pagina 67
Biserica Ortodoxă - Pagina 68
Biserica Ortodoxă - Pagina 69
Biserica Ortodoxă - Pagina 70
Biserica Ortodoxă - Pagina 71
Biserica Ortodoxă - Pagina 72
Biserica Ortodoxă - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Biserica Ortodoxa.doc

Alții au mai descărcat și

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Reînființarea Mitropoliei Transilvaniei - Mitropolitul Andrei Șaguna

INTRODUCERE Divizarea lumii transilvane în 1701 a generat o seama de probleme ce se vor alătura celor deja existente aici. Din acest motiv nu vor...

Libertatea religioasă în Uninunea Europeană

I. APARIŢIA CREŞTINISMULUI. I.a. Apariţie şi fundament. Creştinismul – religie universală constituită pe temeiul credinţei în persoana şi...

Biserica și Primele Forme ale Asistenței Sociale

Biserica s-a preocupat întotdeauna de nevoile materiale, dar si spirituale ale credinciosilor, privite prin prisma obiectivului religios pe care îl...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Scurt istoric al Bisericii Ortodoxe Române

Intemeierea Bisericii noastre, a avut loc la Cincizecime, atunci cand Duhul Sfant - in chipul unor limbi ca de foc - S-a pogorat asupra Sfintilor...

Ortodoxia sau Locul Întalnirii cu Dumnezeu

Înca din momentul creatiei, omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu libertate, putînd sa-si manifeste dragostea sa fata de Creator în mod liber. Însa...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Te-ar putea interesa și

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul...

Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi

Introducere „Iubiți Basarabia, dragii mei, iubiți poporul ei cu sufletul deschis adevărului și dreptății, iubiți trecutul ei bogat în monumente...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Începuturile monahismului în România

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Ai nevoie de altceva?