Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 33872
Mărime: 118.55KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Mușat
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Dura
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE TEOLOGIE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE p.6
 3. CAPITOLUL I. LEGISLAŢIA CANONICĂ ORTODOXĂ ŞI IMPORTANŢA EI PENTRU ÎNCHEIEREA UNEI CĂSĂTORII CANONICE p.9
 4. CAPITOLUL II. ACTE PREMERGĂTOARE ŞI PREGĂTITOARE PENTRU CĂSĂTORIE p.15
 5. II.1. Logodna p.15
 6. II.2. Strigările sau vestirile p.19
 7. II.3. Timpul căsătoriei p.20
 8. CAPITOLUL III. IMPEDIMENTE LA CĂSĂTORIE ŞI
 9. ÎNLĂTURAREA LOR p.21
 10. III.1. Impedimente care lovesc esenţa cununiei. p.22
 11. III.1.1. Impedimente cu privire la materia cununiei
 12. (consensul liber) p.22
 13. III.1.2. Impedimente cu privire la formă p.27
 14. III.1.3. Impedimente cu privire la săvârşitor p.27
 15. III.1.4. Impedimente care împiedică încheierea
 16. cununiei din punct de vedere al scopului religios-moral p.28
 17. III.1.5. Impedimente cu privire la primitor. Existenţa
 18. unor raporturi intime între miri: Rudenia p.38
 19. III.2. Impedimente care lovesc formalităţile de
 20. încheiere ale cununiei p.57
 21. III.3.Înlăturarea impedimentelor p.57
 22. CAPITOLUL IV. EFECTELE SFINTEI TAINE A CUNUNIEI p.59
 23. CAPITOL V. CĂSĂTORIILE MIXTE p.62
 24. CAPITOL VI. ÎNCETAREA CĂSĂTORIEI ŞI DIVORŢUL p.70
 25. VI.1. Motivele de divorţ p.71
 26. VI.2. Organele competente a pronunţa desfacerea
 27. căsătoriei civile şi a cununiei religioase p.74
 28. VI.3. Procedura în materie de divorţ p.74
 29. VI.4. Efectele divorţului. p.77
 30. CONCLUZII p.79
 31. ANEXĂ p.82
 32. BIBLIOGRAFIE p.95
 33. CURRICULUM VITAE p.102
 34. DECLARAŢIE p.103

Extras din proiect

INTRODUCERE

Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva : „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el (Facere 2, 18).

Dumnezeu a făcut-o pe femeie cu os din oasele lui Adam şi carne din carnea lui (Facere 2, 23), apoi i-a unit aşa încât să fie amândoi un trup: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Facere 2, 24), şi i-a binecuvântat spunându-le: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi” (Facere 1, 28). Dintru început s-a stabilit deci importanţa familiei ca celulă a societăţii, numai în cadrul familiei viitorii membri ai societăţii având cele mai bune condiţii pentru a se forma.

Am considerat că este necesar, ţinând seama de importanţa căsătoriei creştine în viaţa Bisericii, să alcătuiesc o lucrare pe tema căsătoriei. Am pornit acest demers observând faptul că mulţi din cei care vor să încheie o căsătorie, nu ştiu care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru aceasta iar după încheierea căsătoriei, care sunt obligaţiile şi drepturile lor şi mai precis care este statutul lor în faţa lui Dumnezeu şi al oamenilor, adică în Biserică.

Instituţia căsătoriei a făcut obiectul unei deosebite atenţii din partea tuturor legiuitorilor, încă din timpurile anterioare creştinismului, chiar statele necreştine au căutat întotdeauna să dea familiei o organizaţie cât mai potrivită, pentru ca în acest fel, să corespundă scopului şi rolului ei atât de însemnat.

Pentru a reface caracterul monogam al căsătoriei, dispărut cu timpul, Mântuitorul a ridicat în Biserica Sa căsătoria la rang de Sfântă Taină, El însuşi luând parte la nunta din Cana Galileii, unde binecuvintează nunta şi săvârşeşte minunea prefacerii apei în vin.

Sfântul Apostol Pavel numeşte nunta „taină mare” (Efeseni V, 32), şi o aseamănă cu legătura dintre Hristos şi Biserică, astfel subliniind „că în căsătorie legătura sufletească dintre soţi stă pe primul plan, determinând unitatea soţilor şi preluând însoţirea conjugală”.

Sfânta Taină a Cununiei este lucrarea sfântă prin care se desăvârşeşte – prin har – înţelegerea dintre două persoane, prin care acestea încheie căsătoria”. Căsătoria este deci legătura şi unirea monogamă dintre un bărbat şi o femeie pentru toată viaţa şi o participare reciprocă la dreptul divin.

Cununia a fost totdeauna privită ca ceva venerabil şi cu demnitate etică: „Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat” (Evrei 13, 4), iar Biserica a condamnat dispreţul faţă de căsătorie prin canonul 51 Apostolic, care condamnă rigorismul neîntemeiat al unor feţe bisericeşti, ca şi al laicilor care ar socoti ca stricăcioasă căsătoria. Căsătoria având un dublu aspect: religios-moral şi social-juridic, prin ea se întemeiază familia; care este baza Bisericii ca organism social precum şi a Statului.

Nici o instituţie nu are un rol atât de hotărâtor pentru om şi societate ca familia, cu ea stând sau pierzându-şi binele particular şi cel public şi de ea atârnând, în mare măsură, ruina şi prosperitatea naţiunilor. Poate fi asemănată foarte bine cu o temelie şi este lucru cunoscut că, dacă la o casă temelia este puternică, clădirea stă neclintită, tot aşa, dacă într-o societate familia este aşezată pe idei sănătoase, întregul trup social progresează.

În primul capitol, intitulat: Legislaţia canonică, ortodoxă şi importanţa ei pentru încheierea unei căsătorii canonice, vom arăta ce se înţelege prin termenul de legislaţie canonică, care este definiţia şi rolul canoanelor în viaţa creştinilor şi cine este autenticul interpret al acestora.

Capitolul al doilea este intitulat: Acte premergătoare şi pregătitoare pentru căsătorie, deoarece vor fi prezentate acele acte care ar trebui să premeargă toate cununiile.

În al treilea capitol, intitulat: Impedimente la cununie şi înlăturarea lor, vor fi prezentate acele lipsuri (impedimente) şi împărţirea lor, care opresc încheierea unei căsătorii valide şi modul în carele ele pot fi înlăturate prin dispensă şi în ce cazuri se poate obţine aceasta.

Capitolul al patrulea este intitulat: Efectele Sfintei Taine a cununiei, întrucât precizează care sunt efectele Tainei Cununiei atunci când aceasta se săvârşeşte cu respectarea rânduielii stabilite de Biserică.

Capitolul al cincilea, intitulat: Căsătoriile mixte, tratează o problemă foarte delicată, care se pune în relaţiile interconfesionale sau interbisericeşti şi cum poate fi ea rezolvată în Biserica Ortodoxă Română.

În al şaselea capitol, intitulat sugestiv: Încetarea căsătoriei şi divorţul, vom arăta care sunt motivele de desfacere a căsătoriei potrivit învăţăturii Bisericii, cine este în măsură să pronunţe desfacerea acesteia, atât civilă cât şi religioasă, şi care sunt efectele divorţului, raportându-ne la cei doi soţi divorţaţi.

Preview document

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 1
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 2
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 3
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 4
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 5
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 6
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 7
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 8
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 9
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 10
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 11
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 12
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 13
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 14
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 15
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 16
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 17
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 18
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 19
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 20
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 21
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 22
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 23
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 24
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 25
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 26
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 27
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 28
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 29
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 30
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 31
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 32
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 33
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 34
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 35
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 36
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 37
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 38
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 39
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 40
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 41
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 42
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 43
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 44
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 45
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 46
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 47
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 48
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 49
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 50
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 51
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 52
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 53
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 54
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 55
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 56
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 57
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 58
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 59
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 60
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 61
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 62
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 63
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 64
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 65
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 66
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 67
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 68
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 69
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 70
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 71
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 72
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 73
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 74
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 75
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 76
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 77
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 78
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 79
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 80
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 81
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 82
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 83
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 84
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 85
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 86
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 87
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 88
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 89
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 90
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 91
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 92
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 93
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 94
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 95
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 96
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 97
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 98
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 99
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 100
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 101
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 102
Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Casatoria dupa Legislatia Canonica Ortodoxa.doc

Alții au mai descărcat și

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Iubirea în spiritualitatea creștină

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Omiletică - principii catehetice în opera Sfanțului Chiril al Ierusalimului

1.Viata si activitatea Sfântului Chiril al Ierusalimului Sfântul Chiril al Ierusalimului reprezintă o personalitate marcantă a creştinismului, un...

Taina Cununiei

Introducere Рrin ϲăderea în рăϲat, omul a рierdut ϲomuniϲarea hariϲă ϲu Dumnezeu şi a intrat în moarte ѕufleteaѕϲă şi oѕândă veşniϲă, ajungând...

Familia creștină azi și în veșnicie

PRELIMINARII ŞI GENERALITĂŢI Fiind baza societăţii omeneşti, familia ca instituţie divină a fost de la început obiectul cercetării din partea...

Pedagogia crestin-ortodoxă

INTRODUCERE Pedagogia crestin-ortodoxă e o lucrare a Părintelui Mihail Bulacu apărută pentru prima oară la Bucuresti, în anul 1935. Părintele...

Încheierea cununiei în dreptul canonic

Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva : „Nu este...

Te-ar putea interesa și

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Încheierea cununiei în dreptul canonic

Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva : „Nu este...

Taina Cununiei și Rolul ei în Viața Societății

ARGUMENT Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea...

Demografie și geografie istorică

Curs 1. Demografie; 18 octombrie 2006 - termenul deriva etimologic din doua cuvinte grecesti: demos (popor) + graphe (descriere) – „descrierea...

Ai nevoie de altceva?