Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 9393
Mărime: 33.36KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Pavaleanu Vasile

Cuprins

INTRODUCERE 1

CASATORIA SI FAMILIA IN SFANTA SCRIPTURA 3

IN VECHIUL TESTAMENT SI IN IUDAISM

IMPORTANTA FAMILIEI LA VECHII IUDEI 5

OBLIGATIA CASATORIEI.MONOGAMIA SI POLIGAMIA 5

LOGODNA SI NUNTA 6

CASATORIA IN NOUL TESTAMENT 8

IN SFINTELE EVANGHELII

IN EPISTOLELE SFINTILOR APOSTOLI 9

PRINCIPII ALE VIETII FAMILIALE CRESTINE 12

STAREA FAMILIEI ASTAZI 14

CONCLUZII 17

BIBLIOGRAFIE 20

Extras din document

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera lui Dumnezeu şi implicarea umană, o măsură a iubirii în ambele sensuri, între Creator şi coroana creaţiei, pe verticală, şi între cei încununaţi, pe orizontală, este viata însăşi a umanităţii acoperită de Pronia divină şi icoană a îmbrătişării tainice dintre Mirele Mântuitor şi Biserica Mireasă în cămările împărăţiei celei veşnice.

Căsătoria şi familia exista de la început, de când a creat Dumnezeu omul ca bărbat şi femeie. El a creat de fapt, familia. Familia reprezintă, deci, una din coordonatele esenţiale ale umanităţii.

Familia, este reflectarea chipului lui Dumnezeu în om, manifestat prin comuniunea specifică ei, asemenea comuniunii intratrinitare.

Căsătoria şi familia sunt obiect al purtării de grijă al lui Dumnezeu pentru omul cel căzut, dar cu menirea de a asigura - prin naşterea şi creşterea pruncilor după voia dumnezeiască - cetăţeni ai cerului.

Căsătoria şi familia sunt obiect al preocupării profeţilor şi drepţilor din Vechiul Testament, ca şi al Sfinţilor Părinţi de-a lungul veacurilor, după cum trebuie să fie şi astăzi şi întotdeauna, obiect de serioasă preocupare din partea tuturor celor rânduiţi de Dumnezeu să vegheze asupra bunului mers al ei, adică a factorilor responsabili ai Bisericii şi ai comunităţilor umane, în general.

Referindu-se la importanţa pe care a primit-o căsătoria în iconomia creştină, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, zice: ,,Prin venirea în lume şi lucrarea izbăvitoare şi înnoitoare a Mântuitorului Iisus Hristos, această orânduială a fost ridicată pe o treaptă de sfinţenie care face, ca, de atunci, familia ce rodeşte din ea, să poată fi văzută ca o imagine miniaturală a Bisericii.''

Lucrarea lui Dumnezeu este însă urmărita stăruitor de intenţia şi de lucrarea nimicitoare a vrăjmaşului diavol. Căsătoria şi familia creştină, sunt ţinta de preferinţă ale atacurilor diavoleşti, care ameninţă însăşi fiinţa şi rosturile lor. Atacurile sunt variate şi subtile, implicând consecinţe deosebit de grave, pentru familie, pentru Biserică, dar şi pentru societate, în general. Starea de criză, desigur, provine din necredinţa şi nepăsarea faţă de voia lui Dumnezeu. Cauza generatoare a dramelor contemporane în familie este, aşadar, abdicarea de la principiile moralei creştine pentru întemeierea şi întărirea unităţii în actul însoţirii.

,,Scoaterea Evei din Adam, înseamnă că Eva a fost cuprinsă virtual în Adam şi înainte de aducerea ei destinată la existenţă."

Scopul căsătoriei creştine este înmulţirea neamului omenesc, ajutorul reciproc, evitarea desfrânării şi mai ales comuniunea întru iubire a celor doi care- şi transmit reciproc darurile specifice fiecăruia.

Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Familia este prima alcătuire din viaţa obştească din care cresc toate celelalte forme de viaţă socială. Aici se naşte copilul plăpând şi neputincios pecetluind dragostea celor doi părinţi.

Unirea dintre soţ şi soţie este icoana unirii dintre Hristos şi Biserică. Familia creştină îi formează pe membrii ei prin căldura dragostei pe al cărei altar se aduce ca jertfă, prin excelentă, dăruirea de sine. Nicăieri nu găsim resursele de răbdare, de iubire şi de jertfelnicie ca la părinţi. ,,Sensul adevărat al căsătoriei îl constituie legătura nemijlocită a soţilor cu Domnul Hristos."

Familia este ,,biserica cea mică " este ,,casa lui " pentru că ,,unde este Hristos este şi Biserica Lui" după cum spune Sfântul Ignatie al Antiohiei.

Conştiinţa creştină tradiţională, a văzut în căsătorie, nu doar o simplă convieţuire umană între bărbat şi femeie, ci şi o angajare eclesială şi fidelitate faţă de poruncile evanghelice faţă de Cel ce este temeiul lor ontologic, Persoana lui Hristos. Familia constituie şi o ordine spirituală, pentru ca iubirea dintre bărbat şi femeie, dacă ar rămâne doar la dimensiunea carnală, ar degenera, pe când în realitate, este o comuniune ce uneşte şi sufletele şi trupurile. Spiritualitatea relaţiei bărbat-femeie, prin asumarea responsabilităţilor conjugale, prin jertfa autodăruirii, prin depăşirea egoismului, a satisfacţiei limitate, sunt un tezaur sacru pentru deplina umanizare, pentru o viaţă deiformă a familiei.

Cunoaşterea mai completă a situaţiei reale a familiei creştine azi, pe de o parte, şi înţelegerea mai profundă a vocaţiei sale spirituale în biserică şi în lume, pe de altă parte, se impun ca două condiţii primordiale datorită nevoii de fidelitate şi discernământ întru credinţă a creştinului, precum şi nevoii sale de a face faţă realităţii complexe a societăţii în care trăieşte.

In faţa crizei morale şi spirituale de azi, trebuie să adâncim prin învăţătură şi educaţie, prin viaţă de rugăciune şi cultură a sufletului, semnificaţia sau rostul credinţei, a legăturii omului cu Dumnezeu în organizarea şi propăşirea familiei creştine. Trebuie să redescoperim şi mai mult importanţa dreptei învăţături şi dreptei vieţuiri creştine privind familia ca icoană a bisericii, ca icoană a iubirii lui Hristos faţă de umanitate, aşa cum rezultă din Sfânta Scriptura (Efeseni 5,21-23).

Preview document

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 1
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 2
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 3
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 4
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 5
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 6
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 7
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 8
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 9
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 10
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 11
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 12
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 13
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 14
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 15
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 16
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 17
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 18
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 19
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 20
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 21
Căsătoria în Vechiul și Noul Testament - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Casatoria in Vechiul si Noul Testament.doc

Alții au mai descărcat și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Hristologie

Introducere În prologul Evangheliei a IV-a, Sfântul Apostol loan confirmă ca dat al Revelaţiei divine hristocentrismul creaţiei. „Toate prin El...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Te-ar putea interesa și

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Factorii care conduc la proliferarea divorțului în societatea contemporană

INTRODUCERE Traim într-o lume în care viaţa familiei creştine este greu încercată. Sute şi mii de cupluri se prăbuşesc în jurul nostru. Altele...

Valențele Omiletice ale Operei lui Petru Maior

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licenţă încearcă să scoată la lumină valoarea predicilor apărute sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul...

Varietate și Diversitate în Familia Românească Contemporană

DOCUMENTAREA TEORETICA 1. Definirea familiei Definitia data de G. Murdock (1949), de exemplu, pare destul de completa. El arata ca familia este...

Taina Cununiei și Rolul ei în Viața Societății

ARGUMENT Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Familia din perspectiva vieții și a învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos

Potrivit textului scripturistic din Cartea Facerii constituirea familiei îşi are fundamentarea în voinţa divină exprimată la creaţie. „Nu este bine...

Ai nevoie de altceva?