Cenzura - vechile practici staliniste

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 71851
Mărime: 268.49KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iarca Catalin,Mircea Stefan

Cuprins

I. PREAMBUL. PRECIZARI NECESARE

I.1 CENZURA

I.2 PROPAGANDA

I.3 RADACINILE CULTURII DE CLASA

I.4 MANIPULAREA CONSTIINTELOR

I.5 ILEGALISTII

II. TRANZITIA

II.1 CENZURA MILITARA. CENZURA POLITICA

II.2 STALPII NOII PUTERI

II.3 FRAUDA CA POLITICA DE STAT

II.4 SOVIETUZAREA SPATIULUI PUBLIC

III. IN UMBRA LUI STALIN

III.1 INSTUTIONALIZAREA CENZURII

III.2 ORGANELE CENZURII

III.3 DISTRUGEREA TRADITIILOR NATIONALE

III.4 CONTROLUL TOTAL

III.5 LUPTA DE CLASA. REEDUCAREA PRIN REPRESIUNE

III.6 GHEORGHIU-DEJ IN CONTEXTUL SOVIETIZARII

IV. DEZGHETUL

IV.1 POLITICA NOULUI CURS

IV.2 BLOCADA CURENTULUI REFORMIST

IV.3 STRUCTURAREA PE CLASE A NOII SOCIETATI

IV.4 RETRAGEREA TRUPELOR SOVIETICE. CONSECINTE

IV.5 REORGANIZAREA CENZURII

IV.6 VECHILE PRACTICI STALINISTE

IV.7 IESIREA DE SUB TUTELA MOSCOVEI

V. EPOCA DE AUR

V.1 SUCCESIUNEA

V.2 INTELECTUALITATEA CONDAMNATA

V.3 RELANSAREA COMUNISMULUI UTOPIC

V.4 NOI FORME, ACELASI FOND

V.5 DISIDENTA CULTURALA SI OPOZITIA DIRECTA

VI. DEZGHETUL

VI.1 POLITICA NOULUI CURS

VI.2 BLOCADA CURENTULUI REFORMIST

VI.3 STRUCTURAREA PE CLASE A NOII SOCIETATI

VI.4 RETRAGEREA TRUPELOR SOVIETICE. CONSECINTE

VI.5 REORGANIZAREA CENZURII

VI.6 VECHILE PRACTICI STALINISTE

VI.7 IESIREA DE SUB TUTELA MOSCOVEI

VII. EPOCA DE AUR

VII.1 SUCCESIUNEA

VII.2 INTELECTUALITATEA CONDAMNATA

VII.3 RELANSAREA COMUNISMULUI UTOPIC

VII.4 NOI FORME, ACELASI FOND

VII.5 DISIDENTA CULTURALA SI OPOZITIA DIRECTA

VII.6 PRABUSIREA

VIII. CONCLUZII

IX. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

În România a existat o cultură de ocupaţie al cărei principal scop a constat în demolarea continuă a valorilor culturale româneşti, vechi sau moderne, a libertăţilor presei, doar pe motiv de inactualitate politică. Deoarece criteriile de evaluare politică şi culturală veneau de la Moscova ca decrete, iar intelectualii şi oamenii de cultură ai României fuseseră, în mare parte a lor, adversarii declaraţi ai sistemului experimentat de Kremlin, e de la sine înţeles că majoritatea acestora au avut mult de suferit, fiind batjocoriţi nu doar în opera lor, dar şi în existenţă. Scoşi din circuitele culturale tradiţionale, aceşti intelectuali condamnaţi social, dar mai ales de politic, au înfundat închisorile comuniste, devenind apoi, după ieşirea din ele, cetăţeni cu drepturi limitate, prin condiţia nou dobândită de foşti deţinuţi politici. Locul lor a fost luat de o categorie de intelectuali importanţi ori fabricaţi peste noapte a căror misiune principală a fost aceea de a acoperi găurile lăsate de predecesori prin negarea valorilor culturale româneşti şi, evident, şi pe reprezentanţii acesteia, înlocuind cu valori de import sau născute imediat şi improvizate.

Astfel prinde forme de manifestaţie pe un teren arid, secătuit constant de cenzură şi propagandă, faimosul proletcultism, care reducea rostul culturii la servirea ideilor proletare, negând, în acelaşi timp, orice alte valori care ar fi putut contrazice deveni discursul dogmatizat. Ca formă de cultură, cu foarte multe carenţe de ordin compozistic, stilistic şi valorizant, ar fi dispărut pe parcurs, însă dublat de masivul transplant de idei, teme şi ideologii roşii ale modelului sovietic, n-a făcut altceva decât pe de o parte să-şi continue prigoana împotriva valorilor culturale româneşti şi occidentale, iar pe de altă parte să reprime vastul model cultural autohton, înlocuindu-1 cu modele compozite şi inaderente tradiţiei naţionale.1

Iată cum istoria culturii româneşti postbelice se confruntă şi cu istoria totalitarismului comunism românesc care a dezvăluit, din păcate, regimul de teroare şi de reprimare a tuturor valorilor ori diverselor forme de rezistenţă.

Formele roşii ale terorii nu au putut controla totul. Rezistenţa culturală, cu toate componentele sale, a urmărit refacerea unei legături organice cu tradiţia literară românească, restituirea unui climat şi a unei linii de creaţie reprezentativă2. Disidenţa se deosebeşte însă de fenomenul rezistenţei, mai ales prin forma ei de conjunctură şi prin lipsa de masivitate, redusă doar la atacuri politice, plasate în organe de presă externe, pe fondul unor evenimente politice internaţionale.

Această distrugere conştientă a nucleului cultural românesc a fost posibilă datorită unor factori speciali care au modelat de fapt trăsăturile comunismului în România şi au făcut posibilă emergenţa necontrolată a dictaturii proletcultismului3.

În România nu a avut loc o revoluţie comunistă. Instalarea guvernării comuniste a fost rezultatul unui anumit raport de forţe pe plan internaţional, o consecinţă a celui de-al Doilea Război Mondial şi a declanşării Războiului Rece. Ocupaţia sovietică a constituit, de fapt, un factor şi mai puternic, impunător chiar, în prelevarea puterii de o aşa-zisă elită comunistă4. Se fac chiar referiri, arătându-se că România nu a trăit o revoluţie, deoarece sistemul comunist a fost impus cu forţa de Armata Roşie. Aceasta este şi trăsătura fundamentală prin care sunt împărţite regimurile comuniste: regimuri de ocupaţie şi regimuri revoluţionare5. Istoriografia occidentală apreciază clar că. în mare parte, conducerea comunistă nu a perceput negativ la început dependenţa colonială6 faţă de URSS şi sacrificarea valorilor politicii naţionale7. Priorităţile la începutul anilor 50 erau monopolul puterii şi industrializarea, ambele condiţionate de sprijinul Moscovei, care pe parcursul a câţiva ani a reuşit distrugerea intenţionată a fundamentelor naţionale. La începutul anilor 60 aceste argumente îşi vor pierde valoarea. Dependenţa faţă de Colosul de la Răsărit8 va fi atunci considerată un puternic factor de instabilitate şi de accentuare a incoerenţei în actul de conducere. Astfel se abrogă dictatura de idei9 în cultură şi se trece la organizarea unei palide dar pe alocuri plină de vigoare reconquiste culturale10. Lucru care se va dovedi îngreunat mereu de vechile tare impuse de monopolul cultural al ideologiei sovietice impuse din afara procesului revoluţionar11.

Metoda de a construi şi organiza o revoluţie internă nu a funcţionat întocmai. Principala opoziţie a venit, cum era şi normal, din partea intelectualităţii care a fost brusc cenzurată, iar apoi dacă nu a cedat îndemnurilor propagandistice a fost izolată sau întemniţată. Fără aceste nuclee de manevră şi cu o limitare a resurselor umane, regimul totalitar şi-a moderat practicile. Un regim totalitar este posibil numai atunci când mari mase de oameni devin de prisos sau pot fi utilizate fără a se atinge însă consecinţa dezastruoasă a depopulării12. Este aici cazul imperialelor republici comuniste ruse şi chineze. Rezultatul a fost că puterea comunistă aflată la conducere în România a fost obligată să aibă o ofertă distinctă de cea a dominaţiei mondiale, însă acolo unde nivelul de dezvoltare a fost mai scăzut, cu procente de populaţie rurală importantă în raport cu totalul demografic, regimurile au fost mai tentate să aplice politici brutale. Astfel, în 1944, 76,5% din populaţia ţării trăia în afara zonelor urbane. Ceea ce demonstrează că dictatura în România a fost mai pronunţată, iar clasa conducătoare mai conservatoare.

Reformatorii anilor 60 mobilizează mari mase de oameni declanşând un exod al populaţiei rurale spre oraşe, spre şantierele industrializării,13 mobilizare generală încheiată abia după 1989, deşi mirajul metropolei este încă persistent. Moment în care se va declanşa şi lupta de redobândire a miturilor fondatoare ale culturii româneşti. Deschidere culturală care nu scapă însă blamărilor ultimelor forme stilistice proletcultiste.

Dacă la început intelectualitatea, mare parte a ei, nu a cedat atacurilor propagandistice ale ideologiei totalitare comuniste, PCR şi-a plasat ideologia marxist-leninistă dincolo de limita comunităţii naţionale şi politice tradiţionale în zonele neintegrate ale societăţii, acolo unde şi de fapt şi-a stabilit baza de asalt. Societatea românească interbelică a avut un grad relativ de integrare. Tocmai din acest motiv revoluţionarii profesionişti14 şi-au căutat aderenţi, în special în segmentele neintegrate social. Grupurile marginale, categoriile declasate, minorităţile etnice au fost cele dintâi medii privilegiate în locul intelectualităţii prolifice, emancipate a momentului, din care s-au făcut recrutările pentru cooptarea de noi aderenţi comunişti. Căci proletariatul, clasa mesianică a PCR15 constituia în România o minoritate, iar pe scena politică, partidul comunist însuşi constituia un grup periferic, care alesese nu integrarea în sistem, ci mai degrabă distrugerea lui.

Preview document

Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 1
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 2
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 3
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 4
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 5
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 6
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 7
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 8
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 9
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 10
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 11
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 12
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 13
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 14
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 15
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 16
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 17
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 18
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 19
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 20
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 21
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 22
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 23
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 24
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 25
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 26
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 27
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 28
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 29
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 30
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 31
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 32
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 33
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 34
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 35
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 36
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 37
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 38
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 39
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 40
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 41
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 42
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 43
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 44
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 45
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 46
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 47
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 48
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 49
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 50
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 51
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 52
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 53
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 54
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 55
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 56
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 57
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 58
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 59
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 60
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 61
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 62
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 63
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 64
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 65
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 66
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 67
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 68
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 69
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 70
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 71
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 72
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 73
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 74
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 75
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 76
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 77
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 78
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 79
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 80
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 81
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 82
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 83
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 84
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 85
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 86
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 87
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 88
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 89
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 90
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 91
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 92
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 93
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 94
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 95
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 96
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 97
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 98
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 99
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 100
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 101
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 102
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 103
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 104
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 105
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 106
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 107
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 108
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 109
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 110
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 111
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 112
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 113
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 114
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 115
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 116
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 117
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 118
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 119
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 120
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 121
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 122
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 123
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 124
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 125
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 126
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 127
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 128
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 129
Cenzura - vechile practici staliniste - Pagina 130

Conținut arhivă zip

  • Cenzura - Vechile Practici Staliniste
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Constituțiile României și Libertatea Religioasă

INTRODUCERE După revoluţia din decembrie 1989, guvernele, parlamentele, toate instituţiile democratice ale sistemului politic românesc în curs de...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Ai nevoie de altceva?