Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 39123
Mărime: 199.74KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Alexandru Arion

Cuprins

INTRODUCERE p. 4

CAPITOLUL I: COMUNITATEA UMANĂ ÎN IUDAISM

1. Antropologia Iudaică p. 7

2. Principiile Comunităţii Umane În Iudaism p. 12

3. Instituţiile Iudaismului p. 20

3.1. Instituţiile Familiale p. 20

3.2. Instituţiile Religioase p. 25

3.2.1. Locaşurile De Cult p. 25

3.2.2. Monahismul Iudaic p. 29

4. Iudaismul După Distrugerea Ierusalimului p. 32

CAPITOLUL II: COMUNITATEA UMANĂ ÎN CREŞTINISM

1. Noţiuni de Antropologie Creştină p. 33

2. Comunitatea Umană Creştină – Biserica p. 36

3. Comunităţile Creştine În Biserica Primară A Noului Testament p. 44

4. Comunităţile Monastice În Primele Secole Creştine: Egipt, Palestina, Iudeea şi Monahismul Athonit p. 46

CAPITOLUL III: COMUNITATEA UMANĂ ÎN ISLAM

1. Premise Doctrinare Pentru Înţelegerea Structurilor Sociale Islamice p. 55

2. Concepţia Despre Om Şi Consecinţele Creării Omului În Plan Religios-Politic p. 62

3. Legea Islamică Şi Societatea p. 67

3.1. Shari’a Ca Bază A Societăţii p. 67

3.2. Componentele Legii în Comunitatea Islamică p. 70

4. Roul Legii şi al Coranului în Societatea Islamică p. 80

CONCLUZII p. 84

BIBLIOGRAFIE p. 89

Extras din document

INTRODUCERE

Iudaismul este alături de creştinism şi islam, una dintre cele trei mari religii ale lumii. Evreii sunt unul dintre puţinele popoare antice care şi-au păstrat neştirbită identitatea etnică. Teologul Hans Kung scrie în lucrarea sa „Judaism”, referitor la acesta că este o religie etnică, “religia unui popor”, o religie care a făcut istoria lumii, care a traversat istoria lumii. E una dintre cele mai vechi religii de pe pământ, care în ciuda persecuţiilor incredibile, se menţine vie până în ziua de astăzi. În accepţiunea sa cea mai largă, termenul de iudaism indică istoria generală a poporului ebraic, de la începuturile sale în epoca biblică, până în ziua de astăzi. Iudaismul îşi defineşte propria identitate prin permanenta exegeză a Biblei ebraice şi a istoriei poporului evreu, prevestită în textele biblice.

Conform istoricilor poporul evreu îşi face apariţia în istorie după 2000 î.Hr. El provine, parţial, din amoriţii care s-au instalat în Mesopotamia la sfârşitul mileniului al treilea. După Biblie, strămoşii lui Israel sosesc în Egipt ca oameni liberi, dar cad mai târziu în sclavie (sclavia egipteană). Ei au ieşit cu miile din Egipt, pe la 1260 î.Hr., urmându-l pe profetul Moise. S-au instalat în Canaan şi au format acolo 12 triburi. Au ocupat astfel pământul făgăduit de Dumnezeu acestui popor.

Iudaismul este o religie care are la bază Biblia (ebraică) şi Talmudul. Biblia ebraică e o culegere de 39 de cărţi împărţită în trei părţi: Legea (în ebraică Torah), Prorocii, Scrierile. Acest popor s-a afirmat în lume ca un popor exclusiv monoteist. Dumnezeu este unul singur şi fără egal. Încă din momentul când îl cheamă pe Avraam să iasă din Ur-ul Chaldeii, El îşi descoperă unicitatea Sa, într-o lume rătăcită spre politeism. De aceea şi dând poruncile, Decalogul lui Moise, El insistă: “Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!” Dumnezeu este creatorul şi stăpânul universului, El conferă existenţă tuturor existenţelor, este veşnic, atotînţelept, călăuzitor şi omniprezent. Este numit şi: Elohim (Dumnezeu), YHWH (Cel care există pentru/prin Sine), Adonai (Stăpân), El Şadai (Dumnezeu Atotputernic), El Olam (Dumnezeul cel veşnic).

Semnul legăturii sau al legământului dintre Dumnezeu şi fiecare evreu este tăierea împrejur a bărbaţilor şi îndeplinirea cu stricteţe a prevederilor legii divine în toate privinţele.

Islamul este una dintre cele trei mari religii monoteiste (alături de creştinism şi iudaism). În arabă, “islam” înseamnă „supunere” - supunere faţă de Allah. Cuvântul Allah se referă la acelaşi Dumnezeu al evreilor si creştinilor. Islamul are ca învăţătură de baza existenta unui singur Dumnezeu atotputernic care a creat lumea, deosebindu-se de creştinism si de religia arabilor dinaintea apariţiei islamului prin monoteismul sau strict (Allah nu poate avea fii sau fiice). Islamul a apărut în peninsula Arabica în secolul VII şi în doua secole s-a răspândit in Africa de Nord, Spania, Siria, Persia si India. În secolele următoare, islamul se răspândeşte în Balcani, Africa sub-sahariană şi Asia. Unul din motivele creşterii rapide a islamului îl reprezintă doctrina islamică: islamul este o religie deschisă tuturor, toţi musulmanii aparţin unei comunităţi care nu face distincţie de rasă, naţionalitate etc. Declaraţia de credinţă a unei persoane este suficientă pentru convertirea la islam, şi aceasta nu trebuie confirmata de autorităţi religioase. Astăzi, peste 1 miliard de oameni sunt musulmani iar tara cu cea mai mare populaţie musulmană este Indonezia.

Este important să realizăm că islamul este o religie dinamică şi în rapidă creştere, răspândită în zone geografice şi ţări cât se poate de variate ca Nigeria, Filipine, Arabia Saudită, SUA, Franţa, Albania, Afganistan etc. şi că felul în care musulmanii îşi exprimă credinţa variază enorm. Islamul continuă doctrina monoteistă a iudaismului şi creştinismului si consideră că Moise, Iisus şi alţii au fost profeţi trimişi de Allah pe pământ. Coranul continuă cărţile anterioare: Tora evreilor (cu cele 10 porunci) Vechiul şi Noul Testament; islamul recunoaşte validitatea acestor cărţi, însă consideră că versiunile actuale nu sunt identice cu cele originale - nu au fost păstrate îndeajuns de bine în timp, spre deosebire de Coran, care s-a păstrat practic neschimbat din timpul lui Mahomed. De aceea, musulmani urmează doar Coranul.

Islamul învaţă că Iisus a fost un profet trimis de Allah, însă creştinii de mai târziu au distorsionat mesajul lui şi l-au transformat in „fiul lui Dumnezeu”. Prin urmare, islamul are ca misiune restaurarea credinţei monoteiste (distorsionata în timp) şi completarea acesteia pentru a se potrivi schimbărilor survenite în societatea umană. Islamul consideră ca legea lui Moise era potrivită pentru timpul său, Iisus a completat-o, dând importanţă spiritualităţii mai mult decât ritualului, iar în cele din urmă legea islamică (sharia) a fost dată de Allah pentru a servi nevoilor umanităţii în stadiile sale cele mai dezvoltate.

Preview document

Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 1
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 2
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 3
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 4
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 5
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 6
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 7
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 8
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 9
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 10
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 11
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 12
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 13
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 14
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 15
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 16
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 17
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 18
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 19
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 20
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 21
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 22
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 23
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 24
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 25
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 26
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 27
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 28
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 29
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 30
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 31
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 32
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 33
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 34
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 35
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 36
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 37
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 38
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 39
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 40
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 41
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 42
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 43
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 44
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 45
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 46
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 47
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 48
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 49
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 50
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 51
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 52
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 53
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 54
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 55
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 56
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 57
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 58
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 59
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 60
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 61
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 62
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 63
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 64
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 65
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 66
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 67
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 68
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 69
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 70
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 71
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 72
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 73
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 74
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 75
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 76
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 77
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 78
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 79
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 80
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 81
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 82
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 83
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 84
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 85
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 86
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 87
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 88
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 89
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 90
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 91
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 92
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 93
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 94
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 95
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 96
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 97
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 98
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 99
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 100
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 101
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 102
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 103
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 104
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 105
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 106
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 107
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 108
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 109
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 110
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 111
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 112
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 113
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 114
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 115
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 116
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 117
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 118
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 119
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 120
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 121
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 122
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 123
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 124
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 125
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 126
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 127
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 128
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 129
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 130
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 131
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 132
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 133
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 134
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 135
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 136
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 137
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 138
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 139
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 140
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 141
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 142
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 143
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 144
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 145
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 146
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 147
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 148
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 149
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 150
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 151
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 152
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 153
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 154
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 155
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 156
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 157
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 158
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 159
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 160
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 161
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 162
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 163
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 164
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 165
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 166
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 167
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 168
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 169
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 170
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 171
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 172
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 173
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 174
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 175
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 176
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 177
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 178
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 179
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 180
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 181
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 182
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 183
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 184
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 185
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 186
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 187
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 188
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 189
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 190
Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam - Pagina 191

Conținut arhivă zip

  • Comunitatea Umana in Iudaism, Crestinism si Islam.doc

Alții au mai descărcat și

Predestinația în Islam și Concepția Ortodoxă despre Predestinație

INTRODUCERE Religia, fiind un fenomen uman, prin însusi acest fapt ea este si un fenomen social, si fenomen lingvistic, si fenomen economic – caci...

Jihadul Islamic

1. INTRODUCERE Ziua de 11 septembrie 2001, a adus, pe ecranele televizoarelor, în presă, în radio, în mass-media un eveniment istoric, din păcate...

Condiția femeii în teologia islamică și în creștinism

INTRODUCERE Statutul femeii în societate nu este o chestiune nouă şi nici nu este pe deplin clarificată. De-a lungul timpului ea a fost dezbătută...

Islamul - Între Atac și Apărare

I Islamul – istorie si credinta Definitie. Cuvântul „Islam” desemneaza religia monoteista întemeiata de Mahomed care are la baza Coranul....

Mari religii ale lumii - Budismul. Hinduismul. Islamul. Șintoismul

Budismul a fost fondat de un ascet indian pe nume Gautama, care a trait prin a doua jumătate a secolului al V-lea, înaintea erei creştine, în...

Doctrina ortodoxă despre suflet în raport cu teoriile metempsihotice

Initial, reprezentarile omului primitiv despre suflet erau foarte simple si nemijlocite. Sufletul îi aparea ca un spectru, un „apter ego”. Sufletul...

Islamul

In secolul al VII-lea, pe vremea bunului rege merovingian Dagobert, un arab din desert va propovadui o noua religie. Povestea acestui beduin...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Te-ar putea interesa și

Predestinația în Islam și Concepția Ortodoxă despre Predestinație

INTRODUCERE Religia, fiind un fenomen uman, prin însusi acest fapt ea este si un fenomen social, si fenomen lingvistic, si fenomen economic – caci...

Republica India

Capitala: New Delhi 28°34′N, 77°12′E Cel mai mare oraş: Mumbai Limbi oficiale: Hindi, engleza şi alte 21 limbi oficiale Forma de guvernământ:...

Controlul social realizat de Biserica de la Rusalii prin forme ale asistenței sociale în România anului 2008

Introducere Obiectul acestei lucrări este reprezentat de actiunea controlului social realizat de Biserica crestină neoprotestantă, in societatea...

Potențialul turistic și valorificarea acestuia în Israel

Introducere Israel face obiectul de studiu al acestei lucrări,cuprinzând informaţii utile şi necesare tuturor celor care doresc sa îşi...

India

CAPITOLUL I. SCURTĂ ISTORIE A INDIEI Istoria Indiei este mai puțin lizibilă decât civilizația indiană. Fapt datorat mai multor principii: prima...

Fundamentalism religios în iudaism, creștinism și islam

Cunoscutul filosof, eseist, scriitor francez, Andre Malraux, fost mi¬nistru al Culturii intr-unul din gu¬vernele lui Charles de Gaulle, spunea ca...

Islamul

Islamul Islamul este una dintre cele trei mari religii monoteiste (alaturi de crestinism si iudaism). Cuvantul “islam” provine din a patra forma...

Geneza și apariția creștinismului

Credinta intr-o entitate superioara care isi exercita puterea asupra evolutiei lumii si asupra destinului uman este un element comun tuturor...

Ai nevoie de altceva?