Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 33383
Mărime: 118.03KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cruceru D. Marius
UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE Specializarea: Teologie baptistă pastorală Forma de învăţământ: învăţământ de zi Promoţia 2006

Cuprins

BISERICA CONDUSĂ DE PĂSTOR SAU DE PRESBITERI? 6

1. ISTORICUL CELOR DOUĂ MODELE 8

1.1. Biserica primară (100-590) 8

1.1.1. Moartea apostolilor 9

1.1.2. Apariţia episcopilor 10

1.2. Biserica medievală (590-1517) 11

1.2.1. Apariţia papei 11

1.2.2. Apogeul puterii papale 13

1.3. Biserica în Reformă (1517- ) 14

1.3.1. Biserica confruntată cu Scriptura 14

1.3.2. Biserica corectată cu Scriptura 15

1.4. Originea modelului de guvernare presbiterian 17

1.4.1. Presbiterianismul originar din Elveţia 17

1.4.2. Presbiterianismul se răspândeşte în Anglia, Scoţia şi Irlanda 18

1.5. Originea modelului de guvernare congregaţional 20

1.5.1. Scurt istoric 20

1.5.2. Principiile care au stat la baza mişcării congregaţionaliste 21

2. MODELUL APLICAT BISERICILOR EVANGHELICE ÎN ROMÂNIA 22

2.1. Mişcarea adunărilor frăţeşti 22

2.1.1. Origini 22

2.1.2. Apariţie şi dezvoltare în România 24

2.2. Mişcarea baptistă 25

2.2.1. Origini 25

2.2.2. Apariţie şi dezvoltare în România 26

2.3. Deosebiri şi asemănări între cele două mişcări pe plan naţional 28

2.3.1. Uniformitate doctrinară 28

2.3.2. Diferenţiere în forma de guvernare 29

2.4. Prezentarea modelelor de guvernare adoptate de cele două mişcări 29

2.4.1. Modelul de guvernare aplicat în bisericile Cultului Creştin după Evanghelie 30

2.4.2. Modelul de guvernare aplicat în bisericile Cultului Creştin Baptist 31

2.5. Metodologia de studiere a celor două modele de guvernare 32

2.5.1. Analiza diacronică 32

2.5.2. Principiile biblice 32

3. CONDUCEREA BĂTRÂNILOR LUI ISRAEL ÎN VECHIUL TESTAMENT 34

3.1. Etimologie 34

3.1.1. Diferenţa dintre bătrân ca vârstă şi bătrân ca autoritate 35

3.1.2. Primele atestări în Scriptură 36

3.2. Desemnarea bătrânilor 37

3.2.1. Criteriul vârstei 37

3.2.2. Criteriul spiritual şi al conduitei 38

3.3. Funcţiile bătrânilor 39

3.3.1. Pe plan familial şi comunitar 40

3.3.2. Pe plan naţional 41

3.4. Profilul bătrânilor 43

3.4.1. Trăsăturile bătrânilor 43

3.4.2. Numărul bătrânilor 44

3.5. Bătrânii în apocrife 45

3.5.1. Vârsta unui “bătrân” 45

3.5.2. Instituţionalizarea slujbei “bătrânilor” 45

4. CONDUCEREA PRESBITERILOR ÎN NOUL TESTAMENT 47

4.1. Bătrânii în lumea greco-romană 47

4.1.1. Instituţie fondată 48

4.1.2. Instituţie recunoscută 48

4.2. Etimologie 49

4.2.1. Bătrânii lui Israel 49

4.2.2. Presbiterii bisericii 50

4.3. Bătrânii lui Israel 50

4.3.1. În Evanghelii 50

4.3.2. În Faptele Apostolilor 51

Extras din document

MODELE DE GUVERNARE POSIBILE ÎN CADRUL BISERICILOR EVANGHELICE DIN ROMÂNIA 78

BIBLIOGRAFIE 81

Surse primare 81

Surse secundare 81

Periodice 84

Resurse electronice 84

Biserica condusă de păstor sau de presbiteri?

O vorbă românească spune “peştele de la cap se strică.” Realitatea acestei vorbe se răsfrânge nu doar asupra conducerilor instituţiilor şi formelor de organizare umane, ci şi asupra conducerilor bisericeşti. Motivul pentru care a fost scrisă această lucrare, se regăseşte în dorinţa de a înţelege mai bine conducerea umană de care are parte biserica lui Cristos pe acest pământ. Cristos este Capul bisericii, El este Păstorul suprem al bisericii (Ioan 10:11), El este “piatra din capul unghiului” (Fapte 4:11), stâlpul şi temelia adevărului, dar Cristos S-a înălţat la cer şi a dat prin Duhul Său cel Sfânt daruri bisericii. Aceste daruri sunt oamenii înzestraţi în a cârmui, învăţa sau păstori turma lui Cristos, nu că ei ar fi stăpânii turmei, ci ei sunt doar slujitori ai lui Cristos şi ai turmei Lui (Fapte 20:28, Efeseni 4:11).

Un alt factor important care a stat la baza acestei lucrări a fost diferenţa de concepţie şi practică de care autorul s-a lovit intrând într-un mediul congregaţionalist – baptist, având în vedere că provine dintr-un mediu presbiterian – creştin după Evanghelie. Această diferenţă de opinii a stârnit frământare în viaţa autorului, şi drept urmare s-a văzut necesitatea înţelegerii a modelului de guvernare ideal, sau cel puţin a principiilor care trebuie urmate în stabilirea unei conduceri bisericeşti. Reformulat, conform practicii, disensiunea observată s-a legat de faptul că biserica de provenienţă este păstorită de un grup de şapte presbiteri, care dau învăţătură şi poartă de grijă nevoilor spirituale ale bisericii, pe când în bisericile baptiste, biserica locală este păstorită de regulă de un singur păstor, deşi statutul stipulează că biserica este condusă de un comitet de diaconi, sau un comitet format din membri ai bisericii, care sunt însărcinaţi să aducă la îndeplinire deciziile adunării generale care este de drept conducerea supremă. Sub formă de întrebare, studiul nostru urmăreşte a răspunde la următoarea interogaţie: care este modelul cel mai aproape de Scriptură, care este modelul “optim” sau ce principii ne oferă Scriptura în privinţa guvernării bisericii?

Pentru crearea dinamicii studiului nostru, am ales să pornim de la modelul de guvernare adoptat de biserica primară, urmărind simultan evoluţia acestui model din zilele apostolilor până în zilele noastre. Istoria bisericii se împarte în trei mari perioade: perioada bisericii primare, perioada medievală şi perioada modernă care a început la Reformă. Istoria bisericii, în lucrarea noastră, a fost studiată din perspectiva formei de guvernare care a caracterizat biserica în aceste perioade. În capitolul al doilea vom urmări formele de guvernare pe care le-au adoptat cele două confesiuni care reprezintă obiectul studiului nostru, adică creştinii după Evanghelie şi baptiştii. După o scurtă incursiune istorică privind apariţia lor, din perspectiva formei de guvernare, urmează să analizăm împământenirea acestor două mişcări în România, urmărind aceeaşi perspectivă. Precizăm în acest moment probabilitatea ca lucrarea de faţă să fie lipsită de relevanţă pentru alte mişcări evanghelice din ţară sau de peste hotare. Tot în cadrul acestui capitol vom prezenta metodologia pe care se bazează studiul nostru în vederea stabilirii unui model de guvernare optim şi biblic pentru viaţa bisericii.

În următoarele două capitole ne propunem să studiem modelului de guvernare din perspectiva biblică. În capitolul al treilea vom privi la “bătrânii” din Vechiul Testament şi la ce însemna conducerea lor pentru viaţa poporului Israel. În capitolul al patrulea, fără a neglija învăţăturile din capitolul anterior vom analiza conducerea bătrânilor lui Israel şi simultan a presbiterilor din biserică. Având în vedere “certurile” dogmatice pe marginea acestui subiect, în capitolul al cincilea vom urmări aceste dezbateri şi stabilirea de noi direcţii în studiul nostru.

În final, în ultimul capitol al lucrării, într-o formă restrânsă vom urmări să redăm dimensiunea practică a studiului nostru. Obiectele de studiu, mişcarea baptistă şi cea a creştinilor după Evanghelie, vor fi repuse în scenă şi se vor opera modificări practice privind forma de guvernare pe care fiecare mişcare a adoptat-o.

Nu pretindem trasarea unui nou drum în dezbaterile privind forma de guvernare pe care trebuie să o adopte biserica creştină, ci ne recunoaştem limitarea şi subiectivismul. În măsura în care a fost posibil am urmărit îndepărtarea subiectivismului, şi întoarcerea la Scripturi, fără a face concesii datorită practicii sau excepţiilor cazuistice. De asemenea, precizăm că modificările ulterioare ce vor fi operate asupra statutului Cultului Creştin Baptist şi a statutului Cultului Creştin după Evanghelie, fie că vor urma traiectoria prezentei lucrări, fie că vor trasa o nouă direcţie, nu au fost luate în calculul acestei lucrări, ci ne-am referit strict la prevederile actuale ale celor două statute şi practica din bisericile ce aparţin celor două confesiuni evanghelice. Lucrarea prezentă nu s-a dorit a fi un studiu critic, injurios la adresa cuiva, sau a vreunei comunităţi, fie dintre baptişti sau fie dintre creştinii după Evanghelie, ci reprezintă propria opinie şi strădania de a clarifica în primul rând pentru propria persoană a ceea ce înseamnă conducerea bisericească, duhovnicească din perspectiva biblică.

Preview document

Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 1
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 2
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 3
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 4
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 5
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 6
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 7
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 8
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 9
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 10
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 11
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 12
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 13
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 14
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 15
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 16
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 17
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 18
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 19
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 20
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 21
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 22
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 23
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 24
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 25
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 26
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 27
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 28
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 29
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 30
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 31
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 32
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 33
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 34
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 35
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 36
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 37
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 38
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 39
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 40
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 41
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 42
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 43
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 44
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 45
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 46
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 47
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 48
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 49
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 50
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 51
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 52
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 53
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 54
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 55
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 56
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 57
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 58
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 59
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 60
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 61
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 62
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 63
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 64
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 65
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 66
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 67
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 68
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 69
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 70
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 71
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 72
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 73
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 74
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 75
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 76
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 77
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 78
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 79
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 80
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 81
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 82
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 83
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 84
Doua modele de conducere a bisericii locale:Ceata Presbiterilor si pastorul Ordinat - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Doua Modele de Conducere a Bisericii Locale - Ceata Presbiterilor si Pastorul Ordinat - O Analiza Comparativa.doc

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Cultul Baptist

ORIGINEA CULTULUI BAPTIST Ca biserica, baptismul a aparut in secolul al XVII-lea, insa teologii si istoricii baptisti afirma ca originea cultului...

Teologia ca Știință

Introducere ,,Ştiinţa ia o lacrimă de mamă si o defineşte în termenii structurii ei fizice: atâta apă, atâta sare etc.; dar este oare aceasta...

Predicarea expozitivă

Definitie: Comunicarea unui concept biblic, derivat si transmis prin studiu unui pasaj sub călăuzire Duhului Sfânt, studiu: istoric, gramatical şi...

Studiu Biblic Sistematic

Elemente de baza Studiul biblic sistematic înseamnă un procedeu, sau o abordare ordonată, logică, de a studia Biblia pentru a determina înţelesul...

Nasterea Bisericii Crestine Romane

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Manastirea Cetatuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Concepția despre Împărăția lui Dumnezeu în Învățătura Mântuitorului Nostru Iisus Hristos

Centralitatea „Împărăţiei lui Dumnezeu” în predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi marea influenţă pe care acest concept a avut-o asupra...

Ai nevoie de altceva?