Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 33353
Mărime: 92.62KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA “PATRIARHUL JUSTINIAN”

Extras din document

CAPITOLUL I

TEOLOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

- PERSPECTIVE GENERALE -

A) SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL ÎN VREMEA SA

Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580 -13 august 662) ca fiind una din cele mai de seamă din câte au fost în întreaga Istorie a Bisericii creştine. El este cu adevărat unul dintre cei mai fecunzi gânditori creştini din toate timpurile şi din toate locurile. După cum avea să sublinieze Lars Thunberg în cuprinzătorul său studiu închinat Sfântului, se afirmă că „Maxim Mărturisitorul este un reprezentant al întregii Biserici încă nedespărţite şi, ca atare, o punte între Răsăritul şi Apusul creştin” Nu întâmplător, un teolog contemporan îi conferea Sfântului martirizat pe malul Mării Negre , un loc aparte între Sfinţii şi cugetătorii Bisericii creştine. În acelaşi sens Tixeront mărturisea despre Sfântul Maxim că „este un mistic care totodată este un metafizician şi un ascet, care din contactul cu filosofia aristotelică a câştigat o stringenţă şi o precizie a cugetării ce în zadar ar fi căutată la (Dionisie) Areopagitul”

Întreaga sa gândire, de o largă cuprindere, profundă şi plină de echilibru trezeşte în conştiinţa celor care ar dori să o parcurgă un sentiment paralizant, „sentimentul pe care îl trezeşte un masiv alpin la gândul de a-l îmbrăţişa” Teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul nu se reduce aşa cum a existat în trecut o anumită tendinţă, doar la capitolele ce privesc aspectele hristologice. Prin îndelungatul său efort, Sfântul Maxim a cuprins întregul spectru al gândirii teologice, adâncind şi punând într-o lumină nouă teme şi subiecte considerate a fi clasice şi exhaustive până atunci.

În acest sens Părintele Profesor Ene Branişte aduce ca mărturie câteva cuvinte ale căror rosturi întregesc profilul de mare cugetător al Sfântului Maxim Mărturisitorul: „El a fost unul dintre aştrii cei mai luminoşi care au strălucit pe cerul gândirii şi al teologiei din epoca patristică, a cărui lumină se reflectă încă puternic peste veacuri, trezind interesul şi admiraţia contemporanilor noştri” Marea atracţie generată de Sfântul Maxim Mărturisitorul se defineşte prin aceea că „a deschis în el însuşi, unele altora, cinci sau şase lumi spirituale devenite aparent fără relaţie între ele şi a înţeles să câştige din fiecare o lumină care le luminează pe toate celelalte şi le pune în noi contexte, fapt prin care se ivesc apoi cele mai neaşteptate oglindiri şi relaţii. El este astfel teolog biblic contemplativ, filosof format aristotelic, mistic în marea tradiţie a Nysanului şi Areopagitului, teolog entuziast al Logosului pe urmele lui Origen, monah riguros de tradiţie evagriană şi, în fine, şi înainte de toate, luptător bisericesc şi martir al hristologiei ortodoxe de la Calcedon”

Toţi aceia care s-au aplecat asupra scrisului maximian aveau să reclame greutatea şi chiar obscuritatea stilului. Fotie însuşi „s-a plâns că stilul Sfântului Maxim este greoi, încărcat şi obscur, ocolind exprimarea directă şi iubind metaforele”

Cauzele acestei maniere de a-şi redacta cugetările se pot găsi în preocuparea ferventă a Sfântului Mărturisitor de a face lumină în hăţişul problemelor de care s-a ocupat.

Imperiul Bizantin, spaţiu istorico-geografic în care şi-a expus învăţătura Sfântul Mărturisitor, s-a bucurat întotdeauna de maximală grijă din partea bazileilor săi. Împăraţii bizantini s-au ocupat în marea lor majoritate ca Imperiul să se bucure de pace şi unitate, chiar şi atunci când acesta devenise în cea mai mare parte creştin. În memoria culturală a civilizaţiilor lumii vor rămâne spre întărirea celor de mai sus, figuri de cezari celebrii (Constantin cel Mare, Teodosie cel Mare, Iustinian).

Astfel şi în vremea Sfântului Maxim Mărturisitorul Bizanţul nu a fost scutit de pericol. În relaţiile sale cu lumea de afară puterea bizantină era ameninţată de Imperiul Persan, imperiu mânat de o mare ură anticreştină, în special din partea credincioşilor zoroastrieni. Din interior, însă, doi factori destabilizau pacea romană: permanentele conflicte şi tensiuni ale centrului politic şi eclesiastic al Constantinopolului cu Roma, pe de o parte, iar pe de altă parte, un rol nefast pentru bizantini va fi jucat polemicile generate de hotărârile Sinodului de la Calcedon (451) care împărţise lumea bizantină în două denominaţiuni: calcedonieni şi necalcedonieni. În această ordine de idei conflictele interne aveau să grăbească şi mai mult procesul de disoluţie al societăţii bizantine ce se va sfârşi o dată cu asedierea şi cucerirea capitalei de către turci în 21 mai 1453. Strategia împăraţilor bizantini în medierea conflictelor dintre nestorieni şi ortodocşi a fost aceea a căutării unor soluţii de echilibru fără însă, a fi cele mai aşteptate de către creştinii ortodocşi, ceea ce va potenţa un real conflict între Biserică şi Stat. O asemenea stare de spirit este regăsită de către istorici încă din vremea lui Iustinian, dar în timpul Sfântului Maxim Mărturisitorul ea atinge un punct de maximă actualitate

Preview document

Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 1
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 2
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 3
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 4
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 5
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 6
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 7
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 8
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 9
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 10
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 11
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 12
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 13
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 14
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 15
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 16
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 17
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 18
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 19
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 20
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 21
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 22
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 23
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 24
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 25
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 26
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 27
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 28
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 29
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 30
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 31
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 32
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 33
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 34
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 35
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 36
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 37
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 38
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 39
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 40
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 41
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 42
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 43
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 44
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 45
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 46
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 47
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 48
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 49
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 50
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 51
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 52
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 53
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 54
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 55
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 56
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 57
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 58
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 59
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 60
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 61
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 62
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 63
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 64
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 65
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 66
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 67
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 68
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 69
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 70
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 71
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 72
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 73
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 74
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 75
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 76
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 77
Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Hristos in Gandirea Sfantului Maxim Marturisitorul.doc

Alții au mai descărcat și

Rugăciunea domnească în exegeză biblică și patristică

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ ÎN EXEGEZA BIBLICĂ ŞI PATRISTICĂ. PRELIMINARII „Omenirea întreagă are nevoie de iertarea păcatelor astfel că prezenţa acestei...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului

INTRODUCERE: Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viața și Activitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Argument După aproape două mii de ani de la întemeierea ei, Biserica lui Hristos este la fel de vie, la fel de sublimă şi la fel de măreaţă ca la...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Teologia Sfântului Maxim

În viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, întruparea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi constituie un eveniment cu totul deosebit....

Nasterea Bisericii Crestine Romane

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Te-ar putea interesa și

Iubirea în spiritualitatea creștină

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un...

Sensul Eshatologic al Creației

Introducere Motivaţia alegerii temei Sensul eshatologic al creaţiei ca teză de doctorat provine din profunda convingere că teologia ortodoxă se...

Mesianismul creștin și cel iudaic - asemănări și deosebiri

INTRODUCERE De fiecare dată e interesant si util sa citeşti , sa te aprofundezi , să studiezi o tema teologica, un segment aparte pentru a...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Ai nevoie de altceva?