Icoana - Chemare Spre Rugăciune

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 10380
Mărime: 2.33MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Ministerul Educaţiei Naţionale Seminarul Teologic Liceal Ortodox Român „Sfântul Iosif Mărturisitorul”

Cuprins

Prefaţă

Generalităţi

I. Aspecte istorice ale cinstirii icoanei

1. Sinodul VII Ecumenic de la Niceea (787)

2. Cauzele iconoclasmului bizantin

3. Folosirea abuzivă a cultului icoanelor

4. Sectele iconoclaste

5. Argumente iconoclaste

II. Aspecte biblice-doctrinare

6. Temeiuri biblice ale sfintelor Icoane

7. Învăţături dogmatice despre adevărul icoanei potrivit sinoadelor Quinisext şi VII ecumenic.

8. Icoana ca şi chemare

9. Icoana ca şi izvor de rugaciune

10. Icoana Bizantină

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

P r e f a ţ ă

„Zic vouă: dacă aceştia vor tăcea , pietrele vor striga (Luca 19 : 45)”

Pentru mulţi astăzi icoana este şi rămâne din păcate un semn de întrebare. Iar ca răspuns al acesteia, aş dori ca dintr-un început să lămuresc unele probleme.

Majoritatea confundă Sf. Icoană cu tabloul. Spre deosebire de tablou, icoana „ indică coborârea lui Dumnezeu în lume şi participarea omului la viaţa divină”1 , de aceea „ arta iconografică fiind pusă în slujba lui Dumnezeu, nu este o artă ca oricare alta” 2. Tabloul oricât de bine ar fi realizat, indiferent de nume şi epocă, afară de talentul de care a dispus acel pictor, nu vezi nimic mai mult.

Această artă pe alocuri numită profană, cu toate că deţine o gamă largă şi variată de culori; mai departe de suportul din pânză, lemn sau alt material, nu te lasă să pătrunzi în interior, atât doar că, pe moment iţi fură imaginea producându-ţi ori căldură, ori răceală în funcţie de culori. Amintirile pe care zic unii că le răscolesc, rămân doar simple figuri de stil. Revenind la ideea de icoană „Biserica de-a lungul multor lupte, nu a încetat să afirme că în icoana este înfăţişată Persoana Cuvântului Intrupat cunoscută în cele două firi, omenească şi dumnezeiască. Pentru creştin, icoana devine o mărturie permanentă a Tainei Intrupării şi a îndumnezeirii omului” 3.

Un alt imbold în vederea cinstirii sfintelor icoane este şi acela că, dacă celor dragi le păstrăm fotografiile mergând pană la jertfă, dovadă stau în acest sens călătoriile lungi, mai nou la muncă în străinătate sau acele misiuni din cadrul armatei sau chiar participarea efectiv în diferitele războaie. Cu atât mai mult nevoia de a cinsti o icoană, care pe lângă faptul că ne apără, înlesneşte comunicarea noastră cu Dumnezeu.

,,Icoana există mai întâi pentru că nu putem avea la îndemână în faţa ochilor (Mântuitorul sau sfinţii) şi de aceea trebuie să ne mulţumim cu copia sau imaginea. În al doilea rând, ea este cerută de insuficienţele firii omeneşti, omul fiind o fiinţă limitată în timp şi spaţiu, nu poate avea o conştiinţă directă a celor nevăzute, nici a celor trecute, a celor viitoare sau a celor depărtate în spaţiu”. 4

Când mi s-a adus la cunoştintă că am de făcut un atestat la alegere; fără să ştiu ce conţin toate temele, parcă cineva din interior mi-a zis să aleg icoana. Motiv pentru care ţin să mulţumesc domnului profesor Roatiş Bogdan pentru că a îngăduit să-mi aleg această temă a Icoanei – chemare spre rugăciune. Fără falsă modestie, cu ajutorul lui Dumnezeu cred că această temă mi se potriveşte cel mai bine. Această chemare spre icoană, o am încă din copilărie.

Dacă pentru alţii, altele au fost motivele care i-au ţinut în picioare, pentru mine sfânta Icoană sau mai bine zis duhul acesteia, m-a făcut să nu mă despart de ea, cu toate că în pelegrinările mele au fost momente în care stările lăuntrice au fost la limită.

Ii mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat fericita ocazie de a fi unul din cei care aduc cinstire aşa cum se cuvine Mântuitorului Hristos, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor şi de a mă alătura şi continua linia noastră tradiţională moştenită de la sfinţii Apostoli şi a duce mai departe în acelaşi duh flacăra icoanei noastre ortodoxe.

G e n e r a l i t ă ţ i

Atât în vechime cât şi în zilele noastre, noţiunea de icoană a pus pe gânduri generaţii de-a rândul.

Icoana ca atare este o imagine sfântă chiar prin definiţia ei, având caracterul său propriu şi canoanele ei specifice. Pe lângă tablou, mesajul Sf. Icoane nu se reduce doar câtorva generaţii, ci prin fidelitatea faţă de destinaţia ei care este universală face ca şi cel mai înverşunat păgân să tresalte în faţa acesteia cu precădere a celei bizantine.

Importanţa pe care Biserica o atribuie icoanei, este atât de mare, încât biruinţa iconoclasmului a fost declarată în mod solemn Triumful Ortodoxiei, fiind sărbătorită în prima săptămână a Postului Mare.

Biserica Ortodoxă pune la loc de cinste icoana, întocmai ca şi Cuvântul. Biserica prin îmbinarea acestor fenomene, face să înlesnească limbajul cu şi prin care se adresează credincioşilor. Dacă prin Cuvânt se înţelege Viaţă, prin Icoană anticipăm dobândirea acesteia.

În casele credincioşilor icoanele sunt adevărate Ferestre Spre Cer. Atitudinea pe care trebuie să o aibă fiecare credincios este de a-şi mărturisi credinţa în chip văzut lui şi apoi semenilor. Cea mai elocventă icoană este în Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru mulţi, mesajul şi conţinutul acesteia nu se datorează superiorităţii noastre, nici pierderii tăriei sale fundamentale sau a importanţei acesteia, ci profundei noastre îndepărtări de izvoarele duhovniceşti.

Preview document

Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 1
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 2
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 3
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 4
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 5
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 6
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 7
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 8
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 9
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 10
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 11
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 12
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 13
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 14
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 15
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 16
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 17
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 18
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 19
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 20
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 21
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 22
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 23
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 24
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 25
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 26
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 27
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 28
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 29
Icoana - Chemare Spre Rugăciune - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Icoana - Chemare Spre Rugaciune.doc

Alții au mai descărcat și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic

INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din...

Teologia luminii și a întunericului în spiritualitatea părinților mistici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă s-a născut din dorinţa de a decripta atât cât este posibil, printr-un studiu de ansamblu, lumina şi întunericul ca...

Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI GRIGORIE DE NAZIANZ Sfântul Grigorie de Nazianz Motto: “Mai bine un război vrednic de lăudă, decât o pace care te...

Cunoașterea lui Dumnezeu

INTRODUCERE Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor, El este imanent şi transcendent în acelaşi timp. Deşi pare o afirmaţie paradoxală, totuşi fiinţa...

Despre Sfântul Duh la Părinții Capadocieni

Introducere Sfântul Duh, Sfinţitorul şi Domnul-de-viaţă-făcătorul, este a treia persoană a Sfintei Treimi. El este consubstanţial, adică de...

Istoria Icoanei și a Iconoclasmului

PARTEA I CHIPUL CEL VEŞNIC Sfântul Pavel spune despre Hristos: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col 1,15), şi Hristos însuşi spune lui...

Te-ar putea interesa și

Funcția Didactică a Sărbătorilor

Preliminarii Privind calendarul bisericesc vedem că sunt unele zile însemnate cu roşu, pentru a atrage atenţia spre a le deosebi de celelalte zile...

Spiritualitatea ortodoxă românească în mileniul al ii-lea și la începutul mileniului al iii-lea

1. Cadrul general al organizării bisericești în ținuturile românești ( a doua jumătate a secolului al XIX-lea - secolul al XX-lea) 1.Țara...

Regiuni Turistice pe Glob

4.1. Egipt Fenomenul turistic se polarizează pe axa Nilului, numărul vizitatorilor, în special din Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia dar şi...

Ai nevoie de altceva?