Încheierea cununiei în dreptul canonic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 10220
Mărime: 38.30KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva : „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el (Facere 2, 18).

Căsătoria este socotită cea mai veche instituţie a dreptului divin, fiindcă ea a luat fiinţă, aşa cum reiese din Sfânta Scriptură, odată cu crearea primilor oameni Adam şi Eva. Într-adevăr, aşa cum se referă în Facere, capitolele I şi II, după ce Dumnezeu a făcut pe om a văzut că ,,nu este bine să fie omul singur” şi de aceea i-a făcut ajutor potrivit pentru el, făcând în acest scop pe femeie cu os din oasele lui Adam şi carne din carnea lui (Facere 3, 23). I-a unit apoi aşa încât să fie amândoi ca un trup (Facere 2, 24) şi, binecuvântându-i, le-a spus: ,,Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi” (Facere 1, 28). Totodată Dumnezeu a rânduit ca înmulţirea oamenilor să aibă loc prin crearea de noi familii, dispunând: ,,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Facere 2, 24). Dintru început s-a stabilit deci importanţa familiei ca celulă a societăţii, numai în cadrul familiei formându-se în cele mai bune condiţii viitorii membri ai societăţii.

Pentru a reface caracterul monogam al căsătoriei, dispărut cu timpul, Mântuitorul a ridicat în Biserica Sa căsătoria la rang de Sfântă Taină, El însuşi luând parte la nunta din Cana Galileii, unde binecuvintează nunta şi săvârşeşte minunea prefacerii apei în vin.

Sfântul Apostol Pavel numeşte nunta „taină mare” (Efeseni 5, 32), şi o aseamănă cu legătura dintre Hristos şi Biserică, astfel subliniind „că în căsătorie legătura sufletească dintre soţi stă pe primul plan, determinând unitatea soţilor şi preluând însoţirea conjugală”.

Pentru a înţelege locul Tainei Sfintei Cununii între celelalte Sfinte Taine, mai întâi trebuie să vedem ceea ce se înţelege prin cuvântul ,,Cununie" şi cum este perceput acest termen. La Ene Branişte ,,Cununia sau slujba nunţii este Sfânta taină prin care Biserica consfinţeste căsătoria, adică legătura dintre bărbat şi femeie şi pune baza familiei creştine” , iar la părintele Dumitru Stăniloae ,,Taina Nunţii este un act sfânt, de origine dumnezeiască, în care, prin preot, se împărtăşeşte harul Sfântului Duh, unui bărbat şi unei femei ce se unesc liber în căsătorie, care sfinţeşte şi înalţă legătura naturală a căsătoriei la demnitatea reprezentării unirii duhovniceşti dintre Hristos şi Biserică” .

Din cuprinsul textelor biblice se desprind şi caracterele pe care Dumnezeu le-a stabilit căsătoriei pe care a instituit-o. Unind un singur bărbat cu o singură femeie, Dumnezeu a voit ca această unire să fie şi să rămână monogamă. În acelaşi timp, unirea fiind atât de intimă încât ambii soţi formează un trup, iar trupul având viaţă este indivizibil, căsătoria are şi caracterul indisolubilităţii. De asemenea, unitatea trupului care se realizează între cei doi soţi, prin căsătorie, presupune egalitatea lor şi, deci, împărtăşirea de către ambii de aceleaşi drepturi şi îndatoriri, prevăzute atât de legile divine cât şi de legile civile; între aceste îndatoriri este menţionată, ca deosebit de importantă, fidelitatea reciprocă.

Aceste caractere necesare trăiniciei căsătoriei nu au fost respectate însă întotdeauna. Căderea în păcat a primilor oameni, Adam şi Eva, s-a răsfrânt curând cu consecinţe păgubitoare şi asupra căsătoriei. Astfel, principiul monogamiei a fost călcat de către unul din descendenţii lui Cain, din a cincea generaţie, numit Lameh, care s-a căsătorit cu două femei (Facere 4, 19). De asemenea n-a fost respectată nici indisolubilitatea căsătoriei, practicându-se desfacerea ei atât prin divorţ cât şi, mai ales, prin procedura repudierii femeii de către bărbat. Cu toată stăruinţa sa, de a asigura căsătoriei indisolubilitatea, Moise n-a reuşit să împiedice nici divorţul, nici repudiere, din cauza învârtoşirii inimilor compatrioţilor săi, după cum a ţinut să precizeze Mântuitorul Hristos în răspunsul pe care l-a dat fariseilor care l-au întrebat pentru ce a îngăduit Moise ca bărbatul să poată da carte de despărţire soţiei şi să o lase, dacă a fost rânduit ca ,,ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă” (Matei 19, 8).

Evreii nu respectau nici egalitatea dintre soţ şi soţie; pentru ei femeia trebuia să corespundă datoriei de a asigura soţului succesori. Aşa se explică practica repudierii soţiei care nu avea copii şi practica leviratului, potrivit căreia când un evreu murea fără moştenitori, fratele său era dator să se căsătorească cu cumnata sa, văduvă (Deuteronom 25, 5-10), iar dacă decedatul nu avea frate, obligaţia revenea unei rude apropiate (Rut 4, 5); dar şi într-un caz şi într-altul, primul copil care se năştea din asemenea căsătorie era socotit ca fiind al celui decedat.

Pentru că în curgerea vremii, ca urmare a căderii primilor oameni în păcat, se uitase cu totul adevăratul scop şi adevărata formă a căsătoriei, pierzându-şi caracterul de monogamie chiar la evrei, Mântuitorul Hristos a redat căsătoriei cinstea cuvenită, ridicând-o la rangul de Sfântă Taină şi i-a imprimat caracterul de indisolubilitate, ca efect al săvârşirii acestei Sfinte Taine de către episcop sau preot soţilor care se unesc în căsătorie. Într-adevăr, prin săvărşirea acestei Sfinte Taine a Cununiei, căsătoria primeşte, prin puterea Duhului Sfânt, sfinţirea legăturii conjugale şi întărirea soţilor ca să-şi poată îndeplini tot ceea ce constituie scopul unirii lor, adică naşterea de copii pentru înmulţirea membrilor societăţii în general, şi a membrilor Bisericii în special, şi creşterea lor în spiritul învăţăturii încredinţate de Mântuitorul Hristos Sfinţilor Apostoli, spre învăţarea tuturor neamurilor şi botezarea celor care vor primi această învăţătură; apoi întrajutorarea lor reciprocă, în orice împrejurare, şi la bine şi la rău, până la sfârşitul vieţii, împărtăşindu-se în comun şi în mod egal de toate drepturile şi obligaţiile pe care le prevăd, deopotrivă, legile divine şi cele civile, referitoare la reglementarea căsătoriei şi a familiei.

Preview document

Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 1
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 2
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 3
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 4
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 5
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 6
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 7
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 8
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 9
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 10
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 11
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 12
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 13
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 14
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 15
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 16
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 17
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 18
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 19
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 20
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 21
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 22
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 23
Încheierea cununiei în dreptul canonic - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Incheierea Cununiei in Dreptul Canonic.doc

Alții au mai descărcat și

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

INTRODUCERE Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Factorii care conduc la proliferarea divorțului în societatea contemporană

INTRODUCERE Traim într-o lume în care viaţa familiei creştine este greu încercată. Sute şi mii de cupluri se prăbuşesc în jurul nostru. Altele...

Taina Cununiei

Introducere Рrin ϲăderea în рăϲat, omul a рierdut ϲomuniϲarea hariϲă ϲu Dumnezeu şi a intrat în moarte ѕufleteaѕϲă şi oѕândă veşniϲă, ajungând...

Procesul Psihologic în Nașterea și Dezvoltarea Păcatului

I INTRODUCERE Suntem într-o epocă ce se interesează foarte mult de „analiza” sufletului omenesc. „Ştiinţele umane” au fost mult dezvoltate de la...

Spiritualitatea ortodoxă și lumea contemporană - divorțul în familia creștină

INTRODUCERE Trăim într-o lume în care viaţa familiei creştine este greu încercată. Sute şi mii de cupluri se prăbuşesc în jurul nostru. Altele...

Familia creștină azi și în veșnicie

PRELIMINARII ŞI GENERALITĂŢI Fiind baza societăţii omeneşti, familia ca instituţie divină a fost de la început obiectul cercetării din partea...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Te-ar putea interesa și

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

INTRODUCERE Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Evoluția căsătoriei și familiei în istoria dreptului românesc

Casatoria ca institutie a aparut cu mult inaintea crestinismului, jucand un rol crucial din punct de vedere social si economic din timpuri...

Norme și dispoziții canonice privind căsătoriile mixte

INTRODUCERE Căsătoria și familia reprezinta un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astazi. Familia...

Căsătoriile mixte în lumina învățăturii și practicii ortodoxe

I. INTRODUCERE Problema căsătoriilor mixte, adică a căsătoriilor dintre persoane aparţinând unor religii sau confesiuni creştine diferite, a...

Drept Matrimonial Ortodox

Pentru actul întemeierii familiei se folosesc, în limba română, trei termeni: căsătorie, Cununie şi nuntă. Toţi aceşti termeni definesc, în esenţă,...

Drept român - Căsătoria

Din antichitate și până în prezent, căsătoria a fost una dintre cele mai importante instituții sociale. Ea a cunoscut însă și o anumită evoluție,...

Taina Hirotoniei

Este taina prin care, prin punerea mâinilor Ep. se împărtăşeşte unui bărbat harul Ө, în una din cele trei trepte ale preoţiei. A. Condiţii...

Ai nevoie de altceva?