Istoria Icoanei și a Iconoclasmului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 30129
Mărime: 102.77KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D-lui Lector Dr. ADRIAN GABOR
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Cuprins

PARTEA I

1. Geneza icoanei bizantine

2. Primele icoane ale lui Hristos şi ale Fecioarei

3. Arta antică târzie şi izvoarele spiritualităţii creştine

4. Arta sacră a epocii constantiniene

5. Epoca lui Iustinian şi secolul VII (527-730)

6. Perioada preiconoclastă. Sinodul Quinisext.

PARTEA A II-A

A. ELEMENTE TEOLOGICE ALE ICONOCLASMULUI BIZANTIN

I. Originile iconoclasmului bizantin

II. Argumente teologice împotriva cultului icoanelor

III. Hristologia iconoclaştilor. Sinodul iconoclast din 754 de la Hieria

B. APĂRĂTORII ICOANELOR

I. PRIMA PERIOADĂ A ICONOCLASMULUI

II. CEL DE-AL VII-LEA SINOD ECUMENIC – NICEEA 787

III. APOGEUL TEOLOGIEI ICOANELOR

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE:

Extras din document

PARTEA I

CHIPUL CEL VEŞNIC

Sfântul Pavel spune despre Hristos: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col 1,15), şi Hristos însuşi spune lui Filip: „Cel care M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). În Fiul ni se face cunoscut Tatăl, căci pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela l-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18).

Aşadar Fiul este chipul Tatălui. Între chipul lui Hristos şi icoana lui Hristos există o strânsă legătură. De exemplu, adversarii icoanelor argumentau că nimeni nu poate să picteze un chip al lui Hristos pentru că aceasta înseamnă a voi să circumscrii şi să închizi, să limitezi dumnezeirea lui Hristos. La aceasta iconodulii replicau spunând: dacă „Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi (Ioan 1, 14), de atunci Cuvântul S-a lăsat să fie «circumscris», să fie atins; prin urmare, Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu poate fi reprezentat în icoană.

Cu această dramatică problemă vom ajunge la cearta pentru icoane din secolele VIII-IX (726-843) şi odată cu ea la sensul şi posibilitatea unei reprezentări a lui Dumnezeu în cadrul artei omeneşti. Teologia creştină găseşte ultimul şi cel mai adânc suport al reprezentărilor iconice chiar în Sfânta Treime: Dumnezeu, Izvorul Originar şi sursa a toate, are în Fiul, Cuvântul cel veşnic, chipul Său însuşi, desăvârşit întru toate.

1. Geneza icoanei bizantine

Cuvântul „icoană” este de origine greacă: eikôn înseamnă „imagine” sau „portret”. Pe vremea când imaginile creştine erau în formare, Bizanţul desemna prin acest cuvânt orice reprezentare a Iui Hristos, era pictată, sculptată, şi indiferent de tehnica cu ajutorul căreia ar fi fost elaborată. Astăzi, termenul se aplică mai ales lucrărilor de şevalet, fie ele pictate, sculptate sau lucrate în mozaic. Acesta este sensul pe care arheologia şi istoria artei îl conferă icoanei. Şi în Biserică se face o anumită distincţie între pictura murală şi icoană: o pictură murală - frescă sau mozaic - nu este un obiect în sine., în vreme ce icoana pictată pe un suport este un obiect independent. Le putem deosebi nu atât ca sens, cât la nivelul utilizării şi al destinaţiei primite. Astfel, atunci când vom vorbi despre icoane, vom avea în vedere imaginile sacre, fie că avem de-a face cu picturi pe lemn, fresce, mozaicuri sau sculpturi.

Biserica Ortodoxă susţine şi ne învaţă că imaginea sacră a existat încă de la începuturile creştinismu1ui. Imaginea este un atribut indispensabil al creştinismului. Biserica afirmă că icoana este o urmare a întrupării lui Dumnezeu, că ea se întemeiază pe această întrupare, fiind deci proprie esenţei însăşi a creştinismului şi inseparabilă de acesta.

Arta creştină s-a născut în afara Bisericii şi, cel puţin Ia începu, s-a dezvoltat împotriva voinţei acesteia. Astfe1, Biserica nu este creatoarea artei creştine. Probabil că ea nu a fost prea mult timp indiferentă şi neinteresată de artă: Biserica a acceptat-o, împrumutându-i anumite reguli; dar arta creştinismului s-a născut de fapt din iniţiativa credincioşilor

Pătrunderea imaginilor în cadrul cultului este considerată a fi un fenomen care a scăpat de sub controlul Bisericii şi care s-a datorat, în cel mai bun caz, nehotărârilor şi ezitărilor ierarhiei faţă de realitatea acestei „păgânizări” a creştinismului. Aşadar, după savanţii moderni, există pe de o parte Biserica (asimilată ierarhiei şi clerului), iar pe de alta credincioşii, care ar fi impus ierarhiei cultul icoanelor.

Preview document

Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 1
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 2
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 3
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 4
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 5
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 6
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 7
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 8
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 9
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 10
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 11
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 12
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 13
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 14
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 15
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 16
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 17
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 18
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 19
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 20
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 21
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 22
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 23
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 24
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 25
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 26
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 27
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 28
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 29
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 30
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 31
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 32
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 33
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 34
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 35
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 36
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 37
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 38
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 39
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 40
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 41
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 42
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 43
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 44
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 45
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 46
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 47
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 48
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 49
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 50
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 51
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 52
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 53
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 54
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 55
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 56
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 57
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 58
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 59
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 60
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 61
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 62
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 63
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 64
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 65
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 66
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 67
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 68
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 69
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 70
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 71
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 72
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 73
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 74
Istoria Icoanei și a Iconoclasmului - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Istoria Icoanei si a Iconoclasmului
    • CUPRINS1.doc
    • Istoria icoanei.doc
    • TITLUL.doc

Alții au mai descărcat și

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea...

Virtute și păcat la Sfântul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a...

Simboluri cristice - culorile și semnificația lor

CAPITOLUL 1 ARTA ŞI RELIGIA Printre manifestătrile vieţii sociale, religia este una dintre acelea care a fost mai bine studiată. Cercetările...

Maica Domnului în Învățătura Sfântului Ioan Damaschin

Introducere Legat de Maica Domnului Serghei Bulgakov afirma în anul 1925 : „Creştinismul numai cu Hristos, fără Maica Domnului, e în fiinţa sa o...

Icoana - Chemare Spre Rugăciune

P r e f a ţ ă „Zic vouă: dacă aceştia vor tăcea , pietrele vor striga (Luca 19 : 45)” Pentru mulţi astăzi icoana este şi rămâne din păcate un...

Căderea în păcat și consecințele ei

a) Cauzele caderii Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Creator ce era, cunoştea mai dinainte vătămarea ce avea să i se nască omului în scurgerea...

Arta bizantină - iconoclasm și iconografie

Lumea antică pătrundea în Biserică lent şi cu mari dificultăţi. Arta constituia acum, o moştenire, din care Biserica prelua constant anumite...

Sfintele Icoane în Credința și Evlavia Ortodoxă

Pretutindeni bisericile crestine ortodoxe, paraclisele si casele credinciosilor sunt împodobite cu sfinte icoane. Marturii ale credintei si...

Te-ar putea interesa și

Iconoclasmul Bizantin și Urmările Acestuia în Arta Sacră

Introducere Pornind, de la atacul icoanelor în şcoli, mi-am pus întrebarea: Dacă nu, aceşti oameni care vor să înlăture prezenţa icoanelor, pot...

Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic

INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din...

Icoana - Chemare Spre Rugăciune

P r e f a ţ ă „Zic vouă: dacă aceştia vor tăcea , pietrele vor striga (Luca 19 : 45)” Pentru mulţi astăzi icoana este şi rămâne din păcate un...

Arta bizantină - iconoclasm și iconografie

Lumea antică pătrundea în Biserică lent şi cu mari dificultăţi. Arta constituia acum, o moştenire, din care Biserica prelua constant anumite...

Sinodul al VII Ecumenic Niceea

Asa cum s-a intimplat si in cazul sinoadelor Ecumenice anterioare si cel de al VII-lea sinod convocat in anul (787) a fost ca urmare a unei crize...

Iconoclasmul

Iconoclasmul nu a apărut odată cu Leon III Isaurul, căci un curent, să-i zicem subteran, de ostilitate faţă de imagini era prezent de câteva...

Artă Creștină

Date de identificare: biserica (hramul/hramurile), parohia, monument/sit istoric (cod LMI) Localizare teritorial-administrativă: - protopopiatul,...

Ai nevoie de altceva?