Parohia, spațiu activ al preotului

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5153
Mărime: 25.43KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Necula
Facultatea de Teologie Targoviste

Extras din document

Parohia, teren de activitate pastorală a preotului

Un rol deosebit în viaţa şi pastoraţia Bisericii îl are parohia ca spaţiu de activitate pas¬toral misionară a preotului sau a preoţilor, atunci când sunt mai mulţi sluji¬tori la o Biserică. Parohia reprezintă în mic ceea ce este Biserica în Mare.

Din momentul hirotoniei şi instalării lui în parohie, preotul desfăşoară activităţi ale vieţii creştine care decurg din harul pe care îl deţine. El nu este numai un delegat al episcopului eparhiot sau al celui care l-a hirotonit, ci este direct răspunzător din acel moment de mântuirea credincioşilor încredinţaţi lui, pentru care are dreptul şi puterea săvârşirii unor lucrări sfinţitoare. Dar, îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură canonică faţă de ierarhul său! Ascultarea canonică se concretizează în pomenirea numelui episcopului său. cu titulatura respectivă, la momentele îndătinate de Biserică din timpul sluj¬belor divine. De asemenea, o altă formă de ascultare, foarte importantă, este şi „supunerea faţă de episcop prin executarea ordinelor şi dispoziţiilor ca¬nonice emise de autoritatea bisericească superioară, pentru bunul mers al ac¬tivităţii pastoral-misionare a Bisericii"6.

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române defineşte parohia din punct de vedere administrativ-teritorial: „Parohia este comunitatea bisericească a credincioşilor, cle¬rici şi mireni, de religie creştin-ortodoxă, aşezaţi pe un anume teritoriu şi organizaţi ca unitate administrativă bisericească locală, sub conducerea organelor locale colegiale de exercitare a puterii bise¬riceşti, în frunte cu un preot-paroh". Parohia mai are şi un sens geografic, în funcţie de zona unde este situată: la sat sau oraş; la deal, şes sau la munte, pentru care se impun metode şi căi de pastoraţie adecvate acestor realităţi. Problemele pastoraţiei în aceste medii diferite deosebindu-se substanţial de la o parohie la alta. Viaţa parohială diferă în funcţie ide nivelul de cultură, de starea materială, de tradiţii, de la o zonă la alta. Cel de-al treilea sens al parohiei este şi cel mai impor¬tant pentru misiunea preoţească este cel duhovnicesc, soteriologic. Parohial este astfel, comunitatea sau obştea credincioşilor grupaţi în jurul unuia şi aceluiaşi altar sau biserici, care se împărtăşesc din acelaşi potir.

Aşa cum se afirmă de către liturgiştii din domeniul pastoraţiei biseri¬ceşti, valoarea unei parohii nu se apreciază în funcţie de numărul credincio¬şilor sau după bunurile pe care le posedă, după situarea ei într-o anumită zonă geografică, „ci după nivelul vieţii duhovniceşti care se realizează şi care se trăieşte în ea, după înălţimea conştiinţei de enoriaş, după unitatea şi colaborarea cu preotul (sau cu preoţii) la realizarea marilor acţiuni menite să conducă pe oameni la mântuire".

Conştiinţa de enoriaş se dezvoltă şi se cultivă prin participarea la sluj¬bele cultului divin, şi în mod special la Sfânta Liturghie, prin aducerea daru¬rilor de pâine şi vin la sfântul altar, prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, cunoscut fiind că slujbele se săvârşesc pentru popor, iar împărt㬺irea cu Sfintele Taine trebuie să fie darul credincioşilor la Sfânta Liturghie. Ceea ce se înfăptuieşte într-o parohie se realizează şi la nivelul Bisericii noastre întregi. De aceea, forţa şi vitalitatea Bisericii noastre Ortodoxe, de¬pinde de lucrarea şi realizările în domeniul vieţii duhovniceşti, care se des¬făşoară în parohii. Orice acţiune de regenerare, de refacere, de întărire a Bisericii creştine trebuie să înceapă de la parohie. Parohiile sunt organisme vii. şi ca primă consecinţă, Biserica noastră Naţională, care le înglobează pe toate, este o Biserică adevărată.

Preview document

Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 1
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 2
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 3
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 4
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 5
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 6
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 7
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 8
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 9
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 10
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 11
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 12
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 13
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 14
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 15
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 16
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 17
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 18
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 19
Parohia, spațiu activ al preotului - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Parohia, Teren de Activitate Pastorala a Preotului.doc

Alții au mai descărcat și

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă

CUVÂNT INTRODUCTIV Anul 1945 marchează începutul unei noi perioade în istoria poporului român. Timp de aproape jumătate de secol, la conducerea...

Biserica și statul ca doctrine politice

1. INTRODUCERE Există o criză integrală şi integratoare, un fel de „black hole”, care înghite, modifică şi apoi anihilează. Dinăuntrul vârtejului”...

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Misiunea creștină în primele trei secole creștine

INTRODUCERE Biserica este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă din cursul istoriei...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Te-ar putea interesa și

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

INTRODUCERE Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa...

Studiu monografic liceu - gestiunea financiară a instituțiilor publice

Cap.1 Organizarea si functionarea institutiei 1.1. Scurt istoric Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi a fost reanfintat incepand...

Istoria pragmatică a învățământului european

In Ev Mediu intunecat, lipsesc marturiile scrise si avem numai speculatii. In sec 4, incepe istoria invatamantului din Ev Mediu. Crestinismul...

Ai nevoie de altceva?