Practica pedagogica - proiect de lectie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica pedagogica - proiect de lectie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, docx de 7 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Valerica Monica Predescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Religie

Extras din document

Propunător:

Data: 17.05. 2018

Unitatea De Învățământ:

Clasa: a VII-a

Disciplina: Religie ortodoxă

Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină

Subiectul lecției: Modele de iubire față de semeni

Tipul lecției: predare-învățare/transmitere și însușire de noi cunoștințe

Durata: 50’

Scopul lecției: cultivarea iubirii față de semeni prin urmarea unor modele sfinte

Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili:

O1 - identifică modele ale iubirii față de semeni;

O2 - rezumă aspectele semnificative din viața Sfinților Trei Ierarhi;

O3 - realizează portretul fizic și moral al Sfinților Trei Ierarhi;

O4 - formulează învățăturile morale pornind de la modelele prezentate;

O5 - enumeră modalități de ajutorare a semenilor în viața comunității.

Strategia didactică:

1. Metode și procedee: conversația, problematizarea, explicația, expunerea, povestirea.

2. Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, prezentare power-point, fișe.

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, pe grupe.

Nr. crt. Etapele lecției Obiective

Oper. Timp

min’ Conținuturi ale învățării/ Activități de învățare Strategii didactice

Metode și procedee Mijloace de învățământ Forme de organizare Evaluare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Momentul organizatoric 2’ Salutul/Rugăciunea „Tatăl nostru” .

- notează absențele și realizează managementul clasei pentru începerea activității didactice care urmează să se desfășoare;

- elevii răspund la salut, spun rugăciunea și se pregătesc pentru începerea activității didactice; Conversația

Activitate

frontală

Fisiere in arhiva (2):

  • anexe.docx
  • Practica pedagogica - proiect de lectie.doc

Bibliografie

- *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008;
- Manualul pentru clasa a VII-a, editura Sfântul Mina, Iași, 2013
- Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
- ** Viețile Sfinților de peste tot anul după Mineie, Editura „Biserica Ortodoxă”, Alexandria, 2002