Preoția

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 28497
Mărime: 109.79KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul I.3

1. Introducere.3

2. Scop, teză şi metodă.4

Capitolul II.5

1. Introducere.5

2. Contextul general, istoric.5

2.1.1 Bazele biblice.5

2.1.2 Perioada Bisericii primare.8

2.1.3 Evoluţie şi practici în perioada patristică.11

3. Concluzii.15

3.1 Evaluare.15

3.2 Concluzii generale.22

Capitolul III - Purtătorii de har în concepţia ortodoxă.23

1. Preotul ca transmiţător.23

1.1 Harul hirotoniei, treptele şi rânduiala hirotoniei. Preoţie

şi hirotonie .23

1.2 Relaţia dintre Dumnezeu şi Biserică, şi lucrarea harului prin Duhul .25

1.3 Relaţia dintre Dumnezeu şi Biserică, şi starea de har prin Duhul.26

1.4 Haroforul, ca transmiţător al harului.27

2. Preotul ca Mediator.28

2.2 Relaţia dintre Biserică şi Dumnezeu – preotul ca mediator.28

2.3 Relaţia dintre Biserică şi Dumnezeu – preotul ca mijlocitor.30

3. Implicaţii.31

3.1 Implicaţii eclesiologice.32

3.2 Implicaţii soteriologice.34

4. Conculuzie.35

4.1 Evaluare.35

4.2 Aprecieri Critice.37

Cpitolul IV - Purtătorii de har în concepţia protestantă.41

1. Slujitorii Bisericii.42

1.1 Introducere.42

1.2 Lucrările de slujire şi împărţirea slujbelor.43

1.3 Slujitorii şi consacrarea.45

2. Preoţia tuturor credincioşilor.47

2.1 Preoţia tuturor credincioşilor în lumina preoţiei lui Cristos.47

2.2 Oamenii harului.48

3. Implicaţiile.50

3.1 Implicaţiile Eclesiologice.50

3.2 Implicaţiile Soteriologice.53

4. Evaluare.55

4.1 Acuzaţia de inovaţie.55

4.2 Acuzaţia succesiunii apostolice.56

4.3 Acuza lipsei de har la slujitori.57

Capitolul V – Concluzii .58

5.1 Concluzii generale.58

5.2 Evaluare finală.60

Bibliografie.62-68

Extras din document

Capitolul I

1. Introducere

Conceptul de Har preoţesc în teologia ortodoxă şi neoprotestantă.

Conceptul de Har preoţesc în teologie, reprezintă unul din conceptele importante pentru înţelegerea eclesiologiei, soteriologiei şi a doxologiei creştine.

Preoţia a fost iniţiată de Dumnezeu, cu un scop precis, în unica instituţie divină existentă – Biserica. Astfel că, plecând de la această premiză putem afirma că abordarea conceptului de Harofor (har Preoţesc) invocă anumite jaloane teologice esenţiale, precum şi o imagine clară asupra mutaţiilor survenite în evoluţia teologiei de-a lungul istoriei, care au implicaţiile de rigoare în cele trei domenii: eclesiologie, soteriologie, doxologie şi în escatologie (atât ca disciplina academică cât şi ca destin al indivizilor). Prin urmare, nu este vorba de un demers istoric, ci de un inventar clar şi limpede al problemelor urmând arhitectura planului unei dogmatici clasice.

Al doilea aspect al acestei lucrări, este cel care nu priveşte subiectul atât ca un concept, ci, mai mult ca o problematică teologică. Două elemente sunt importante pentru studiul nostru: scrierile teologice şi spaţiul liturgic, eclesial. Despre primul s-a amintit atunci când s-a făcut iniţierea în dogmatică, iar cel de al doilea vizează mai mult problemele teologice ce apar în urma înţelegerii subiectului ca un concept dogmatic. Dacă spaţiul liturgic a fost întotdeauna o forţă de coeziune a teologhisirii, atunci, el a fost cadrul în care învăţătura a fost atât păstrată, filtrată cât şi promovată într-o formă liturgică. Dar acest lucru nu a scutit eclesia de anumite probleme. În cazul nostru putem menţiona că anumite perspective teologice îşi au repercursiunile în înţelegerea mai multor concepte de bază. Altfel spus, Harul Preoţesc este unul din elementele de la care pornesc toate acţiunile şi facultăţile întregii instituţii divine, Biserica. Importanţa şi valabilitatea anumitor acte din mediul eclesial vor fi concepute în măsura în care înţelegem acest concept, în măsura în care definim conceptul de Preot, vom adopta anumite aspecte eclesiale, modul în care vom defini conceptul de Har, ne va ajuta să distingem dimensiunea harică a eclesiei, vom observa anumite acţiuni şi definiri ale preoţiei.

În teologia ortodoxă, Biserica nu este o Biserică a preoţilor sau a laicilor ci, este structurată în ierarhie şi laici. Hirotonia în preoţie are un aspect mai mistic care îşi are rădăcinile în Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Ea este caracterizată de un element structuralist în care preotul este o parte a ierarhiei.

În teologia protestantă înţelegerea conceptului de Preoţie este complet diferită. Aici nu putem discuta despre o preoţie purtătoare de har, deoarece atât înţelegerea aspectului haric, cât şi a conceptului de preot este mult diferită datorită unei epistemologii şi a unei hermeneutici scripturale specifice.

În rezumat, iniţierea acestui studiu în urmărirea şi analiza acestei teme atât ca şi concept cât şi ca problematică, cu implicaţiile evidente, indică spre importanţa unei analize academice şi actualizarea unor discuţii teologice. Atât în teologia ortodoxă cât şi în cea protestantă, preoţia este elementul distinctiv pentru spaţiul eclesial şi învăţăturile doctrinare. În spatele sistemului de analiză a acestei lucrări se află o structură organizatorică importantă. 1) abordarea problematicii în contextul general, istoric- urmărind bazele biblice ale preoţiei; perioada bisericii primare şi apoi aspecte şi practici din perioada patristică. 2) raţionamentul perspectivei ortodoxe, preotul ca transmiţător şi mediator între Dumnezeu şi Biserică. 3) Concepţia protestantă, preoţia universală a slujitorilor din Biserică. 4) Observarea echilibrată a problematicii cu concluziile şi evaluările necesare. Ca rezultat final, lucrarea se doreşte a fi o articulare a dogmelor liturgice din cele două Biserici, articulare a credinţei creştine.

2. Scop, teză şi metodă

Această lucrare va încerca să ofere o expunere descriptiv – comparativă, a conceptului de Harofor - har preoţesc. Altfel spus, acest studiu are ca scop să urmărească înţelegerea acestui subiect de către Biserica Ortodoxă şi Protestantă. Teza preliminară are ca scop scoaterea în evidenţă înţelegerea acestui concept precum şi dezaprobarea acuzei adusă slujitorilor Bisericii Protestante că nu ar deţine şi nu ar avea har.

Din punct de vedere metodologic, structura generală a acestei lucrări este o analiză teologică a conceptelor, fiind urmată de perspectivele dogmatice ale subiectului propus. Pentru a ne aprofunda şi a clarifica cât mai mult subiectul, vom analiza doar gândirea celor mai importanţi teologi, a acelora care reprezintă şi exprimă specific opinia Bisericii. Aceasta nu implică intenţia de a epuiza acest subiect în întregime. Prin urmare, deoarece scopul general al lucrării este de a prezenta şi analiza, critic acest concept, în studiul de faţă nu se va încerca plasarea unor presupoziţii sau trasarea ideilor unor teologi nesemnificativi. Principalele idei ale conceptului de preoţie sunt tratate paralel, împreună cu implicaţiile lor într-o expunere care este urmată de evaluare şi concluzii generale.

Preview document

Preoția - Pagina 1
Preoția - Pagina 2
Preoția - Pagina 3
Preoția - Pagina 4
Preoția - Pagina 5
Preoția - Pagina 6
Preoția - Pagina 7
Preoția - Pagina 8
Preoția - Pagina 9
Preoția - Pagina 10
Preoția - Pagina 11
Preoția - Pagina 12
Preoția - Pagina 13
Preoția - Pagina 14
Preoția - Pagina 15
Preoția - Pagina 16
Preoția - Pagina 17
Preoția - Pagina 18
Preoția - Pagina 19
Preoția - Pagina 20
Preoția - Pagina 21
Preoția - Pagina 22
Preoția - Pagina 23
Preoția - Pagina 24
Preoția - Pagina 25
Preoția - Pagina 26
Preoția - Pagina 27
Preoția - Pagina 28
Preoția - Pagina 29
Preoția - Pagina 30
Preoția - Pagina 31
Preoția - Pagina 32
Preoția - Pagina 33
Preoția - Pagina 34
Preoția - Pagina 35
Preoția - Pagina 36
Preoția - Pagina 37
Preoția - Pagina 38
Preoția - Pagina 39
Preoția - Pagina 40
Preoția - Pagina 41
Preoția - Pagina 42
Preoția - Pagina 43
Preoția - Pagina 44
Preoția - Pagina 45
Preoția - Pagina 46
Preoția - Pagina 47
Preoția - Pagina 48
Preoția - Pagina 49
Preoția - Pagina 50
Preoția - Pagina 51
Preoția - Pagina 52
Preoția - Pagina 53
Preoția - Pagina 54
Preoția - Pagina 55
Preoția - Pagina 56
Preoția - Pagina 57
Preoția - Pagina 58
Preoția - Pagina 59
Preoția - Pagina 60
Preoția - Pagina 61
Preoția - Pagina 62
Preoția - Pagina 63
Preoția - Pagina 64
Preoția - Pagina 65
Preoția - Pagina 66
Preoția - Pagina 67
Preoția - Pagina 68
Preoția - Pagina 69
Preoția - Pagina 70
Preoția - Pagina 71
Preoția - Pagina 72

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Terminologia trinitară și relevanța ei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preliminarii A rânduit Dumnezeu ca şi Biserica şi Teologia noastră să fie slujite de mari personalităţi, cunoscute în întreaga lume creştină nu...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Taina Cununiei

Introducere Рrin ϲăderea în рăϲat, omul a рierdut ϲomuniϲarea hariϲă ϲu Dumnezeu şi a intrat în moarte ѕufleteaѕϲă şi oѕândă veşniϲă, ajungând...

Te-ar putea interesa și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Taina Mărturisirii și Persoana Preotului Duhovnic în Viața Bisericii și a Credincioșilor Ei

Taina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi în spiritualitatea ortodoxă. Este taina prin care se restabileşte legătura creştinului cu...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

INTRODUCERE Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa...

Ai nevoie de altceva?