Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 44586
Mărime: 136.40KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Pascu

Cuprins

I. Introducere

I. 1. Misiunea creştină în secolele IV-V

I. 2. Sfântul Niceta de Remesiana , exponentul misiuni

I. 3. Actualitatea temei.

II. Viaţa şi activitatea sfântului Niceta de Remesiana

II. 1. Izvoare referitoare la viaţa şi activitatea sfântului Niceta

II. 2. Aria misionară a sfântului Niceta

II. 3. Operele sfântului Niceta şi valoarea lor literară

II. 4. Râvna după desăvârşire a sfântului Niceta.

III. Misionarismul Sfântului Niceta , model de legătură între Răsărit şi Apus

IV. Învăţătura teologică a sfântului Niceta, element esenţial al misiunii sale

IV. 1. Învăţătura despre Sfânta Treime

IV. 2. Învăţătura despre biserică

V. Modelul autentic al vieţii creştine în viziunea sfântului Niceta

V. 1. Cântarea în comun

V. 2.Ţinuta credincioşilor în biserică

V. 3. Lupta împotriva superstiţiilor

V. 4. Dragostea şi pacea creştină , principii esenţiale ale vieţii morale

VI. Concluzii

Extras din document

I. Introducere

1. Misiunea creştină în secolele IV – V

Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea universalizării Evangheliei şi a integrării oamenilor în împărăţia lui Dumnezeu , întemeiată prin luarea mântuitoare a lui Isus Hristos inaugurată ca anticipare a ei în Biserică prin pogorârea Duhului Sfânt. Misiunea creştină este acea activitate în care se creşte lucrarea lui Dumnezeu şi a omului , după măsura proprie fiecăruia , activitate prin care Dumnezeu trezeşte şi cheamă creatura căzută la mântuirea şi desăvârşirea ei în Hristos.

Coordonatele esenţiale ale misiunii creştine , conform marii porunci misionare de la sfârşitul Evangheliei de la Matei (28,19-20) sunt: evanghelizarea :”mergeţi şi învăţaţi toate neamurile ”, încorporarea sacramentală în trupul eclesial al lui Hristos , în care participăm la viaţă de comunicare a Sfintei Treimi: „botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” şi îndemnul de a stărui în dreaptă credinţă , în sfinţenie, mărturie şi slujire: „învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă ”.

Scopul trimiterii şi al misiunii lui Isus Hristos şi a Duhului Sfânt în lumea care se perpetuează în misiunea Apostolilor şi a Bisericii constă în recapitularea şi unirea întregii creaţii în trupul lui Hristos. Biserica , prin unitatea credinţei , prin Sfintele Taine şi prin creşterea în viaţă în Hristos.

Sfântul Niceta de Remesiana a trăit într-o perioadă de mari frământări ale Bisericii creştine : secolul al IV-lea şi începutul secolului al V-lea.

Era perioada post –niceană când Biserica prin conducătorii ei , se „luptă” încă cu partida ariană care promova acum erezia pnevmatomahă . Era „epoca de aur” a Bisericii creştine ,cum o numesc unii teologi , care au scris tratatele memoriale de apărare a Bisericii în potriva ereziilor autori precum sfântul Vasile cel Mare, sfântul Grigore de Nyssa , sfântul Griogore de Nazianz , şi apoi sfântul Ioan Gură de Aur.

În acest context misiunea bisericii s-a angajat în 2 mari direcţii: misiunea „ad extra” sau externă , propovăduirea Evangheliei în vederea convertirii popoarelor şi misiunea „ad intra” , sau internă, prin care Biserica s-a preocupat de cei botezaţi , organizând viaţa internă , liturgică şi socială comunităţii creştine . Astfel Biserica apare atât ca o comunitate euharistă – poporul lui Dumnezeu deja răscumpărat , care se adună să comemoreze Paştele lui Dumnezeu din istoria mântuirii, trăind o viaţă nouă în Duhul Sfânt – cât şi ca o comunitate apostolică misionară care are conştiinţa unei trimiteri speciale la cei necredincioşi.

2. Sfântul Niceta de Remesiana, exponent al misiunii creştine din timpul său.

Desfăşurându-şi activitatea în a doua jumătate a secolului al V-lea

,într-un ‚ţinut aşezat la hotarele dintre două culturi: greacă şi latină, sfântul Niceta de Remesiana, prin aşezarea scaunului său episcopal , prin cultura sa , prin entuziasmul lui de misionar şi prin grija deosebită faţă de păstoriţii săi de a-i întări în credinţa cea adevărată şi de a-i apăra de învăţăturile eretice şi de practicile păgâneşti , se încadrează între figurile de seamă ale Bisericii din vremea sa.

Scrierile sale în înfăţişează nu numai ca pe un erudit dar şi ca pe un adevărat păstor cu dragoste caldă faţă de fii săi sufleteşti. Prin lectura sa vastă, el fac legătura atât cu Orientul, cât şi cu Occidentul. Operele sale, cu profil catehetic , se inspiră din Sfântul Vasile cel Mare , Sfântul Chiril al Ierusalimului , sfântul Grigore de Nazianz, sfântul Grigore Taumaturgul şi sfântul Ciprian . La rândul său , sfântul Niceta de Remesiana a inspirat pe Martin de Braga (+580), a cărui activitate s-a desfăşurat în nordul Portugaliei.2

Sfântul Niceta culege învăţătura sa din sfânta Scriptură care este pentru el izvorul proaspăt al învăţăturii de credinţă, precum şi din sfânta Tradiţie, autoritatea Sinodului ecumenic de la Niceea şi autoritatea Părinţilor Bisericii care au formulat doctrina cea adevărată , întemeiaţi fiind , la rândul lor, pe sfânta Scriptură.

Sfântul Niceta de Remesiana se înscrie printre cei mai destoinici apărători ai Bisericii împotriva anarhismului şi macedonianismului şi superstiţiei păgâne , infiltrată uneori în credinţa creştină.

Tratatul „Despre Sfântul Duh ”alcătuit pentru „luminarea minţii”3, pentru cei care erau amăgiţi de mecedonieni sau de partizanii acestora, este o contribuţie însemnată la misiunea internă a Bisericii , la efortul comun al Părinţilor de a lămuri masele de credincioşi de toate categoriile , asupra persoanei a treia a Dumnezeirii şi a rolului său proniator în Biserică. Sfântul Duh oferă libertate şi sfinţenie, creează şi dă viaţă , cunoaşte toate din veci şi descoperă, este pretutindeni şi umple toată lumea , este Mângâietorul tuturor , este bun, drept, iartă păcatele şi aduce unitatea în Biserică.

Sfântul Duh îmbrăţişează cu aceeaşi dragoste dumnezeiască toată lumea, spune sfântul Niceta , îndreptând-o spre iubirea lui Dumnezeu şi spre libertatea harică. El a fost prezent la facerea lumii , a vorbit prin profeţi , a sfinţit pântecele fecioarei din care s-a întrupat cuvântul , din plinătatea lui au primit sfinţii Apostoli ”har peste har”5 , este prevăzut în lume ca Duhul infierii, izvorul sfinţeniei, lumina sufletelor şi împărăţia darurilor; înnoieşte firea cea sădită de Dumnezeu; lucrează veşnicia prin Taina Sfântă a Botezului6 Aşadar , prin prezenţa sa în Biserică sfântul duh împlineşte unul din scopurile misiunii creştine : de a aduna pe creştini într-o singură închinare a Treimii , de la începutul lumii până la sfârşit şi până la marginile pământului după cuvântul Scripturii :”Duhul lui Dumnezeu a umplut pământul”7.

Preview document

Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 1
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 2
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 3
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 4
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 5
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 6
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 7
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 8
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 9
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 10
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 11
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 12
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 13
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 14
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 15
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 16
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 17
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 18
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 19
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 20
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 21
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 22
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 23
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 24
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 25
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 26
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 27
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 28
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 29
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 30
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 31
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 32
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 33
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 34
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 35
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 36
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 37
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 38
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 39
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 40
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 41
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 42
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 43
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 44
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 45
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 46
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 47
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 48
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 49
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 50
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 51
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 52
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 53
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 54
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 55
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 56
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 57
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 58
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 59
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 60
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 61
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 62
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 63
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 64
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 65
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 66
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 67
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 68
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 69
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 70
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 71
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 72
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 73
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 74
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 75
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 76
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 77
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 78
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 79
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 80
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 81
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 82
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 83
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 84
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 85
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 86
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 87
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 88
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 89
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 90
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 91
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 92
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 93
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 94
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 95
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 96
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 97
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 98
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 99
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 100
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 101
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 102
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 103
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 104
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 105
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 106
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 107
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 108
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 109
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 110
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 111
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 112
Profilul Misionar al Sfantului Niceta de Remesiana - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Sfântul Munte Athos

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL I: PREZENTAREA MUNTELUI ATHOS 1.1 Aşezarc geograficã 8 1.2 Athosulde-a lungul istoriei 1.2.1 Athosul în vechime 10...

Sfântul Iustin Martirul și filozoful - opera apologetică

Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, crescut în tradiţia şi...

Duhovnicia la Sfântul Antonie cel Mare

Introducere Sfântul Antonie s-a născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc, în jurul anului 251, dintr-o familie de creştini bogaţi. În secolul al...

Inceputurile Crestinismului pe Teritoriul Dobrogei

Despre inceputurile crestinismului pe teritoriul tarii noastre si in special pe teritoriul care a fost vechea provincie Dacia lui Traian s-a mai...

Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole

INTRODUCERE Sciția Minor (Dobrogea de astăzi) şi regiunile dunărene au primit Evanghelia destul de devreme, faptul că pe la jumătatea secolului al...

Viața și Învățătura Duhovnicească a Sfântului Macarie cel Mare

ARGUMENT Sfântul Macarie Egipteanul este una dintre cele mai de seamă personalităţi duhovniceşti ale deşertului egiptean în secolul al IV-lea. În...

Activitatea Predicatoriala a Sfantului Grigorie de Nazianz

Trăind într-o perioadă în care omul „modern” înclină din ce în ce mai mult spre cele lumeşti, neexistând aproape nici o cale de a ajunge la o...

Sfantul Apostol Andrei, Propovaduitorul Evangheliei in Scythia Minor - Dobrogea

Sirul "sfintilor nationali" ar putea incepe cu unul din apostolii Mantuitorului Isus Hristos, si anume cu Sfantul Andrei. Acesta, desi era iudeu de...

Ai nevoie de altceva?