Proiect didactic - Sfanta Taina a Preotiei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect didactic - Sfanta Taina a Preotiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Misaros Beniamin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Religie

Extras din document

Propunător:

Data:

Unitatea de învățământ:

Clasa: a VI-a

Disciplina: Religie

Subiectul lecției: Sfânta Taină a Preoției

Tipul lecției: Mixtă

Scopul lecției: însușirea unor cunoștințe despre Sfânta Taină a preoției; cultivarea sentimentului de respect față de clerul Bisericii

Obiective operaționale

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

O1- să descrie modul de instituire a Sfintei Taine a Preoției

O2 - să înțeleagă că Apostolii au fost urmașii Mântuitorului, iar preoții de azi sunt urmașii Apostolilor

O3 - să identifice momentele din viață când preotul a fost alături de familia lor

O4 - să explice misiunea preotului

O5 - să prezinte modul de săvârșire a Sfintei Taine a Preoției

Strategia didactică

1. Metode și procedee: conversația, explicația,exercițiul, povestirea, observarea dirijată, cubul, rebusul, puzzle.

2. Mijloace de învățământ: Caiet pentru elevi, Religie crestin-ortodoxa pentru clasa a VI-a, Camelia Muha, Editura Sf. Mina

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitatea individuală, frontală, pe grupe

Resurse:

1. Oficiale: - Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a VI-a;

- Planificarea calendaristică pentru clasa a VI-a

2. Temporale: - număr de lecții: 1

- durata: 50 min

3. Biliografice:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Bibic si de Misiune Ortodoxa, București, 2010

2. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000

3. Caiet pentru elevi, Religie crestin-ortodoxa pentru clasa a VI-a, Camelia Muha, Editura Sf. Mina

Scenariul didactic

Nr. crt. Etapele lecției Competențe Activitatea profesorului Activiteatea elevului Metode și procedee Mijloace de învățământ Forme de organizare Evaluare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Momentul organizatoric -Salutul

-Rugăciunea

- Notarea absențelor

- Pregătirea pentru lecția nouă - Salutul

- Rugăciunea

- Pregătirea pentru lecția nouă

2. Verificarea cunoștințelor Profesorul împarte elevilor bilete cu întrebări privitoare la Sfintele Taine

Elevii răspund la întrebările de pe bilete

Conversația Bilete cu întrebări Activitate frontală Aprecieri verbale

3. Captarea atenției Profesorul le prezintă elevilor un material ce conține un filmuleț despre Sfânta Taină a Preoției Elevii privesc materialul

Conversația

Material video Activitate frontală Aprecieri verbale

4. Enunțarea titlului lecției și a obiectivelor Profesorul scrie pe tablă titlul lecției - „Sfânta Taină a Preoției” - și anunță obiectivele lecției Elevii își notează titlul lecției în caiete

Explicația Tabla, caietele elevilor Activitate frontală

5.

Prezentarea sarcinilor de învățare și dirijarea învățării

Profesorul le solicită elevilor să urmărească o prezentare power point cu privire la elementele definitorii ale Sfintei Taine a Preoției, precum și a treptelor ierarhiei bisericești (diaconi, preoți, episcopi). Le cere apoi elevilor să își noteze ideile esențiale prezentate anterior.

Profesorul împarte clasa în trei grupe și le distribuie elevilor fișe cu cerințe formulate pe baza metodei cubului referitoare la Sfânta Taină a Preoției (anexa 1)

Elevii urmăresc prezentarea și își notează ideile esențiale.

Expunerea

Explicația

Conversa

ția

Metoda cubului

Conversa

ția

Activitate frontală

Activitate pe grupe

6. Obținerea performanței și asigurarea feedback-ului

Profesorul le solicită elevilor rezolvarea unei fișe de lucru ce conține exerciții care au ca scop fixarea și evaluarea cunoștințelor dobândite pe parcursul lecției (anexa 2) Elevii rezolvă fișa distribuită, corectând ulterior eventualele greșeli.

Conversația

Exercițiul

Rebusul Activitate individuală

Aprecieri verbale

7. Evaluarea

Profesorul face aprecieri asupra modului în care au răspuns elevii și îi notează pe cei mai activi.

Activitate frontală

Aprecieri verbale

8. Încheierea activității Rugăciunea.

Salutul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect didactic - Sfanta Taina a Preotiei.doc