Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8773
Mărime: 59.33KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuprins

Argument 3

Sfântul Botez îmtemeietorul mântuirii noastre 5

Sfintele Taine mijloace de impărtăsire a Harului Divin 7

Botezul uşa Tainelor 11

Raportul Tainei Sfântului Botez cu celelalte Sfinte Taine 14

Concluzii 25

Bibliografie 27

Extras din document

Argument

Importanţa deosebită pe care o prezintă Taina Sfântului Botez în viaţa creştină,unicitatea Botezului mărturisită prin Simbolul de credinţă,bogaţia actelor baptismale din rânduiala ortodoxă si a semnificaţiilor mistagocice ale acestora, cu temeiuri ferme in Sfânta Scriptură şi în tradiţia apostolică,precum şi actualitatea problemei Botezului pe plan ecumenic şi datorită faptului că anul acesta ,2011,a fost declarat de Sfântul Sinod a Bisericii Ortodoxe Române ca fiind ,,Anul omagial al Sfântului Botez si Sfintei Cununii” m-au determinat să studiez si să aprofundez această temă si mi-am ales ca temă pentru lucrarea de atestat ,,Raportul dintre Sfântul Botez si celelalte Sfinte Taine

Taina Sfântului Botez este uşa,calea ce duce în împărăţia harică:prin botez se face intrarea în comunitatea (Biserică) creştină.Botezul condiţionează participarea la celelalte Sfinte Taine ale Bisericii. Botezul este semnul identităţii religioase,spirituale si condiţii necesară pentru mântuire.

În primele veacuri creştine s-au inregistrat numeroase cazuri în care botezul era singura Taină administrată:în cazul martirilor ce erau botezaţi după rânduiala creştină înaintea pătimirii,ades fiind convertiţi unii păgâni la locul de supliciu al martirilor creştini. În numeroase astfel de cazuri, se facea lepădarea de închinare la idoli şi la făptură şi se marturisea adevăratul Dumnezeu. Aceasta era o formă a botezului martiric,care devenea ” botez al sângelui”.Spre exemplu:la pătimirea celor patruzeci de mucenici, când unul din soldaţii creştini s-a lepădat unul din păzitorii păgâni văzând slava cu care Dumnezeu îi încununa pe mucenici marturiseşte pe Hristos şi aruncându-se în ape,alături de cei 39,împlineşte numărul mucenicilor.

Această mărturisire,precum multe asemenea, este considerată de Biserică Botez: botezul martiric,sau al sângelui In acest caz s-au indeplinit cele două condiţii necesare unirii cu Hristos:lepădarea de mamona si mărturisirea lui Dumnezeu. Forma exterioară, canonică a Sfintei Taine a Botezului nu s-a materializat, căci a fost un botez ”in extremis”,asemenea marturiei tâlharului pe cruce ,primită de Hristos,dar a fost perfect valabilă, talharul fiind primul om intrat in rai, Însusi Hristos marturisind aceasta:”Adevărat graiesc tie, astăzi vei fi cu Mine in rai”(Luca 23/43).Aceste marturii atestă faptul că unirea cu Hristos este in Duh si nimic nu o poate impiedica.

Botezul este Taina prin care omul, prin intreita cufundare în apă şi prin rostirea formulei botezului de către săvârşitor, in numele Sfintei Treimi, iese din starea de robie a păcatului si intră in starea harică. Botezul este spălarea păcatului strămoşesc, moştenit, si înnoire, curăţire a omenirii, este moarte păcatului si înviere spre viaţă. Dupa slăvita sărbătoare a Invierii s-a pus în cărţile de slujbă de către Dumnezeu insuflaţii Sfinţi Părinţi ai Bisericii troparul Botezului: ”Câţi in Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi-mbrăcat.”

Cuvântul ”botez” vine din grecescul ”Baptisma” şi înseamnă întreita afundare in apa sfinţită, este un act sacramental de asumare personală a crucii şi învierii lui Hristos, simbol al ”trecerii” de la o existenţă după trup, spre stricăciune, la naşterea după Duh, spre nemurire

În multe religii, botezul este un rit sau acţiune de purificare, in creştinism însă a devenit o Taină a Bisericii, păstrată ca atare în Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică.

Sfantul Botez întemeietorul mantuirii noastre

Viaţa lăuntrică a Bisericii este tainică. Ea nu coincide nici pe departe cu Istoria Bisericii, care ne arată doar factorii exteriori ai fiinţei Bisericii, deoarece se diferenţiază de simpla sa intâlnire cu viaţa si patimile lumii. Viaţa lăuntrică a Bisericii este conlucrarea tainică a lui Hristos, în calitate de Cap, cu Biserica, trupul Lui, în Duhul Sfânt prin mijlocirea diverselor mijloace de comunicare care le leagă intre ele.”Taina aceasta mare este ;iar eu zic în Hristos şi în Biserică” spune Apostolul Pavel vorbind despre legătura dintre Hristos si Biserică(Efeseni 5/32)

Preview document

Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 1
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 2
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 3
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 4
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 5
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 6
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 7
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 8
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 9
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 10
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 11
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 12
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 13
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 14
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 15
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 16
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 17
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 18
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 19
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 20
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 21
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 22
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 23
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 24
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 25
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 26
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 27
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 28
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 29
Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Raportul dintre Sfantul Botez si Celelalte Sfinte Taine.docx

Alții au mai descărcat și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Hristologie

Introducere În prologul Evangheliei a IV-a, Sfântul Apostol loan confirmă ca dat al Revelaţiei divine hristocentrismul creaţiei. „Toate prin El...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Ai nevoie de altceva?