Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 41269
Mărime: 130.88KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA “PATRIARHUL JUSTINIAN”

Extras din document

Introducere

Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa de persoană destinată veşniciei din Împărăţia Sfintei Treimi, împărăţia iubirii nesfârşite.

Vocaţia omului de a fi profet, preot şi rege al creaţiei se actualizează prin voinţa divină în unele persoane în chipul slujirii sacerdotale, a preoţiei sfinţitoare. Cei care s-au învrednicit de această preţuire a lui Dumnezeu în a fi îndrumători semenilor pe calea sfinţirii şi însufleţindu-se de o adâncă responsabilitate vor parcurge acelaşi drum ascetic al slujirii şi dăruirii creştine având ca model pe Hristos, Arhiereul cel veşnic şi mai Marele păstorilor.

Preoţia creştină este parte din iconomia divină pentru a actualiza sacramental şi pastoral lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos pentru fiecare generaţie de oameni. Astfel că preotul este om al timpului său şi interpret duhovnicesc al istoriei pentru semenii săi. De aceea preotul creştin are responsabilitatea şi demnitatea de a se îngriji de destinul veşnic al fiecărui credincios fiind cel care aduce lumina Evangheliei în viaţa contemporanilor.

Societatea de astăzi, marcată de fenomenul secularizării se află într-o profundă criză morală şi spirituală manifestată prin confuzie axiologică, omul pierzându-şi reperele ontologice şi eshatologice prin imoralitate şi pluralism ideologic şi religios. Majoritatea cercetătorilor recunosc faptul că foarte multe din problemele morale şi spirituale cu care se confruntă omul de astăzi nu constituie o noutate. Dimpotrivă, ele au existat din momentul căderii omului în păcat şi, probabil, vor însoţi omul până la sfârşitul istoriei. Totuşi, în societatea modernă aceste probleme au un specific aparte pe care preotul trebuie să îl analizeze şi să-l înţeleagă pentru a săvârşi cu demnitate şi responsabilitate o pastoraţie eficientă. El trebuie să ofere reperul hristologic şi eshatologic pentru omul de astăzi care, după cunoscuta expresie a unui moralist român "piere şi nu ştie de unde-i vine pieirea".**

În primul rând trebuie să precizăm că societatea contemporană se caracterizează ptintr-o tensiune acută între morala tradiţională creştină şi cea post-tradiţională, seculară. Într-o astfel de lume, morala îşi pierde caracterul ei normativ şi devine o realitate convenţională care conduce la relativism şi libertinaj moral şi indiferentism spiritual.

Într-o astfel de lume este trimis preotul ca vestitor al "împărăţiei cerurilor" pe care o proclamă cu anticipaţie la fiecare Sfântă Liturghie. El nu este doar cel care constată declinul şi tragedia lumii ci acela care vindecă însingurarea şi rătăcirea spirituală a omului de astăzi prin puterea sfinţitoare a rugăciunii, deci în comuniune cu Hristos, Mântuitorul şi Vindecătorul întregii umanităţi.

Cap.I Slujirea de preot în spiritualitatea creştin-ortodoxă

a) Temeiurile preoţiei creştine

Preoţia are un rol esenţial în toate religiile lumii din toate timpurile. Fără ea nici nu se poate concepe religie, căci preotul s-a născut în istorie odată cu religia. În orice religie, legătura între credincios şi divinitatea adorată s-a făcut şi se face prin preoţi. Pe lângă îndatoririle sacramentale, preoţii tuturor popoarelor au fost şi îndrumători de conştiinţe şi educatori, însă în înţelesul cel mai înalt şi mai cuprinzător al cuvântului, misiunea lor esenţială a rămas aceea de a păstra în permanenţă legătura credincioşilor cu divinitatea prin aducerea jertfelor şi împlinirea riturilor religioase

Preview document

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 1
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 2
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 3
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 4
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 5
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 6
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 7
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 8
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 9
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 10
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 11
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 12
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 13
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 14
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 15
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 16
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 17
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 18
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 19
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 20
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 21
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 22
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 23
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 24
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 25
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 26
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 27
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 28
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 29
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 30
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 31
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 32
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 33
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 34
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 35
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 36
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 37
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 38
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 39
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 40
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 41
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 42
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 43
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 44
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 45
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 46
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 47
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 48
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 49
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 50
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 51
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 52
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 53
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 54
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 55
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 56
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 57
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 58
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 59
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 60
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 61
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 62
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 63
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 64
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 65
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 66
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 67
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 68
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 69
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 70
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 71
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 72
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 73
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 74
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 75
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 76
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 77
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 78
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 79
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 80
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 81
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 82
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 83
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 84
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 85
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 86
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 87
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 88
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 89
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 90
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 91
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 92
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 93
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 94
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 95
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 96
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 97
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 98
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 99
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 100
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 101
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 102
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 103
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 104
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 105
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 106
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 107
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 108
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 109
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 110
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 111
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 112
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 113
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 114
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 115
Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Responsabilitatea Morala si Pastorala a Preotului intr-o Societate Pluralista si Secularizata.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Rugăciunea în Suferință și Reprezentarea Ei Literară în Opera lui Vasile Voiculescu

Introducere Suferinţa formează faţeta mereu prezentă, nedorită şi urâtă a existenţei umane. Ea face parte din istoria omului şi nimeni nu o poate...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Ai nevoie de altceva?