Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 32808
Mărime: 110.65KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irimie Marga

Cuprins

Cuvânt introductiv p. 4

I. Statutul juridic al cultelor în perioada comunistă p. 7

1. Instaurarea comunismului în România p. 7

2. Constituţiile comuniste p. 11

3. Legea Cultelor din anul 1948 p. 15

II. Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă p. 23

A. Schimbări structurale survenite după 1945 p.23

1. Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe

Române p. 23

2. Cele 13 Regulamente p. 30

3. Aplicarea Legii Cultelor şi Statutului B.O.R p. 33

B. Raporturile stat (partid) – B.O.R p. 37

1. Supravieţuirea Bisericii Ortodoxe într-un regim ateu p. 37

2. Relaţia patriarhilor ortodocşi cu statul (partidul) p. 44

3. Problema mănăstirilor ortodoxe p. 50

4. Demolarea bisericilor în perioada comunistă p. 55

5. Asistenţa socială, lupta pentru pace şi confiscarea proprietăţilor

cultelor p. 56

C. Acţiunile securităţii asupra clerului şi credincioşilor p. 59

1. Pensionarea ierarhiilor ortodocşi p. 59

2. Preoţii ortodocşi în închisorile comuniste p. 63

III. Biserica Romano-Catolică şi Biserica Greco-Catolică în perioada

Comunistă p. 66

A. Biserica Romano-Catolică p. 66

1. Situaţia Bisericii Romano-Catolice p. 66

2. Abrogarea Concordatului cu Vaticanul p. 68

B. Biserica Română Unită cu Roma p. 71

1. Situaţia Bisericii Greco-Catolice p. 71

2. Persecuţia Bisericii Greco – Catolice p. 74

3. Atitudinea Bisericii Greco-Catolice după 1990 p. 76

IV. Cultele Protestante, Neoprotestante, Necreştine, Biserica Armeană

şi Cultul Creştin de rit vechi în perioada comunistă p. 79

A. Statutele Cultelor Protestante p. 79

1. Statutul Bisericii Reformate p. 79

2. Statutul Organic al Bisericii Evanghelice C. A. (Confesiunea

Augsburgică) p. 80

3. Statutul Bisericii Evanghelice Luterane Sinodo-presbiteriale p. 81

4. Statutul de organizare a Bisericii Unitariene p. 81

B. Statutele cultelor neoprotestante p. 82

1. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Reprezentative a

Cultelor Evanghelice (Baptist, Adventist de Ziua a 7-a, Creştin după

Evanghelie şi Penticostal) p. 82

2. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Baptist

din România p. 83

3. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Adventist

de Ziua a 7-a p. 84

4. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului creştin după

Evanghelie p. 85

5. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Penticostal p. 86

C. Statutele Cultelor Necreştine p. 87

1. Statutul Cultului Mozaic p. 87

2. Statutul de Organizare al Cultului Musulman p. 87

D. Biserica Armeană şi Cultul Creştin De Rit Vechi p. 88

1. Statutul Organic şi Administrativ al Eparhiei Armeano-

Grigoriene p. 88

2. Statutul Cultului Creştin de Rit Vechi p. 89

CONCLUZII p. 91

Extras din document

CUVÂNT INTRODUCTIV

Anul 1945 marchează începutul unei noi perioade în istoria poporului român. Timp de aproape jumătate de secol, la conducerea acestui popor s-au aflat oameni „Fără Neam şi Dumnezeu”. Unde s-a instalat un astfel de regim, n-a putut dăinui decât prin teroare şi temute închisori, prin maltratări şi asasinate neştiute decât de ei.

Statul comunist şi-a rezervat de la sine putere dreptul de control asupra Bisericii şi a cultelor. Regimul comunist a mimat libertatea religioasă, prin constituţiile sale succesive, deşi ducea programatic o politică ateistă. Perioada a fost încărcată de numeroase legi scrise şi nescrise. Dar această abundenţă de legi nu e decât un reflex a lipsei sentimentului legalităţii. Cu cât se ignoră mai mult legile, cu atât se fac mai multe şi cu cât se înmulţesc, cu atât sunt mai ignorate, începând cu cei care le sancţionează.

Instaurarea noului regim a adus o serie de schimbări şi la nivel confesional. În situaţia dată, confruntate cu o orânduire atee instaurată prin dreptul forţei, dar şi ca urmare trădării occidentalilor, a abandonării deliberative (şi negociate) a Europei Centrale şi de Est la discreţia sovieticilor, de către „Aliaţi”, Cultele religioase aveau de ales între a înfrunta comunismul cu crucea în mână, fără nici o şansă şi fără cea mai vagă speranţă a vreunui ajutor din afară, gest sinucigaş care ar fi servit exact interesele dictaturii prosovietice şi atee, sau să caute şi să găsească un modus vivendi în stare să asigure supravieţuirea instituţiei, conservarea credinţei în Dumnezeu, păstrarea contactului cu credincioşii şi asistarea lor duhovnicească, plătind, fireşte, preţul cu care se putea obţine toate acestea.

Pentru a distruge mai bine credinţa, guvernul ateu s-a grăbit să promulge câteva legi decisive, ca „Decretul asupra regimului general al Cultelor” (4 august 1948), obligând toate confesiunile religioase să se supună controlului statului, sau „Legea pentru reforma învăţământului public”, din aceeaşi perioadă, a cărei raţiune era să transforme „toate şcolile confesionale sau private de orice fel” în şcoli de stat.

Biserica a fost resimţită de către autorităţi drept ultimul obstacol important în calea impunerii regimului de inspiraţie sovietică. Tocmai de aceea, un prim reper pentru acţiunea organelor represive împotriva ei l-a constituit prevederile Legii cultelor, care deşi garanta „libertatea de conştiinţă şi de credinţă”, o circumscria armonizării cu Constituţia, cu securitatea internă, ordinea publică şi moralitatea generală (art. 6 şi 7), iar statutele cultelor trebuiau aprobate de ministerul de resort.

Astfel, deşi constituţia garanta libertatea religioasă, totuşi regimul comunist a dus o politică militant ateistă, de reducere a rolului religiei. Controlul statului a fost prezent la toate nivelurile şi structurile bisericeşti. S-a urmărit cu consecvenţă ca Biserica să-şi restrângă activitatea doar la planul strict liturgic, fiind îndepărtată din armată, penitenciare şi aşezămintele de ocrotire socială. Pentru a înţelege anumite acţiuni ale Bisericii în regimul comunist este nevoie de o paralelă cu perioada de dinainte de 1944.

Abuzurile la adresa Bisericii Ortodoxe şi a ierarhilor ei nu au început o dată cu instaurarea puterii comuniste. O mare parte de vină pentru faptul că cea mai importantă confesiune din România nu a putut face o opoziţie prea hotărâtă în faţa puterii totalitare se datorează guvernărilor anterioare, care au privit Biserica din punctul de vedere al intereselor de stat.

Biserica a fost nevoită să facă anumite declaraţii care, la următoarea schimbare de regim, au trebuit să fie contestate. Nu trebuie uitat faptul că patriarhul Nicodim a condus Biserica în patru regimuri politice diferite, fiind nevoit de fiecare dată lupte pentru drepturile şi libertăţile Bisericii.

În perioada interbelică, Biserica participa, prin reprezentanţii ei din Parlament, la adoptarea legilor care o priveau, spre deosebire de perioada comunistă, când acestea erau impuse de stat.

Liberalii, dar şi alte partide, s-au folosit de Biserică fără scrupule. Carol al II-lea, care prin lovitura de stat din 1938 anunţa sfârşitul vechilor metehne, promitea, în discursuri remarcabile un rol crescut pentru Biserică, fapt care nu s-a întâmplat. Venirea legionarilor la putere, care în mod tradiţional se considerau apărători ai ortodoxiei, nu a făcut decât să dezamăgească. Antonescu era militar care judeca numai din perspectiva ordinii şi disciplinei, considerând Biserica un corp de armată. Ascultând de partea legală, respectând mereu misiunea de a răspândi cuvintele Mântuitorului, Biserica Ortodoxă a sperat în acelaşi timp într-o îmbogăţire a condiţiei ei. De aceea, în orice regim politic, întâlnim în discursul Bisericii deopotrivă declaraţii politice de sprijin al guvernului, dar şi cereri de îmbunătăţire a situaţiei sale, chiar confruntări pe această temă.

Preview document

Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 1
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 2
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 3
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 4
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 5
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 6
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 7
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 8
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 9
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 10
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 11
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 12
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 13
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 14
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 15
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 16
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 17
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 18
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 19
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 20
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 21
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 22
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 23
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 24
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 25
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 26
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 27
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 28
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 29
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 30
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 31
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 32
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 33
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 34
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 35
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 36
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 37
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 38
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 39
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 40
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 41
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 42
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 43
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 44
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 45
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 46
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 47
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 48
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 49
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 50
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 51
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 52
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 53
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 54
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 55
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 56
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 57
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 58
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 59
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 60
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 61
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 62
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 63
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 64
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 65
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 66
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 67
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 68
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 69
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 70
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 71
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 72
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 73
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 74
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 75
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 76
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 77
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 78
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 79
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 80
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 81
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 82
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 83
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 84
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 85
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 86
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 87
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 88
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 89
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 90
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 91
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 92
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 93
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 94
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 95
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 96
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 97
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 98
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 99
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 100
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 101
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 102
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 103
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 104
Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Statutul Juridic al Cultelor in Perioada Comunista.doc

Alții au mai descărcat și

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Parohia, spațiu activ al preotului

Parohia, teren de activitate pastorală a preotului Un rol deosebit în viaţa şi pastoraţia Bisericii îl are parohia ca spaţiu de activitate...

Necesitatea unui Cod Deontologic al Misionarului în Contextul Modern

PREFAŢĂ Lucrarea de faţă este o chintesenţă a colaborării pe parcursul a patru ani de studiu, cu minunaţii profesori pe care i-am avut. Ea...

Omilia Către Tineri a Sfântului Vasile cel Mare

Anul 2009 a fost dedicat de Sfântul Sinod al BOR comemorării şi pomenirii părinţilor capadocieni, prilej pentru a ne apleca şi a redescoperi, măcar...

Raportul dintre etică și morală creștină - probleme și perspective

Învăţăturile creştinismului biblic îl deosebesc de alte religii. Creştinismul biblic, credinţa descrisă pe paginile Noului Testament este unică...

Te-ar putea interesa și

Biserica adventistă din România 1965-1989

Introducere Deşi apărute de mai bine de un secol pe scena vieţii religioase româneşti, cultele minoritare neoprotestante continuă să rămână în...

Dinamica structurii populației studiu de caz - Județul Vrancea

Introducere „Vrancea, ţara minunilor naturale, ţara poveştilor bătrâneşti, ţara cântecului strămoşesc şi a poeziei neîntrecute de nici un ţinut...

Ai nevoie de altceva?