Taina cununiei - între tradiție și secularizare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5909
Mărime: 32.20KB (arhivat)
Publicat de: Valentin A.
Cost: 7 puncte
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Teologie Practică şi Pastoral - Misionară

Cuprins

  1. Cuvânt înainte 2
  2. 1. Separarea Nunţii de Euharistie – distorsionarea sensului de comuniune, întoarcerea la „păgânism” – 3
  3. 2. Abateri de la rânduiala Tainei Sfintei Cununii 6
  4. 3. Pervertirea sensului iubirii, al familiei 9
  5. 4. Avorturile şi planingul familial 13
  6. Concluzii 17
  7. Bibliografie 18

Extras din proiect

Cuvânt înainte

Istoria omului începe cu familia – crearea primilor oameni, Adam şi Eva, binecuvântarea lor în Eden (Fac. 1.28) – şi se încheie cu nunta cerească dintre Hristos şi Biserică (Apoc. 18. 23; 19.7-9). Începutul restaurării lumii este legat de nunta din Cana Galileii, unde Hristos dă „vinul cel bun” – Sângele Său, iar împărăţia lui Dumnezeu este anunţată de o nuntă la care Mirele este Hristos, înconjurat de casnicii, prietenii Săi.

Este evident faptul că Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea problemelor existenţiale pe care le ridică, fiind Taina care intră cel mai mult în tangenţă cu viaţa creştinilor. Într-adevăr, ea priveşte însăşi fiinţa omului, tot atât de mult ca şi viaţa de zi cu zi.

În acestă lucrare voi încerca să prezent efectele negative pe care lumea decăzută le are asupra înţelegerii adevăratului scop al Căsătoriei dar şi câteva efecte negative pe care le-a avut această lume decăzută cu privire la ceremonialul religios al Cununiei.

1. Separarea Nunţii de Euharistie – distorsionarea sensului de comuniune, întoarcerea la „păgânism” –

Majoritatea liturgiştilor sunt de părere că până prin secolul al IX-lea, Biserica nu a cunoscut o slujbă proprie Căsătoriei, separată de Dumnezeiasca Liturghie.

Ceremoniile liturgice ale căsătoriei s-au dezvoltat plecând de la binecuvântarea pe care o dădea Biserica mirilor în cadrul sărbătoririi familiale, sărbătoare prilejuită de căsătoria membrilor comunităţii creştine. Aceste binecuvântări aveau loc în cadrul Sfintei Liturghii, bucuria mirilor fiind bucuria întregii comunităţi.

Pierderea conştiinţei ecclesiale a fost determinată, în timp de îndepărtarea creştinilor de Sfânta Liturghie şi de înstrăinarea de adevăratul sens al Jertfei Euharistice; înlocuirea ecclesiei (adunării credincioşilor) cu grupul restrâns al familiei „privatizarea” Tainei Nunţii, a condus la ruperea totală a acesteia de Euharistie.

„Creştinii” zilelor noastre nici nu cunosc integrarea organică nunţii lor în Trupul Bisericii şi cu atât mai puţin „Banchetul Euharistic” pe care l-au înlocuit cu masa şi petrecerea din afara Bisericii .

„Împlinirea” nunţii de către doi creştini se făcea prin împărtăşirea lor împreună cu Euharistia . „Creştinii” din zilele noastre nu-şi dau seama de importanţa Sfintei Euharistii, nu îşi dau seama că mântuirea se realizează în comuniune cu Hristos, cu Biserica pe care El a întemeiat-o, iar singura modalitate de a intra în deplină comuniune cu Hristos şi cu Biserica este împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui. Aşa cum fiecarae aspect al vieţii a fost cuprins în Euharistie, tot aşa nunta a fost pecetluită prin includerea în acest act central al comunităţii. Aceasta înseamnă că, întrucât căsătoria a avut întotdeauna dimensiuni sociologice şi legale, acestea au fost pur şi simpu acceptate de Biserică. La fel ca şi întreaga viaţă „naturală a omului”, căsătoria trebuie să fie adusă în Biserică şi transformată în taină a Împărăţiei.

Bibliografie

1. Învăţătura celor doisprezece Apostoli, în Scrierile Părinţilor Apoostolici, PSB. vol 1, trad. de Pr. D. Fecioru, , Ed. IBM, Bucureşti.

2. Gavrilă, Pr.Dr.Vasile, Cununia viaţă întru împărăţie, Fundaţia Tradiţia Românească, Bucureşti, 2004.

3. Max Picard, Fuga de Dumnezeu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998.

4. Moldovan, Preot Prof. Ilie , Hristos şi în Biserică,Adevărul şi frumuseţea căsătoriei, Teologia Iubirii II, Alba Iulia, 1996, vol. II.

5. Neofit, Patriarh al Constantinopolului, Pidalion, Cârma Bisericii Ortodoxe, Ed. Credinţa Strămoşească, Iaşi, 2004, p. 312.

6. Pop Hoban Angela Doina, Lucrare de licenţă. Unirea teandrică mod al întrupării Fiului şi prefigurare a Tainei Căsătoriei, Baia Mare, 2000.

7. Schmemann, Alexander, Pentru viaţa lumi/Sacramentele şi Ortodoxia,trad. Pr. prof. dr. Aurel Jivi, Ed. IBM, Bucureşti, 2001.

8. Yannaras,Christos, Liberatea Moralei, trad. de Mihai Cantuniari, Ed. Anastasia, Bucureşti.

Preview document

Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 1
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 2
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 3
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 4
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 5
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 6
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 7
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 8
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 9
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 10
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 11
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 12
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 13
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 14
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 15
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 16
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 17
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 18
Taina cununiei - între tradiție și secularizare - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Taina cununiei - intre traditie si secularizare.doc

Alții au mai descărcat și

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

INTRODUCERE Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Taina Cununiei

Introducere Рrin ϲăderea în рăϲat, omul a рierdut ϲomuniϲarea hariϲă ϲu Dumnezeu şi a intrat în moarte ѕufleteaѕϲă şi oѕândă veşniϲă, ajungând...

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Familia creștină azi și în veșnicie

PRELIMINARII ŞI GENERALITĂŢI Fiind baza societăţii omeneşti, familia ca instituţie divină a fost de la început obiectul cercetării din partea...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Încheierea cununiei în dreptul canonic

Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva : „Nu este...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Te-ar putea interesa și

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Ai nevoie de altceva?