Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 169 în total
Cuvinte : 50880
Mărime: 256.54KB (arhivat)
Publicat de: Romeo Niculescu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CUPRINS 4
 2. Cuvânt înainte 8
 3. Cap. I
 4. ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA
 5. CREŞTINULUI 10
 6. Cap. II
 7. REPERE ISTORICE ASUPRA TAINEI CUNUNIEI 16
 8. 1. Edenul – locul instituirii primei cununii 17
 9. 2.0. Căsătoria în Antichitate 21
 10. 2.1. Căsătoria la vechii evrei 22
 11. 2.1.1. Obligaţia căsătoriei 26
 12. 2.1.2. Condiţii şi impedimente la căsătorie 27
 13. 2.1.3. Logodna 28
 14. 2.1.4. Căsătoria 30
 15. 2.1.5. Raporturile dintre soţi 33
 16. 2.2. Căsătoria în antichitatea greacă 36
 17. 2.3. Căsătoria în antichitatea romană 38
 18. 3.0. Căsătoria în Noul Testament 40
 19. 3.1.Restaurarea căsătoriei în Hristos la Nunta din Cana Galileii 40
 20. 3.2. Unitatea căsătoriei creştine în „Hristos şi în Biserică” 45
 21. 3.3. Natura eclesiologică a Tainei Cununiei 49
 22. 3.4. Adevăratul scop al Tainei Căsătoriei 53
 23. 3.4.1. Taina Căsătoriei ca şi temei al naşterii de prunci 54
 24. 3.4.2. Căsătoria Taina dăruirii şi a desăvârşirii persoanei întrajutorarea soţilor 59
 25. 3.4.3. Înfrânarea ca şi socp al Tainei Căsătoriei 61
 26. 3.4.4. Desăvârşirea iubirii ca şi scop al căsătoriei 66
 27. Cap. IV
 28. PREVEDERI CANONICE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA TAINEI CĂSĂTORIEI 70
 29. 1. Condiţiile pentru primirea Sfintei Taine a Căsătoriei 71
 30. 2. Rudenia ca impediment la căsătorie 73
 31. Cap. V
 32. ISTORICUL TAINEI CUNUNIEI 86
 33. 1. Evoluţia ritualului Tainei Căsătoriei 87
 34. 1.1. Ritualul Tainei Căsătoriei în primele trei secole 88
 35. 1.2. Ritualul Tainei Căsătoriei în secolele IV- VIII 92
 36. 1.3. Cununia devine slujbă separată 100
 37. 1.4. Izvoare privind ritualul căsătoriei 102
 38. 1.5. Ritualul Tainei Căsătoriei,după evhologhiile slave
 39. şi româneşti 106
 40. Cap. VI
 41. RÂNDUIALA ŞI EXPLICAREA MISTICO – SIMBOLICĂ A TAINEI CUNUNIEI 109
 42. 2. Rânduiala actuală 110
 43. 2.1. Logodna 110
 44. 2.1. Cununia 111
 45. 3. Explicarea simbolică a Tainei Cununiei 115
 46. 3.1. Logodna 117
 47. 3.2. Cununia 123
 48. Cap. VII
 49. TAINA CUNUNIEI – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE 143
 50. 1. Separarea Nunţii de Euharistie – distorsonarea sensului de comuniune, întoarcerea la „păgânism” 144
 51. 3. Abateri de la Rânduiala Tainei Sfintei Cununii 147
 52. 4. Pervertirea sensului iubirii 150
 53. 5. Avorturile şi planingul familial 155
 54. 6. Mişcarea feministă 160
 55. CONCLUZIE 163
 56. BIBLIOGRAFIE 166

Extras din proiect

Cap. I

ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE

ÎN VIAŢA CREŞTINULUI

Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în Hristos” . Prin întruparea Sa, prin activitatea Sa de pe pământ, prin patimi şi prin înviere Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a dăruit omului o religie oarecare, ci i-a dăruit „adevărata Religie”, i-a dăruit Viaţa, i-a dăruit propria Lui viaţă. Hristos devine propria noastră viaţă, în sensul deplin al cuvântului.

Tot ce avem mai curat şi mai de preţ în noi îşi are începutul în Hristos. Sălăşluindu-se şi unindu-se cu noi, Hristos conlucrează la propria noastră mântuire. Sfinţenia lui Hristos, care ne pătrunde şi ne transformă mereu, este harul divin, este viaţa lui Hristos în noi care ni se dă prin Sfintele Taine .

Scopul vieţii omului pe pământ este desăvârşirea, ajungerea la măsură vârstei deplinătăţii lui Hristos (Efeseni 4.13). Condiţiile mântuirii ştim că sunt credinţa, harul şi faptele bune. Dacă credinţa şi faptele bune stau în puterea noastră de a le realiza, harul nu se poate primi decât în Biserică.

Biserica Ortodoxă socoteşte că mântuirea omului nu se finalizează în moartea Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce, ca echivalent juridic al jignirii ce a adus omenirea lui Dumnezeu (concepţia Bisericii Catolice), ci în unirea cu Hristos cel rastignit şi înviat cu oamenii ce cred în El, pentru ca şi ei să poată muri păcatului şi învia .

Iată de ce trebuie să ştim că mântuirea nu se poate obţine decât în Biserica Ortodoxă întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Cruce, prin Învierea Sa şi prin pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli, la Cincizecime. Doar în Biserica Ortodoxă, Dumnezeu dă credincioşilor prin intermediul Sfintelor Taine harul mântuitor. Din această pricină Biserica Ortodoxă acordă Sfintelor Taine o mare importanţă în iconomia mântuirii ca mijloace prin care se realizează această unire a lui Hristos cu noi.

La baza concepţiei despre Sfintele Taine a Bisericii Ortodoxe stă încrederea în putinţa lucrării Duhului dumnezeiesc al lui Hristos printr-un om asupra altui om, prin mijlocirea trupurilor şi a materiei dintre ele, în ambianţa Bisericii, ca trup tainic al Hristos. În Taină nu se poate trage o frontieră între mişcarea omului care lucrează şi puterea Duhului dumnezeiesc. Preotul ca săvârşitor al Tainei, este reprezentantul Bisericii, prin el lucrând Duhul Sfânt, Care împărtăşeşte harul necesar mântuirii primitorului Tainei. De aceea Sfintele Taine se săvârşesc la întâlnirea a două subiecte umane deschise prin credinţă Duhului Sfânt lucrător în ambianţa Bisericii .

Preview document

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 1
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 2
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 3
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 4
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 5
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 6
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 7
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 8
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 9
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 10
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 11
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 12
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 13
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 14
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 15
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 16
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 17
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 18
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 19
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 20
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 21
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 22
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 23
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 24
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 25
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 26
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 27
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 28
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 29
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 30
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 31
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 32
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 33
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 34
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 35
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 36
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 37
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 38
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 39
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 40
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 41
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 42
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 43
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 44
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 45
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 46
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 47
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 48
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 49
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 50
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 51
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 52
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 53
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 54
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 55
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 56
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 57
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 58
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 59
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 60
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 61
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 62
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 63
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 64
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 65
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 66
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 67
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 68
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 69
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 70
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 71
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 72
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 73
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 74
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 75
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 76
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 77
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 78
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 79
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 80
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 81
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 82
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 83
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 84
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 85
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 86
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 87
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 88
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 89
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 90
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 91
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 92
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 93
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 94
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 95
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 96
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 97
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 98
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 99
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 100
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 101
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 102
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 103
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 104
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 105
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 106
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 107
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 108
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 109
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 110
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 111
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 112
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 113
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 114
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 115
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 116
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 117
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 118
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 119
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 120
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 121
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 122
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 123
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 124
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 125
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 126
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 127
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 128
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 129
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 130
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 131
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 132
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 133
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 134
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 135
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 136
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 137
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 138
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 139
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 140
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 141
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 142
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 143
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 144
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 145
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 146
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 147
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 148
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 149
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 150
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 151
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 152
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 153
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 154
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 155
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 156
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 157
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 158
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 159
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 160
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 161
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 162
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 163
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 164
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 165
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 166
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 167
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 168
Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică - Pagina 169

Conținut arhivă zip

 • Taina Cununiei - Istoric, Randuiala si Explicarea Simbolica.doc

Alții au mai descărcat și

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

INTRODUCERE Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva...

Virtute și păcat la Sfântul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a...

Viața duhovnicească a soților în sânul familiei creștine

I.INTRODUCERE În contextul contemporan multe probleme devin acut actuale. Între ele, la loc de frunte şi insistent dezbătută, este şi problema...

Individualitate, comuniune și unicitate în taina Sfintei Împărtășanii

Introducere Sfintele Taine Euharistice, Spovedania și Împărtășania sunt cele două Sfinte Taine care ne țin în permanentă legătură cu Hristos și...

Taina Cununiei

Introducere Рrin ϲăderea în рăϲat, omul a рierdut ϲomuniϲarea hariϲă ϲu Dumnezeu şi a intrat în moarte ѕufleteaѕϲă şi oѕândă veşniϲă, ajungând...

Familia creștină azi și în veșnicie

PRELIMINARII ŞI GENERALITĂŢI Fiind baza societăţii omeneşti, familia ca instituţie divină a fost de la început obiectul cercetării din partea...

Profetismul Mesianic

Profeţii Vechiului Testament au fost oameni alesi de Dumnezeu în vremuri grele de apostazie şi decădere morală a fiilor lui Israel. Adresându-se...

Încheierea cununiei în dreptul canonic

Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva : „Nu este...

Ai nevoie de altceva?