Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 26221
Mărime: 235.70KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorescu Vasile
UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITEŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOTEIA

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I

Viaţa Sfântului Grigorie Teologul 5

Capitolul II

Părinţii şi fraţii Sfântului 27

Capitolul III

Opera Sfântului Grigore Teologul 36

Capitolul IV

Preoţia în opera Sfântului Grigorie de Nazianz 45

Capitolul V

Doctrina Sfantului Grigorie de Nazianz despre Sfânta Treime. Doctrina Sfinţilor Părinţi Capadocieni despre Sfânta Treime 59

Concluzii 70

Bibliografie 72

Cv 75

Declaratie 76

Cuprins 77

Extras din document

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI GRIGORIE DE NAZIANZ

Sfântul Grigorie de Nazianz

Motto:

“Mai bine un război vrednic de lăudă, decât o pace care te desparte de Dumnezeu!” “Prin tăcere Îl trădam pe Dumnezeu”

Sf. Grigorie Teologul

Introducere

"Şi voi imitaţi-vă preotul timid; da, copiii mei preaiubiţi, da, voi care sunteţi împreună cu el părtaşi la dojana şi bunătatea dumnezeiască, ţineţi-vă sufletele în lacrimi; opriţi-vă mânia, făcând mai bine faptele voastre... Ştiu că mie, slujitorul lui Dumnezeu şi vouă, care aţi primit aceeaşi cinste, ni se porunceşte să intrăm îmbrăcaţi în pânza de sac şi bătându-ne în piept zi şi noapte între prag şi altar, cu straie vrednice de milă, să plângem cu stăruinţă pentru noi şi popor, fără să cruţăm nimic, nici durerea, nici cuvintele în stare să-L înduplece pe Dumnezeu...; şi aceasta cu atât mai multă mâhnire cu cât mai mare este demnitatea noastră, pentru a învăţa prin exemplul nostru poporul despre străpungerea inimii şi îndreptarea răului...

Veniţi aşadar, fraţilor, să cădem şi să plângem înaintea Domnului, Ziditorul nostru. Să rânduim un doliu obştesc, împărţindu-ne după vârste şi categorii sociale. Să înălţăm glasul rugăciunii în locul ţipetelor care Îi sunt urâte, să ridicăm în urechile Domnului Savaot aceasta: Să abatem mânia Să prin mărturisire.

Întrucât L-am văzut mânios, să facem aşa încât să-i îndepărtăm mânia. Cine ştie, precum stă scris, dacă nu cumva îi va părea rău şi va pogorî asupra noastră binecuvântare. Ştiu foarte bine acest lucru pentru că am cunoscut iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Va părăsi ceea ce e potrivnic firii Sale, adică mânia şi va veni la ce este potrivit firii Sale, adică la milostivire. Căci în acest scop îşi arata mânia, spre această înclină... Numai să ne fie milă de noi înşine şi să croim drum spre dreapta iubire a Tatălui. Să semănăm cu lacrimi ca să secerăm cu bucurie..."

Capitolul I

Viaţa Sfântului Grigorie Teologul

Patria Sfântului Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul), era a doua parte a Capadociei, cetatea Nazianz, de unde se numeşte şi Nazianz. Părinţii lui erau de bun neam şi cinstiţi, tatăl său avea acelaşi nume de Grigorie, iar maica lui se numea Nona. Însă tatăl său era mai înainte în necredinţă, fiind născut de părinţi necredincioşi, din tată elin şi din maică evreică, şi amândurora le urmă în parte, atât cu rătăcirea elinească, cât şi cu necredinţa iudeilor, precum este credinţa cea rea a ipsistarilor.

Iar maica Sfântului Grigorie, fericită Nona, era creştină drept-credincioasă, născută din părinţi creştini, crescută din scutece întru dreapta credinţă şi în frica de Dumnezeu, care este începutul înţelepciunii; ea era bine învăţată, iar prin judecăţile lui Dumnezeu a fost însoţită cu bărbat necredincios, ca să-l aducă şi pe acela la sfânta credinţă şi să se sfinţească bărbatul necredincios, după cuvântul apostolului, prin femeia credincioasă, care lucru s-a făcut.

Fericită Nona, sfătuind totdeauna pe bărbatul său cu cuvinte de Dumnezeu înţelepţite şi cu dinadinsul rugându-se lui Dumnezeu pentru dânsul, l-a dus la creştinătate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, i s-a făcut bărbatului ei o vedenie în vis că aceasta: i se părea cântând cuvinte din psalmul lui David, pe care niciodată nu le avea în gura sa, decât numai le auzea cândva de la soţia sa, care adeseori se ruga; el nici nu ştia cum să se roage şi nici nu voia aceasta. Iar cuvintele care se cântau de dânsul în vis, erau acestea: Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: În casa Domnului vom merge. Cu cântarea aceea a simţit în inimă o mare plăcere; apoi, deşteptându-se, se veselea şi a spus soţiei sale. Iar ea înţelegând că singur Dumnezeu cheamă pe bărbatul ei la Sfânta Biserică, a început mai cu dinadinsul a-l învăţa credinţa creştină şi a-l povăţui la calea mântuirii.

Într-acea vreme, s-a întâmplat că Sfântul Leontie, episcopul Cezareei Capadociei, care mergea la sfântul sobor a toată lumea, cel din Niceea, să vină în cetatea Nazianz; la acela a dus Sfânta Nona pe bărbatul ei. Deci, a fost botezat Grigorie chiar de mâinile arhiereului. Iar după primirea Sfântului Botez, a început viaţa cea curată şi plăcută lui Dumnezeu, precum se cade creştinului celui adevărat şi desăvârşit.

Atât de mult a sporit în dreapta credinţă şi în fapte bune, încât mai pe urmă a fost ales episcop al scaunului vacant din cetatea Nazianzului, de care lucru se va spune mai pe urmă. Cu un bărbat ca acesta vieţuind fericită Nona în cinstită însoţire şi dorind ca să aibă copii de parte bărbătească, înălţa rugăciuni cu dinadinsul Dătătorului tuturor bunătăţilor, ca să-i dăruiască măcar un fiu; pe care l-a făgăduit mai înainte de zămislire, ca altă dată Ana pe Samuil, ca să-l dea spre slujba lui Dumnezeu, Care i l-a dăruit. Iar Domnul, care face voia celor ce se tem de El şi ascultă rugăciunile lor, a împlinit cererea dreptcredincioasei femei şi în vis, prin descoperire dumnezeiască, înainte i-a arătat pe pruncul ce avea să se nască dintr-însa. Şi a văzut Nona înainte de naşterea fiului, ce fel va fi el, cum şi numele lui l-a ştiut.

Preview document

Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 1
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 2
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 3
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 4
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 5
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 6
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 7
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 8
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 9
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 10
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 11
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 12
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 13
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 14
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 15
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 16
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 17
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 18
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 19
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 20
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 21
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 22
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 23
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 24
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 25
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 26
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 27
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 28
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 29
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 30
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 31
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 32
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 33
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 34
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 35
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 36
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 37
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 38
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 39
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 40
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 41
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 42
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 43
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 44
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 45
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 46
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 47
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 48
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 49
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 50
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 51
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 52
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 53
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 54
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 55
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 56
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 57
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 58
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 59
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 60
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 61
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 62
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 63
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 64
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 65
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 66
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 67
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 68
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 69
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 70
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 71
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 72
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 73
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 74
Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Viata si Activitatea Sfantului Grigorie de Nazianz.doc

Alții au mai descărcat și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Teologia luminii și a întunericului în spiritualitatea părinților mistici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă s-a născut din dorinţa de a decripta atât cât este posibil, printr-un studiu de ansamblu, lumina şi întunericul ca...

Cunoașterea lui Dumnezeu

INTRODUCERE Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor, El este imanent şi transcendent în acelaşi timp. Deşi pare o afirmaţie paradoxală, totuşi fiinţa...

Despre Sfântul Duh la Părinții Capadocieni

Introducere Sfântul Duh, Sfinţitorul şi Domnul-de-viaţă-făcătorul, este a treia persoană a Sfintei Treimi. El este consubstanţial, adică de...

Te-ar putea interesa și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Pedagogia răbdării necazurilor în operele Sfinților Trei Ierarhi

Preambul Referindu-ne la noţiunea de necaz, în „Dicţionarul Limbii Române moderne” găsim următoarele definiţii: 1.Necaz-supărare, amărăciune,...

Predestinația în Islam și Concepția Ortodoxă despre Predestinație

INTRODUCERE Religia, fiind un fenomen uman, prin însusi acest fapt ea este si un fenomen social, si fenomen lingvistic, si fenomen economic – caci...

Profilul misionar al Sfantului Niceta de Remesiana

I. Introducere 1. Misiunea creştină în secolele IV – V Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea universalizării Evangheliei...

Sfântul Serafim de Sarov

INTRODUCERE Dumnezeu nu este obiectul vreunei ştiinţe, iar teologia se deosebeşte fundamental de gândirea filosofilor. Teologul nu îl caută pe...

Viața și Învățătura Duhovnicească a Sfântului Macarie cel Mare

ARGUMENT Sfântul Macarie Egipteanul este una dintre cele mai de seamă personalităţi duhovniceşti ale deşertului egiptean în secolul al IV-lea. În...

Creația - Operă a iubirii lui Dumnzeu

“La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Facerea 1,1). Cerul – “şamayim” – este numit în Sfânta Scriptură “sălaşul lui Dumnezeu” (Psalmul...

Ai nevoie de altceva?