Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Rețele
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 16065
Mărime: 70.81KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

I. ANALIZA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE, 1

ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ

I.1. VALORI ATACATE 2

I.2. TIPURI DE INFRACŢIUNI 2

I.3. VULNERABILITĂŢI ŞI MIJLOACE UTILIZATE 3

ÎN CAZUL INTRUZIUNILOR NEAUTORIZATE

II. LEGISLAŢIA ROMÂNĂ ÎN PAS CU PRACTICA 6

INTERNAŢIONALĂ

III. LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ - O LEGISLAŢIE 9

MODERNĂ ŞI COERENTĂ

III.1. ACTORII INSTITUŢIONALI DIN ROMÂNIA 9

IMPLICAŢI ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA

CRIMINALITĂŢII INFORMATICE,

ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ

III.2. CUM COOPEREAZĂ ACESTE INSTITUŢII 9

III.3. CONCLUZII CARE SE POT TRAGE 10

DIN ANALIZA FUNCŢIONĂRII

PORTALULUI EFRAUDA.RO

III.4. TENDINŢE CE SE PREFIGUREAZĂ ÎN 10

DOMENIUL COMBATERII CRIMINALITĂŢII

INFORMATICE, ECONOMICO-FINANCIARĂ

ŞI CIBERNETICĂ

IV. AMENINŢĂRI REALE ÎN SPAŢIUL VIRTUAL 11

IV.1. SERVICII DETURNATE 11

DE LA ÎNŞELĂCIUNI, LA TERORISM INFORMATIC

IV.2. DE LA MANIFESTĂRI IUDICE LA E-TERORISM 12

IV.3. CONEXIUNI CU REŢELELE CRIMEI ORGANIZATE 13

IV.4. MODUS OPERANDI 14

IV.5. RĂZBOIUL INFORMATIC ÎN CIBERSPAŢIU 15

IV.6. INTERNET-UL AMATORILOR 15

IV.7. ORSON WELLS ÎN VARIANTA VIRTUALĂ 16

IV.8. STANDARDELE INTERNAŢIONALE – UN POD 17

PREA ÎNDEPĂRTAT

V. VIRUŞI, VIERMI, TROIENI ŞI ALTE 18

PERICOLE INFORMATICE

VI. CRIMINALITATEA INFORMATICĂ, 23

ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ

NU CUNOAŞTE LIMITE GEOGRAFICE

VII. CALCULATORUL ÎMBOGĂŢEŞTE 25

ARSENALUL INFRACTORILOR

VIII. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 29

ÎN SISTEMELE ELECTRONICE

III.1. SISTEME DE PROTECŢIE A 29

INFORMAŢIILOR ÎN FORMAT ELECTRONIC

VIII.2. MODELE DE SECURITATE 30

VIII.3. CARTELE INTELIGENTE 31

VIII.4. BREŞE DE SECURITATE ÎN SISTEMELE INFORMATICE 32

VIII.5. APLICAŢIILE PENTRU SERVERE WEB - 33

SURSĂ CONSTANTĂ DE PERICOLE

IX. PROIECTE MINISTERIALE ÎN DOMENIUL IT&C 35

IX.1. PORTALUL PENTRU INFORMAŢII ŞI SERVICII 38

PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

IX.2. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 38

COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

X. INFOSEC 40

XI. TREI PRINCIPII PENTRU PROTECŢIA 49

SISTEMELOR INFORMATICE

XII. CONCLUZII 52

XIII. GLOSAR 56

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. ANALIZA CRIMINALITĂŢII

INFORMATICE, ECONOMICO-

FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ

Nu există, până în prezent, o definiţie a criminalităţii informatice, economico-financiară şi cibernetică unanim acceptată. Unii specialişti au definit fenomenul drept “orice acţiune ilegală în care un calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului” sau “orice infracţiune al cărei mijloc sau scop este influenţarea funcţiei calculatorului”. Conform altei definiţii, delictul informatic reprezintă ”orice incident legat de tehnica informatică, în care o victimă a suferit sau ar fi putut să sufere un prejudiciu şi din care autorul a obţinut sau ar fi putut obţine intenţionat un profit”.

Grupul de experţi ai Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a adoptat, în 1983, următoarea definiţie de lucru a faptelor penale de natură informatică: “orice comportament ilegal, contrar eticii sau neautorizat, ce priveşte un tratament automat al datelor şi/sau o transmitere de date”.

Nici una dintre aceste încercări de definire nu a reuşit să acopere întreg fenomenul infracţionalităţii informatice astfel încât să poată fi transpusă fără rezerve în practica legiferării şi investigării. Astfel, definiţia dată de OCDE include şi comportamente contrare eticii, deşi acestea pot să nu constituie o infracţiune, în ciuda caracterului lor blamabil. Există, totuşi, un punct de consens al specialiştilor, şi anume faptul că noţiunea de infracţiune informatică vizează fapte extrem de diverse, diferit incriminate în legislaţiile naţionale.

I.1. VALORI ATACATE

Criminalitatea informatică, economico-financiară şi cibernetică presupune realizarea cu ajutorul tehnologiei informaţiilor şi al echipamentelor specifice acesteia a unor infracţiuni tradiţionale prevăzute de Codul Penal. Deşi experţii nu au ajuns la o definiţie unanim acceptată, pe plan mondial s-au conturat patru direcţii principale de acţiune a criminalităţii informatice, economico-financiară şi cibernetică :

• criminalitatea informatic, economico-financiară şi cibernetică, accesul neautorizat şi sabotajul;

• activităţi care urmăresc distribuirea de viruşi, spionajul şi frauda realizată cu mijloace IT, distrugerea de date şi programe;

• încălcarea dreptului de proprietate intelectuală;

• activităţi care aduc atingere vieţii private: colectarea, stocarea, modificarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal;

• activităţi de difuzare a materialelor cu conţinut obscen şi/sau xenofob: materiale cu caracter pornografic (în special cele legate de minori), materiale cu caracter rasist şi care incită la violenţă;

Expansiunea criminalităţii informatice, economico-financiară şi cibernetică a fost favorizată de mai mulţi factori, între care dezvoltarea unor tehnologii din ce în ce mai sofisticate, lipsa unei pregătiri de specialitate a celor care trabuie să investigheze fraudele informatice sau inexistenţa unei legislaţii clare în domeniu.

I.2. TIPURI DE INFRACŢIUNI

Sistemele de calculatoare oferă noi oportunităţi de încălcare a legilor.

Cele mai comune metode de atac sunt încercările de obţinere a accesului pe sistemele existente în reţea, în scopuri ilicite, precum:

• Frauda – infracţiunile realizate cu ajutorul calculatorului au ca ţintă principală obţinerea de resurse financiare. Cărţile de credit, informaţiile financiare on-line, bazele de date ale firmelor de investiţii, de asigurări sau ale burselor reprezintă ţinte preferate în acest domeniu. Cea mai utilizată metodă este introducerea unui “cal troian” sau a unei “bombe logice”.

• Falsificarea, care constă în alterarea şi contrafacerea conţinutului unor documente cu ajutorul calculatorului.

• Sabotajul, realizat prin modificarea şi deteriorarea programelor şi a datelor.

• Reproducerea ilegală a programelor de calculator şi a bazelor de date.

• Spionarea – preluarea datelor de interes în scopul obţinerii de avantaje de orice natură. Atacurile de acest gen sunt cel mai greu de detectat deoarece nu se urmăreşte în nici un fel modificarea conţinutului sistemului accesat. Cel mai des întâlnit este spionajul industrial fiind cel care dictează succesul în afaceri, de aici şi dramatica ascensiune a ceea ce numim inteligenţă concurenţială.

• Pornografia, pedofilia on-line.

• Incitarea la comiterea de infracţiuni – desfăşurarea de acţiuni rasiale, denigrarea, defăimarea ş.a.

I.3. VULNERABILITĂŢI ŞI MIJLOACE UTILIZATE ÎN

CAZUL INTRUZIUNILOR NEAUTORIZATE

Vulnerabilitatea sistemelor informtice este cauzată de interacţiunea următorilor factori:

- utilizarea pe scară largă a unor sisteme de operare de acelaşi tip;

- necesitatea asigurării accesibilităţii sistemului;

- complexitatea sistemelor (sistemul reprezintă un ansamblu de “pachete” de diferite tipuri – proprii, separate, interactive sau de control şi poate avea erori de proiectare sau poate fi întreţinut de personal fără cunoştinţe multidisciplinare);

- modalităţile de interconectare ale calculatoarelor la diverse reţele informatice (existenţa posibilităţilor de interceptare a comunicaţiilor prin dispozitive de înregistrare şi ascultare, de analiză a radiaţiilor electromagnetice emise de echipamente, de modificare a rutei de comunicare, dezvoltarea tehnologiei Voice over IP etc.);

- modalităţile de stocare a datelor;

- factorul uman.

Preview document

Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 1
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 2
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 3
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 4
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 5
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 6
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 7
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 8
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 9
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 10
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 11
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 12
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 13
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 14
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 15
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 16
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 17
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 18
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 19
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 20
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 21
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 22
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 23
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 24
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 25
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 26
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 27
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 28
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 29
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 30
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 31
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 32
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 33
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 34
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 35
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 36
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 37
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 38
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 39
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 40
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 41
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 42
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 43
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 44
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 45
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 46
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 47
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 48
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 49
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 50
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 51
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 52
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 53
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 54
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 55
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 56
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 57
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 58
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 59
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 60
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 61
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 62
Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Soluții Flexibile pentru Supraveghere Video și Monitorizare de la Distanță

Supravegherea bazată pe IP oferă soluţii de calitate superioară pentru securitate si monitorizare de la distanţă, prin simpla conectare la o reţea...

Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire

1. UNITATEA DE STUDIU 1 - Concepte generale, clase de aplica.ii multimedia Cuprins 1.1. Introducere .. 4 1.2. Obiectivele .i competen.ele...

Întrebări licență rețele de calculatoare

protocol de nivel aplicatie este utilizat pentru a a translata nume de host (adrese URL) in adrese IP? DNS 2. Dati un exemplu de adresa valida de...

Totul despre rețele

TOTUL DESPRE RETELE Inceputul Retelele sunt clasificate in retele peer-to-peer si retele bazate pe server. Intr-o retea peer-to-peer nu exista...

Rețele Electrice

INTRODUCERE 1.1. Scurt istoric Utilizarea energiei electrice a necesitat şi soluţii pentru transmiterea acesteia la distanţă. Apariţia şi...

Regulile Jocului High Life

module sim(clk, high_life, border,i,j, cycle, mem_row, mem_col, mem_we, world_out, world_in,out); input clk; // semnalul de ceas input high_life;...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Ai nevoie de altceva?