Intocmirea unui Catalog de Biblioteca si Intretinerea Sa

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Intocmirea unui Catalog de Biblioteca si Intretinerea Sa.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Avornicului Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Sisteme de Operare, Calculatoare

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALǍ A APLICAŢIEI 3
2. FLUXUL INFORMAŢIONAL ŞI REPREZENTAREA BISAD 4
3. PREZENTAREA GENERALǍ A APLICAŢIEI ŞI A SITUAŢIILOR FINALE AFERENTE 7
4. ÎNCADRAREA APLICAŢIEI ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC 9
5. MACHETELE SITUAŢIILOR FINALE 10
6. ANALIZA DATELOR ŞI ALGORITMI AFERENŢI 14
7. MACHETELE DOCUMENTELOR DE CULEGERE A DATELOR DE INTRARE 15
8. ORGANIGRAMELE DE SISTEM AFERENTE UNITǍŢILOT FUNCŢIONALE 16
9. ENUNŢ PROBLEMǍ PENTRU DFD 21
10. DIAGRAMELE UML 26
11. MANUAL DE UTILIZARE A APLICAŢIEI 30

Extras din document

1. PREZENTAREA GENERALǍ A APLICAŢIEI

Întocmirea unui catalog de bibliotecǎ şi întreţinerea sa

În cadrul proiectului de faţǎ îmi propun sǎ descriu modul de realizare, de întocmire a unui catalog de bibliotecǎ precum şi întreţinerea acestuia, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj.

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj este continuatoarea unei bogate tradiţii de lectură publică la Cluj (sec. XIX), iar în decursul anilor a reuşit să-şi dezvolte colecţiile cu caracter enciclopedic şi serviciile oferite utilizatorilor, devenind azi una dintre cele mai mari şi importante biblioteci publice judeţene din România.

Dintre serviciile pe care le oferǎ biblioteca tuturor cititorilor enumerǎm câteva şi anume:

- înscrierea la bibliotecǎ;

- împrumutul cǎrţilor la domiciliu;

- consultarea anumitor cǎrţi la sala de lecurǎ;

- prelungirea termenelor de împrumut în anumite cazuri;

- oferirea de informaţii şi referinţe etc.

Proiectul realizat în cadrul cǎruia am introdus şi o aplicaţie funcţionalǎ va permite utilizatorilor sǎi accesul rapid la toate datele necesare precum şi la efectuarea unor serii de acţiuni în funcţie de categoria utilizatorului. Astfel, programul se referǎ la douǎ categorii de utilizatori şi anume:

1. Bibliotecarul – programul oferindu-i posibilitatea de a lucra mult mai rapid şi mai simplu cu baza de date pe care o deţine atât în ceea ce priveşte volumul cǎrţilor cât şi a cititorilor, permiţându-i intrarea în sistem pe baza unui username şi a unei parole şi totodatǎ efectuarea cât mai rapidǎ a unei fişe de împrumut, înregistrarea unei resituiri de carte, cǎutarea unui anumit cititor în funcţie de legitimaţie, adaugarea unor noi cǎrţi în baza de date, adugarea unor noi cititori în baza de date, eliminarea/ştergerea unor fişe din baza de date, a uonr legitimaţii şi deci a unor cititori etc.

2. Cititorul – programul oferindu-i posibilitatea de a efectua anumite acţiuni pe care nu le putea efectua înainte decât deplasându-se efectiv la bibliotecǎ, şi anume cǎutarea unei anumite carţi în funcţie de anumite criterii, verificarea dacǎ aceea carte este sau nu disponibila în momentul efectiv, precum şi consultarea orarului de care dispune biblioteca.

În cadrul acestui proiect avem, de asemenea şi un manual de utilizare a acestei aplicaţii, fiind redat fluxul informaţional, încadrarea aplicaţiei în sistemul informaţional, analiza datelor prelucrate precum şi reprezentarea aplicaţiei cu ajutorul diagramelor UML.

2. FLUXUL INFORMAŢIONAL ŞI REPREZENTAREA BISAD

La ghişeul de informaţii al unitǎţii Biblioteca „Octavian Goga” se prezintǎ o persoanǎ doritoare a împrumuta o anumitǎ carte existentǎ în baza de date a bibliotecii respective. Funcţionara va prelua datele persoanei din buletinul de identitate al acesteia pe baza cǎrora îi va întocmi legitimaţia/permisul de bilbiotecǎ ce îi va servi la realizare unor serii de activitǎţi pe care le poate realiza în cadrul unei biblioteci.

Datele preluate precum şi numǎrul de legitimaţie aferent persoanei vor fi preluate de toate subsistemele de prelucrare a biblitecii şi anume secţi de împrumuturi, secţia sala, secţia multimedia, secţia colecţii speciale, secţia cercetǎtori pe baza carora respectiva persoana va putea sǎ beneficieze de serviciile oferite de fiecare subsistem în parte.

Odatǎ alesǎ cartea doritǎ cititorul o va înmâna bibliotecarului care va face o fişǎ de împrumut pe baza datelor culese de la cititor în funcţie de legitimaţie precum şi de cartea pe care acesta vrea sǎ o împrumute. Astfel, pe baza legitimiţiei se va întocmi fişa de împrumut acordând cititorului un rǎgaz de maxim 10 zile lucrǎtoare timp pentru a restitui cartea sau pentru a prelungi termenul de împrumut (prelungire care se poate efectua doar parsonal şi având la tine şi caretea doritǎ) sau în caz contrar plata unei anumite întârzieri care se va efectua în funţie de numǎrul de zile întârziate şi de suma care se va încasa pe o singurǎ zi x nr de zile (date decise de conducerea bibliotecii) lucru care poate duce chiar la suspendarea legitimaţiei.

Dupǎ ce cititorul va pleca cu respectiva carte în baza de date va rǎmâne înregistrat faptul cǎ respectiva carte a fost împrumutatǎ de respectiva persoanǎ astfle cǎ în caz de orice ea va rǎspunde pentru cartea ridicatǎ.

Restituirea cǎrţii se va face dupǎ ce cititorul se va folosi de ea sau dupǎ terminarea rǎgazului oferit, drept pentru care el se va întoarce la bibliotecǎ şi va lǎsa cartea înmânându-o bibliotecarului o datǎ cu legitimaţia pentru a se legitima şi pentru a scǎpa oarecum de responsabilitatea pe care o luase o datǎ cu luare cǎrţii. Datele vor fi update-tate astfel cǎ din nou în registrul/în baza de date cartea respectiva va figura ca fiind disponibilǎ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intocmirea unui Catalog de Biblioteca si Intretinerea Sa.doc

Alte informatii

Universitatea „Babeş– Bolyai” Cluj - Napoca Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor