Absenteismul școlar - cauze și prevenire

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 21079
Mărime: 234.79KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana P.
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: P. Iulia

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC 7
 3. 1.1. Învăţământul românesc 7
 4. 1.2. Drepturile şi protecţia socială în învăţământul românesc 8
 5. 1.2.1. Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului 8
 6. 1.2.2. Protecţia copilului în România respectând reglementările Uniunii Europene 9
 7. CAPITOLUL 2 FAMILIA 11
 8. 2.1. Instituţia familiei – date generale 11
 9. 2.1.1. Definirea familiei. Caracteristici generale. 11
 10. 2.1.2. Funcţiile familiei 13
 11. 2.1.3. Instabilitatea familiei 16
 12. 2.2. Dezvoltarea socială a adolescentului 16
 13. 2.2.1. Conceptul de dezvoltare 16
 14. 2.2.2. Relaţiile cu familia 17
 15. 2.2.3. Relaţiile cu cei de aceeaşi vârstă 18
 16. 2.2.4. Relaţiile dintre elevi 19
 17. 2.2.5. Relaţiile profesor-elevi 20
 18. 2.3. Adolescenţa 22
 19. 2.3.1. Ce este adolescenţa? 22
 20. 2.3.2. Adolescenţa- o perioadă de criză? 23
 21. CAPITOLUL 3 ABSENTEISMUL ŞCOLAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 26
 22. 3.1. Absenteismul şcolar în învăţământul românesc 26
 23. 3.1.1. Definirea şi cauzele absenteismului şcolar 26
 24. 3.1.2. Absenteismul şcolar/ abandonul şcolar 28
 25. 3.2. Abandonul şcolar 29
 26. 3.3. Prevenirea absenteismului şcolar 31
 27. CAPITOLUL 4 ARIA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII 32
 28. 4.1. Obiectivele, ipotezele şi etapele cercetării 32
 29. 4.2. Aria cercetării 32
 30. 4.3. Metodologia cercetării 32
 31. CAPITOLUL 5 ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 34
 32. 5.1. Opiniile cadrelor didactice 34
 33. 5.1.1. Lotul studiat 34
 34. 5.1.2. Opinii ale cadrelor didactice privind unele probleme din învăţământul actual 36
 35. 5.1.3. Motivele absenteismului din punctul de vedere al profesorilor 41
 36. 5.2. Opiniile elevilor 47
 37. 5.2.1. Lotul studiat 47
 38. 5.2.2. Relaţia dintre elevi şi cadrele didactice 50
 39. 5.2.3. Relaţia dintre elevi şi colegii de clasă 55
 40. 5.2.4. Situaţia familială a elevilor 58
 41. 5.2.5. Opiniile elevilor privind absenteismul 63
 42. CAPITOLUL 6 ACTIVITĂŢI ORGANIZATE CU ELEVII 66
 43. CAPITOLUL 7 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 68
 44. BIBLIOGRAFIE 69
 45. ANEXE 70
 46. Anexa 1 Chestionar adresat elevilor 71
 47. Anexa 2 Chestionar adresat profesorilor 77
 48. Anexa 3 Fişă de activitate 82
 49. Anexa 4 Tabele de frecvenţă (elevi) 84
 50. Anexa 5 Tabele de frecvenţă (profesori) 86
 51. Anexa 6 Tabele de corelaţie 93

Extras din proiect

INTRODUCERE

Învăţământul este considerat unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestat atât de resursele umane şi materiale consacrate acestui sector, cât şi de grija pentru utilizarea lor raţională şi pentru dezvoltarea armonioasă a sistemului.

Societatea îşi structurează anumite aşteptări în ceea ce priveşte sistemul şcolar şi implicit, faţă de procesul de învăţământ. Permanent se caută soluţii şi modalităţi pentru utilizarea eficientă a resurselor alocate şi pentru corelarea învăţământului cu privire la cerinţele dezvoltării economico-sociale.

Procesul de învăţământ este un proces instructiv-educativ. Învăţătorii şi profesorii transmit elevilor cunoştinţe, le formează priceperi şi deprinderi, conduită morală şi estetică, comportament de cultură în societate, trăsături de voinţă şi caracter. Ei, profesorii, organizează şi îndrumă munca independentă a elevilor, verifică şi apreciază cunoştinţele elevilor, contribuie la exersarea şi formarea capacităţilor intelectuale şi morale ale acestora, îi “învaţă” cum să înveţe, cum să descopere singuri cunoştinţele noi, cum să le aplice în practică, cum să se adapteze condiţiilor noi de viaţă.

Scopul acestei lucrări este acela de a evidenţia faptul că absenteismul şcolar este o problemă răspândită şi foarte gravă, putându-se ajunge chiar şi la abandon şcolar. În acest sens este important, pe lângă altele, şi climatul familial din care face parte adolescentul.

În primul capitol al acestei lucrări prin „Noţiuni generale despre sistemul de învăţământ românesc” am adus în discuţie reperele teoretice ale învăţământului nostru, cu ceea ce presupune el din punct de vedere teoretic, legislativ şi social.

Al doilea capitol încearcă să aducă în atenţie importanţa familiei şi implicarea sa în problematica adolescenţilor din punct de vedere social cu relaţiile interpersonale pe care acestea le implică.

În capitolul trei am analizat tema acestui proiect, şi anume absenteismul şcolar. Am menţionat cauzele şi modalităţile de prevenire şi consecinţele la care se poate ajunge,în special la abandonul şcolar.

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Cauzele abandonului şcolar pot fi economice, socio-culturale şi religioase, psihologice şi pedagogice.

Obiectivele acestei lucrări sunt:

- adunarea unor informaţii despre fenomenul absenteismului şcolar;

- acordarea sprijinului specializat adolescenţilor pentru a reduce riscul absenteismului şcolar şi a abandonului şcolar.

Cercetarea pe care am realizat-o a pornit de la ipoteza că absenteismul şcolar este mai ridicat dacă:

1. relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice sunt mai încordate;

2. relaţiile dintre elevi şi colegii de clasă sunt mai încordate;

3. elevul provine dintr-o familie cu un climat nefavorabil.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE SISTEMUL DE

ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC

1.1.Învăţământul românesc

Reforma învăţământului în România subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, atât de deficitară până nu demult. Învăţământul de tip tradiţional se focalizează pe aspectele cognitive ale elevului, urmărind preponderent pregătirea lui secvenţială pe discipline şcolare. Se ignoră astfel armonizarea laturii cognitive a presoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. Şcoala riscă să devină astfel un mediu artificial, rupt de exigenţele şi presiunile vieţii reale . Învăţământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci şi formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, cu un sistem axiologic ferm conturat. În fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifică vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile, este vitală.

Sistemul de învăţământ românesc nu este încă în totalitate pregătit să răspundă noilor exigenţe impuse de tipul de societate democratică spre care România tinde şi nici schimbărilor de esenţă pe care le aduce noul secol pe întregul mapamond. Conservatorismul, depersonalizarea, intelectualismul şi antihedonismul, autoritarismul şi obedienţa, eletismul şi inegalitatea de şanse, segregarea şcolii de persoană, familie, comunitate şi societate sunt doar câteva dintre caracteristicile învăţământului românesc care mai persistă din nefericire şi astăzi. Sistemul de învăţământ este reprezentat de totalitatea instituţiilor şcolare şi educative ale unei societăţi care

sunt organizate şi funcţionează, în mod corelat, după anumite principii, în vederea realizării unor anumite finalităţi ale educaţiei, specifice pentru o epocă istorică. În majoritatea ţărilor lumii, sistemele de învăţământ sunt structurate pe cicluri de învăţământ şi trepte. Fiecare treaptă este, la rândul ei, structurată pe mai multe profiluri şi filiere (de exemplu, licee de filologie, licee economice, licee militare, pedagogice etc.).

Preview document

Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 1
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 2
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 3
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 4
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 5
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 6
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 7
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 8
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 9
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 10
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 11
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 12
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 13
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 14
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 15
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 16
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 17
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 18
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 19
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 20
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 21
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 22
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 23
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 24
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 25
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 26
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 27
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 28
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 29
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 30
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 31
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 32
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 33
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 34
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 35
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 36
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 37
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 38
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 39
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 40
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 41
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 42
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 43
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 44
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 45
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 46
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 47
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 48
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 49
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 50
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 51
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 52
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 53
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 54
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 55
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 56
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 57
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 58
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 59
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 60
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 61
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 62
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 63
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 64
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 65
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 66
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 67
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 68
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 69
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 70
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 71
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 72
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 73
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 74
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 75
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 76
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 77
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 78
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 79
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 80
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 81
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 82
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 83
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 84
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 85
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 86
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 87
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 88
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 89
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 90
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 91
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 92
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 93
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 94
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 95
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 96
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 97
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 98
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 99
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 100
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 101
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 102
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 103
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 104
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 105
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 106
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 107
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 108
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 109
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 110
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 111
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 112
Absenteismul școlar - cauze și prevenire - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Absenteismul Scolar - Cauze si Prevenire.doc

Alții au mai descărcat și

Orientarea Profesională în Liceele Timișorene

Introducere Una dintre priorităţile şcolii româneşti, şi implicit ale societăţii noastre, o constituie orientarea profesională a elevilor....

Integrarea Tinerilor Absolvenți pe Piața Forței de Muncă

Introducere Prin lucrarea de faţă “Integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa forţei de muncă” am urmărit informarea tinerilor absolvenţi, despre...

Familia monoparentală

INTRODUCERE În cazul familiei monoparentale nu de puţine ori responsabilitãţile mamei se amplificã întrucât ea trebuie sã suplineascã rolul...

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Abandonul Școlar

INTRODUCERE Ne-am ales această temă “abandonul şcolar în România” deoarece reprezintă o problemă de actualitate cu care se confrunta această ţară....

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Abandonul școlar

1. Ce este abandonul școlar? Abandonul școlar în România este un fenomen social complex. Reprezintă un derapaj în sfera educațională, creeând...

Te-ar putea interesa și

Influența stării de sărăcie asupra delicvenței juvenile

INTRODUCERE Omul ca fiinţă bio-psiho-socială a fost capabil să-şi pună o serie de întrebări care vizau viaţa şi rolul său în comunitate, odată cu...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Droguri

I) INTRODUCERE; „Însoţindu-ne încă din zorii umanităţii, drogul continuă să fascineze, să suscite interes, să reclame contramăsuri, dar să şi...

Abandonul Școlar

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi perpetuează existenţa...

Asistența socială a persoanelor deviante - devianță școlară

I. Introducere Devianţa este un fenomen social de o mare complexitate, prezent în orice tip de comunitate umană, îndeplinind o serie de funcţii...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Delincvență Juvenilă

Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Din punct de vedere juridic, delincvenţa juvenilă este o devianţă de natură penală ce constă în ansamblul...

Consumul de Droguri în Rândul Adolescenților Brașoveni

1. Motivarea alegerii temei\aAm stabilit ca tema de cercetare consumul de droguri in randul adolescentilor brasoveni. Fenomenul consumului de...

Ai nevoie de altceva?