Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 19456
Mărime: 12.61MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ SECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cuprins

Rezumat 3

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI TEORETICE CU PRIVIRE LA VÂRSTA A TREIA

1.1. Scurt istoric 5

1.2. Clasificarea bătrâneţii din punct de vedere cronologic şi funcţional 6

1.3. Psihopatologia îmbătrânirii 7

1.4. Aspecte psihosociale specifice vârstnicilor 10

CAPITOLUL II

INSTITUŢIONALIZAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE

2.1. Decizia de instituţionalizare 14

2.2. Centre de îngrijire 16

2.3. Drepturile persoanelor de vârsta a treia 17

2.4. Asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice 17

2.5. Teoria îngrijirii 19

2.6. Îngrijirea persoanelor în vârstă 20

CAPITOLUL III

MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE

3.1. Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice 22

3.2. Servicii privind sănătatea 24

3.3. Servicii cu caracter de protecţie 24

3.4. Servicii cu caracter juridic 25

3.5. Grupuri de întrajutorare 25

3.6. Servicii de consiliere 25

CAPITOLUL IV

CERCETAREA

4.1. Prezentarea locului de practică 26

4.2. Obiectivele cercetării 30

4.3. Ipotezele cercetării 31

4.4. Metodologia cercetării 31

4.5. Procedura de lucru 33

4.6. Designul şi variabilele cercetării 34

CAPITOLUL V

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

5.1. Analiza datelor statistice 36

CAPITOLUL VI

INTERVENŢIA ASISTENŢIALĂ

6.1. Etapele intervenţiei asistenţiale 47

6.2. Intervenţia propriu zisă – 2 exemple 48

Concluzii 65

Bibliografie 67

Extras din document

REZUMAT

Schimbările majore ce au avut loc în ultimii ani în societatea modernă a zilelor noastre a făcut ca viaţa tuturor categoriilor sociale să treacă prin schimbări majore ce au influenţat într-o anume măsură calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. Astfel, în acest context, în ţara noastră s-a făcut resimţită în ultimii anii o îmbătrânire a populaţiei pe fondul scăderii natalităţii şi nu în ultimul rând în urma faptului că numeroşi concetăţeni au ales să plece în străinătate în căutarea unui trai mai bun.

Tema abordată, reprezintă un subiect de mare actualitate cu relevanţă atât la nivel academic (pentru cercetarea şi învăţământul în domeniul stratificării şi al calităţii vieţii), cât şi la cel al practicii sociale, căci efectele de scurtă sau de lungă durată ale modificării calităţii vieţii la vârstnici, vor afecta o mare parte a societăţii noastre. Pot afirma că statutul socio-psihologic al persoanelor vârstnice a fost şi continuă să fie una dintre cele mai bine acoperite din punct de vedere al cercetărilor sistematice care s-au făcut dar şi din punct de vedere teoretic Îmbătrânirea populaţiei reprezintă o problemă socială deosebită, întrucât nu afectează numai persoanele în cauză, ci întreaga societate; cu atât mai mult, statisticile demografice ale ultimilor ani indică, în România o creştere însemnată a numărului de persoane vârstnice şi preconizează menţinerea acestui proces.

Am ales ca temă la lucrarea mea de licenţă „Acţiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice instituţionalizate” deoarece mi-am dorit să aduc în atenţie problematica socială cu care se confruntă persoanele vârstnice din ţara noastră care au ales o anumită formă de instituţionalizare pentru depăşirea dificultăţilor sociale cu care s-au confruntat. Pot spune că pe măsura constituirii economiei de piaţă, calitatea vieţii, ca şi categorie social-economică, se prezintă drept un indicator al „preţului social”, al schimbărilor intervenite în viaţa cotidiană a României în perioada marilor transformări din societate.

Persoanele care au ales această formă de sprijin social se confruntă în mod real cu probleme de adaptare deoarece s-au rupt de mediul lor obişnuit. În noul mediu, îşi fac noi prieteni, creează legături de socializare cu personalul medical al centrului unde sunt instituţionalizaţi, etc.

Pentru fundamentarea noţiunilor teoretice în această lucrare am apelat la sprijinul literaturii de specialitate cu ajutorul cărora să pot realiza şi partea practică a acestei lucrări prin realizarea unui chestionar şi aplicarea lui la un centru de instituţionalizare a persoanelor vârstnice. În acest context, pot spune că am structurat realizarea acestei lucrări pe două direcţii principale, realizarea unei părţi teoretice şi o parte practică.

Partea practică a lucrării mele am realizat-o utilizând metode cantitative de cercetare, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Hunedoara şi au dorit să evidenţiez pe cât posibil, în urma datelor obţinute, cum s-au adaptat aceste persoane la stilul de viaţă instituţionalizat şi dacă calitatea vieţii lor a urma o curbă ascendentă.

Pe parcursul perioadei de observaţie pentru realizarea părţii de cercetare, am avut prilejul de a participa la problemele cu care s-au confruntat persoanele vârstnice instituţionalizate şi de a observa cu ce tip de nevoi sociale se confruntă aceştia.

Bibliografie

Andrioni Felicia 2009 – Repere metodologice în asistenţa socială, Editura Focus, Petroşani

Birch Ann, 2000 – Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti

Buzducea Doru, 2010 – Asistenţa socială a grupurilor de risc, Editura Polirom, Iaşi

Fontaine Roger, 2008 – Psihologia îmbătrânirii, Editura Polirom, Iaşi

Miftode Vasile, 2010 – Tratat de Asistenţa Socială. Protecţia populaţiilor specifice şi automarginalizate, Editura Lumen, Iaşi

Miftode Vasile, 1995 – Dimensiuni ale Asistenţei Sociale, Editura EIDOS, Botoşani

Muntean Ana, 2006 – Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi

Neamţu George, 2003 – Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi

Pleşa Roxana, 2012 – Aspecte ale calităţii vieţii persoanelor vârstnice pensionate din Valea Jiului, Editura Universitas, Petroşani

Preview document

Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 1
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 2
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 3
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 4
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 5
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 6
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 7
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 8
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 9
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 10
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 11
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 12
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 13
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 14
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 15
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 16
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 17
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 18
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 19
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 20
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 21
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 22
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 23
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 24
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 25
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 26
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 27
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 28
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 29
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 30
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 31
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 32
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 33
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 34
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 35
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 36
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 37
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 38
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 39
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 40
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 41
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 42
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 43
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 44
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 45
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 46
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 47
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 48
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 49
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 50
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 51
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 52
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 53
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 54
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 55
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 56
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 57
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 58
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 59
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 60
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 61
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 62
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 63
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 64
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 65
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 66
Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Actiuni de Ajutorare a Persoanelor Varstnice Institutionalizate.doc

Alții au mai descărcat și

Cauzele și Efectele Divorțului Asupra Femeilor

INTRODUCERE Divorţul reprezintă un eveniment neplăcut din viaţa unui cuplu sau a unei familii având un impact deosebit de important asupra...

Aspecte și Metode de Observare și de Diminuare a Violenței la Ciclul Gimnazial

INTRODUCERE Creşterea fără precedent a cazurilor de violenţă din şcoli sub orice formă ar fi ea (verbală, fizică etc.) este un motiv de...

Importanța Serviciilor Sociale de Îngrijire la Domiciliu Pentru Asigurarea Bunăstării Persoanelor Vârstnice

Argument Am ales să studiez această temă deoarece consider că acestă categorie de beneficiari şi anume persoanele vârstnice sunt cei mai...

Proiect de Cercetare Sociologică

1. Stabilirea temei. Consumul de droguri in randul adolescentilor (14-18 ani) Am stabilit ca tema de cercetare “Consumul de droguri in randul...

Alegerea Partenerului Conjugal

INTRODUCERE Decizia de a alege partenerul cu care să formeze un cuplu este susţinută de motivaţii conştiente şi inconştiente ale individului....

Instituționalizarea Vârstnicului

REZUMAT Tema acestei lucrări este „Instituţionalizarea vârstnicului: izolare sau alegere pragmatică?” doreşte să suprindă impactul pe care...

Incluziunea socială a persoanelor vârstnice

Incluziunea socială Incluziunea socială se referă la asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de muncă şi integrarea lor în...

Motivarea Tinerilor de Liceu în Alegerea Facultății

Motivarea alegerii temei Una din cele mai importante decizii pe care orice adolescent trebuie să o ia este aceea a alegerii profesiei. Pe...

Te-ar putea interesa și

Managementul Serviciilor Sociale Destinate Familiilor Monoparentale

Argument Interesul pentru această temă a apărut observând că în ultima perioadă familia a suferit foarte multe schimbări la nivelul structurii şi...

BRD - Groupe Societe Generale

Capitolul 1: PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 1.1 Istoric şi evoluţie BRD s-a înfiinţat în 1923, odată cu legea Societăţii Naţionale pentru Credit...

Studiu Monografic BRD

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE 1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de...

Particularitățile asistenței sociale acordate persoanelor vârstnice cu handicap instituționalizate

INTRODUCERE “Prima regulă a eficienţei managementului este dispariţia ambiguităţilor”. Succesul în economia reală a ţării noastre, performanţa...

Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița

CAPITOLUL I Politicile sociale în România Secţiunea 1 Consideraţii generale În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de...

Drept administrație publică europeană

CAPITOLUL I CADRU GENERAL Secţiunea 1. Introducere Fiecare stat protejează drepturile şi libertăţile cetăţenilor săi vârstnici, în funcţie de...

Monografie BRD GSG

Cap.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Înfiinţarea şi evoluţia societăţii bancare Banca Românǎ pentru Dezvoltare este una...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Ai nevoie de altceva?