Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 38350
Mărime: 168.63KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

Capitolul I. Politici sociale de prevenire a instituţionalizării

1.1. Serviciile sociale. Scurt istoric

Serviciile de asistenţă socială fac parte, pe lângă cele de sănătate şi de educaţie, din sfera mai largă a serviciilor sociale.

Dacă beneficiile sociale suplinesc un deficit de resurse, serviciile de asistenţă socială se adresează unui deficit de capacităţi, având ca scop principal dezvoltarea, corectarea sau refacerea unor capacităţi individuale sau comunitare necesare unei vieţi normale şi auto-suficiente (Zamfir E., 2002).

Problemele cu care se confruntă indivizii sau comunităţile nu se datorează numai lipsei resurselor materiale, ci şi lipsei capacităţilor. Chiar lipsa resurselor poate fi consecinţa deficitului de capacităţi. În consecinţă, serviciile de asistenţă socială urmăresc înţelegerea naturii problemelor individului sau grupurilor, ajutorul acordat acestora în vederea conştientizării propriilor probleme, identificarea unor soluţii constructive şi strategii acţionale de rezolvare a acestor probleme. În acest sens, asistenţa socială se constituie nu numai ca terapie individuală, dar în primul rând ca o modalitate specifică de terapie socială (Zamfir E., 2003).

Serviciile de asistenţă socială reprezintă deci, o abordare activă a problemelor sociale, ajutând indivizii sau grupurile să îşi rezolve singuri problemele, reducând riscul dependenţei.

Servicile de asistenţă socială (Zamfir E., 2002)

• pot avea caracter:

- general, oferind un prim suport celor aflaţi în nevoie, monitorizând evoluţia unor probleme sociale, integrarea/reintegrarea indivizilor sau grupurilor în circuitul unei vieţi normale şi autosuficiente din punct de vedere social;

- specializat, adresându-se unor probleme particulare, cu instrumente specializate.

• pot fi acordate:

- în mediul natural de viaţă al beneficiarilor (în familie, la şcoală, la locul de muncă, sau chiar şi prin centrele de consiliere care deşi sunt forme instituţionale nu desprind indivizii din mediul lor de viaţă, ex. centrele de zi, centrele de consiliere pentru copii şi părinţi);

- în instituţii specializate de asistenţă socială, oferind şi un loc protejat de viaţă persoanelor ce nu pot să îşi desfăşoare existenţa într-un mediu social natural (instituţii pentru vârstnici, pentru copii abandonaţi, pentru persoane cu disabilităţi majore).

• intervin în situaţii:

- de urgenţă, excepţionale (abandonul copiilor, abuz, violenţă domestică, etc.);

- de dificultate cronică (sărăcie extremă, bătrâni singuri şi izolaţi, etc).

• rolul lor este de a:

- sprijini dezvoltarea capacităţilor de soluţionare a problemelor la nivelul individului sau grupului;

- facilita accesul la alte servicii şi programe sociale, cum ar fi educaţia, sănătatea publică, beneficii sociale;

- apăra interesele şi drepturile indivizilor în cazuri excepţionale. Prin extensie, această funcţie vizeaza împuternicirea indivizilor sau grupurilor, în relaţiile lor cu alţi indivizi, grupuri sau instituţii sociale.

• având o dublă funcţie:

- (re)conectarea individului la mediul său social direct (familie, prieteni, comunitate) şi la mediul social mai larg (piaţa muncii, instituţii sociale);

- mobilizarea resurselor sociale în vederea rezolvării eficiente a unor probleme sociale generale sau locale.

Serviciile trebuie să răspundă nevoilor locale dar şi unei utilizări eficiente a resurselor (financiare, materiale şi umane), astfel încât nivelul de organizare a acestuia poate varia de la nivelul cel mai “de jos” (în cazul nostru consiliile locale), trecând prin nivelul judeţean sau regional, până la nivelul cel mai de sus (naţional).

Baza organizării serviciilor de asistenţă socială o reprezintă comunitatea locală. Statul coordonează sistemul, fixează standarde de calitate pentru funcţionarea serviciilor şi contribuie la finanţarea acestora. Responsabilităţile şi deciziile privitoare la organizarea şi desfăşurarea unor servicii de asistenţă socială revin însă, în mare parte, comunităţii locale, cea mai în măsură să cunoască şi să răspundă la specificul local al problemelor sociale. Mulţi specialişti în probleme de administraţie publică susţin necesitatea implicării şi responsabilizării comunităţilor locale în organizarea serviciilor de asistenţă socială.

Ca şi în celelalte ţări, începuturile asistenţei sociale în România reprezintă acţiuni caritabile, desfăşurate în special de organizaţii religioase, care urmăreau ajutorarea punctuală şi ocazională a unor grupuri vulnerabile precum bătrâni, bolnavi, copii orfani, persoane cu handicap, săraci.

Actul de naştere a asistenţei sociale se plasează în jurul anului 1775, prin promulgarea legii pentru protecţia copilului şi prin înfiinţarea unor instituţii specializate pentru ocrotirea persoanelor aflate în nevoie: fete-mame, săraci, bolnavi cronici, persoane cu disabilităţi fizice sau psihice, persoane vârstnice fără sprijin (Zamfir E., 2002). Abia în 1831 se pun însă bazele unui sistem de asistenţă socială structurat prin adoptarea Regulamentului Organic. După Unirea Principatelor din 1859 apar acte normative care susţin dezvoltarea asistenţei sociale la nivel comunitar, stipulând atribuţii şi responsabilităţi concrete pentru serviciile de asistenţă socială de la nivelul comunelor şi judeţelor. România devine astfel una dintre primele ţări din Europa care introduce pe lângă sistemele de asigurări şi un sistem de asistenţă socială. Legea serviciilor de ajutor social din 1931 rămâne un moment de referinţă pentru asistenţa socială modernă, ce a permis crearea unei reţele teritoriale de servicii sociale comunitare (Zamfir E., 2002).

După al Doilea Război Mondial, asistenţa socială este marginalizată în regimul comunist, fiind în final desfiinţată considerându-se că este inutilă. La sfârşitul anilor ’80 asistenţa socială se limita la acordarea unor ajutoare materiale sporadice persoanelor aflate în situaţii extreme, funcţiile sale de protecţie mai largă fiind transferate integral întreprinderilor. Totuşi, beneficii de tipul asistenţei sociale au continuat să existe, trebuie amintite aici beneficiile pentru copii şi familiile lor, pe fondul unei politici accentuat pronataliste. În 1990, ca şi în celelalte ţări foste socialiste, sistemul asistenţei sociale din România era subdezvoltat, mai ales în privinţa serviciilor de asistenţă socială care erau reduse la cele de tip instituţional (instituţii pentru copii abandonaţi, persoane cu handicap sau vârstnici care adesea funcţionau în condiţii improprii).

Preview document

Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 1
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 2
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 3
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 4
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 5
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 6
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 7
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 8
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 9
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 10
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 11
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 12
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 13
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 14
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 15
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 16
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 17
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 18
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 19
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 20
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 21
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 22
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 23
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 24
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 25
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 26
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 27
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 28
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 29
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 30
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 31
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 32
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 33
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 34
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 35
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 36
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 37
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 38
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 39
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 40
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 41
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 42
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 43
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 44
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 45
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 46
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 47
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 48
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 49
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 50
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 51
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 52
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 53
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 54
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 55
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 56
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 57
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 58
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 59
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 60
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 61
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 62
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 63
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 64
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 65
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 66
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 67
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 68
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 69
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 70
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 71
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 72
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 73
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 74
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 75
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 76
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 77
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 78
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 79
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 80
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 81
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 82
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 83
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 84
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 85
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 86
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 87
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 88
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 89
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 90
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 91
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 92
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 93
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 94
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 95
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 96
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 97
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 98
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 99
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 100
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 101
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 102
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 103
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 104
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 105
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 106
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 107
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 108
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 109
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 110
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 111
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 112
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 113
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 114
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 115
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 116
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 117
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 118
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 119
Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Centrul de Zi pentru Copiii Proveniti din Familii Aflate in Dificultate.doc

Alții au mai descărcat și

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Abandonul în Perspectiva Asistenței Sociale

Argument “Neglijarea copilului reprezintă o ucidere tăcută şi necruţătoare a spiritului uman.” (Daro şi Mc. Carthy, 1991) Abandonul, ca formă de...

Percepția Socială asupra Măsurilor Comunitare de Protecție a Copilului

I. OBIECTIVUL PROIECTULUI: Copil din familie săracă Lucrarea îşi doreşte să identifice copiii din familiile sărace. Grupul ţintă este: copiii...

Studierea Comportamentului Copilului Provenit din Medii Defavorizate și Marginalizate Social Centrul de Zi Casa Castani PIATRA-NEAMȚ

Prezentarea instituţiei DATE DE IDENTIFICARE Numele instituţiei - CASA "CASTANI", funcţionează în cadrul centrului de îngrijire şi recuperare...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Principii Metodologice și Tehnici de Asistență a Familiei

1. Evaluarea sistemului familial Proiectarea si aplicarea propriu-zisa a unei interventii în cadrul asistarii si terapiei familiale implica...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Supervizarea în Asistență Socială

Privire generală asupra supervizării în asistenţa socială De-a lungul anilor au existat mai multe accepţiuni ale termenului ,,supervizare”. În...

Te-ar putea interesa și

Caracterizarea județului Sibiu

I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1. DESCRIERE GENERALĂ Localizare Judeţul Sibiu, situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei,...

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Politici de incluziune socială și combatere a sărăciei în România

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În ultimii ani abordările din câmpul politicilor sociale din România privind grupurile vulnerabile sau...

Direcția pentru Protecția Copilului în Sectorul 5

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1.Denumirea institutiei publlice, profil, obiect de activitate predominanta....

Nevoia de dezinstitutionalizare a copilului

Introducere Până de curând, întregul domeniu al protecției copilului din România era tratat în conformitate cu o legislație în continuă schimbare,...

Finanțări nerambursabile pentru servicii de protecția copilului

I-PROIECTUL 1.DESCRIERE 1.1. Titlu: Serviciul alternativ la institutionalizarea copilului cu varsta cuprinsa 0-3 ani prin infiintarea retelei de...

Ai nevoie de altceva?