Centrul educativ Buziaș

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2507
Mărime: 22.45KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Asistență Socială

Extras din document

Sistemul penitenciar românesc este parte componentă a sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională a României, fiind responsabil cu aplicarea regimului de detenție și asigurare a intervenției recuperative în cazul persoanelor aflate în stare privativă de libertate, în condiții care garantează respectarea demnității umane.

Prin funcțiile sale, sistemul penitenciar facilitează responsabilizarea și reintegrarea în societate a deținuților, contribuind la creșterea gradului de siguranță a comunității, menținerea ordinii publice și securității naționale.

În România exista două centre educative, destinate minrilor și tinerilor care au săvârșit fapte penale: Centru Educativ Târgu Ocna și Centrul Educativ Buziaș.

Centrul Educativ Buziaș este situat în județul Timis, în loclitatea Buziaș, pe strada Florilor, nr. 14 și este destinat resocializării minorilor și tinerilor, care au săvârșit fapte penale și cărora li s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare.

Scopul centrului este de a asigura educația și asistența persoanelor internate în vederea reintegrării sociale. Având în vedere faptul că privarea de libertate duce la izolare socială, marcare negativă în dezvoltarea personalității, ideea pe care o promoveză centrul este cea a unei intervenții educative care să introducă noi modele și rețele de relaționare. Acestea au roul de a induce persoanelor internate sentimentul utilității sociale, cu efecte pozitive asupra structurării imaginii de sine.

Principala misiune a Centrului Educativ Buziaș este de a aplica o strategie de protecție pe două coordonate: pe de o parte, apărarea societății față de pericolul proliferării unor fapte antisocial, iar pe de altă parte, protecția minorilor și tinerilor internați față de factorii care ar periclita evoluția adecvată a personalității lor.

Centrul Educativ Buziaș joacă un rol important în viața persoanelor internate, întrucât are în vedere: schimbarea ponderii activităților desfășurate cu persoanele internate din domeniul custodial în cel educativ și psihosocial, implicarea familiei în activitățile educative și terapeutice în scopul restructurării relației părinte-copil printr-o mai bună inter-relaționare.

Centrul vizează și identificarea organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale partenere specializate în asistența post-penală a infractorilor juvenili, în vederea reintegrării sociale a persoanelor internate liberate din centru, dar și realizarea unui proces educațional continuu, format din activități de școlarizare, profesionalizare, educație și asistență psihosocială care garantează formarea echilibrată a persoanei.

Centrul își propune să asigure un standard de viață care să permită dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărei persoane internate. În incinta acestuia sunt învățate valori privind respectarea și promovarea drepturilor fiecărei persoane internate și asigurarea protecției împotriva oricărei forme de abuz (fizic, psihic, sexual, neglijare), este încurajată dezvoltarea și păstrarea legăturilor persoanelor internate cu familia și comunitatea.

Fiecare persoană internată beneficiază de tratament individualizat, în vederea dezvoltării fizice și psihosociale echilibrate.

Obiectivele generale ale Centrului Educativ Buziaș:

- școlarizarea persoanelor internate în concordanță cu sistemul de învățământ public pentru ca, după punerea în libertate aceștia să își poată continua pregătirea școlară fără dificultăți;

- pregătirea profesională a persoanelor internate în vederea formării unor competențe care să le faciliteze accesul și reușita pe piața forței de muncă;

- intervenția educativă în perspectiva dobândirii unor atitudini pro-sociale;

- intervenția terapeutică cu scopul reorganizării și echilibrării personalității;

- includerea persoanelor internate în activități valorizatoare, evidențiindu-se resursele acestora, cu scopul de a obține modificări pozitive ale imaginii de sine;

- pregătirea pentru liberare a persoanelor internate astfel încât reintegrarea socială a acestora să fie una facilă.

Activitatea din centru are la bază mai multe principii, printre care amintim: asigurarea unui standard de viață care să permită dezvoltarea armonioasă a fiecărei persoane internate, protecție împotriva oricărei forme de abuz fizic sau psihic, respectarea și promovarea drepturilor fiecărei persoane internate, individualizarea tratamentului în funcție de caracteristicile fiecărei persoane internate, dezvoltare fizică și psihosocială echilibrată, păstrarea și dezvoltarea legăturilor cu familia și comunitatea, realizarea unui proces educațional continuu, format din activități de școlarizare, calificare și resocializare, care să garanteze formarea echilibrată a persoanei, dar și crearea unor echipe interdisciplinare care să realizeze traseul educațional și psihoterapeutic la capătul căruia fiecare persoană internată să fie capabilă să nu mai comită infracțiuni.

Bibliografie

1. Emilian Stanișor, „Delincvența juvenilă”, Editura Oscar Print, București, 2003

2. Emilian Ban, „Problemele sociale în România și delincvența juvenilă”, Editura Pro Universitaria, Bucurețti, 2014

www.anp.gov.ro

www.europa.eu

www.politiaromana.ro

Preview document

Centrul educativ Buziaș - Pagina 1
Centrul educativ Buziaș - Pagina 2
Centrul educativ Buziaș - Pagina 3
Centrul educativ Buziaș - Pagina 4
Centrul educativ Buziaș - Pagina 5
Centrul educativ Buziaș - Pagina 6
Centrul educativ Buziaș - Pagina 7
Centrul educativ Buziaș - Pagina 8
Centrul educativ Buziaș - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Centrul educativ Buzias.doc

Te-ar putea interesa și

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Case de Corecție pentru Minori

Pe 11 august 1862, pe baza reglementărilor din „Condica criminală”, se adoptă, sub dub domnia lui Cuza, ”Regulamentul pentru organizarea...

Ai nevoie de altceva?