Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 223 în total
Cuvinte : 80078
Mărime: 550.81KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Argument: motivatia alegerii temei 5

A. SISTEMUL CONCEPTUAL TEORETIC

CAPITOLUL I

1.Familia în lumea contemporană. Perspective interdisciplinare de abordare 10

1.1. Conceptul de familie:aspecte semantice si praxiologice 10

1.2. Tipologia modelelor de familie 18

1.3. Familia în spatiul social românesc;specificul familiei în zona Banatului 25

1.4. Cercetări contemporane asupra problematicii familiei 32

Referinte bibliografice 48

Surse on line 50

CAPITOLUL AL II-LEA

2. Relatia familie -scoală 51

2.1.Importanta parteneriatului dintre familie si scoală: definitie, optiuni metodice 51

2.2. Modalităti eficiente de realizare a parteneriatului în familie ca resursă de optimizare a parteneriatului familie-scoală. Functiile parteneriatului 53

2.3.Directii de optimizare a parteneriatului scoală-familie 58

2.4. Resurse identitare ale inovării demersului educational generate de dinamica relatiei dintre familie si ofertele educative contemporane 77

Referinte bibliografice 78

Surse on line 80

CAPITOLUL AL III-LEA

3.Problematica educatiei copilului cu CES si aria teoretică a consilierii de profil. 81

3.1. Conceptul de CES si caracteristicile copilului cu CES: impactul acestei ipostaze educationale asupra relatiei familie-scoală 81

3.2. Cadrul normativ si evolutia prevederilor legislative referitoare la gestionarea ofertei educative pentru elevii cu CES în România 94

3.3. Tipologia demersurilor de interventie practică în educatia elevilor cu CES: psihoterapia, consilierea psihologică si educatională 99

Semantizarea practicii educative a copiilor cu CES: aspecte ale asumării acestei paradigme în sistemul românesc de învătământ 117

Referinte bibliografice 119

Surse on line 120

B.STUDII INVESTIGATIVE

CAPITOLUL al IV-lea

4. Specificul relatiei familie-scoală (pe diferite niveluri ale scolarizării); o abordare comparativă între familiile cu copii normali,respectiv familiile care au copii cu nevoi speciale (CES) 121

4.1. Obiectivele cercetării pe bază de interviu 121

4.2. Ipotezele de lucru 122

4.3.Operationalizarea conceptelor 122

4.4.Esantionul:tipul de esantion, dimensiune 123

4.5.Rezultatele cercetării 132

4.6. Studii de caz a patru tipuri de familii care au copii cu si fără CES 138

4.7. Concluziile studiilor de caz 149

Referinte bibliografice 150

Surse on-line 151

COMPONENTELE UNEI POSIBILE DIAGNOZE A GESTIONĂRII OFERTEI EDUCATIVE ÎNTR-UN SISTEM EDUCAȚIONAL PLURALIST.

CAPITOLUL al V-lea

5.Succesul si insuccesul scolar; focalizare pe rolul familiei 152

5.1.Succesul si insuccesul scolar în abordările psihopedagogice traditionale 152

5.2.Aspecte teoretico-praxiologice ale impactului succesului scolar al copilului asupra relatiei scoală-familie 154

5.3.Cercetări recente privitoare la problematica succes/insucces scolar si bunele practici în relatia familie-scoală 159

5.4.Perspective pragmatice ale psihopedagogiei speciale în gestionarea succesului/insuccesului scolar 169

Parametri educationali si criterii de diferentiere a succesului de insucces 175

Referinte bibliografice 176

Surse on-line 176

VALORIZAREA NOII PARADIGME EDUCAȚIONALE ÎN RELAȚIA ȘCOALĂ-FAMILIE

CAPITOLUL al VI-lea

6. Proiect pentru o scoală a părintilor : strategii alternative si metode posibile de gestionare a acestora 181

Concluzii si propuneri de optimizare a continutului educativ al relatiei familie-scoală 186

Referinte bibliografice 190

Surse on-line 193

Anexe 194

Bibliografie generală (selectivă) 216

Surse on-line 222

Extras din document

Argument: motivatia alegerii temei.

Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat, aproape confiscat de problematica efectelor agregate ale globalizării si integrării paneuropene, o temă precum ”relatia familie- scoală” ar putea fi catalogată, la o privire superficială,de importantă secundă;în cel mai bun caz.

si totusi !

Convingerea noastră este că familia si scoala sunt, si vor rămâne, constantele sistemului social, globalizarea si excesiv de invocata integrare europeană fiind simple variabile care influentează, desigur, calitatea relatiei dintre familie si scoală, dar actorul principal al dezvoltării rămâne tot parteneriatul dintre investitia educativă a celor doi ”actionari”: scoala si familia.

Analizând, în registru comparativ, experimentele educationale succedate în multimilenara istorie a umanitătii, se desprinde o singură concluzie: au devenit comunităti de succes cele care au plecat de la premisa conform căreia sistemul de învătământ este un instrument al dezvoltării durabile si principala investitie strategică (Talcott Parson). În această logică, punerea în conjunctie a tinerei generatii cu cele mai noi rezultate ale cercetării si profesionalizării, au permis, prin deschiderea comunitară realistă a ofertelor educative , adevărate miracole: cel nipon si cel german sunt doar două exemple, dar dintre cele mai convingătoare. Astfel, aceste tări, iesite nu doar învinse, ci total dezarticulate din războiul mondial ”au câstigat pacea” printr-o investitie educativă făcută consecvent, sistematic si focalizată pe inovarea inclusiv a managementului educational.

În replică, premisa considerării învătământului ca ”neproductiv”, promovată de experimentul bolsevic, a generat stagnare si chiar involutie, iar disparitia prin implozie a sistemului în care si România a fost inclusă până în Decembrie 1989 nu poate fi altceva, decât o probă de faliment istoric pe care (si) o paradigmă educativă profund gresită l-a favorizat.

Integrarea europeană a României, presupunând intrarea în rezonantă cu modelul occidental de gestionare a ofertelor educationale, a determinat asumarea unor noi forme de management nu doar la nivel macrosocial (al sistemului de învătământ), ci si la nivel microsocial, al managementului clasei si al relatiei dintre scoală si educabili, fără deosebire de categoria socială din care provin acestia.

În acest context si-au relevat valentele benefice alte experimente educationale de tip occidental: pedagogia integrată si scoala incluzivă, focalizate pe includerea copiilor cu trebuinte speciale (CES) în aria aceluiasi proiect educativ focalizat pe individualizarea continuturilor, dar absolvit de ”ispitele” oricărei forme de discriminare. Astfel, în replică fată de ”ghetoizarea” copiilor cu diverse deficiente, care în regimul comunist erau practic exclusi din aria educatiei veritabile, fiind plasati în adevărate ”rezervatii” unde asigurarea necesitătilor fiziologice (hrană, adăpost) era prioritară (uneori chiar exclusivă), experimentul incluziunii a generat includerea copiilor cu dizabilităti în clasele de copii normali pentru a beneficia si de confortul psihologic al egalitătii de sanse educative,dar si de oportunitatea socializării si relationării naturale, firesti, cu colegii lor de generatie care au avut norocul să se nască sănătosi (fără deficiente fizice sau psihice). Corijarea unor deficiente prin asistarea psihopedagogică pertinentă si calificată a făcut posibilă nu doar integrarea scolară a acestora, ci si integrarea socioprofesională a multora dintre ei, repunând, astfel, în discutie traditionalele controverse despre cauzele si formele succesului, respectiv ale insuccesului scolar precum si nevoia de inovare a relatiei dintre familie si scoală.

Aceste aspecte ne-au convins nu doar că asumarea de către noi, ca români, a paradigmei educative europene reprezintă cea mai bună optiune, ci si că includerea elevilor cu cerinte educative speciale (CES) în strategia de reformare structurală a sistemului românesc de învătământ reprezintă încă un standard prioritar si o caracteristică de bază a nivelului de cultură si de moralitate al tării noastre în calitate de membră a Uniunii Europene.

Raportându-ne la acest sistem de referintă, ne-am propus să aprofundăm problematica si factorii de care depinde ameliorarea stadiului educativ si psihosocial al acestor copii cu CES în noua lor ipostază de beneficiari ai practicii pedagogice de tip integrativ.

Pe componenta teoretică si aplicativă a cercetării noastre am reliefat dimensiunile socioeducative, curriculare, evaluative,dar si sociomorale, sau chiar aspecte de ordin juridic si economico-financiar, obligati la o astfel de diversificare a demersului de complexitatea fenomenului în spetă. Am obtinut, astfel, un sistem relativ coerent de repere psihosociale si educative care ne-a permis elaborarea chestionarelor si a tehnicilor de explorare a opiniilor elevilor, părintilor acestora, profesorilor si altor actori implicati în asumarea paradigmei specifice situatiei copiilor cu CES, informatii pretioase în elaborarea unei diagnoze a stării actuale, imperios necesare consilierii calificate a instantelor decizionale.

Pentru ca investigatia să capete consistentă teoretică si experimentală, ne-am restrâns aria de investigatie la relatia fundamentală familie-scoală. În pofida unui efort substantial de determinare specifică, în sensul de a ne limita numai la binomul familie-scoală, abordarea complexitătii fenomenelor si proceselor implicate în activitătile formative ale copiilor cu CES ne-au solicitat, încă din prima fază a cercetării, luarea în considerare si a altor aspecte precum: consilierea scolară, psihoterapia, metode, tehnici si instrumente de cercetare interdisciplinară.

Preview document

Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 1
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 2
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 3
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 4
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 5
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 6
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 7
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 8
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 9
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 10
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 11
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 12
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 13
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 14
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 15
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 16
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 17
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 18
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 19
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 20
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 21
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 22
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 23
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 24
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 25
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 26
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 27
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 28
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 29
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 30
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 31
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 32
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 33
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 34
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 35
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 36
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 37
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 38
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 39
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 40
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 41
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 42
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 43
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 44
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 45
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 46
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 47
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 48
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 49
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 50
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 51
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 52
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 53
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 54
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 55
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 56
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 57
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 58
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 59
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 60
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 61
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 62
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 63
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 64
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 65
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 66
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 67
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 68
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 69
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 70
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 71
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 72
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 73
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 74
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 75
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 76
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 77
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 78
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 79
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 80
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 81
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 82
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 83
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 84
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 85
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 86
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 87
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 88
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 89
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 90
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 91
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 92
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 93
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 94
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 95
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 96
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 97
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 98
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 99
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 100
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 101
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 102
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 103
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 104
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 105
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 106
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 107
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 108
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 109
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 110
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 111
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 112
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 113
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 114
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 115
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 116
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 117
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 118
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 119
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 120
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 121
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 122
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 123
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 124
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 125
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 126
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 127
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 128
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 129
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 130
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 131
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 132
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 133
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 134
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 135
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 136
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 137
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 138
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 139
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 140
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 141
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 142
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 143
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 144
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 145
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 146
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 147
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 148
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 149
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 150
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 151
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 152
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 153
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 154
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 155
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 156
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 157
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 158
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 159
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 160
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 161
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 162
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 163
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 164
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 165
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 166
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 167
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 168
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 169
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 170
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 171
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 172
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 173
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 174
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 175
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 176
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 177
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 178
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 179
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 180
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 181
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 182
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 183
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 184
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 185
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 186
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 187
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 188
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 189
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 190
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 191
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 192
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 193
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 194
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 195
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 196
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 197
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 198
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 199
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 200
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 201
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 202
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 203
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 204
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 205
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 206
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 207
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 208
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 209
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 210
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 211
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 212
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 213
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 214
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 215
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 216
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 217
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 218
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 219
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 220
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 221
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 222
Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală - Pagina 223

Conținut arhivă zip

  • Coordonatele Psihopedagogice Contemporane ale Relatiei Familie - Scoala.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența Socială a Persoanelor Dependente de Drog

Capitolul I Dimensiuni conceptuale privind fenomenul narcomaniei 1.1 Consumul de droguri: definitie,factorii si cauzele fenomenului. Producerea...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Repere Sociologice

5.4. Tipuri de socializare Socializarea este un proces interactiv de comunicare, ce presupune luarea în consideratie atât a dezvoltarii...

Comunicare suportivă în situații de criză

COMUNICAREA SUPORTIVĂ ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ Introducere – importanța comunicării suportive Gestionarea managementului de caz de către expertul...

Ai nevoie de altceva?