Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 22809
Mărime: 133.70KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

I. ARGUMENT.6

CAPITOLUL 1 ADOLESCENŢA ŞI DEVIANTELE SALE.8

1.1 Noţiuni de devianţă, predelicvenţă şi delicvenţa juvenila in analiza sociologică în randul adolescenţilor.9

1.2. Delicvenţă şi criminalitate ca formă a devianţei in cazul adolescenţilor.11

1.3. Percepţia delicvenţei si criminalităţii în randul copiilor şi adolescenţilor.19

1.4. Teorii asupra delicvenţei.21

1.4.1. Teoria anomiei.23

1.4.2. Teoria subculturilor delicvente.25

1.4.3. Teoria controlului social.26

1.5. Adolescenţa din perspectiva socioligică.28

1.5.1. Societatea adolescentină şi „subcultura tineretului”.28

1.5.2. Teoria „sarcinilor de dezvoltare”.30

1.5.3. Ambivalenţa atitudinală adolescentină.30

1.5.4. Teoria „anxietăţii socializate”.31

CAPITOLUL 2 TEORII ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂŢII JUVENILE.32

2.1. Teoria sociologică multifactorială.33

2.2. Teorii sociologice moderne.33

2.3. Teoria „asociaţiilor diferenţiate”.34

2.4. Teoria „conflictului cultural”.36

2.5. Teoria „subculturilor delicvenţei” şi teoria „grupurilor de la marginea străzii”.37

CAPITOLUL 3 CRIMINALITATEA JUVENILĂ.39

3.1. Conceptul de criminalitate juvenilă şi criterii de definire.40

3.2. Orientarea psihologică.42

3.3. Orientarea sociologică.43

CAPITOLUL 4 PREADOLESCENŢA ŞI ADOLESCENŢA PERIOADE CRITICE ÎN TRANZIŢIA DE LA COPILĂRIE LA VÂRSTA ADULTĂ.45

4.1. Adolescenţa si criza de originalitate.46

4.2. Raporturile adolescenţilor cu adulţii.49

CAPITOLUL 5 MODALITĂŢI DE APLICARE A STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ŞI DELICVENŢEI JUVENILE.51

5.1. Educaţia civică.52

5.2. Educaţia religioasă.53

5.3. Voluntariatul.55

II. ASPECTE METODOLOGICE.56

II.1. DESIGNUL CERCETĂRII.57

1. Ipoteze. Operationalizarea conceptelor.57

1.1. Obiectivele şi scopul cercetării.57

1.2. Ipotezele cercetării.57

1.3. Definirea conceptelor.57

1.4. Universul cercetării.58

1.5. Metode şi tehnici.59

2. Subiecţi şi metodologie.59

2.1. Alegerea populatiei tintă.59

2.2. Culegerea şi prelucrarea datelor.60

2.3. Prezentarea, analiza şi interpretarea rezulatatelor.60

3. Proiect de intervenţie.67

II.2. CONCLUZII.88

II.3. ANEXE.89

-Instumente folosite statistice

-Tabele cu date

BIBLIOGRAFIE.95

Extras din document

MOTTO : “ Copilul este ca un pui de vrabie. Daca îl strangi prea tare în palmă, îl sufoci, dacă îl laşi prea slobod, cade şi-l mănâncă pisica “ ( Costica V. – sătean din Tecuci )

ARGUMENT

În limbajul obişnuit, a devia înseamnă a te depărta faţă de o direcţie considerată de alţii ca fiind normală, a te abate de la o cale care este acceptată în mod legitim de toţi ceilalţi. Devianţa socială nu se confundă, deşi a cuprinde ca forma sa cea mai gravă, cu delicvenţa juvenilă. Uneori poate fi vorba de un simplu gust de aventură şi de un grad excesiv de nonconformism. Constituind o formă specială de deviantă socială, infracţionalitatea include ansamblul manifestărilor antisociale, ilegale şi imorale cu un grad sporit de gravitate socială, care transgresează şi violează cele mai importante valori şi relaţii sociale protejate prin normele penale ( viaţa, persoana şi integritatea ei, libertatea, proprietatea, sanatatea, familia, statutul şi siguranţa acestuia, etc. ). Devianţa se naşte din decalajul de valori pe care-l aduce schimbarea societăţii. Specialiştii în domeniu susţin faptul că acest mileniu se confruntă cu o extensie alarmantă a fenomenului infracţional, iar cel mai grav este faptul că tot mai mulţi copii şi adolescenţi comit grave acte de infracţionalitate; diversificarea ilicitului penal şi sporirea ponderii infracţiunilor grave ( omuciderea, violul, traficul de droguri, etc. ) determină o sensibilitate şi o reacţie tot mai accentuată a societăţii faţă de o asemenea evoluţie îngrijorătoare. Societatea, prin limitele şi îndatoririle pe care le impune, creează condiţiile infracţiunii, dar dacă aceste condiţii nu sunt “ întarite “ de anumite caracteristici personale, actul infracţional nu are loc. Dacă aspectele teoretice se referă prioritar la modalităţile de producere, mecanismele etiologice ale infracţiunii semnificaţiile sociale ale comportamentului infracţional, cele practice privesc, îndeosebi, formele şi mijloacele de prevenire şi combatere a manifestărilor antisociale la nivelul diferitelor grupuri sociale şi al întregii colectivităţi. Mergând pe ideea că fiecare dintre noi poate realiza un “ pas mic “ în ceea ce priveşte combaterea acestui fenomen, înţelegerea comportamentului adolescentin, lucrarea de faţă îşi propune să surprindă, pe de o parte, “ reacţia “ societăţii faţă de un adolescent care a comis sau care poate comite o infracţiune, atitudine care îi va influenţa considerabil cariera infracţională, iar pe de altă parte, poziţia ei cu referire la cauzalitatea care a dus sau poate duce la actul infracţional. Deasemenea se va urmări şi conceperea unei metode în încercarea de a reduce, măcar într-o proporţie cat de mică, delicvenţa şi criminalitatea din rândul copiilor şi adolescenţilor pe baza rezultatelor obţinute din studiul de opinie efectuat, printr-un proiect de intervenţie, de ce nu prin modalitaţi de aplicare a strategiilor didactice ( educaţie-civică, educaţie-religioasă, voluntariat ).

CAPITOLUL I

ADOLESCENŢA ŞI DEVIANTELE SALE

1.1 Noţiuni de devianţă, predelicvenţă şi delicvenţa juvenila in analiza sociologică în randul adolescenţilor

Având origine etimologică latină, cuvântul delicvenţă vine de la delinquere, care înseamnă a fi de vină, a greşi . Termenul de devianţă apare în sociologia americană la sfârşitul anilor 50, înlocuind noţiunile de patologie şi dezorganizare socială.

Noţiunea de delicvenţă permite reconsiderarea unor diferite tipuri de comportament, o parte dintre ele nefiind considerate delicte, situaţie constatată în tipologiile de devianţă propuse de R. Merton sau T. Parsons care pun, alături de comportamentele „inovatoare”, cele de hiperconformism (ritualism), marginalizare sau rebeliune .

Ca fenomen de încălcare a normelor de orice natură, devianţă are fie un caracter moral, fie un caracter penal. Ea poate lua traiectorii diferite înscriind pe tineri în aria inadaptării sociale, a noncomformismului şi delicvenţei.

Ca fenomen, delicvenţa juvenilă este plasată pe aria tulburărilor de comportament de personalitate.

Ca formă de comportament indezirabil, delicvenţa juvenilă reprezintă un fenomen complex care defineşte ansamblul conduitelor aflate în conflict cu sistemul de valori ocrotit de norma penală.

Nu poate exista asemănare între cariera infracţională a adultului şi cea a tânărului, pentru că faptele sale indezirabile nu sunt produse datorită unor motivaţii antisociale ci ele se datorează unor erori educaţionale.

Preview document

Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 1
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 2
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 3
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 4
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 5
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 6
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 7
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 8
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 9
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 10
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 11
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 12
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 13
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 14
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 15
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 16
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 17
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 18
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 19
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 20
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 21
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 22
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 23
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 24
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 25
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 26
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 27
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 28
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 29
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 30
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 31
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 32
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 33
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 34
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 35
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 36
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 37
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 38
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 39
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 40
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 41
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 42
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 43
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 44
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 45
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 46
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 47
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 48
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 49
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 50
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 51
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 52
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 53
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 54
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 55
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 56
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 57
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 58
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 59
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 60
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 61
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 62
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 63
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 64
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 65
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 66
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 67
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 68
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 69
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 70
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 71
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 72
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 73
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 74
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 75
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 76
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 77
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 78
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 79
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 80
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 81
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 82
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 83
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 84
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 85
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 86
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 87
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 88
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 89
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 90
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 91
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 92
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 93
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 94
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 95
Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Delicventa si Criminalitate in Randul Copiilor si Adolescentilor.doc

Alții au mai descărcat și

Delicventa Juvenila - Forma a Deviantei Sociale

INTRODUCERE In ansamblul formelor particulare de devianta, delicventa sau infractionalitatea apare a avea gradul cel mai ridicat de...

Influența stării de sărăcie asupra delicvenței juvenile

INTRODUCERE Omul ca fiinţă bio-psiho-socială a fost capabil să-şi pună o serie de întrebări care vizau viaţa şi rolul său în comunitate, odată cu...

Delicventa Juvenila

Delincventa juvenila reprezinta o forma speciala de devianta sociala,ridicand o serie de probleme metodologice,teoretice si preventive pentru...

Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională

INTRODUCERE Societatea românească actuală se regăsește într-un proces de transformare în care toate instrumentele de sferă financiară, socială,...

Sociologia Deviantei - Divortul

Din tot timpul familia a fost considerata ca fiind nucleul societatii, familia privita ca si legatura intre doi oameni, in primul stadiu, dar si...

Sociologia Religiilor

Sociologia religiilor studiază modul în care transcendentul (sacrul, divinul, prezenţa lui Dumnezeu), se manifestă în viaţa societăţii şi în...

Legătura dintre criminalitate și droguri

1.Delincventa juvenila 1.1.Definire Conceptul de „delicventa juvenila“ cuprinde doua notiuni distincte, care trebuie precizate, si anume...

Delicvență juvenilă

Adolescenta reprezinta cea mai complexa etapa de dezvoltare a tanarului in drumul sau spre maturitate.Aceasta etapa ridica mari dificultati in...

Te-ar putea interesa și

Delicvența Juvenilă

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Oamenii au avut întotdeauna probleme. Cu toate ca multi au crezut ca tehnologia moderna le-ar putea rezolva,...

Delicvența juvenilă

Relatia dintre predelicventa si delicventa Predelicventa se refera la ansamblul de acte intrate in conflict cu norma de comportare morala, care...

Considerații prinvind rolul familiei în societate

INTRODUCERE Am ales aceasta temă deoarece ne interesează pe absolut toti , fie că suntem copii, părinţi, bunici . În general, când este certat de...

Capitalism contra capitalism

Eseul de pedagogie economica si sociala „Capitalism contra Capitalism” a fost elaborat de Michel Albert ,economist francez,fost comisar general al...

Ai nevoie de altceva?