Familia Monoparentala

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 25756
Mărime: 259.77KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: coord. L. Popescu

Cuprins

INTRODUCERE. . 4

PARTEA I-A.

Capitolul I. FAMILIA MONOPARENTALÃ - DELIMITÃRI CONCEPTUALE. . 6

I.1. Definiţii ale familiei monoparentale. . 7

I.2. Statistici. Situaţia actualã a familiei monoparentale româneşti

comparativ cu situaţia familiilor europene. . 9

I.3. Tipuri de familii monoparentale. . 11

I .3.1. Familia monoparentalã maternã. . 11

I .3.2. Familia monoparentalã paternã. . 14

I .3.3. Familia monoparentalã formatã din persoane adulte. . 15

I.3.4. Familia monoparntalã formatã din pãrinţi adolescenţi. . 17

Capitolul II. SERVICII SOCIALE DE SUSŢINERE A FAMILIEI MONOPAREN - TALE ÎN ROMÂNIA. . 19

II.1. Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentalã în România.

Ordononţa de Urgenţã nr.105 din 24 octombrie 2003. . 20

II.2. Servicii sociale la nivel comunitar. . 22

II.2.1. Servicii socio-educaţionale. . 24

II.2.2. Servicii socio-medicale. . 26

II.2.3. Servicii socio-financiare. .27

Capitolul III. PRINCIPALE PROBLEME SOCIALE ASOCIATE FAMILIILOR MONOPARENTALE. . 30

III.1. Sãrãcia în rândul familiilor monoparentale. . 31

III.1.1. Sãrãcia în mediul rural. . 33

III.1.2. Sãrãcia în mediul urban. . 34

III.2. Alte probleme sociale ale familiei monoparentale. . 34

PARTEA A II-A.

Capitolul IV. CONSTRUCŢIA OBIECTIVULUI CERCETÃRII. . 37

IV.1 Tema cercetării. . 38

IV.2. Motivele care au determinat alegerea temei. . 39

IV.3. Scopul şi obiectivele studiului. ………………………………. 40

IV.4. Interogaţiile şi ipotezele cerecetării……. 41

IV.5.Operaţionalizarea conceptelor. . 42

Capitolul V. METODOLOGIA CERECETÃRII ŞI INTERPRETÃRII DATELOR. 45

V.1. Metoda, instrumentul şi procedeele de cercetare. ……. 46

V.1.1 Alegerea tehnicii de cercetare. . 46

V.1.2 Construcţia instrumentului. . 47

V.1.3 Strategia de cercetare aleasă. . 47

V.2. Prezentarea lotului de subiecti. .………………………….… 48

V.3. Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor. . 49

V.3.1. Testarea ipotezelor. . 49

V.3.2. O abordare generalã asupra cercetãrii. . 61

Capitolul VI . STUDIUL DE CAZ ŞI INTERVENŢIA. . 62

VI.1. Planificarea studiului de caz. . 63

VI.2. Culegerea şi analiza informaţiilor. . 63

VI.3. Elaborarea studiului de caz. . 64

VI.3.1. Prezentarea cazului şi a problemei. . 64

VI.3.2. Identificarea resurselor şi a nevoilor. . 66

VI.3.3. Istoricul. . 69

VI.3.4. Evaluarea capacitãţilor, resurselor şi nevoilor. . 69

VI.4. Intervenţia şi metodele de lucru. . 70

VI.4.1. Metodele de lucru. . 70

VI.4.2. Obiectivele intervenţiei. . 71

VI.4.3. Planul de intervenţie. . 72

VI.5. Evaluarea finalã. . 77

VI.5.1. Evaluarea intervenţiei. . 77

VI.5.2. Limite şi bariere. . 78

VI.5.3. Evaluarea finala dupa integrarea în familia extinsã. . 79

CONCLUZII . . 81

ANEXE. . 83

BIBLIOGARAFIE. . 100

Extras din document

INTRODUCERE

În cazul familiei monoparentale nu de puţine ori responsabilitãţile mamei se amplificã întrucât ea trebuie sã suplineascã rolul tãtãlui absent, anume cel de agent securizant, iniţiator, model. Nereuşind sã (mai) rãspundã singurã nevoilor copilului, tânãra mama apeleazã la diverse instituţii / forme de protecţie socialã.

Intervenţia specializatã în aceste cazuri şi exploatarea resurselor familiale poate conduce la construirea unui mediu propice pentru copil alãturi de mama sa.

Fenomen rãspândit atât la nivel global cât şi la nivel naţional monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnitã. Astfel se remarcã o creştere a numãrului de familii monoparentale, reprezentând 24% din familii la nivel mondial.

O creştere procentualã a fenomenului, reprezintã un pericol pentru dezvoltarea normalã a familiei şi pentru societate. Studiile realizate în acest domeniu aratã cã persoanele cu risc crescut de a forma o familie monoparentalã sunt persoanele de gen feminin, tinerele cu nivel scãzut de şcolarizare şi care provin din familii dezorganizate, ceea ce mi-am propus nou sã aduc în domeniul monoparentalitãţii, este cercetarea problemelor sociale şi relaţiile cu familia lãrgitã a familiilor monoparentale unde femeia este mamã prin vãduvie, necãsãtorie sau divorţ.

Lucrarea de faţã este structuratã în douã pãrţi: una teoreticã şi alta practicã. În primele douã capitole am definit conceptul de familie, teoriile cu privire la monoparentalitate, am analizat diversele tipuri de familie, precum şi serviciile oferite conform legislţiei în vigoare. În cel de-al treilea capitol am vrut sã subliniez problemele majore ale familiei monoparentale. Partea de cercetare cuprinde douã abordãri: una cantitativã şi altã calitativã, cuprinzând de asemenea o microcercetare a fenomenului de monoparentalitate la nivelul judeţului Cluj, familii monoparentale sub evidenţã D.G.A.P.C. şi Centrului Maternal. Oferind o perspectivã practicã a fenomenului de monoparentalitate, în cazul femeilor divorţate, vãduve şi, în special, în cazul tinerelor mame, lucrarea de faţã sper sã fie un ghid atât pentru studenţi, cât şi pentru profesioniştii în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei.

În epoca modernã contemporanã familia nu mai este o instituţie fundamentalã pentru supraveţuirea şi reproducerea societãţii, aceastã funcţie preluatã de alte instituţii şi grupuri sociale ; rolul social al familiei, funcţiile ei sociale, importanţa ei pentru funcţionarea societãţii se estompeazã continuu.

Cãsãtoria nu mai este debutul constituirii uniunii conjugale şi prin aceasta debutul procreãrii. Tinerii încep sã se separe de pãrinţi din ce în ce mai devreme, locuind fie singuri, fie cu preitenii, fie în cuplu, astfel, procentul coabitãrii juvenile devine din ce în ce mai frecvent mai durabil, încetând sã fie o formã prealabilã a casãtoriei, ci tinzând cãtre permanenţã. Uniunea partenerilor într-o altfel de coabitare este bazatã, în marea majoritate a cazurilor pe afectivitate, dar pentru cã sentimentele sunt fluide, aceste uniuni au tendinţã de a fi mai instabile decât o cãsãtorie oficialã. Reculul cãsãtoriei a început în ţãrile scandinave, în a doua jumãtate a anilor `60, dupã care s-a extins în Elveţia, Austria, Germania pentru a cuceri apoi restul Europei şi mai tarziu Sudul.

Este de remarcat nu numai creşterea ponderii coabitãrilor ci şi durata lor de coabitare. Ele tind sã renunţe la aspectul juvenil, adicã sa fie prezente doar sub 30 de ani, ca o formã de uniune premaritalã, ţinând sã reprezinte cu adevarãt o alternativã la cãsãtorie. Datoritã gradului ridicat de instabilitate, aceastã formã alternativã la cãsãtorie este generatoarea apariţiei familiei monoparentale şi asta cu atât mai mult cu cât fenomenul naşterilor în afara cãsãtoriei se situeazã deja la 25% din totalul naşterilor anuale, pentru majoritatea ţãrilor occidentale.

Familiei monoparentale îi sunt asociate o serie de probleme de ordin social şi psihologic la care se adaugã şi cele legate de aspectele de ordin financiar. Atenţia guvernului este orientatã asupra problemelor cu care se confruntã aceastã categorie de persoane, formulând legi în acest sens, care au ca principal scop bunãstarea membrilor familiilor monoparentale şi protecţia lor socialã.

Capitolul I.

FAMILIA MONOPARENTALÃ –

DELIMITÃRI CONCEPTUALE.

I. 1. Definiţii ale familiei monoparentale.

Sintagma “familie monoparentalã” defineşte un tip de familie formatã dintr-un pãrinte şi copilul sau copii sãi, un grup de personae aflate în relaţie de rudenie, rezultatã prin filiaţie directã sau adopţie fiind considerate tot mai mult o alterntivã la familia nuclearã clasicã, atat la noi în ţarã cât şi în afara ei, în Marea Britanie existând azi peste un million de familii cu un singur pãrinte, iar numãrul lor continuã sã creascã.

Trebuie subliniat caracterul alternativ al familiilor monoparentale care nu sunt percepute ca facând parte dintr-un tip “deviant” sau “anormal” , monoparentalitatea deveând “normalã” în condiţiile în care înregistreazã o creştere a frecvenţei şi devine o conduitã comunã în societãţile actuale. Creşterea ratei divortalitãţii, a fertilitãţii ilegitime, schimbãrile valorice de mentalitate din ultimele decenii au fãcut ca acest tip de famlie sã cunoascã o raspândire deosebitã.

Din punct de vedere sociologic, familia monoparentalã poate fi definitã ca un grup social, constituit pe baza relaţiilor de rudenie între unul dintre pãrinţi (pãrinte singur) şi copilul sau copii sãi, grup caracterizat prin stãri afective, aspiraţii şi valori comune cu alte cuvinte, familia monoparentalã este un grup primar, iar membrii sãi întreţin relaţii directe, informale.

Preview document

Familia Monoparentala - Pagina 1
Familia Monoparentala - Pagina 2
Familia Monoparentala - Pagina 3
Familia Monoparentala - Pagina 4
Familia Monoparentala - Pagina 5
Familia Monoparentala - Pagina 6
Familia Monoparentala - Pagina 7
Familia Monoparentala - Pagina 8
Familia Monoparentala - Pagina 9
Familia Monoparentala - Pagina 10
Familia Monoparentala - Pagina 11
Familia Monoparentala - Pagina 12
Familia Monoparentala - Pagina 13
Familia Monoparentala - Pagina 14
Familia Monoparentala - Pagina 15
Familia Monoparentala - Pagina 16
Familia Monoparentala - Pagina 17
Familia Monoparentala - Pagina 18
Familia Monoparentala - Pagina 19
Familia Monoparentala - Pagina 20
Familia Monoparentala - Pagina 21
Familia Monoparentala - Pagina 22
Familia Monoparentala - Pagina 23
Familia Monoparentala - Pagina 24
Familia Monoparentala - Pagina 25
Familia Monoparentala - Pagina 26
Familia Monoparentala - Pagina 27
Familia Monoparentala - Pagina 28
Familia Monoparentala - Pagina 29
Familia Monoparentala - Pagina 30
Familia Monoparentala - Pagina 31
Familia Monoparentala - Pagina 32
Familia Monoparentala - Pagina 33
Familia Monoparentala - Pagina 34
Familia Monoparentala - Pagina 35
Familia Monoparentala - Pagina 36
Familia Monoparentala - Pagina 37
Familia Monoparentala - Pagina 38
Familia Monoparentala - Pagina 39
Familia Monoparentala - Pagina 40
Familia Monoparentala - Pagina 41
Familia Monoparentala - Pagina 42
Familia Monoparentala - Pagina 43
Familia Monoparentala - Pagina 44
Familia Monoparentala - Pagina 45
Familia Monoparentala - Pagina 46
Familia Monoparentala - Pagina 47
Familia Monoparentala - Pagina 48
Familia Monoparentala - Pagina 49
Familia Monoparentala - Pagina 50
Familia Monoparentala - Pagina 51
Familia Monoparentala - Pagina 52
Familia Monoparentala - Pagina 53
Familia Monoparentala - Pagina 54
Familia Monoparentala - Pagina 55
Familia Monoparentala - Pagina 56
Familia Monoparentala - Pagina 57
Familia Monoparentala - Pagina 58
Familia Monoparentala - Pagina 59
Familia Monoparentala - Pagina 60
Familia Monoparentala - Pagina 61
Familia Monoparentala - Pagina 62
Familia Monoparentala - Pagina 63
Familia Monoparentala - Pagina 64
Familia Monoparentala - Pagina 65
Familia Monoparentala - Pagina 66
Familia Monoparentala - Pagina 67
Familia Monoparentala - Pagina 68
Familia Monoparentala - Pagina 69
Familia Monoparentala - Pagina 70
Familia Monoparentala - Pagina 71
Familia Monoparentala - Pagina 72
Familia Monoparentala - Pagina 73
Familia Monoparentala - Pagina 74
Familia Monoparentala - Pagina 75
Familia Monoparentala - Pagina 76
Familia Monoparentala - Pagina 77
Familia Monoparentala - Pagina 78
Familia Monoparentala - Pagina 79
Familia Monoparentala - Pagina 80
Familia Monoparentala - Pagina 81
Familia Monoparentala - Pagina 82
Familia Monoparentala - Pagina 83
Familia Monoparentala - Pagina 84
Familia Monoparentala - Pagina 85
Familia Monoparentala - Pagina 86
Familia Monoparentala - Pagina 87
Familia Monoparentala - Pagina 88
Familia Monoparentala - Pagina 89
Familia Monoparentala - Pagina 90
Familia Monoparentala - Pagina 91
Familia Monoparentala - Pagina 92
Familia Monoparentala - Pagina 93
Familia Monoparentala - Pagina 94
Familia Monoparentala - Pagina 95
Familia Monoparentala - Pagina 96
Familia Monoparentala - Pagina 97
Familia Monoparentala - Pagina 98
Familia Monoparentala - Pagina 99
Familia Monoparentala - Pagina 100
Familia Monoparentala - Pagina 101
Familia Monoparentala - Pagina 102
Familia Monoparentala - Pagina 103
Familia Monoparentala - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Familia Monoparentala.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Serviciilor Sociale Destinate Familiilor Monoparentale

Argument Interesul pentru această temă a apărut observând că în ultima perioadă familia a suferit foarte multe schimbări la nivelul structurii şi...

Absenteismul Scolar - Cauze si Prevenire

INTRODUCERE Învăţământul este considerat unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestat atât de resursele...

Familia Monoparentală

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am urmărit să evidenţiez numeroasele aspecte şi dificultăţi cu care se confruntă familia monoparentală. Structura...

Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor

Introducere Familia este factorul principal al formării şi socializării copilului; ea reprezintă cadrul funcţional în interiorul căruia sunt...

Familia Monoparentala - Cercetare Sociologica

1. Documentarea teoretică INTRODUCERE Lucrarea de faţã este structuratã în douã pãrţi: una teoreticã şi altă practicã. În primele douã capitole...

Reprezentările feminității și masculinității în stilurile muzicale românești

1.Rezumat Cercetarea are ca scop să identifice ce tipare de gen produce și transmite muzica românească publicului ascultător și cum prezintă...

Familia în Societatea Contemporană

Familia reprezintă un sistem de referinţă important pentru modul de elaborare, aplicare şi evaluare a politicilor sociale în general. Aceasta se...

Abandonul școlar

1. Ce este abandonul școlar? Abandonul școlar în România este un fenomen social complex. Reprezintă un derapaj în sfera educațională, creeând...

Ai nevoie de altceva?