Fenomenul Traficului de Ființe Umane

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 27297
Mărime: 176.56KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Argument 3

Capitulul I. Fenomenul traficului de fiinţe umane 4

1.1. Traficul de fiinţe umane. Definire şi terminologie 4

1.2. Forme ale traficului de fiinţe umane 6

1.3. Etapele traficului de fiinţe umane 8

1.4. Categorii de victime 11

1.5. Profilul persoanei vulnerabile 14

1.6. Profilul recrutorului 15

1.7. Mituri privind traficul de fiinţe umane 17

Capitolul II. Factorii de risc care determină apariţia şi proliferarea

traficului de fiinţe umane 20

2.1. Factorii sociali 21

2.2. Factorii economici generali 23

2.3. Factorii socio-culturali 24

2.4. Factorii socio-politici 25

Capitolul III. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 27

3.1. Prevenirea–o abordare bazată pe respectarea Drepturilor omului 27

3.2. Metode de prevenire a traficului de fiinţe umane 29

3.3. Rolul comunităţii în prevenirea traficului de fiinţe umane 31

3.4. Autorităţi implicate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 34

Capitolul IV. Cercetare sociologică 38

Capitolul V. Proiect de intervenţie

Extras din document

Argument

Traficul de fiinţe umane reprezintă sclavia modernă. Este uimitor faptul că în cel mai dezvoltat secol al umanităţii continuă să persiste acest tip de sclavie. Câştiguri fabuloase în timp record. Fiinţe umane vândute în scupul exploatării sexuale. Naivitate. Sărăcie. Durere. Violenţă. Lacrimi. Vieţi sfărmate pentru totdeauna. Traficanţi fără scrupule. Consumatori de sex avizi de noutate. Acestea sunt elementele care compun tragicul tablou al traficului de fiinţe umane care se întinde ca o caracatiţă pe tot întinsul globului pământesc.

Zi de zi, tinerii cad pradă capcanelor întinse de traficanţi. Informarea este unul dintre principalele elemente care face diferenţa. Informaţia înseamnă putere. Şi uneori, în astfel de cazuri reprezintă puterea de a evita o tragedie cu greu de imaginat. Anunţuri subtile, promisiuni strălucitoare, plecări în străinătate, instituţii fantomă, câştiguri uşoare, acte false, toate acestea compun mrejele traficanţilor de fiinţe umane. Deşi pare un film de acţiune acesta este realitatea de zi cu zi. Realitatea de lângă noi, din Iaşi. Ce se poate face? Poate fi prevenit traficul de fiinţe umane? Cine este următoarea victimă? Care informaşii pot salva? Care este cea mai bună metoda pentru ca informaţiile să fie reţinute? Merită să investim în campanii de informare pentru a pentru a putea preveni perpetuarea acestui fenomen?

Lucrarea de faţă, fără a avea pretenţia de exhaustiv, încearcă să propună unele răspunsuri. Merită orice eforturi pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen pentru simplu motiv că FIINŢELE UMANE NU AU PREŢ!

Capitolul I. Fenomenul traficului de fiinţe umane

1.1. Traficul de fiinţe umane. Definire şi terminologie

Societatea româneasca actuală trebuie să facă faţă simultan atât efectelor distructive ale puternicelor seisme social-economice, care au afectat întreaga regiune Central şi Est Europeană în ultimele decenii, cât şi provocărilor legate de relansarea procesului de dezvoltare în concordanţă cu obiectivul comun al construcţiei europene – o societate modernă, competitivă, cu grad ridicat de coeziune socială, care garantează şi protejează drepturile tuturor cetăţenilor săi.

Traficul de fiinţe umane este „un fenomen social extrem de grav, care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric apreciabil în ţările Africii, Asiei şi ale celor două Americi, cuprinzând în ţările Europei, cu precădere după 1990, în contextul dezagregării regimurilor comuniste şi al crizei din Balcani. Ţările din regiunea central şi sud-est europeană reprezintă atât ţări sursă, cât şi ţări de tranzit pentru traficul de fiinţe umane. Într-o perioadă relativ scurtă, după 1990, această regiune a ajuns să rivalizeze cu regiunile tradiţionale cum ar fi America Latină, Asia de sud-est sau Africa, constituind una dintre cele mai importante surse de femei şi copii traficaţi pentru exploatare sexuală sau muncă forţată din Europa occidentală.

Evoluţia contextului social şi economic din România anilor ’90 a favorizat apariţia clivajelor sociale şi, implicit, a unor pături de populaţie vulnerabile la traficare. La sfârşitul anilor ’90 şi începutul anilor 2000, apropierea geografică de zonele conflictuale din fostele ţări iugoslave a determinat o incidenţă mai mare a fenomenului şi în România.

Este de aşteptat ca odată cu obţinerea statutului de membru al Uniunii Europene, România să devină ţară de destinaţie pentru traficul de fiinţe umane. De aici apare nevoia de a dezvolta un sistem eficient şi capabil să gestioneze situaţia unui număr mai mare de persoane din alte state, traficate pe teritoriul României, care vor avea nevoie de asistenţă şi repatriere în ţara de origine”.

Definire şi terminologie

Definiţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (Convenţia de la Palermo, 13 dec. 2000)

Traficul de fiinţe umane reprezintă „recrutarea, transportarea, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare sau utilizarea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, escrocare, înşelăciune sau abuz de putere, prin utilizarea unei situaţii vulnerabile, prin darea ori primirea de bani sau foloase, pentru obţinerea consimţământului unei persoane care are control asupra alteia, în scopul exploatării. Prin exploatare se înţelege prostituţia sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile similare, servitutea sau prelevarea de organe. Consimţământul unei victime pentru exploatarea intenţionată în sensul menţionat este irelevant, dacă au fost folosite oricare dintre procedeele arătate mai sus.

Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în scopul exploatării vor fi considerate trafic de persoane, chiar dacă acestea nu implică nici unul dintre procedeele menţionate. Prin copil se înţelege persoană sub 18 ani.”

La 4 decembrie 2002, România a ratificat Convenţia de la Palermo împotriva criminalităţii organizate transnaţionale, precum şi Protocolul adiţional pentru prevenirea, combaterea şi pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii.

Protocolul despre trafic stipulează:

- prevenirea şi combaterea traficului de persoane trebuie să acorde atenţie particulară femeilor şi copiilor;

- protejarea şi asistenţa victimelor se realizează cu respectarea drepturilor omului;

- promovarea cooperării între statele semnatare este necesară, în vederea realizării obiectivelor

Preview document

Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 1
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 2
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 3
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 4
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 5
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 6
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 7
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 8
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 9
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 10
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 11
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 12
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 13
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 14
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 15
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 16
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 17
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 18
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 19
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 20
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 21
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 22
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 23
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 24
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 25
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 26
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 27
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 28
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 29
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 30
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 31
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 32
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 33
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 34
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 35
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 36
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 37
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 38
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 39
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 40
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 41
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 42
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 43
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 44
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 45
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 46
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 47
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 48
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 49
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 50
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 51
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 52
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 53
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 54
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 55
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 56
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 57
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 58
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 59
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 60
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 61
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 62
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 63
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 64
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 65
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 66
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 67
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 68
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 69
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 70
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 71
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 72
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 73
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 74
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 75
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 76
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 77
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 78
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 79
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 80
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 81
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 82
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 83
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 84
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 85
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 86
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 87
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 88
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 89
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 90
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 91
Fenomenul Traficului de Ființe Umane - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Fenomenul Traficului de Fiinte Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Comportamentul Prosocial

CAPITOLUL 1. COMPORTAMENTUL PROSOCIAL-ASPECTE PSIHOSOCIALE 1.1 Delimitări conceptuale Capitolul de faţă prezintă principalele tipuri de teorii pe...

Consumul de Droguri in Randul Tinerilor

1. Stabilirea temei de cercetare Am stabilit ca tema de cercetare “Consumul de droguri in randul adolescentilor (14-18 ani)”. Acest fenomen al...

Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane

INTRODUCERE Traficul de ființe umane este un fenomen social extrem de grav care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Traficul de Ființe Umane

1. TRAFICUL DE PERSOANE. COMPLEXITATEA PROBLEMEI 1.1. Traficul de persoane. Definiţii Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului trafic de...

Traficul de Femei

Traficul de persoane (în legislaţia română) este definit ca recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Cazurilor de Trafic cu Ființe Umane

SCURT ISTORIC Prostitutia este considerata a fi cea mai veche “meserie din lume”. De multe ori fiind considerata un subiect tabu, prostitutia a...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în...

Femeia - victimă a traficului de persoane

CAP.I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND FEMEIA 1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE Femeia face parte din categoria persoanelor ce prezintă un grad mare de...

Traficul de Ființe Umane

INTRODUCERE Incepând cu ultimul deceniu al secolului trecut Europa, eliberata de Cortina de Fier, s-a aflat in fata unei provocari socio-economice...

Starea și dinamica fenomenului traficului de ființe umane

INTRODUCERE Traficul de ființe umane este un fenomen social extrem de grav care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric...

Traficul de Ființe Umane

INTRODUCERE Pe parcursul ultimilor ani problema traficului de femei a devenit o problemă naţională. Traficul în cauză afectează toată societatea,...

Traficul de ființe umane

1. Prezentare generala. Reglementari interne si internationale Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea sa; nimeni...

Ai nevoie de altceva?