Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 4883
Mărime: 51.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasiloiu Corina
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ „CENTRUL DE FORMARE MUNTENIA” (CFM) PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ: „MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR PERFOMANT”

Cuprins

I. Consideraţii teoretice 4

II. Studiu de caz 10

III. Concluzii 12

IV. Bibliografie 13

Extras din document

I. CONSIDERAŢII TEORETICE

Planificarea este o activitate complexă prin care se stabilesc obiective, activităţi sau acţiuni, termene, responsabilităţi şi modalităţi de control şi evaluare având ca scop orientarea şi reglementarea activităţilor unităţii de învăţământ în conformitate cu legislaţia şcolară şi cea generală.

Produsul procesului de planificare este un document de planificare.

În realizarea funcţiei de conducere, una dintre atribuţiile directorului este coordonarea elaborării proiectului managerial şi se elaborează în concordanţă cu nevoile şcolii şi ale comunităţii.

El cuprinde:

- obiective prioritare (generale şi specifice) pe termene scurte, clar formulate, rezultate dintr-o bună diagnoză a situaţiei existente;

- fundamentarea obiectivelor;

- mijloace de realizare (resurse umane, resurse materiale);

- etapizarea transpunerii în realitate;

- itemi de evaluare şi verificare;

La nivelul unităţii de învăţământ, reglementările legale oferă managerului şcolar un câmp vast de manifestare a iniţiativei creatoare. Dincolo de reglementări, realitatea dintr-o unitate de învăţământ este cea care determină un anumit lucru, care trebuie conceput cu grijă, pe baza unor analize realiste şi a evaluării corecte a resurselor materiale, financiare, umane, informaţionale şi de timp disponibil, precum şi pe baza unei bune evaluări a evoluţiei probabile a comunităţii locale. Important este să se stabilească metodele de control şi evaluarea modului în care echipa responsabilă se implică în îndeplinirea activităţilor şi a acţiunilor ce concură la realizarea obiectivelor propuse.

Planul anual de activitate şi programele semestriale, precum şi eventualele modificări şi completări ale acestora, se dezbat şi se aprobă în Consiliul Profesoral ((art. 28 c) din ROFUIP).

Proiectul managerial reprezintă în acelaşi timp un instrument de lucru pentru asigurarea calităţii într-o unitate şcolară.

II. PROGRAM MANAGERIAL. STUDIU DE CAZ LA LICEUL VITOMIREŞTI

OBIECTIVE GENERALE

I. MANAGEMENT

1. Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la nivelul judeţului politicile educaţionale ale M.E.C.T în învăţământul preuniversitar (Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, a Strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, a Hotărârilor şi Ordonanţelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din legile mai sus menţionate, a Ordinelor, Metodologiilor, Precizărilor şi Programelor elaborate de M.E.C.T pentru anul şcolar 2008-2009)

2. Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie

II. CURRICULUM

3. Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educativ, aplicarea corectă şi creativă a curricumului

4. Realizarea de strategii şi proceduri pentru realizarea calităţii, revizuirea programelor şi a activităţilor realizate; aplicarea de proceduri obiective şi transparente de evaluare periodică

5. Actualizarea bazei de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; asigurarea condiţiilor de funcţionare; proiectarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a Liceului Vitomiresti.

6. Delegare de sarcini – atragerea colectivului de lucru la procesul de decizie. Perfecţionarea activităţii manageriale. Creşterea rolului Comisiei metodice, a Consiliului profesoral şi de Administraţie în vederea realizării sarcinilor prevăzute în curriculum-ul naţional şi local

7. Stabilirea de acţiuni concrete şi obiective clare privind asigurarea unui îmvăţământ de calitate. Realizarea feed-back-ului prin atngerea obiectivelor propuse

8. Dobândirea propriei personalităţi a scolii.

9. Derularea şi finalizarea proiectelor şi programelor educative complexe, şcolare şi extraşcolare proprii şi integrarea acestora în programele promovate de M.E.C.T şi I.Ş. J. Olt.

Preview document

Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 1
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 2
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 3
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 4
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 5
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 6
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 7
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 8
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 9
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 10
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 11
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 12
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 13
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 14
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 15
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 16
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 17
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 18
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 19
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 20
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 21
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 22
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 23
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 24
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 25
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 26
Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Functia de Organizare si Planificare - Planul Managerial al Liceului Vitomiresti.doc

Alții au mai descărcat și

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de Stat si Recunoasterea Proprietatii in Romania Rurala.

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?