Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 9118
Mărime: 206.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”

Cuprins

1. Introducere

2. Institutii aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

3. Clasificarea serviciilor sociale

4. Servicii sociale pentru protectia Familiei. Institutii specializate si prestatii sociale acordate

5. Categorii de beneficiari ai programelor de asistentă socială a familiei

6. Aspecte legislative privind serviciile de asistentă socială a familiei

7. Considerente finale

8. Bibliografie

Extras din document

1. Introducere

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este una din instituţiile administraţiei centrale cu o istorie zbuciumată. Înfiinţat în 1920, în baza Decretului – Lege nr.1327/29 martie 1920 publicat în Monitorul Oficial din 30 martie 1920, îşi desfăşoară activitatea neîntrerupt (chiar dacă sub alte denumiri), cunoscând 20 de forme de organizare. A fost condus până în prezent de 67 de miniştrii, unii dintre ei având mai multe mandate.

Primul articol al Decretului - lege nr. 1879 din 26 aprilie 1920 privind organizarea ministerului prevedea: ’’Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale, înfiinţat prin Decretul-lege nr. 1327/ 1920 are drept scop pregătirea, aplicarea şi supravegherea aplicării tuturor legilor şi regulamentelor privitoare la asigurările sociale şi mutualitatea liberă; ocrotirea şi organizarea muncii; cooperaţia orăşenească; asistenţa socială precum şi a oricăror alte legi şi regulamente de prevederi de ocrotire socială care le vor fi date în atribuţiune’’.

Începând cu anul 1990 apare o efervescenţă legislativă în acest domeniu în dorinţa de a reglementa noile realităţi sociale. De asemenea cresc competenţele Ministerului Muncii, fiind necesară o reformă instituţională realizată în mai multe etape, având ca rezultat apariţia unor instituţii noi la nivel central, aflate în coordonare sau subordonate Ministerului Muncii.

Din 24 decembrie 2008 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse devine Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale conform art.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.221/23.12.2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialeîndeplineşte următoarele funcţii:

a) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea şi promovarea politicilor publice şi a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare şi a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale;

b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecţiei şi securităţii sociale;

c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

d) de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" şi şef de misiune pentru Fondul Social European;

e) de agenţie de implementare şi de autoritate de implementare pentru asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

f) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate;

g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului României şi al statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

h) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

Preview document

Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 1
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 2
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 3
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 4
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 5
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 6
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 7
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 8
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 9
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 10
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 11
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 12
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 13
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 14
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 15
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 16
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 17
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 18
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 19
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 20
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 21
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 22
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 23
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 24
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 25
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 26
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 27
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 28
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 29
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 30
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 31
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 32
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 33
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 34
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 35
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 36
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 37
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 38
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 39
Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Institutii si Organizatii ce Activeaza in Domeniul Protectiei si Asistentei Sociale a Familiei.docx

Alții au mai descărcat și

Sociologia Problemelor Sociale

Discriminarea este tratarea inegală a indivizilor sau grupurilor în raport cu unele trăsături categorice cum ar fi apartenenţa etnică, rasială,...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Sărăcia și excluziunea socială - suport curs

I. Sărăcia Dezvoltarea societăţilor umane la nivel mondial depinde de gradul de implicare a celor ce sunt în măsură să răspundă uneia dintre cele...

Legea de Stat si Recunoasterea Proprietatii in Romania Rurala.

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Relatii Inter-Etnice

OBIECTUL SOCIOLOGIEI RELATIILOR INTERETNICE. SOCIOLOGIA RELATIILOR INTERETNICE SI ETNOPSIHOLOGIA 1. Obiectul si problematica sociologiei...

Te-ar putea interesa și

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate

Introducere Actualitatea temei. Nu este posibilă formarea personalitătii fără a tine seama de aspectul care ar trebui să domine întreaga noastră...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Managementul Strategic al DGASPC Valcea

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei 1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Traficul de Ființe Umane

INTRODUCERE Incepând cu ultimul deceniu al secolului trecut Europa, eliberata de Cortina de Fier, s-a aflat in fata unei provocari socio-economice...

Asistența socială a veteranilor și văduvelor de război

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 1.1 Organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale din România Evoluţia sistemului de...

Studiu Comparativ privind Serviciile de Sanatate Publica din Romania, Republica Moldova si SUA

1. SERVICIILE PUBLICE DE SANATATE DIN ROMANIA Ministerul Sănătăţii Publice aplică strategia şi politica Guvernului în domeniul asigurării...

Ai nevoie de altceva?