Manifestări ale comportamentului violent în școală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 30360
Mărime: 148.89KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cioca Lucian
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE STIINTE SECTIA ASISTENTA SOCIALA

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1: Violenta 5

1.1. Definitia violentei 5

1.2. Modurile de manifestare 5

1.3. Teorii ale violentei 5

1.3.1. Teoriile dezvoltarii 5

1.3.2. Cultura violentei 6

1.3.3. Subcultura violentei 7

1.3.4. Recompensele sociale si psicosociale ale actelor de violenta 7

1.3.5. Violenta si irationalitatea maselor 8

1.3.6. Autoritatea 9

1.3.7. Conformitatea 9

1.3.8. Tinta violentei si conflictul intergrupal 9

Capitolul 2: Violenţa şi devianţa şcolară 11

2.1.Scurt istoric al infracţionalităţii 12

2.2. Violenţa în contextul socio-politic actual 13

2.3. Fenomenul de devianţă şcolară 14

Capitolul 3: Devianţa şcolară – o problemă actuală 17

3.1. Devianţa şcolară şi conceptele colaterale 17

3.2. Conţinuturile şi valorile culturii şcolare 20

3.3. Teorii explicative ale comportamentului devianţei şi teorii ale educaţiei 23

3.4. Forme de manifestare a devianţei şcolare 25

3.4.1. Absenteismul şcolar 25

3.4.2. Copiatul 27

3.4.3. Vandalismul şcolar 28

3.4.4. Abandonul şcolar 28

3.4.5. Fuga de la şcoală 30

3.4.6. Violenţa în şcoală 30

3.4.7. Toxicomania 34

Capitolul 4: Variabilele cauzale ale devianţei şcolare 36

4.1. Devianţa şcolară şi mediul familial 36

4.1.1. Tipul de familie 36

4.1.2. Statutul socioeconomic şi cultural al familiei 38

4.1.3. Coordonarea familiei cu şcoala 40

4.2. Grupul informal şi devianţa şcolară 42

4.3. Mass-media şi devianţa şcolară 44

4.4. Problemele de comportament ale elevilor şi grupul şcolar 45

4.5. Procesul educaţional şi devianţa şcolară 48

4.5.1. Variabile obiective ale procesului educaţional 48

4.5.2. Variabile subiective ale procesului educaţional 51

Capitolul 5: Metodologia 55

5.1. Tema cercetării 55

5.2. Obiectivele cercetarii 55

5.3. Ipotezele cercetarii 56

5.4. Universul populatiei 56

5.5. Esantionarea 56

5.6. Colectarea datelor – instumente de cercetare 57

5.7. Elaborarea instrumentelor 57

5.7.1. Operationalizarea conceptelor 57

5.7.2. Reducerea si anliza datelor 60

Capitolul 6: Analiza datelor cercetării 60

6.1. Analiza cantitativă 73

Concluzii finale 83

Bibliografie 85

Rezumat 88

Anexe 90

Anexa I 90

Anexa II 92

Anexa III 98

Extras din document

INTRODUCERE

Realitatea de zi cu zi oferă pedagogului infinite moduri de abordare, dar chiar multitudinea manifestărilor sale îl pune adesea în încurcătură. Explozia mass-media, cu inserarea permanentă, continuă, adeseori obsedantă a fenomenelor infracţionale, de la cea mai inofensivă tulburare a liniştii, până la manifestările de limită, violuri, prostituţie, proxenetism, trafic de carne vie prezintă zilnic o adevărată panoramă a crimei sub toate aspectele ei dramatice. Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai alarmant, „eroii” principali sunt tinerii.

De ce ei- Pretutindeni în lume, în era postindustrială, tinerele generaţii trăiesc, pe fondul crizei umane contemporane, o proprie criză profundă. Omul, în genere, nu-şi mai regăseşte rolul existenţial generic, iar tânărul, aflat, prin structurile bio-socio-culturale, în etapele iniţiatice ale integrării sociale, cu atât mai mult. Jurnalele de ştiri de la toate televiziunile locale şi naţionale, publice sau comerciale, aproape că exagerează cu prezentarea unor infracţiuni comise în oraş, în ţară, în lume.

Presa scrisă vine aproape zilnic cu o crimă la pagina întâi. Este ea necesară- Răul a existat dintotdeauna. „Dumnezeu există fiindcă în lume există răul şi suferinţa. Existenţa răului e o dovadă a existenţei lui Dumnezeu. Dacă lumea s-ar constitui în mod unic din ceea ce e bun şi bine, Dumnezeu n-ar mai fi util, lumea însăşi ar fi Dumnezeu”, afirmă teologul rus N. Berdiaev. De unde vine răul- S-a ivit el în lume o dată cu omul sau i-a premers- Iar lumea aceasta e de tot rea, şi atunci orice strădanie este inutilă, sau lumea e de tot bună, şi atunci toate relele săvârşite de om nu izbutesc să-i tulbure bunătatea originară?

Este o întrebare esenţială la care a încercat dintotdeauna să găsească un răspuns gândirea umanităţii. Nu se poate spune că lumea nu e de tot rea, dar nici că ea ar fi de tot bună. În această lume, aşa cum e, cum a fost şi cum va fi, tinerele generaţii au trebuit întotdeauna să lupte pentru a-şi afirma rosturile, pentru a prelua ştafetele şi pentru a visa la mai bine. Idealurile măreţe din zonele superioare ale existenţei au coabitat, în traiectorii paralele, neatingându-se şi neinfluenţându-se cu mentalităţile şi comportamentele obscure din zonele anomiei sociale. Ce diferenţă poate fi între tânărul care visează la cele mai înalte idealuri şi cel care ucide- Este chiar diferenţa ancestrală de la bine la rău, de la moral la imoral, de la nomie la anomie.

Încălcarea legii – ca manifestare reală a răului – poate căpăta o multitudine de înfăţişări. Diferite articole din presă creionează un fenomen omniprezent în viaţa comunităţii urbane: organizarea micilor infractori în găşti, grupuri, bande. Sunt descrise amănunţit metodele de organizare, manierele de „operare”, relaţiile lor cu organele de ordine, cu justiţia, influenţa nocivă asupra colectivităţii şi mai ales a tinerilor cu care intră în contact.

Dar presa nu poate decât să furnizeze informaţii despre o situaţie anume, o faptă, un incident, o realitate singulară, oferind o imagine mai mult sau mai puţin întâmplătoare a realităţii. Pedagogia abordează fenomenul, văzând multitudinea manifestărilor, încercând să-l cuprindă în paradigme, cercetând cauzele şi evaluând efectele.

Mai mult decât atât, cunoaşterea pedagogica îşi afirmă largi deschideri din punct de vedere filozofic, ea fiind mai aproape de înţelegerea legilor repetabile şi mecanismelor societale decât de cazuistica efemeră şi irepetabilă.

Obiectul lucrării de faţă nu este deschiderea filosofică a cercetării pedagogice, dorinţa fiind de a sublinia importanţa ei în studierea fenomenelor sociale. Oricum însă, în calitatea ei de sinteză posibilă între demersul umanist şi ştiinţa socială experimentală, cunoaşterea pedagogica este o expresie generică prin care se desemnează o modalitate de cunoaştere şi nu o ştiinţă socială sau o disciplină umanistă anume.

Tocmai în această calitate a fost utilizată cunoaşterea pedagogica, ca modalitate de cercetare concretă a unui fenomen – violenţa în şcoală – cu un mare impact în societatea românescă contemporană, confruntată cu profunde transformări, care pot deveni din ce în ce mai puţin controlate, dacă ele nu sunt supuse mai întâi demersului ştiinţific şi demersului practic.

CAPITOLUL 1

VIOLENTA

1.1. DEFINITIA VIOLENTEI

Desi exista o diversitate de modalitati prin care fenomenul de violenta poate fi explicat , putem defini violenta , un mijloc de coercitie a unei persoane in cadrul unui raport social , comportament care are scopul de a priva un individ de bunuri , de libertate , de a-i incalca drepturile.

1.2. MODURILE DE MANIFESTARE

Din punct de vedere socio – politic violenta reprezinta schimburi in raporturi de putere inegale intre indivizi. Putem considera urmatoarele aspecte ale violentei : violenta apare ca fiind socio – istoric si cultural construita.

Violenta poate fi supusa unei anumite tipologizari prin care putem prezenta tipurile de violenta structurala si interpersonala.

Preview document

Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 1
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 2
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 3
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 4
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 5
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 6
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 7
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 8
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 9
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 10
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 11
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 12
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 13
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 14
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 15
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 16
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 17
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 18
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 19
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 20
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 21
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 22
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 23
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 24
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 25
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 26
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 27
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 28
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 29
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 30
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 31
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 32
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 33
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 34
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 35
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 36
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 37
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 38
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 39
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 40
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 41
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 42
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 43
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 44
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 45
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 46
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 47
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 48
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 49
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 50
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 51
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 52
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 53
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 54
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 55
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 56
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 57
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 58
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 59
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 60
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 61
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 62
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 63
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 64
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 65
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 66
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 67
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 68
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 69
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 70
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 71
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 72
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 73
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 74
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 75
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 76
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 77
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 78
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 79
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 80
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 81
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 82
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 83
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 84
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 85
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 86
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 87
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 88
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 89
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 90
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 91
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 92
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 93
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 94
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 95
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 96
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 97
Manifestări ale comportamentului violent în școală - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Manifestari ale Comportamentului Violent in Scoala.doc

Alții au mai descărcat și

Absenteismul școlar - cauze și prevenire

INTRODUCERE Învăţământul este considerat unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestat atât de resursele...

Violența în Familie - Un Fenomen Social

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE I.1. Aspecte generale privind violenţa I.1.1. Definirea violenţei Violenţa...

Proiect de cercetare - implicarea familiei în educația copilului, relația dintre familie și școală

1. Tema: Implicarea familiei în educaţia copilului şi relaţia dintre familie şi şcoală 2. Concepte fundamentale a) Modelul cultural b)...

Violența în Familie

INTRODUCERE Noţiunea de violenţǎ are ca şi rǎdǎcinǎ cuvântul “vis” echivalent cu “forţǎ” şi care face trimitere la ideea de putere, de dominaţie,...

Violența în Școală

Introducere Un fenomen care se răspândeşte pe zi ce trece şi care, asemenea unei epidemii, nu doar că nu poate fi oprit cu uşurinţă dar lasă în...

Aspecte și Metode de Observare și de Diminuare a Violenței la Ciclul Gimnazial

INTRODUCERE Creşterea fără precedent a cazurilor de violenţă din şcoli sub orice formă ar fi ea (verbală, fizică etc.) este un motiv de...

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Te-ar putea interesa și

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Violența școlară - violența profesor-elev

CAPITOLUL 1 DEVIANŢA ŞCOLARĂ- ABORDARE GENERALĂ 1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară Devianţa şcolară este un fenomen care se...

Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților

MOTTO : “ Copilul este ca un pui de vrabie. Daca îl strangi prea tare în palmă, îl sufoci, dacă îl laşi prea slobod, cade şi-l mănâncă pisica “ (...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Aspecte și Metode de Observare și de Diminuare a Violenței la Ciclul Gimnazial

INTRODUCERE Creşterea fără precedent a cazurilor de violenţă din şcoli sub orice formă ar fi ea (verbală, fizică etc.) este un motiv de...

Tipuri de violență în școală

INTRODUCERE Într-o relaţie educaţională există o tentaţie a cadrului didactic de a observa anumite elemente normative, care vor putea reconsidera...

Violență în Școală

Motto: Violenţa este arma celor slabi. Violenţa în mediul şcolar - aspecte generale - Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii...

Violența și agresivitatea în spațiul școlar

INTRODUCERE Tema aleasa pentru acesta lucrare sa născut din ideea că nicio violenţă asupra copiilor nu este justificată; si ca toate violenţele...

Ai nevoie de altceva?